DIS-Norge
 
  English Norsk  

Velg gård i Skjåk kommune i Oppland fylke:

Aamot nordre (mnr:128, gnr:97) Aamot søndre (mnr:127, gnr:96) Aanstad nordre (mnr:107, gnr:18)
Aanstad søndre (mnr:106, gnr:17) Audeled (mnr:162, gnr:37) Bakken (mnr:204, gnr:80)
Berger (mnr:158, gnr:29) Braaten (Nyhus) (mnr:126, gnr:94) Bratteigen (mnr:104, gnr:12)
Breidalen med Vien (mnr:207, gnr:111) Brekk (mnr:99, gnr:8) Brekk (mnr:138, gnr:108)
Brenna (mnr:142, gnr:115) Brimrusten nordre (mnr:135, gnr:105) Brimrusten søndre (mnr:136, gnr:106)
Brueim (mnr:152, gnr:125) Brujordet (mnr:198, gnr:73) Brumellem (mnr:129, gnr:98)
Bustad (mnr:188, gnr:63) Bøje nedre (mnr:195, gnr:70) Bøje nordre (mnr:194, gnr:69)
Bøje søndre (mnr:196, gnr:71) Dagsgaard (mnr:108, gnr:19) Dalen (mnr:166, gnr:24)
Eide (mnr:113, gnr:25) Eiesar (mnr:121, gnr:88) Flaaten (mnr:149, gnr:122)
Flekkøi (mnr:118, gnr:85) Forberget Nordistuen (mnr:157, gnr:32) Forberget nordre (mnr:155, gnr:30)
Forberget Søristuen (mnr:156, gnr:31) Forbergs-Ødegaarden (mnr:119, gnr:86) Formo (mnr:110, gnr:84)
Gjeilo søndre (mnr:95, gnr:5) Gjødingskveen (mnr:243, gnr:113) Grimstad store (mnr:124, gnr:91)
Grimstad-Ødegaarden (mnr:122, gnr:89) Grøvelstad (mnr:105, gnr:16) Guphage (mnr:199, gnr:74)
Haansnar (mnr:182, gnr:58) Hage (mnr:151, gnr:124) Harseim (mnr:150, gnr:123)
Harseim (mnr:150, gnr:99) Haugen nordre (mnr:143, gnr:116) Haugen søndre (mnr:144, gnr:117)
Hjeltar øvre (mnr:185, gnr:60) Hole (mnr:159, gnr:34) Hole (mnr:93, gnr:2)
Holmork (mnr:160, gnr:35) Hov Engeland (mnr:125, gnr:93) Hove nordre (mnr:190, gnr:65)
Hove søndre (mnr:191, gnr:66) Hyrven (mnr:146, gnr:119) Jevneim (mnr:148, gnr:121)
Kittilstad (mnr:147, gnr:120) Kjeka (mnr:201, gnr:76) Kolstad (mnr:197, gnr:72)
Kroken (mnr:100, gnr:9) Kummejordet (mnr:176, gnr:52) Kvaale søndre (mnr:180, gnr:56)
Kvaaleim (mnr:165, gnr:40) Linseim (mnr:123, gnr:90) Lund nordre (mnr:116, gnr:28)
Lykre (mnr:145, gnr:118) Løkken (mnr:164, gnr:39) Marlo (mnr:181, gnr:15)
Maurstad (mnr:97, gnr:6) Mork (mnr:131, gnr:101) Nørstegaard (mnr:205, gnr:81)
Prestegaards-Ødegaarden (mnr:120, gnr:87) Præstegaarden (mnr:109, gnr:20) Præstejordet (mnr:94, gnr:3)
Ramstad nordre (mnr:186, gnr:61) Ramstad søndre (mnr:187, gnr:62) Riseim (mnr:92, gnr:1)
Rudi (mnr:141, gnr:114) Russar nordre (mnr:192, gnr:67) Russar søndre (mnr:193, gnr:68)
Rusten (mnr:137, gnr:107) Sevaldsbrenna (mnr:139, gnr:109) Skamsar (mnr:153, gnr:126)
Skei (mnr:154, gnr:127) Skiaaker nedre (mnr:111, gnr:22) Skiaaker nedre (mnr:110, gnr:21)
Skiaaker øvre (mnr:111, gnr:92) Skjeldkvaale (mnr:161, gnr:36) Skriden (mnr:101, gnr:10)
Skrinde Nørstegaard (mnr:206, gnr:82) Skrinde søndre (mnr:203, gnr:78) Slette (mnr:132, gnr:102)
Soglo (mnr:98, gnr:7) Sperstad søndre (mnr:168, gnr:44) Sperstad-Ødegaarden (mnr:167, gnr:41)
Storbraaten nordre (mnr:133, gnr:103) Storbraaten søndre (mnr:134, gnr:104) Stubbesletten (mnr:242, gnr:95)
Sveen (mnr:103, gnr:13) Sveen (mnr:202, gnr:79) Teigen (mnr:177, gnr:53)
Teigum (mnr:117, gnr:83) Tofte (mnr:163, gnr:38) Traastad-Ødegaarden (mnr:102, gnr:11)
Tøfte nordre (mnr:115, gnr:27) Tøfte søndre (mnr:114, gnr:26) Vaattanes (mnr:241, gnr:110)
Vange (mnr:189, gnr:64) Vigstad (mnr:112, gnr:23) Ødegaarden (mnr:200, gnr:75)
Øiberget (mnr:140, gnr:112) Øvrebrenna (mnr:130, gnr:100)