DIS-Norge
 
  English Norsk  

Følgende personer er registrert på gården Rød nordre i Glemmen (Glemminge) kommune i Østfold fylke:

Navn Bosted Oppdatert    

Ingen registrert foreløpig