Formålsparagraf

Slekt og Data har som grunnsyn å arbeide for

-         å gi medlemmene gode kunnskaper om slektsforskning og bruk av IKT i slektsforskning,

-         å være den viktigste kanalen ut til medlemmene ved siden av DIS-weben,

-         å være et bindeledd mellom DIS-Norge og medlemmene.

Bladets målgruppe er primært DIS-Norges egne medlemmer. Utgiver har som redaksjonelt mål å bidra til

-         økt kompetanse om slektsforskning og bruk av IKT i slektsforskning,

-         økt kunnskap om DIS-Norges aktiviteter og virksomhet,

-         at slektsfaglig virksomhet i Norge holder et høyt faglig nivå,

-         at medlemmene kan oppleve glede over både egen aktivitet og fellesskapet i foreningen.

 

Innholdet skal favne artikler og annet stoff innenfor følgende områder:

-         slektsforskning, personalhistorie og familiehistorie,

-         lokalhistorie og andre relevante emner som er av interesse for slektsforskning,

-         bruk av IKT til innsamling av kildemateriale, til systematisering, gjenfinning og presentasjon, men også til kommunikasjon mellom,

-         medlemmene, og til distribusjon og formidling av kunnskap og informasjon.

-         Innholdet skal holde faglig god kvalitet.


Publikasjonen har som mål å drives etter ordinære og sunne forretningsmessige prinsipper.

Redaktøren står fritt til, innenfor utgivers grunnsyn, å formidle redaksjonelt stoff i henhold til sin egen overbevisning. Redaktøren står selv ansvarlig for alt innhold i bladet. Bladet er redigert i henhold til fagpressens redaktørplakat og utgivers grunnsyn.

 

Vedtatt på DIS-Norges landsmøte 2006.


 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 27.11.2006
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

[Dette er en utskriftsversjon av http://www.disnorge.no/slekt-og-data/formaalsparagraf.html]