DIS-Norge
 
  English Norsk  

Navn Lill De Greve
Bosted Norge, Akershus, Lørenskog
Sist oppdatert 2012-08-18
Brukernavn dn26830
Annen informasjon Jeg arbeider for tiden med mye slekt blant strandsittere og øyboere i Bunnefjorden, og har omsider fått oversikt over det meste tilbake til begynnelsen av 1700-tallet. Driver nå og pusler biter videre bakover på 1600-tallet hvor det kan se ut til at mange av disse familiene, inkludert de eldste grenene på Ulvøya og Ormøya, hadde røtter i Follo-regionen. Jeg har også funnet at Gulbrandsens på Bleikøya kom fra Enebakk. Jeg er forøvrig etterkommer etter Johan Nicolai Locke på Bekkelaget, via Cathrine Maria og Kirstine. Kirstines far, Christen Christensen fra Follo, har mye familie på øyene ser det ut til. Det synes også som Ulvøyafolket opprinnelig kom fra Follo. Mye arbeid er gjort, mye står igjen. Jeg har hatt stor nytte av Vigerust og Høyendahls arbeid med Locke-slekten.

Denne personen er listet opp i følgende kommuner:

Kommune   Fylke Kommunenr.
Aker Akershus 218
Enebakk Akershus 229
Feiring Akershus 240
Frogn Akershus 215
Kråkstad Akershus 212
Nesodden Akershus 216
Oppegård Akershus 217
Ski Akershus 213
Vestby Akershus 211
Ås Akershus 214
Askim Østfold 124
Eidsberg Østfold 125

Denne personen er listet på følgende gårder:

GårdFylke, kommune
MalmøenAkershus, Aker
KlemmetsrudAkershus, Aker
KastelletAkershus, Aker
UlvøenAkershus, Aker
Sæter vestreAkershus, Aker
SolbergAkershus, Aker
OrmsundAkershus, Aker
NordsæterAkershus, Aker
JomfrubraatenAkershus, Aker
JomfrubraatenAkershus, Aker
HegholmenAkershus, Aker
GranAkershus, Aker
FrognerAkershus, Aker
EkebergAkershus, Aker
Bækkelaget storeAkershus, Aker
Bækkelaget lilleAkershus, Aker
BleikøenAkershus, Aker
BarbølAkershus, Enebakk
HvitsteinAkershus, Enebakk
Tobøl vestreAkershus, Enebakk
Berger vestreØstfold, Eidsberg
Elgetun vestreØstfold, Eidsberg
Grini nedreØstfold, Eidsberg
Grini øvreØstfold, Eidsberg
HobølØstfold, Eidsberg
LøkkeØstfold, Eidsberg
AaserØstfold, Askim
BosletØstfold, Askim
HobølØstfold, Askim