DIS-Norge
 
  English Norsk  

Velg gård i Bamble kommune i Telemark fylke:

Aaby (mnr:47, gnr:47) Aastad (mnr:46, gnr:46) Asdal nedre (mnr:7, gnr:7)
Asdal øvre (mnr:8, gnr:8) Asvall (mnr:29, gnr:30) Bamle (mnr:54, gnr:53)
Bamle Præstegaard med Lønnerygg (mnr:41, gnr:41) Berg (mnr:12, gnr:12) Bjørkeset (mnr:48, gnr:48)
Bjørkeset Vandfald (mnr:49, gnr:49) Bleiklien (mnr:65, gnr:65) Brekken lille (mnr:104, gnr:104)
Brevik vestre (mnr:91, gnr:91) Brevik østre (mnr:92, gnr:92) Busterød (mnr:98, gnr:98)
Dal (mnr:94, gnr:94) Dørdal (mnr:67, gnr:67) Eik (mnr:26, gnr:27)
Ese (mnr:43, gnr:43) Feset (mnr:74, gnr:73) Finmark (mnr:86, gnr:85)
Flaatten (mnr:22, gnr:23) Fossum østre (mnr:62, gnr:62) Gaange (mnr:69, gnr:69)
Garstad (mnr:13, gnr:13) Gjerstad (mnr:19, gnr:20) Gjømle (mnr:28, gnr:29)
Glittum østre (mnr:99, gnr:99) Glittum vestre (mnr:100, gnr:100) Grasmyr (mnr:25, gnr:26)
Grimsrød (mnr:64, gnr:64) Grostok (mnr:95, gnr:95) Grummestad (mnr:66, gnr:66)
Haukedal (mnr:77, gnr:76) Havraaker (mnr:16, gnr:16) Havredal (mnr:76, gnr:75)
Hellestvet (mnr:2, gnr:2) Herre lille (mnr:3, gnr:3) Herum (mnr:14, gnr:14)
Hofstein (mnr:57, gnr:57) Hydal (mnr:40, gnr:40) Høn (mnr:52, gnr:51)
Kjellestad (mnr:24, gnr:25) Kjær (mnr:103, gnr:103) Kjønnøen (mnr:106, gnr:87)
Kjørstad vestre (mnr:79, gnr:78) Kjørstad østre (mnr:78, gnr:77) Lina (mnr:18, gnr:18)
Masterød (mnr:61, gnr:61) Melby (mnr:89, gnr:89) Midgaarden (mnr:21, gnr:22)
Midt-Rogn (mnr:36, gnr:36) Mo (mnr:60, gnr:60) Nenset (mnr:56, gnr:56)
Nustad (mnr:30, gnr:31) Nystein (mnr:102, gnr:102) Rakkestad (mnr:90, gnr:90)
Ravnes (mnr:4, gnr:4) Ringsjø (mnr:71, gnr:71) Ris (mnr:39, gnr:39)
Rogn nordre (mnr:37, gnr:37) Rogn søndre (mnr:35, gnr:35) Rosland (mnr:70, gnr:70)
Roverød (mnr:17, gnr:17) Rugtvet (mnr:20, gnr:21) Rønholt (mnr:73, gnr:72)
Rørholt nordre (mnr:58, gnr:58) Rørholt søndre (mnr:59, gnr:59) Siljan (mnr:1, gnr:1)
Skogen (mnr:55, gnr:55) Skogstad (mnr:72, gnr:54) Stokke vestre (mnr:105, gnr:105)
Stokke østre (mnr:23, gnr:24) Surtedal nedre (mnr:11, gnr:11) Surtedal øvre (mnr:10, gnr:10)
Søtholt (mnr:15, gnr:15) Tangvall (mnr:38, gnr:38) Toner (mnr:87, gnr:86)
Torsdal (mnr:53, gnr:52) Trosby (mnr:88, gnr:88) Tveitan med Stranden (mnr:6, gnr:6)
Tveitan østre (mnr:50, gnr:50) Utgaarden (mnr:45, gnr:45) Vaag vestre (mnr:84, gnr:83)
Vaag østre (mnr:85, gnr:84) Valle (mnr:81, gnr:80) Vingreid (mnr:51, gnr:19)
Vinje (mnr:42, gnr:42) Vissestad (mnr:101, gnr:101) Ødegaarden (mnr:31, gnr:32)