DIS-Norge
 
  English Norsk  

Følgende personer er registrert på gården Gluppe i Glemmen (Glemminge) kommune i Østfold fylke:

Navn Bosted Oppdatert    
  Bjarne Fredrik Kjærnes Norge, Østfold, Rygge 28-11-2006