DIS-Norge
 
  English Norsk  

Følgende personer er registrert på gården Nenset i Bamble kommune i Telemark fylke:

Navn Bosted Oppdatert    
  Inge Gromstad Norge, Telemark, Bamble 28-07-2004
  Ivar Kokkersvold Norge, Telemark, Skien 17-09-2007
  Ken Andre Kihle 14-05-2011
  Solveig Bugtene Norge, Telemark, Bamble 04-02-2014
  Thin Nenseth Norge, Telemark, Bamble 22-10-2007