DIS-Norge
 
  English Norsk  

Følgende personer er registrert på gården Surtedal nedre i Bamble kommune i Telemark fylke:

Navn Bosted Oppdatert    
  Ivar Kokkersvold Norge, Telemark, Skien 17-09-2007
  Thin Nenseth Norge, Telemark, Bamble 22-10-2007