Slekt og Data

forside_1_07

 

Slekt og Data er DIS-Norges medlemsblad, og kommer ut med 4 nummer pr. år. På disse sidene finner du utgivelsesinformasjon, index til tidligere utgaver, og som medlem kan du laste ned pdf-utgaver av bladet.

I nummer 1 - 2006 finner du en artikkel om "Slektsgransking og historisk demografi" av Arnfinn Kjelland. Regnearkfunksjonen som presenteres der, finner du her, sammen med en forklaring.

Du som er medlem kan laste ned bladene som PDF filer nedenfor etter å ha oppgitt brukernavn og passord (på formen "dn01234", "xyz123", se bak på ditt Slekt og Data). Nr. 1/1997 - 2/2000 er skannet og dermed relativt store som PDF filer, disse er derfor også tilgjengelig i HTML format, side for side. De er også tilgjengelig i PDF filer med høy oppløsning (ca 50MB pr fil, ta kontakt ved behov). Det finnes en innholdsoversikt for Slekt og Data 1990-2000 som gjør det lettere å finne fram til artikler av interesse.

Har du bidrag til bladet kan de sendes hit.
Redaktøren kan nås på denne epost.
Spørsmål om foto som skal med i artikler kan du sende hit.

 


Last ned nummer:
1989: Medlemsavis 9. des. 1989 som HTML
1990: Orienteringsbrev 24. feb. 1990 som HTML
1990: 1, 2
1991: 1, 2, 3, 4
1992: 1, 2, 3, 4
1993: 1, 2, 3, 4
1994: 1, 2, 3, 4
1995: 1, 2, 3, 4
1996: 1, 2, 3, 4
1997: 1, 2, 3, 4 [HTML: 1, 2, 3, 4]
1998: 1, 2, 3, 4 [HTML: 1, 2, 3, 4]
1999: 1, 2, 3&4 [HTML: 1, 2, 3&4]
2000: 1, 2, 3, 4 [HTML: 1, 2]
2001: 1, 2, 3, 4
2002: 1, 2, 3, 4 ( landsmøtepapirer, bilag til nr. 1)
2003: 1, 2, 3, 4
2004: 1, 2, 3, 4 ( landsmøtepapirer, bilag til nr. 1)
2005: 1, 2, 3, 4
2006: 1, 2, 3, 4 ( Landsmøtepapirer i nr. 1)
2007: 1, 2, 3, 4
2008: 1, 2, 3, 4
2009: 1, 2, 3, 4


Prisliste for annonsering i Slekt og Data.

1/1 side Kr. 8.900,- Bakside
1/1 side Kr. 6.900,- Tekstside
1/2 side Kr. 4.140,- 60% av helside
1/4 side Kr. 2.480,- 60% av halvside

Rabattsystem:

1. Annonse: 0%
2. Annonse: 20%
3. Annonse: 30%
4. Annonse: 40%

Rubrikkannonser:

Små rubrikker (24-30 på siden) Kr. 1.990,-
Store rubrikker (16-20 på siden) Kr. 2.990,-

Prisene forutsetter ferdig original.
For bestilling av annonse, ta kontakt med DIS-Norges kontor på kontor@disnorge.no
eller på telefon 22 17 66 00. 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 20.01.2010
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

[Dette er en utskriftsversjon av http://www.disnorge.no/slekt-og-data/aktuelt.html]