DIS-Norge
 
  English Norsk  

Velg gård i Gausdal kommune i Oppland fylke:

Aanstad (mnr:2, gnr:2) Aulestad (mnr:23, gnr:22) Auset (mnr:6, gnr:6)
Austreng (mnr:35, gnr:36) Avlund (mnr:28, gnr:28) Bakke (Austreng øvre) (mnr:34, gnr:35)
Bauker (mnr:48, gnr:49) Berge (mnr:26, gnr:26) Blihovde (mnr:118, gnr:56)
Brandslien øvre (mnr:19, gnr:19) Brudal (mnr:95, gnr:112) Bø med Brandslien (mnr:27, gnr:27)
Einstad (mnr:32, gnr:32) England med Fjerdum og Røisum (mnr:91, gnr:108) Fjerdum (mnr:89, gnr:106)
Fogne nordre med Makalaus (mnr:5, gnr:5) Fogne søndre (mnr:4, gnr:4) Fonstad (mnr:1, gnr:1)
Frøisen øvre med Skulstad (mnr:59, gnr:74) Fyksen (mnr:76, gnr:91) Gjefsen (mnr:42, gnr:43)
Grimstad (mnr:23, gnr:23) Gryte (mnr:92, gnr:109) Gryte nedre (mnr:55, gnr:70)
Gryte øvre (mnr:56, gnr:71) Halvorslien (mnr:18, gnr:18) Halvorslivolden (mnr:16, gnr:16)
Hanestad (mnr:33, gnr:34) Heggen (mnr:14, gnr:14) Holen (mnr:13, gnr:13)
Holen med Borgaard (mnr:50, gnr:51) Holoen (mnr:63, gnr:63) Holte med Hageekren (mnr:54, gnr:69)
Houm (mnr:31, gnr:31) Jenshus (mnr:60, gnr:65) Kjos nordre (mnr:66, gnr:81)
Kjos søndre (mnr:67, gnr:82) Kleva (mnr:75, gnr:90) Kveum (mnr:62, gnr:77)
Langset (mnr:10, gnr:10) Leikvam (mnr:87, gnr:104) Lium (mnr:3, gnr:3)
Lunde (mnr:24, gnr:24) Manstad (mnr:11, gnr:11) Midtlien (mnr:78, gnr:93)
Midtvold (mnr:82, gnr:97) Midtvoldshaugen (mnr:83, gnr:98) Moen (mnr:21, gnr:21)
Myre (mnr:88, gnr:105) Nord-Lunde (mnr:25, gnr:25) Nordlien (mnr:41, gnr:60)
Nordrum (mnr:40, gnr:41) Norshus (Reistad) (mnr:37, gnr:38) Nørstevold (mnr:81, gnr:96)
Opsal (mnr:43, gnr:44) Reistad søndre (mnr:38, gnr:39) Reiten (mnr:7, gnr:7)
Rokvam (mnr:86, gnr:103) Rusten (mnr:17, gnr:17) Segalstad (mnr:90, gnr:107)
Skjeggestad (mnr:46, gnr:47) Steine nordre med Surnflot (mnr:30, gnr:30) Steine søndre (mnr:29, gnr:29)
Sveen (mnr:74, gnr:64) Sønstevold med 1/4 af Dok Fiskevand (mnr:84, gnr:99) Tallaug med Taarset (mnr:94, gnr:111)
Toft (mnr:15, gnr:15) Toppen (mnr:9, gnr:9) Ulvengstuen (mnr:71, gnr:86)
Østerli (mnr:72, gnr:87)