Aktivitetetens ansvarsområder

Forside_KildenummerRedaksjonskomiteen utgjør Aktivitetsutvalget for Slekt og Data. Ansvarsområdet er å bistå redaktøren i å få utgitt medlemsbladet Slekt og Data, ikke minst ved å bidra til høy faglig kvalitet på innholdet.
I tillegg til redaksjonskomiteen er det et ønske å samle ressurspersoner som kan bistå med å skaffe stoff til de ulike temanumrene - enten i form av egen produksjon, men også gjennom å knytte kontakter med fagpersoner som kan bidra med både artikler og bildestoff.

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 27.11.2006
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

[Dette er en utskriftsversjon av http://www.disnorge.no/slekt-og-data/ansvar.html]