DIS-Norge
 
  English Norsk  

Navn Bjørn Kåre Nilssen
Bosted Norge, Vest-Agder, Kristiansand
Hjemmeside http://slekt.bknilssen.no/
Sist oppdatert 2015-05-23
Brukernavn dn28690

Denne personen er listet opp i følgende kommuner:

Kommune   Fylke Kommunenr.
Arendal Aust-Agder 903
Barbu Aust-Agder 990
Evje og Hornnes Aust-Agder 937
Hornnes Aust-Agder 924
Bergen Hordaland 1201
Masfjorden Hordaland 1266
Os Hordaland 1243
Audnedal Vest-Agder 1027
Bjelland Vest-Agder 1024
Bjelland og Grindheim Vest-Agder 1024
Eiken Vest-Agder 1035
Farsund Vest-Agder 1003
Finsland Vest-Agder 1023
Fjotland Vest-Agder 1036
Flekkefjord Vest-Agder 1004
Songdalen Vest-Agder 1017
Grindheim (Grindum) Vest-Agder 1025
Halse og Harkmark Vest-Agder 1019
Herad Vest-Agder 1039
Holum Vest-Agder 1020
Hægebostad Vest-Agder 1034
Hægeland Vest-Agder 1015
Konsmo Vest-Agder 1027
Kristiansand Vest-Agder 1001
Kvinesdal Vest-Agder 1037
Kvås Vest-Agder 1033
Laudal Vest-Agder 1022
Sør-Audnedal Vest-Agder 1029
Lista (Vanse) Vest-Agder 1041
Mandal Vest-Agder 1002
Øyslebø og Laudal Vest-Agder 1021
Nord-Audnedal (Undal) Vest-Agder 1028
Oddernes Vest-Agder 1012
Tonstad Vest-Agder 1046
Greipstad Vest-Agder 1017
Spangereid Vest-Agder 1030
Søgne Vest-Agder 1018
Lindesnes Vest-Agder 1029
Sirdal Vest-Agder 1046
Tveit Vest-Agder 1013
Vigmostad Vest-Agder 1028
Øvrebø Vest-Agder 1016
Øvrebø¸ og Hægeland Vest-Agder 1016
ØvreSirdal Vest-Agder 1047
Marnardal Vest-Agder 1021
Øyslebø Vest-Agder 1021
Åseral Vest-Agder 1026

Denne personen er listet på følgende gårder:

GårdFylke, kommune
SkogenVest-Agder, Finsland
Kleveland øvreVest-Agder, Finsland
DøinestølVest-Agder, Finsland
HamkollVest-Agder, Åseral
HandelandVest-Agder, Åseral
LjoslandVest-Agder, Åseral
MjaalandVest-Agder, Åseral
SmedlandVest-Agder, Åseral
VormelienVest-Agder, Åseral
SpillingVest-Agder, Vigmostad
FøreVest-Agder, Søgne
LeireVest-Agder, Søgne
LoneVest-Agder, Søgne
SongvigVest-Agder, Søgne
RosselandVest-Agder, Halse og Harkmark
RuglandVest-Agder, Halse og Harkmark
DjubeslandVest-Agder, Finsland
SandtveidVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
SandlandVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
LolandVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
LauvaasVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
KiledalenVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
KileVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
HøvaarslandVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
HauglandVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
GunstveidVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
SteinslandVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
VehusVest-Agder, Øvrebø¸ og Hægeland
HaugenVest-Agder, Sirdal
SalmeliVest-Agder, Sirdal
Bjærum nedreVest-Agder, Hægebostad
Bjærum øvreVest-Agder, Hægebostad
Blaake ytreVest-Agder, Hægebostad
Blaake øvreVest-Agder, Hægebostad
Eiken nedreVest-Agder, Hægebostad
Eiken øvreVest-Agder, Hægebostad
GardølVest-Agder, Hægebostad
Gletne med GletnelienVest-Agder, Hægebostad
HaamoklandVest-Agder, Hægebostad
HobbaaslandVest-Agder, Hægebostad
KlunglandVest-Agder, Hægebostad
Kvaale lilleVest-Agder, Hægebostad
Kvaale storeVest-Agder, Hægebostad
Nerstøl ytreVest-Agder, Hægebostad
Nerstøl øvreVest-Agder, Hægebostad
RudlendVest-Agder, Hægebostad
Skeie nordreVest-Agder, Hægebostad
Skeie søndreVest-Agder, Hægebostad
Steinsland nedreVest-Agder, Hægebostad
Steinsland øvreVest-Agder, Hægebostad
StulienVest-Agder, Hægebostad
TilhaugenVest-Agder, Hægebostad
TveitenVest-Agder, Hægebostad
Vatne ytreVest-Agder, Hægebostad
Vatne øvreVest-Agder, Hægebostad
Verdal vestreVest-Agder, Hægebostad
Verdal østreVest-Agder, Hægebostad
Vik vestreVest-Agder, Hægebostad
Vik østreVest-Agder, Hægebostad
Øidne ytreVest-Agder, Bjelland og Grindheim
VasbotnenVest-Agder, Bjelland og Grindheim
UdbostadVest-Agder, Bjelland og Grindheim
TøneslandVest-Agder, Bjelland og Grindheim
TvereslandVest-Agder, Bjelland og Grindheim
TrygslandVest-Agder, Bjelland og Grindheim
TjellandVest-Agder, Bjelland og Grindheim
SølvskaretVest-Agder, Bjelland og Grindheim
Svindal østreVest-Agder, Bjelland og Grindheim
Svindal vestreVest-Agder, Bjelland og Grindheim
SmedslandVest-Agder, Bjelland og Grindheim
SelandVest-Agder, Bjelland og Grindheim
RolandVest-Agder, Bjelland og Grindheim
LelandVest-Agder, Bjelland og Grindheim
KollungtveidVest-Agder, Bjelland og Grindheim
HøilandVest-Agder, Bjelland og Grindheim
Homme øvreVest-Agder, Bjelland og Grindheim
HauglandVest-Agder, Bjelland og Grindheim
HaartveidVest-Agder, Bjelland og Grindheim
HaalandVest-Agder, Bjelland og Grindheim
Grindum øvreVest-Agder, Bjelland og Grindheim
Grindum ytreVest-Agder, Bjelland og Grindheim
FossVest-Agder, Bjelland og Grindheim
Flottorp øvreVest-Agder, Bjelland og Grindheim
Flottorp nedreVest-Agder, Bjelland og Grindheim
EivenstadVest-Agder, Bjelland og Grindheim
ByremoVest-Agder, Bjelland og Grindheim
ButveidVest-Agder, Bjelland og Grindheim
BronnesdalVest-Agder, Bjelland og Grindheim
DallandVest-Agder, Lindesnes
FladstadVest-Agder, Lindesnes
SmedslandVest-Agder, Lindesnes
Vaage nedreVest-Agder, Lindesnes
Vaage øvreVest-Agder, Lindesnes
BrinsdalVest-Agder, Holum
NyvoldVest-Agder, Holum
RisøenVest-Agder, Fjotland
Strømsbu østreAust-Agder, Barbu
AapaasdalAust-Agder, Evje og Hornnes
AapaaslandAust-Agder, Evje og Hornnes
BjørndalAust-Agder, Evje og Hornnes
BjørnestølAust-Agder, Evje og Hornnes
Daasvatn nedreAust-Agder, Evje og Hornnes
Daasvatn øvreAust-Agder, Evje og Hornnes
EspetveitAust-Agder, Evje og Hornnes
GaltelandAust-Agder, Evje og Hornnes
DuesundHordaland, Masfjorden
KallhovdeHordaland, Masfjorden
KringlebotnenHordaland, Masfjorden
RaunøenHordaland, Masfjorden
BjærlandVest-Agder, Bjelland og Grindheim
AasVest-Agder, Bjelland og Grindheim
Aagedal øvreVest-Agder, Bjelland og Grindheim
Aagedal ytreVest-Agder, Bjelland og Grindheim
Øidne øvreVest-Agder, Bjelland og Grindheim