DIS-Norge
 
  English Norsk  

Velg gård i Jevnaker kommune i Oppland fylke:

Aaslund (mnr:25, gnr:24) Arnedal (mnr:67, gnr:74) Askelsrud (mnr:93, gnr:103)
Balangrud søndre (mnr:16, gnr:16) Balangrud vestre (mnr:15, gnr:15) Balangrud østre (mnr:17, gnr:17)
Bjellum (mnr:154, gnr:156) Bjertnes (mnr:159, gnr:161) Bjøralt vestre (mnr:84, gnr:94)
Bjøralt østre (mnr:85, gnr:95) Bjørge-Liæker-Ødegaarden (mnr:107, gnr:33) Bjørgesæteren (mnr:63, gnr:71)
Bolken (mnr:14, gnr:14) Braastad med Styrmandsjordet (mnr:40, gnr:45) Bratholt (mnr:99, gnr:109)
Bratval (mnr:138, gnr:139) Bækken nedre (mnr:20, gnr:20) Dælen (mnr:98, gnr:108)
Enger (mnr:133, gnr:134) Falteinsrud (mnr:131, gnr:132) Felberg (mnr:115, gnr:117)
Fjeldhammeren (mnr:62, gnr:70) Flatla nordre (mnr:28, gnr:27) Flatla søndre (mnr:29, gnr:28)
Fraagot eller Lien (mnr:82, gnr:92) Frøisli (mnr:52, gnr:59) Gaardsrud (mnr:124, gnr:125)
Gisleberg-Liæker-Ødegaarden (mnr:108, gnr:34) Gjerdingen (mnr:100, gnr:110) Godli (mnr:79, gnr:89)
Godligrinden (mnr:80, gnr:90) Greftegrev nordre (mnr:125, gnr:126) Greftegrev søndre (mnr:126, gnr:127)
Grumstad (mnr:3, gnr:3) Gulla (mnr:153, gnr:155) Gullen (mnr:120, gnr:122)
Gunstad (mnr:129, gnr:130) Haakenstad (mnr:56, gnr:64) Haavaalsrud (mnr:95, gnr:105)
Hadelands vestre Almenning (mnr:165, gnr:167) Hadelands østre Almenning (mnr:166, gnr:115) Haga (mnr:154, gnr:157)
Haga (mnr:31, gnr:31) Hallum (mnr:103, gnr:113) Halvorsrud (mnr:118, gnr:120)
Haneknæ (mnr:70, gnr:78) Harestuen (mnr:71, gnr:79) Harestuskogen (mnr:75, gnr:84)
Hauger (mnr:145, gnr:146) Heier (mnr:7, gnr:7) Heier (mnr:36, gnr:40)
Helgeland (mnr:27, gnr:26) Hensrud (mnr:136, gnr:137) Holt (mnr:102, gnr:112)
Horgen-Liæker-Ødegaarden (mnr:106, gnr:32) Hovland vestre (mnr:53, gnr:60) Hovland østre (mnr:54, gnr:62)
Hvaterud (mnr:128, gnr:129) Hytten søndre (mnr:49, gnr:56) Høiby (mnr:26, gnr:25)
Igulsrud (mnr:158, gnr:160) Jevnaker Præstegaard (mnr:139, gnr:140) Jordet (mnr:18, gnr:18)
Kaarstad (mnr:134, gnr:135) Kalvsjø (mnr:87, gnr:97) Katnosa (mnr:101, gnr:111)
Kjevlingstuen (mnr:22, gnr:21) Kjørven nedre (mnr:88, gnr:98) Kjørven øvre (mnr:89, gnr:99)
Klinkenberg (mnr:135, gnr:136) Korsrud (mnr:5, gnr:5) Kraggerud (mnr:32, gnr:36)
Kvelsrud (mnr:142, gnr:143) Lien (mnr:44, gnr:50) Linstad (mnr:97, gnr:107)
Liæker (mnr:90, gnr:100) Lunner vestre (mnr:23, gnr:22) Lunner østre (mnr:24, gnr:23)
Løken (mnr:111, gnr:43) Løken lille (mnr:9, gnr:9) Løken store (mnr:10, gnr:10)
Løken vestre (mnr:37, gnr:41) Løken øvre (mnr:38, gnr:42) Løvhaugen (mnr:19, gnr:19)
Malmgruben (mnr:59, gnr:67) Melaas (mnr:50, gnr:57) Mo (mnr:147, gnr:148)
Morken (mnr:43, gnr:49) Morstad-Liæker-Ødegaarden (mnr:109, gnr:35) Mørtveiten (mnr:47, gnr:54)
Nordengen (mnr:11, gnr:11) Olum vestre (mnr:121, gnr:123) Olum østre (mnr:119, gnr:121)
Oppen (mnr:83, gnr:93) Oren (mnr:96, gnr:106) Raastad nordre (mnr:34, gnr:38)
Raastad søndre (mnr:35, gnr:39) Roen (mnr:157, gnr:159) Rud (mnr:160, gnr:162)
Rud (mnr:86, gnr:96) Runddelen (mnr:61, gnr:69) Ryen (mnr:81, gnr:91)
Rønnerud (mnr:143, gnr:144) Røstø (mnr:137, gnr:138) Skaarud (mnr:127, gnr:128)
Skjennum nordre (mnr:130, gnr:131) Skjennum søndre (mnr:132, gnr:133) Skjerven (mnr:46, gnr:52)
Skøien søndre (mnr:94, gnr:104) Skøien vestre (mnr:92, gnr:102) Sletten (mnr:69, gnr:72)
Snellingen (mnr:64, gnr:75) Sogn (mnr:161, gnr:163) Solbjør (mnr:55, gnr:63)
Stryken (mnr:73, gnr:82) Stumne (mnr:42, gnr:47) Sørli (mnr:74, gnr:83)
Tangen (mnr:170, gnr:53) Tronrud (mnr:116, gnr:118) Tveiten (mnr:58, gnr:66)
Ulsrud (mnr:33, gnr:37) Ulven (mnr:41, gnr:46) Ulven nordre (mnr:12, gnr:12)
Ulven søndre (mnr:13, gnr:13) Vang nedre (mnr:141, gnr:142) Vang søndre (mnr:144, gnr:145)
Vang øvre (mnr:140, gnr:141) Velo vestre (mnr:162, gnr:164) Velo østre (mnr:163, gnr:165)
Vesteren (mnr:8, gnr:8) Virstad (mnr:6, gnr:6) Østby (mnr:57, gnr:65)