DIS-Norge
 
  English Norsk  

Velg gård i Fåberg kommune i Oppland fylke:

Aasen (mnr:124, gnr:38) Alsberg (mnr:86, gnr:150) Arlien (mnr:69, gnr:132)
Askelrud (mnr:154, gnr:67) Aurlien (mnr:68, gnr:131) Balberg (mnr:116, gnr:181)
Berg nordre (mnr:28, gnr:107) Berget lille (mnr:123, gnr:37) Berget store (mnr:130, gnr:43)
Besserud (mnr:114, gnr:179) Bjørstad (mnr:122, gnr:188) Blakrusten (mnr:30, gnr:109)
Bleiken søndre (mnr:81, gnr:145) Boro (mnr:41, gnr:26) Bratberg (mnr:37, gnr:22)
Brunlaag (mnr:112, gnr:177) Bulung (mnr:44, gnr:29) Buvolden (mnr:89, gnr:153)
Børke med Ravnumsbakken (mnr:51, gnr:36) Dal nedre (mnr:104, gnr:169) Dal øvre (mnr:105, gnr:170)
Diserud (mnr:100, gnr:157) Døsen (mnr:18, gnr:19) Ellingsberg (mnr:87, gnr:151)
Ersgaard (mnr:136, gnr:49) Fakstad (mnr:129, gnr:42) Finsveen (mnr:133, gnr:46)
Fliflet (mnr:66, gnr:129) Flugsrud (mnr:174, gnr:91) Flygstad med Ulsrud (mnr:76, gnr:139)
Fryjordet (mnr:15, gnr:16) Furu (mnr:39, gnr:24) Galterud (mnr:175, gnr:92)
Gaustum med Myren (mnr:96, gnr:161) Gilberg (mnr:13, gnr:14) Gruven (mnr:95, gnr:160)
Grønlien (mnr:71, gnr:134) Gurustad (mnr:111, gnr:176) Hage (mnr:170, gnr:87)
Hammerseng (mnr:140, gnr:53) Hattestad (mnr:17, gnr:18) Hauklien med Stræte (mnr:64, gnr:127)
Holen (mnr:78, gnr:142) Holme (mnr:139, gnr:52) Horn (mnr:91, gnr:155)
Hov nordre (mnr:43, gnr:28) Hov søndre (mnr:42, gnr:27) Hovland (mnr:34, gnr:113)
Huse (mnr:108, gnr:173) Huse (mnr:57, gnr:120) Isakstuen (mnr:109, gnr:174)
Jevne (mnr:7, gnr:6) Jongerud (mnr:93, gnr:158) Jørstad mellem (mnr:101, gnr:166)
Jørstad nordre (mnr:98, gnr:163) Jørstad søndre (mnr:99, gnr:164) Jørstad øvre (mnr:102, gnr:167)
Kasterud med Torseng eller Torsgaardeng (mnr:56, gnr:119) Kinnlien (mnr:19, gnr:20) Kirkerud med Flaakelien (mnr:94, gnr:159)
Kjetlien (mnr:70, gnr:133) Korsrud (mnr:85, gnr:149) Kval (mnr:35, gnr:114)
Langset nordre (mnr:152, gnr:65) Langset søndre (mnr:153, gnr:66) Leirhullet (mnr:126, gnr:185)
Lekshus (mnr:5, gnr:4) Lien (Flifletlien) (mnr:67, gnr:130) Lier (mnr:63, gnr:126)
Lunde (mnr:125, gnr:39) Lundgaard (mnr:60, gnr:123) Lysgaard (mnr:137, gnr:50)
Myren (mnr:23, gnr:102) Mælum (mnr:38, gnr:23) Mælumsengen (Holssveen eller Holshagen) (mnr:160, gnr:73)
Nord-Hove (mnr:117, gnr:182) Nygaard (mnr:33, gnr:112) Onsum (mnr:59, gnr:122)
Ormerud (mnr:25, gnr:104) Ovren (mnr:14, gnr:15) Præsterud (mnr:82, gnr:146)
Randgaard (mnr:138, gnr:51) Ravnum (mnr:50, gnr:35) Rindal lille (mnr:26, gnr:105)
Rinden (mnr:9, gnr:9) Roland (mnr:62, gnr:125) Roterud (mnr:161, gnr:74)
Rustaden nordre (mnr:107, gnr:172) Rustaden søndre (mnr:131, gnr:44) Saksum (mnr:32, gnr:111)
Simenrud (mnr:75, gnr:138) Skikstad (mnr:127, gnr:40) Skinstakrud (mnr:113, gnr:178)
Skjellerud (mnr:142, gnr:55) Skjellerudsveen eller Slaattereng (mnr:159, gnr:72) Smedrud (mnr:115, gnr:180)
Smedsrud (mnr:84, gnr:148) Smedstad (mnr:128, gnr:41) Snakhol (mnr:92, gnr:156)
Sorgendal (mnr:146, gnr:59) Stor-Hove (mnr:119, gnr:184) Stræte (mnr:65, gnr:128)
Stutshoved (mnr:72, gnr:135) Sutestad (mnr:148, gnr:61) Sveen eller Audenhus (mnr:1, gnr:1)
Svensrud (mnr:158, gnr:71) Sønsteli (mnr:54, gnr:117) Sør-Hove (mnr:120, gnr:186)
Tollersrud (mnr:88, gnr:152) Torgersrud (mnr:83, gnr:147) Trosset (mnr:52, gnr:115)
Ulland (mnr:24, gnr:103) Ulland lille (mnr:29, gnr:108) Vedum med Myren (mnr:61, gnr:124)
Øfstedal (mnr:103, gnr:168) Øversveen (mnr:151, gnr:64)