DIS-Norge
 
  English Norsk  

Velg gård i Vågå kommune i Oppland fylke:

Aasaaren (mnr:192, gnr:216) Aaseng (mnr:145, gnr:180) Bakke (mnr:255, gnr:92)
Bakken (mnr:98, gnr:116) Bakken (mnr:46, gnr:47) Bilben nedre (mnr:161, gnr:196)
Bjølstad (mnr:146, gnr:181) Bjørnstad nedre (mnr:8, gnr:9) Blekastad (mnr:203, gnr:227)
Blesum nordre (mnr:23, gnr:24) Blesum søndre (mnr:22, gnr:23) Bolongen (mnr:235, gnr:206)
Bratland (mnr:69, gnr:70) Breden (mnr:179, gnr:200) Brekken (mnr:247, gnr:279)
Brenna (mnr:237, gnr:263) Bruløkken (mnr:230, gnr:260) Brurusten (mnr:140, gnr:175)
Brustuen (mnr:215, gnr:241) Bu nedre (mnr:178, gnr:199) Bu øvre (mnr:177, gnr:198)
Dale nedre (mnr:194, gnr:218) Dale øvre (mnr:193, gnr:217) Dalen (mnr:99, gnr:117)
Dissen (mnr:250, gnr:282) Djupvikens Sæterkve (mnr:260, gnr:112) Ekre (mnr:154, gnr:189)
Ellingsbø (mnr:151, gnr:186) Espelund (mnr:158, gnr:193) Faukstad nordre (mnr:155, gnr:190)
Faukstad søndre (mnr:159, gnr:194) Fillinsø (mnr:67, gnr:68) Fjerdingrein (mnr:142, gnr:177)
Flaaten (mnr:266, gnr:96) Formo (mnr:226, gnr:261) Galstad (mnr:63, gnr:64)
Gjeitsiden (mnr:224, gnr:256) Grev (mnr:89, gnr:91) Grotet (mnr:249, gnr:281)
Haakenstad (mnr:25, gnr:26) Hagen (mnr:39, gnr:40) Hagen (mnr:24, gnr:25)
Hammer (mnr:3, gnr:4) Harildstad (mnr:148, gnr:183) Harlaug (mnr:153, gnr:188)
Haugen (mnr:245, gnr:277) Haugen (mnr:42, gnr:43) Haugen nordre (mnr:51, gnr:52)
Haugen søndre (mnr:50, gnr:51) Hellen (mnr:68, gnr:69) Hjelle (mnr:227, gnr:262)
Hjellum (Ottbragden øvre) (mnr:186, gnr:210) Holen søndre (mnr:37, gnr:38) Holungsøien søndre (mnr:11, gnr:12)
Horgen nordre (mnr:157, gnr:192) Hullet (mnr:223, gnr:254) Huset (mnr:34, gnr:35)
Hæringstad (mnr:150, gnr:185) Jøronstad (mnr:234, gnr:269) Kaggerud (mnr:144, gnr:179)
Kleivrud nordre (mnr:201, gnr:225) Kleppe nordre (mnr:118, gnr:143) Kleppe søndre (mnr:119, gnr:144)
Kleven (mnr:133, gnr:158) Kleven nedre (mnr:268, gnr:93) Klevmellem (mnr:222, gnr:253)
Klomsrud (mnr:54, gnr:55) Kolobækken (mnr:207, gnr:231) Kruke (mnr:149, gnr:184)
Kvarberg nedre (mnr:70, gnr:71) Kvarberg øvre (mnr:71, gnr:72) Lien (mnr:136, gnr:161)
Lillesæteren (mnr:240, gnr:267) Loftsgaard nordre (mnr:198, gnr:222) Lyen (mnr:66, gnr:67)
Løkken (mnr:61, gnr:62) Moen (mnr:217, gnr:251) Murudalsæteren (mnr:7, gnr:171)
Myrum (mnr:189, gnr:213) Mæringsdalen (mnr:137, gnr:172) Nesløkken (mnr:84, gnr:104)
Nord-Sandbu øvre (mnr:17, gnr:19) Næpneset (mnr:90, gnr:95) Olstad nordre (mnr:232, gnr:271)
Olstad søndre (mnr:231, gnr:272) Ottbragden nedre (mnr:185, gnr:209) Pillerviken (mnr:132, gnr:157)
Præstegaarden (mnr:147, gnr:182) Præststulen (mnr:59, gnr:60) Raastad mellem (mnr:31, gnr:32)
Raastad nordre (mnr:32, gnr:33) Raastad søndre (mnr:30, gnr:31) Raastadpladsen (mnr:48, gnr:49)
Randen (mnr:259, gnr:111) Reiten (mnr:246, gnr:278) Ringneset søndre og Saghaugen (mnr:281, gnr:134)
Ripstranden (mnr:114, gnr:139) Rosten nordre (mnr:238, gnr:265) Rottem (mnr:129, gnr:154)
Rudi (mnr:225, gnr:257) Rydningen (mnr:84, gnr:132) Rydningen eller Hagen (mnr:6, gnr:7)
Sandbu Nordigaard (mnr:18, gnr:18) Sandbusgaarden (mnr:47, gnr:48) Sande (mnr:85, gnr:87)
Sandnes søndre (mnr:86, gnr:88) Selsjord (mnr:182, gnr:203) Siem lille (mnr:41, gnr:42)
Siem søndre (mnr:40, gnr:41) Skaar nedre (mnr:131, gnr:156) Skaar øvre (mnr:130, gnr:155)
Skaare (mnr:241, gnr:273) Skaarvangen (mnr:56, gnr:57) Skaarvangen (mnr:49, gnr:50)
Skjena (mnr:218, gnr:252) Skjesvold nordre (mnr:45, gnr:46) Skjærstulen (mnr:55, gnr:56)
Skotte (mnr:228, gnr:258) Slette (mnr:160, gnr:195) Smedstuen (mnr:210, gnr:234)
Snerle nordre (mnr:10, gnr:11) Snerle søndre (mnr:9, gnr:10) Stade nordre (mnr:127, gnr:152)
Steine (mnr:141, gnr:176) Steinfinsbø (mnr:152, gnr:187) Stokstad nedre (mnr:121, gnr:146)
Stokstad øvre (mnr:120, gnr:145) Stordalen (mnr:103, gnr:121) Storrvik mellem (mnr:94, gnr:102)
Storrvik nordre (mnr:93, gnr:101) Sunde (mnr:116, gnr:141) Svare søndre (mnr:33, gnr:34)
Sveen (mnr:267, gnr:78) Svenstad (mnr:125, gnr:150) Sønstelien (mnr:97, gnr:114)
Sønsteng (mnr:43, gnr:44) Sørem (mnr:13, gnr:14) Teigen (mnr:126, gnr:151)
To nedre (mnr:187, gnr:211) To øvre (mnr:188, gnr:212) Tolstad (mnr:3, gnr:1)
Ulemoen (mnr:209, gnr:233) Ulevolden (mnr:208, gnr:232) Ulsanden (mnr:88, gnr:90)
Ulsvolden (mnr:242, gnr:274) Vaage Præstegaard (mnr:65, gnr:66) Valbjør (mnr:72, gnr:73)
Valle søndre (mnr:83, gnr:85) Veggem nordre (mnr:191, gnr:215) Veggem søndre (mnr:190, gnr:214)
Visdal øvre (mnr:73, gnr:74) Volden (mnr:52, gnr:53) Ødegaarden (mnr:243, gnr:275)
Ødegaarden nedre (mnr:58, gnr:59) Ødegaarden nordre (mnr:57, gnr:58) Ødegaardsnessæteren (mnr:105, gnr:124)
Øiagaarden (mnr:53, gnr:54) Øverbø (mnr:244, gnr:276)