Tilbake til DIS-Norges startside  
Aktivitet i DIS-Norge:
 
  Stripe
 

Utskriftsversjon


Presentasjon av aktiviteten

SmalGravSlekt og Data er den viktigste kanalen fra foreningen og ut til medlemmene

ved siden av DIS-weben. Medlemsbladet skal gi medlemmene god kunnskap om relevante tema for slektsforskning og data, men også være et blad for og om medlemmene. Slekt og Data kommer ut med 4 numre pr år, og distribueres til alle medlemmer. Det er mulig for institusjoner som for eksempel bibliotek og arkiv å abonnere på bladet for kr 300 pr år. Abonnement tegnes ved å sende en henvendelse til DIS-kontoret: kontor@disnorge.no

   
   

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 05.11.2005
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

Webdesign: J@ne.no