DIS-Norge
 
  English Norsk  

Navn Petter Langeland
Bosted Norge, Oslo, Oslo
Hjemmeside http://petterlangeland.com
Sist oppdatert 2019-03-31
Brukernavn dn13293

Denne personen er listet opp i følgende kommuner:

Kommune   Fylke Kommunenr.
Birkenes Aust-Agder 928
Gjerstad Aust-Agder 911
Høvåg Aust-Agder 927
Hordnæs og Iveland Aust-Agder 935
Drangedal Telemark 817
Sannidal (Sandøkedal) Telemark 816
Bjelland og Grindheim Vest-Agder 1024
Finsland Vest-Agder 1023
Hægeland Vest-Agder 1015
Oddernes Vest-Agder 1012
Randesund Vest-Agder 1011
Øvrebø Vest-Agder 1016
Øvrebø¸ og Hægeland Vest-Agder 1016
Fredrikstad Østfold 106
Rakkestad Østfold 128
Sarpsborg Østfold 102
Skjeberg Østfold 115
Tune Østfold 130
Varteig Østfold 114

Denne personen er listet på følgende gårder:

GårdFylke, kommune
HønemyrVest-Agder, Finsland
ManflaaVest-Agder, Finsland
MushomVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
LangelandVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
GrødalVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
Føreland østreVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
Føreland vestreVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
FrivoldVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
BergeVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
Steindal søndreAust-Agder, Høvåg
RandvigAust-Agder, Høvåg
Høvaag nedreAust-Agder, Høvåg
HæstadAust-Agder, Høvåg
GløtningsvaagAust-Agder, Høvåg
EidjordAust-Agder, Høvåg
Aarsnes ytreAust-Agder, Høvåg
Aarsnes indreAust-Agder, Høvåg
AarosAust-Agder, Hordnæs og Iveland
FrøisaaAust-Agder, Hordnæs og Iveland
GrossaasAust-Agder, Hordnæs og Iveland
LandsværkAust-Agder, Hordnæs og Iveland
MeelandAust-Agder, Hordnæs og Iveland
RanestadAust-Agder, Hordnæs og Iveland
RossaasAust-Agder, Hordnæs og Iveland
SkaiaaAust-Agder, Hordnæs og Iveland
SpjoteAust-Agder, Hordnæs og Iveland
HeglandTelemark, Sannidal (Sandøkedal)
MoTelemark, Sannidal (Sandøkedal)
TorsdalTelemark, Sannidal (Sandøkedal)
BrøsjøTelemark, Drangedal
Bø BærejordTelemark, Drangedal
HeldalTelemark, Drangedal
JoklerødTelemark, Drangedal
NaasTelemark, Drangedal
Strømme vestreTelemark, Drangedal
TraaeTelemark, Drangedal
Vaaje nordreTelemark, Drangedal
VraalstadTelemark, Drangedal
GautestadØstfold, Rakkestad
Naalum vestreØstfold, Skjeberg
Naalum østreØstfold, Skjeberg
Vik søndreØstfold, Skjeberg
Bjørnland søndreØstfold, Tune
Havn søndreØstfold, Skjeberg
Haga nordreØstfold, Skjeberg
Haga mellemØstfold, Skjeberg
HafslundØstfold, Skjeberg
Flatberg nedreØstfold, Skjeberg
NomelandVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
StorrheiVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
TjomsaasVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
TopstadVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
VehusVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
Vallesvær vestreAust-Agder, Høvåg
FølsvandAust-Agder, Birkenes
GjusnesVest-Agder, Oddernes
HaanesVest-Agder, Oddernes
LykkedrangVest-Agder, Oddernes
SodefedVest-Agder, Oddernes
Alvum nordøstreØstfold, Tune
FlakkAust-Agder, Birkenes
Birkeland øvreAust-Agder, Birkenes
Birkeland lilleAust-Agder, Birkenes
GjølstadØstfold, Rakkestad
JerbergØstfold, Rakkestad
LinnestadØstfold, Rakkestad
VedalØstfold, Rakkestad
RosselandAust-Agder, Birkenes