Tilbake til DIS-Norges startside  
Aktivitet i DIS-Norge:
 
  Stripe
 

Utskriftsversjon


Innholdsoversikt Slekt og Data

Innhold i årgang (nummer):
1990: ( 1, 2 ), 1991: ( 1, 2, 3 , 4), 1992: ( 1 , 2, 3, 4), 1993: ( 1, 2 , 3 , 4 ), 1994: ( 1, 2, 3, 4), 1995: ( 1 , 2 , 3, 4),
1996: ( 1, 2, 3 , 4), 1997: ( 1 , 2, 3, 4), 1998: ( 1, 2 , 3, 4 ), 1999: ( 1, 2, 3&4), 2000: ( 1, 2 , 3, 4), 2001: ( 1, 2, 3, 4)

Det utarbeides for tiden en innholdsoversikt for Slekt og Data som skal gjøre det lettere å finne fram til artikler av interesse. Denne oversikten skal etterhvert gjøres tilgjengelig som en søkbar database, men inntil databaseversjonen er klar kan du se hva bladene inneholder i den enkle tabell-versjonen nedenfor. Last ned Slekt og Data i PDF format her.
Forfatter Tittel Nr Side Kategori Merknad
1990-1 ( topp)

Orientering om DIS-Norge 1-90 3 Forening

Hvorfor EDB i slektsforskning? 1-90 4 EDB
Færden, William Redaktørens spalte 1-90 6 Forening

Presentasjon av enqueten foretatt på baksiden av postgiroblanketten for foreningskontigenten 1-90 7 EDB Reg av system og maskiner blandt medlemmer

Dataregistrert og manuelt registrert materiale tilgjengelig via historielag og private 1-90 8 Historisk materiale

Sekundærkilder

EDB-registrert materiale

4:e nordiska symposiet om datorhjälp i slektsforskningen 1-90 9 Forening Sverige.
Christophersen, Alf 3:e nordisk symposium om databehandling i slektsforskningen 1-90 10 Forening referat
Christophersen, Alf Kort om GEDCOM-formatet 1-90 13 EDB
Aabøe, Gunnar Bruk datamaskin i slektsforskning 1-90 15 EDB
Sandlie, Arne M. DIS-Norge på utstilling 1-90 20 Forening

Har du noe på hjertet? 1-90 21 Forening

Slektsprogrammet ditt 1-90 21 Slektsprogrammer

Er det ting du ikke får til og skulle gjerne spurt andre om? 1-90 21 Slektsprogrammer

Etterlysninger 1-90 23


4:e nordiska symposiet om datorhjälp i slektsforskningen. Program 1-90 23 Forening

Oversikt over tekstbehandlingsprogrammer 1-90 28 EDB-software
1990-2 ( topp)

Formannens spalte 2-90 4 Forening

Har du noe på hjertet? 2-90 5 Forening

Gårds og slektshistorie 2-90 5 Bokomtale Gårds og slektshistorie for Sømna I og II

Hva er registreringssentral for historiske data 2-90 6 Kilderegistrering

4:e nordiska symposiet om datorhjälp i slektsforskningen 2-90 9 Forening Referat
Christophersen, Alf Hvorfor bruke EDB i forskningen på egen slekt 2-90 16

Christophersen, Alf DIS-Norge dannes 2-90 17

Christophersen, Alf Disgen V 3.5. En kort anmeldelse 2-90 18 Slektsprogrammer

Etterlysning 2-90 19

Christophersen, Alf Genealogi og internasjonale nettverk 2-90 20 EDB-kilder
Schumann, Richard Hva er IGI registre? 2-90 21 EDB-kilder
Schumann, Richard Søk i elektroniske baser 2-90 22 EDB-kilder
Schumann, Richard EDB i Riksarkivet 2-90 23 EDB-kilder

Liste over kjente slektsprogrammer 2-90 32 Slektsprogrammer
1991-1 ( topp )
Færden, Wilhelm Formannens spalte 1-91 4 Forening

Redaktørens spalte 1-91 4 Forening

Styrets beretning om virksomheten i 1990 1-91 5 Forening

Kort referat fra DIS-Norges første ordinære generalforsamling 1-91 6 Forening referat
Vigerust, Grete Flood Omvisning i riksarkivet 1-91 7 Arkivverk referat

Informasjonsmøter 1-91 9 Forening

Etterlysning 1-91 9


Bokanmeldelse 1-91 9
Manntallene fra 1664-1666. Vestoppland og Valdres

DIS-Norge regnskap og budsjett
10 Forening
Borvik, Gunnar Datafangst fra folketellingene 1-91 13 Kilder Registrering
Arne M. Sandlie Viktig melding-forslag til standard for reg. av kirkebøker 1-91 14 Standarder Registrering
-"- NUSU-Norsk utvandrermuseums slektshistoriske utvalg 1-91 14 Arkivverk Referat
Graversen, Fleming Standardisering av databaser 1-91 15 EDB-fag

Kilder

Databaser

registrering

Laget, Tom Slektforskningsprogrammet Family Edge utgave 2.5 1-91 16 Slektsprogrammer
Finstad, Håkon Mennesker og moter i 1890-årenes Kragerø-

et utvalg bilder fra fotograf Børresens arkiv

1-91 21 Fotoarkiv
1991-2 ( topp )

Formannens spalte 2-91 4 Forening

Kassererens spalte 2-91 5 Forening

Etterlysning 2-91 5 Etterlysninger

Redaktørens spalte 2-91 5 Forening

DIS-Norges vedtekter
6 Forening

Korreksjon av illustrasjonene til anmeldelsen av Family Edge i Slekt og Data nr 2 årgang 91 2-91 8 Slektsprogrammer

Kursvirksomhet 2-91 9


BBS-systemer og lignende som fører slektskonferanser 2-91 10 BBS
Nilsen, Bjørn DISGEN Den Ivrige Slektsforskers Grunnleggende Erfaring Med Nytt Slektsprogram 2-91 11 Slektsprogrammer brukererfaring
Christophersen,Alf DISGEN 5.0 2-91 13 Slektsprogrammer anmeldelse

Programoversikt med leverandøradresser og priser 2-92 21 Slektsprogrammer
1991-3 ( topp )

Formannens spalte 3-92 4 Forening
Christophersen,Alf Hvordan forske sin slekt i USA fra din stue ved hjelp av modem og datamaskin 3-92 5 EDB

InternettEtterlysning 3-91 9


Etterlysning 3-91 11

Hubbard, Lila Backward footprints 3-91 12 Kilder Kildetyper

ELLIS ISLAND 3-91 15 Bokomtale

Ellis Island: An illustrated history of the immigrant experience 3-91 15 Bokomtale

Kommentarer om IGI 3-92 16 Sekundærkilder International Genealogy index
Wetmore, Thomas Database types and GEDCOM merging
22 GEDCOM

EDB


Wolcott, Michael Copyrighted Material 3-92 25


Etterlysning 3-92
26
Nilsen, Bjørn Epilog fra en tur på landet 3-92 27 ? referat
Poulsen, Lars Durability of optical media 3-92 29 datalagring optiske media
1991-4 ( topp )
Christophersen,Alf Vårt første kurs er arrangert 4-91 5 datakurs referat
Graversen, Fleming Mitt første møte med en BBS 4-91 6 EDB BBS brukererfaring
Nilsen, Bjørn MegaRead for ikke-MegaReadere 4-91 8 EDB BBS programvare
Nilsen, Bjørn Et par nyttige batchfiler for bruk av telix og megaread 4-91 17 EDB BBS
Christophersen,Alf 5te nordiske symposium fora databehandling i slektsforskning 4-91 18 forening referat
Christophersen,Alf DISBYT- nå også tilgjengelig for Norge 4-91 28 slektsprogram
1992-1 ( topp )

Formannens spalte 1-92 4 Forening

Teksbehandlere 1-92 10 EDB-software Oversikt over tekstbehandlingsprogrammer
Skahjem, Svein Kjenn din slekt 1-92 5 slektsgransking generelt

Redaktørens spalte 1-92 8 forening

Hvordan bidra med innlegg 1-92 9

Ugulen Jo- Rune Kort referat fra omvisning på statsarkivet i Bergen 1-92 11 Arkiver referat
Selle, Arvid PAF Personal Ancestral File 1-92 12 Slektsprogrammer programanmeldelse
Nygaard, Lars EDB-registrering av personhistorisk kildemateriale- et felles løft 1-92 13 kilderegistrering debatt

Etterlysning
25


Referat fra årsmøte i DIS-Norge 1-92 26 forening referat
Gabel Gary R We keep forgetting 1-92 28 dikt

Oversikt over dataregistrerte historiske persondata 1-92 29 Sekundærkilder

EDB registrerte kilderRelatives of ships passengers sought 1-92 32 Etterlysning Artikkel fra the indiana gazette
Thorvaldsen, Gunnar Kommentar ang. diskusjon i slektkonferansene på BBS-ene 1-92 33

1992-2 ( topp )
Færden, Wilhelm Vi trenger flere støttespillere 2-92 40 Forening

Redaktørens hjøne 2-92 40 Forening
Christophersen,Alf DISBYT hvorledes finne frem til felles slekt for anebytte? 2-92 41 Slektsprogram
Palmgren, Allan Tack för DISBYT 2-92 44 Slektsprogram

Temadag for Family Edge arrangert 2-92 46 Slektsprogram referat

Temadag om MegaRead og modemkommunikasjon 2-92 46 Programvare

modem

referat
Isaacson, Karen The Inaugural Roots Location List 2-92 47

?? Ny BBS konferanse 2-92 48 BBS
Christophersen,Alf Temadag i DISGEN avholdt 2-92 48 Slektsprogram referat
Christophersen,Alf Email for deg? 2-92 49 email
Wallgren, Lars Köpguide for datorsugna släktforskare 2-92 50 Kjøpsguide PC

6. Nordisk møte om datateknik i Släktforskning 2-92 62 Forening Norden
1992-3 ( topp )
Færden, Wilhelm Formannens spalte 3-92 68 Forening
Ugulen Jo- Rune Hva finnes av trykte kilder 3-92 69 Sekundærkilder
Blomberg, Lars Standardisering och identifiering av ortnamn 3-92 75 stedsnavn
Færden, Wilhelm Hva kan du oppleve som slektsforsker 3-92 80 slektsforskning generelt
Færden, Wilhelm Valg av PC 3-92 82 Kjøpsguide PC
Færden, Wilhelm Find dine Rødder 3-92 83 Bokanmeldelse

IGI registrert nå også i foreningens eie 3-92 83 slektsprogram

edbregistrerte kilder


Christophersen,Alf Oversikt over folketellinger i USA 3-92 85 kilder

folketellinger

USA
Criteser, Walt State Censuses 3-92 85 kilder

folketellinger

USA

Schedule of colonial territorial and state cencus records 3-92 86 kilder

folketellinger

USA
1992-4 ( topp )
Færden, Wilhelm Formannens spalte 4-92 86 Forening
Nilsen, Knut En forskertur til Nord-Sverige 4-92 97 slektsgransking
Nilsen, Knut Medlemsmøte tirsdag 13. oktober på Ringerike bibliotek 4-92 97 forening referat

Slekta finner du på biblioteket 4-92 98 kilder

arkiver


Christophersen,Alf og Ugulen Jo Rune Dagssymposium i Bergen 27/9/92 4-92 98 forening referat
Ugulen Jo Rune Foredrag av Jan Oldervoll 4-92 100 kilder

arkiver

refrater
Færden, Wilhelm Presentasjon av DIS-Norge 4-92 103 forening
Færden, Wilhelm Estonia-Estland 4-92 104 forening Estland
Færden, Wilhelm Personvern i slektsforskningen 4-92 104 forening

slektsforskning

etikk

referat
Ljøkjell, Arnfinn Olav Filippinene 4-92 107 slektsforskning Filipinene
Christophersen, Alf 6.Nordiska möte om datateknik för släktsforskning 4-92 110 forening referater fra foredrag -ulike temaer
Færden, Wilhelm Amerikaemigrasjonen fra Norge 4-92 115 emigrasjon
Christophersen, Alf Erfaring med bruk av mikrofiche-IGI- registeret i Norge 4-92 117 registre
Skahjem, Svein Kjenn din slekt 4-92 122 slektsforskning generelt om slektsforskning

Etterlysninger 4-92 125

1993-1 ( topp )
Færden, Wilhelm Formannen har ordet 1-93 3 Forening
Nilsen, Bjørn EDB-registrering av historisk kildemateriale-Forretningsidé eller samfunnsmessig oppgave? 1-93 4 EDB registrering Kilderegistrering
Skahjem, Svein Lokalhistorien er viktig for slektsforskeren 1-93 6 Lokalhistorie
Selle, Arvid Kongsangvinitetstavler 1-93 7 Slektsforskning Slektstavler
Nilsen, Bjørn Som skrift i sand.. 1-93 8 Slektsforskning, EDB-lagring
Ljøkjell, arnfinn Slektsgransking på Filippinene 1-93 10 Slektsforskning Filippinene

Hele verden via Internett 1-93 11 EDB. Newsgrupper internett

BBS-Nytt 1-93 12 EDB. BBS

DISBYT: Et kjempetilbud for å finne felles forskerområder 1-93 13 DISBYT, DIStreff
Skahjem, Svein Skiftene- en verdifull kilde 1-93 14 Kildemateriale

Hva blir det neste? 1-93 15 EDB- maskinvare Intel-prosessoren
Müntel, Jüri Genealogy and Computers in Estonia 1-93 16 EDB i slektsforskning Estland

Våre forfedre 1-93 17 Humor

Litteraturliste for slektsforskere 1-93 18 Litteratur
Nilsen, Bjørn Utskrifter fra DISGEN del 1 1-93 20 DISGEN
Madsen, Sjur Litt om styrets arbeid 1-93 22 Forening
1993-2 ( topp )
Færden, Wilhelm Formannen har ordet 2-93 3 Forening
Christophesen, Alf Redaktørens spalte 2-93 4 Forening
Berg, Oscar Finansiering eller formidling av registrert materiale, hva er viktigst? 2-93 5 Kilderegistrering
Keus, Jan M. Nederlandse Genealogische Vereiniging Computer-dienst 2-93 6 EDB i slektsforskning Nederland
Nilsen, Bjørn DIStreff! DIS-Norges forskerdatabase 2-93 8 DIStreff

DIStreff 2-93 9 DIStreff
? Hvorda går jeg fram for å lage en fil til DIStreff-databasen? 2-93 10 DIStreff
Nilsen, Bjørn Godt besøkt Elverums-møte 2-93 11 Forening
Nilsen, Bjørn En liten historie om BBS-etterlysning og svenskeforskning 2-93 12 BBS
Skahjem, Svein Pantebøkene gir oss jordeierne 2-93 13 Kilder
Skahjem, Svein Tradisjon omkring personnavnet 2-93 14 Navneskikk
Christophesen, Alf Hvordan fungerer en PC. Et kurs i MS-DOS del 1 2-93 i-viii EDB. DOS

Protokoll fra årsmøte i DIS-Norge lørdag 20 mars 1993 2-93 16 Forening Referat

Oslo Bymuseum. Referat fra DIS-Norges årsmøte 1993 2-93 17 Museer
Nilsen, Bjørn Utskrifter fra DISGEN Del 2 2-93 19 DISGEN

Etterlysninger fra Slektskonferansen 2-93 20 Etterlysninger
1993-3 ( topp )
Færden, Wilhelm Formannen har ordet 3-93 3 Forening

Redaktørens spalte| 3-93 4 Forening
Christophersen., Alf Hvorfor gjøre slektsgransking? 3-93 4 Slektsgransking
Slinning, Arnstein Hvorledes jeg ble interessert i slektsgransking 3-93 5 Slektsgransking
Christophersen., Alf Cardfile for Windows 3-93 5 EDB. Windows 3.1
Sanden, Alf Foto i slektsgranskingen 3-93 6 Foto
Christophersen., Alf Hvordan fungerer en PC. Et kurs i MS-DOS. Del 2 3-93 ix-xii EDB. DOS
Nilsen. Bjørn To linjer til Slektsforum 3-93 9 BBS

BBS-nytt 3-93 9 BBS
Nilsen. Bjørn Problemer med utpakking av slekt.qwk? 3-93 9 EDB programvare PKZIP/PKUNZIP

DIStreff. Bra respons hittil i sommer 3-93 10 DIStreff

DIStreff. Stedsnavn og årstall er avgjørende 3-93 10 DIStreff

DIStreff, Hva gjør jeg med disketten? 3-93 10 DIStreff

Etterlysninger fra slektskonferansen 3-93 11 Etterlysninger

Medlemsmøte i Oslo Byarkiv 3-93 13 Forening Referat
Nislen, Bjørn Standard for registrering av folketellinger 3-93 14 Kilderegistrering
1993-4 ( topp )
Færden, Wilhelm Formannen har ordet 4-93 3 Forening
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 4-93 4 Forening
Thingsrud, Leif Kilder til personhistorie i Oslo 4-93 4 Kilder
Wallgren, Arne Disgen för Macintosh och deltagande i DISTREFF 4-93 6 DISTREFF

Advarsel (Word) 4-93 7 Word Datautveksling
Nilsen, Bjørn BBS-nytt. DIStreff søkbar på Slektsforum 4-93 8 BBS Slektsforum

BBS-nytt. To telefonlinjer: ubetinget suksess 4-93 8 BBS Slektsforum
Lohne, Toril DIStreffrunden 4-93 10 DIStreff

DIStreff 4-93 10 DIStreff
Nilsen, Bjørn Slekta på CD 4-93 11 Multimedia
Banzon, Flemming Vil du holde kurs i slektsforskning på DATA? 4-93 12 Kurs
Christophersen, Alf Backup hva skal vi velge, diskett eller tapestreamer? 4-93 12 EDB-maskinvare Backup
Christophersen, Alf Hvordan fungerer en PC. Et kurs i MS-DOS. Del 3 4-93 xiii-xvi EDB. DOS

Trykt medlemsliste og E-mailadresser 4-93 13 Forening Medlemsmatrikkel
Sandlie, Arne M. Genealogisk DataSentral- Oppland 4-93 13 Kilderegistrering Dataregistrerte kilder
Madsen, Sjur Referat fra åpent møte i Stavanger 4-93 14 Forening Referat
Flood, Grethe Referat fra medlemsmøte i Oslo byarkiv 4-93 14 Forening Referat
Sørås, Odd Slektsprogram for Windows? 4-93 15 Slektsprogram Windows
Madsen, Sjur MS-DOS Gammel eller ny versjon? 4-93 15 EDB. Programvare DOS

Etterlysninger fra Slektskonferansen 4-93 17 Etterlysninger
Seiring, Torbjørn Ad etterlysning 93/13 4-93 19 Etterlysninger
1994-1 ( topp )
Færden, Wilhelm Formannen har ordet 1-94 3 Forening
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 1-94 4 Forening
Færden, Wilhelm Tillegg til litteraturliste for slektsforskere 1-94 4 Litteratur
Christophersen, Alf Samarbeid over grensene 1-94 5 Slektsforskning
Nilsen, Bjørn Teleslekt er godt i gang 1-94 6 Kilderegistrering
Nilsen, Bjørn Satser på mange forskjellige brukergrupper 1-94 7 Kilderegistrering
Nilsen, Bjørn Hjelp jeg har fått modem 1-94 8 EDB. Maskinvare Modem

Genealogiprogrammet ROOTS IV: Slektshistorie basert på hendelser i personenes liv 1-94 12 Slektsprogram
Jensen, Thorbjørn En liten innføring i gotisk skrift 1-94 14 Gotisk
Thorvaldsen, Gunnar Dataregistrering av folketellingene 1910 og 1920 1-94 18 Kilderegistrering
Donche, Pieter VVF-Genealogy & Computer 1-94 19 EDB og Slektsforskning Belgia

Etterlysninger 1-94 20 Etterlysninger

DIStreff 1-94 21 DIStreff
Vigerust, Tore H. Ad etterlysning 93/19 1-94 22 Etterlysninger
Vigerust, Tore H. Ad Wilhelm Færdens notat Hva kan du oppleve som slektsforsker? 1-94 22
Borgere
Håker, Elsa Jervan En Takk 1-94 22 Etterlysninger
Rikheim, Brita Nytt registreringssystem for privat arkivmateriale 1-94 23 Kilderegistrering Privatarkiv. Riksarkivet
1994-2 ( topp )
Færden, Wilhelm Takk for meg 2-94 3 Forening
Madsen, Sjur Formannen har ordet 2-94 3 Forening
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 2-94 4 Forening
Bjerke, Turid E. Står du fast? 2-94 4 Forening Medlemsmatrikkel

Presentasjon av styret 2-94 4 Forening
Sørås, Odd Slektsprogram for Windows? 2-94 6 EDB-registrering Windows
Haugødegård, Torleif Vurdering og test av slektsprogram 2-94 6 Slektsprogrammer
Madsen, Sjur Ny kilde? 2-94 7 Kilder Kallsbok
Antonsen, Arthur Macintosh? 2-94 8 EDB maskinvare Macintosh
Antonsen, Arthur Ætt 2-94 9 Slektsprogram Macintosh
Venstad, Arne Tre gode grunner for å bruke Macintosh i slektsforskning 2-94 9 EDB, Maskinvare, Programvare Macintosh

Årsmøtet i DIS-Norge 12 mars 1994 2-94 12 Forening Referat

Årsmøtet i DIS-Norge er avviklet 2-94 13 Forening Referat

Hedersbevis er tildelt to gründere 2-94 13 Forening Referat

Medlemsmøte på Fjære ungdomsskole,Vik Grimstad 5.-6. februar 2-94 14 Forening Referat

To vintermøter i Oslo 2-94 14 Forening Referat
Waula, Jørg Eirik Den elektroniske bok 2-94 16 Elektronisk slektsbok
Vigerust, Tore H. Nytt om middelaldergenealogi 2-94 18 Bokanmeldelse
Jensen, Torbjørn Gotisk skrift Del 2 2-94 20 Gotisk
Nilsen, Bjørn BBS-nytt 2-94 22 BBS

Årsmøtet i DIS-Hordaland 2-94 25 Forening Referat

Etterlysninger 2-94 25 Etterlysning

Rennesøy: Gard og ætt 2-94 25 Bokomtale Bygdebok
Waula, Jørg Eirik Ad etterlysning 7/94. Høyland, Rogaland 2-94 26 Etterlysninger

Errata (til kurs i gotisk skrift) 2-94 27 Gotisk
1994-3 ( topp )
Madsen, Sjur Formannen har ordet 3-94 3 Forening
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 3-94 4 Forening
Haugødegård, Torleif Genealogiprogrammet ROOTS IV:

Slektshistorie basert på hendelser i personers liv- Del 2

3-94 5 Slektsprogram
Sollie, Arne Vellukka utstillingsveke 3-94 6 Forening
Christophersen, Alf Ekstraskatten 1762-1772 En undervurdert kilde? 3-94 7 Kilder
Christophersen, Alf Hvilken interesse har disse navnene for meg som slektsforsker 3-94 9 EDB Nettverk
Nilsen, Bjørn Slektsforum BBS fyller 5 år 3-94 10 BBS Slektsforum
Woll, Bjørn-Arild DIS-Norges programvaretest 1994 3-94 12 Slektsprogram
Christophersen, Alf E-mail på Slektsforum 3-94 12 Slektsforum
Lohne, Toril DIStreff: Hva er DIStreff? 3-94 13 DIStreff
Christophersen, Alf De nære kilder 3-94 17 Kilder
Nilsen, Bjørn Noen tips til ferske slektsforskere 3-94 18 Slektsforskning

Hva finnes av EDB-registrerte persondata 3-94 19 Kilderegistrering RHD
Haugødegård, Torleif Bibliotekdatabasen BIBSYS kan du søke i via modem eller elektronisk post 3-94 20 Databaser BIBSYS
Madsen, Sjur Referat fra stiftelsesmøte i DIS-Oslo/Akershus 3-94 22 Forening Referat
Sollie, Arne BKBG-Brother Keeper's brukergruppe 3-94 22 Slektsprogram Brukergrupper

Etterlysninger 3-94 26 Etterlysninger

Slekt&Gård-posten august 1994 3-94
Slektsprogram Vedlegg til S&D
1994-4 ( topp )
Madsen, Sjur Formannen har ordet 4-94 3 Forening

DIS-Norge 5 år! 4-94 4 Forening
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 4-94 4 Forening
Nilsen, Bjørn Foreningen DIS: Det er vi, det! 4-94 5 Forening
Vigerust, Tore H. Oslo kommunes kirkegårder 4-94 6 Kilder
Vigerust, Tore H. Referat fra møte i Grimstad 5.-6. Februar 1994 4-94 8 Forening
Nilsen, Bjørn BBS-Nytt 4-94 9 BBS

DIS-Norge på Hobbymesse 4-94 9 Forening
Vigerust, Tore H. Referat fra møte i Bergen lørdag 18. September 4-94 10
Middelaldergenealogi
Brahde, Rolf Den julianske og den gregorianske kalender 4-94 11 Historie Kalender

Oversikt over programmer til bruk for registrering av slektsdata 4-94 14 Slektsprogram

Kurs DIS-Hordaland 4-94 18 Forening Kurs
Carlsen, Jan-Erik Herred, prestegjeld og sogn i Norge med forandringene gjennom tidene 4-94 19 Bokomtale
Nilsen, Bjørn Unngå rettelser på giroblankettene! 4-94 19 Forening

Etterlysninger 4-94 20 Etterlysninger
1995-1 ( topp )
Madsen, Sjur Formannen har ordet 1-95 3 Forening
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 1-95 4 Forening
Christophersen, Alf Hvilken interesse har disse navnene for meg som slektsforsker? World Wide Web 1-95 5 Internett
Sevilä, Faith Ann Ny base med norsk-amerikanere 1-95 6 EDB registrerte kilder
Keus, Jan M. Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokumenter 1-95 7 Lovverk
Christophersen, Alf Virus 1-95 8 EDB Datavirus
Vågene, Harald Kva vil vi med DIS? 1-95 10 Forening
Vigerust, Tore H. Referat fra møte i Drammen 12 oktober 1994 1-95 11 Forening
Christophersen, Alf Lokallag hos deg? 1-95 12 Forening
Vigerust, Tore H Litt om adelsslektene på Storhove 1-95 13 Slektshistorie
Haugødegård, Torleif Programvare for slektsforskning 1-95 14 Slektsprogram
Nilsen, Bjørn Personnummeret- ikke så hemmelig 1-95 16 Personopplysninger
Nilsen, Bjørn BBS-Nytt 1-95 18 BBS
1995-2 ( topp )
Madsen, Sjur Formannen har ordet 2-95 3 Forening
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 2-95 4 Forening
Reinholdtsen, Petter Internet for slektsforskere 2-95 5 Internett
Vigerust, Tore H. Søkelys på Gulsvik-ætten fra Flå i Hallingdal 2-95 6 Slektshistorie
Tangerås, Arild Har du sikret dine data? 2-95 9 EDB Datasikring, Backup
Alstadsæter, Lars Harald Slektsforum BBS på papir 2-95 10 BBS Slektsforum
Jarnøy, Dag Slektsboken om Øyeslekten fra Lærdal 2-95 11 Bokomtale Slektsbøker
Keus, Jan Ungdommelig leting etter forfedre 2-95 12 Slektsforskning

Oppsett for 1st reader mot Slektsforum 2-95 14 Programvare BBS Slektsforum

Årsmøtet i DIS-Norge 2-95 15 Forening Referat
Runå, Einar Inntrykk fra årsmøtet i DIS-Norge 1995 2-95 16 Forening
Christophersen, Alf Slektsforskerdag hos mormonerne i Bergen 29/4-95 2-95 17 Slektsforskning
Christophersen, Alf Nordisk møte i Association for History and Computing 18. Mai- 20. Mai 1995 2-95 18 Forening Referat
Jørgensen, Otto Hvordan lage DIStreff fil fra Brother's Keeper 2-95 19 DIStreff

DIS-Norge Rundt 2-95 24 Forening
Bjerke, Turid E. Fadderordning 2-95 25 Forening
Skaar, Ulv Tore DIS-Hordaland 2-95 26 Forening

Etterlysninger 2-95 27 Etterlysninger

BBS-nytt 2-95 31 BBS
1995-3 ( topp )
Madsen, Sjur Formannen har ordet 3-95 3 Forening
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 3-95 4 Forening

Aktuelle World Wide Web sider 3-95 4 Internett
Christophersen, Alf Usenet Netnews 3-95 5 Internett
Manis, Cliff m.fl. Genserv, en ny genealogisk tjeneste på Internet, basert på GEDCOM-filer 3-95 7 Internett

Slektsforskningskonferanse Nordisk Samarbeid 3-95 8 Forening Norden

We WANT you 3-95 8 Forening
Færden, Wilhelm Rigsarkivet i Danmark 3-95 10 Arkiver Danmark
Christophersen, Alf DIS-Norge på Sverige-besøk 3-95 11 Forening Utstilling
Skahjem, Svein 1600-tallets kilder 3-95 12 Kilder
Skahjem, Svein 1633-sorenskriveren skulle have sin Tingbog 3-95 13 Kilder Tingbøker
Vigerust, Tore H. Dyre Sevaldssons ætt eller Lunnerætten 3-95 14 Slektshistorie
Vigerust, Tore H. Skandinavisk Historisk Magazin 3-95 20 Tidsskrifter
Erikstad, Marianne Registreringsmetodikk 3-95 22 Registrering av kilder Skifter
Alstadsæter, Lars Harald DIStreff- med 300000 aner 3-95 24 DIStreff
Alstadsæter, Lars Harald Slekstsforum BBS på papir 3-95 26 BBS Slektsforum
Hokstad, Eivind Om kilder og kritikk 3-95 27 Kilder
Bjørgen, Helge 1801-folketellingen og personregistre til gards og ættesoge for Rogaland 3-95 29 Bokomtale

Etterlysninger 3-95 32 Etterlysnigner
1995-4 ( topp )
Madsen, Sjur Formannen har ordet 4-95 3 Forening
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 4-95 4 Forening

Visste du at.. 4-95 4 Internett Hjemmesider
Christophersen, Alf og Øverlie, Vidar Slektsforskerdager 1995 arrangert! 4-95 5 Forening
Lie. Kåre A. Hva betyr forkortelsen? 4-95 7 Kilder
Christophersen, Alf Hva kan jeg ellers bruke modemet til? 4-95 8 EDB-maskinvare Modem

Nordisk konference for slægtsforskning og EDB for slægtsforskere 4-95 9 Forening Danmark
Aase, Gunnar BBS-grupper i Rogaland 4-95 11 BBS
Christophersen, Alf Hvordan utveksle filer med andre slektsforskere 4-95 12 EDB Datautveksling
Christophersen, Alf DIStreff 4-95 13 DIStreff

En test av programvare for slektsforskning 4-95 16 Slektsprogram
Marthinsen, Bjørn Datasvinn 4-95 18 EDB Datalagring
Holden, Finn Christopher Axelsen eller hvordan jeg lekte Sherlock Holmes 4-95 19 Slektsforskning

Anna Juliane Hopstock f. Krohn 4-95 19 Bokomtale
Alstadsæter, Lars Harald Lorens Berg, en produktiv bygdebokforfatter 4-95 20 Biografi
Nordskår, Norvald Kjære vår slekt! 4-95 23 Slektsforskning
Alstadsæter, Lars Harald Slektsforum BBS på papir 4-95 25 BBS

Informasjon til DIS-Norges medlemmer fra Teleslekt 4-95 26 EDB-registrerte kilder Teleslekt
Mjelva, Martin Herstadboka i ny utgave 4-95 27 Bokomtale Slektsbøker

Etterlysninger 4-95 28 Etterlysninger
1996-1 ( topp )
Madsen, Sjur Formannen har ordet 1-96 3 Forening
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 1-96 4 Forening

Statistikk i medlemsmatrikkelen 1-96 4 Forening Medlemsmatrikkel
Holden, Finn Innbinding av anetavlen 1-96 5 Anetavler
Holden, Finn Slektsforskning eller aneforskning? Anegalleri forfra eller bakfra? 1-96 5 Slektsforskning
Løvdahl, Oddvar Med sjumilssteg i sju generasjoner på Slektsforum 1-96 6 BBS-Slektsforum

Kanskje du har møtt den samme problemstillingen? 1-96 6 Slektsforskning Navn
Høiberg, Rolf En slektsgranskerhistorie 1-96 7 Slektsforskning

Tredve års forgjeves leting 1-96 8 Slektsforskning
Flor, Bjørn Hvor kommer de fra? 1-96 11 Slektsforskning Innvandring
Alstadsæter, Lars Harald På jakt etter slektninger i en liten verden 1-96 12 Slektsforskning

Fortiden..i dag 1-96 13 Forening
Aase, Gunnar Dataregistrering av kirkebøker noe for DIS-Norge? 1-96 14 Kilderegistrering Kirkebøker
Nilsen, Bjørn Vi tar spranget! 1-96 16 Internett
Nilsen, Bjørn Hva skjer med Slektsforum BBS? 1-96 17 BBS Slektsforum

Ut i verden på Internett 1-96 18 Internett
Christophersen, Alf Aktuelle Internet-konferanser 1-96 21 Internett
Christophersen, Alf 1st Reader, hvordan setter jeg den opp? 1-96 22 Programvare
Christophersen, Alf Eksotisk bruk av Slektsforum 1-96 27 Slektsforum
Alstadsæter, Lars H. Hvordan blir framtida vår? 1-96 28 Forening
Christophersen, Alf Etterlysning i avisa kan gi god reklame for slektsforskning! 1-96 29 Slektsforskning

DIStreff 1-96 31 DIStreff

Etterlysninger 1-96 32 Etterlysninger
1996-2 ( topp )
Nilsen, Bjørn Formannen har ordet 2-96 3 Forening
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 2-96 4 Forening

Nytt styre valgt ved årsmøtet 2-96 4 Forening
Nilsen, Bjørn Dataregistrering av kirkebøker- ikke bare et spørsmål om entusiasme 2-96 5 Kilderegistrering Kirkebøker
Røgeberg, Kristin Skifter som kilde til personalhistorie 2-96 7 Kilder Skifter
Frydenberg, Per Enn jeg da syndromet Aner og Slekt 2-96 11 Slektsgransking Debatt

DIS-Vest-Agder stiftet 2-96 11 Forening
Gustavsen, Are S. og Steen-Karlsen, Torbjørn Hvilke hellige kuer, Finn Holden 2-96 12 Slektsgransking Debatt
Lohne, Toril Forsker du på Sverige 2-96 14 Slektsgransking Sverige
Holte, Rolf B. Kontroll av dubletter ved Gedcom-import 2-96 15 GEDCOM

DIS-Bjørn til Toril Lohne 2-96 15 Forening
Østebø, Runar Åpent møte i Stavanger gav mange nye medlemmer 2-96 17 Forening Referat
Hamre, Knut Egil Teleslekt- noen kommentarer 2-96 18 Kilderegistrering Teleslekt
Frydenberg, Per Hvem er hvem i gamle Norge? Navnepurisme eller praktisk datasøk 2-96 19 Navn

Slekt og Data presenterer vår nye formann 2-96 20 Forening

Hederspris til Sjur Madsen og Gunnar Aabøe 2-96 22 Forening
Bratforss, Runde og Keus Jan.M Fortiden i dag 25-27 oktober 1996 2-96 24 Forening
Aabøe, Gunnar Hvordan hurtig utveksle filer uten Internet eller BBS 2-96 24 Datautveksling
Jobsen, Tore Frich Hvorfor og hvordan starte en lokalforening av DIS? 2-96 25 Forening

Slektssmia- DIS-Oslo/Akershus' klubblokale 2-96 25 Forening

Referat fra årsmøte i DIS-Norge, lørdag 23 mars 1996 2-96 26 Forening Referat
Torp, Egil Mannen som fryktet naturkatastrofer 2-96 28 Biografi

Etterlysninger 2-96 29 Etterlysninger
1996-3 ( topp )
Nilsen, Bjørn Formannen har ordet 3-96 3 Forening
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 3-96 4 Forening
Midtskogen, Ørnulf Fotografering og registrering av kirkebøker 3-96 5 Kilderegistrering Kirkebøker

DIS-Trøndelag stiftet 3-96 6 Forening
Christophersen, Alf DIS-Norge på Sverigetur 3-96 6 Forening
Borvik, Gunnar Registrering av kilder 3-96 7 Kilderegistering Debatt
Jobsen, Tore Frich Matpauser 3-96 8 ?
Westengen, Stein Hvordan det begynte 3-96 9 Slektsgransking
Nygarard, Lars og Skaar, Ulv Tore Svar fra Teleslekt til Knut Egil Hamre 3-96 10 Kilderegistrering Debatt
Borvik, Gunnar Family Tree Maker, problemer med tegnsett 3-96 11 Slektsprogram
Skaar, Ulv Tore Teleslekt- en ressurs for oss alle 3-96 12 Kilderegistrering Debatt
Kippenbroeck, Ole-Johan DIStreff, en måte å finne andre som forsker på din slekt 3-96 15 DIStreff
Lie, Kåre Albert Da tippoldefar kjøpte hest 3-96 18 Lokalhistorie
Nilsen, Bjørn En meget nyttig bok

Håndbok i registrering og bruk av historiske persondata

3-96 21 Bokomtale Håndbok i registrering og bruk av historiske persondata
Holden, Finn Om slekt, slekter og aner 3-96 21 Slektsgransking
Marthinsen, Odd Dataregistrering av primærkilder 3-96 23 Kilderegistrering
Lie, Kåre Albert Har du tid til overs 3-96 23 Slektsgransking

Fortiden i dag Slektsforskerdagene 1996 25-27 oktober 3-96 26 Forening

Etterlysninger 3-96 27 Etterlysninger
Røgeberg, Kristin Skifter som kilde til personalhistorie, del 2 3-96 34 Kilder Skifter
1996-4 ( topp )
Nilsen, Bjørn Formannen har ordet 4-96 3 Forening
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 4-96 4 Forening
Skaar, Ulv Tore Balansegangen mellom det ideelle og virkeligheten vår 4-96 4 Kilderegistrering Debatt
Kjølseth, Ole Kong Hans og hans dramatiske løpebane 4-96 6 Historie
Kompelien, Arild Oppfordring til programtest! 4-96 10 Slektsprogram
Nilsen, Bjørn Svar til Arild Kompelien 4-96 10 Slektsprogram Debatt

Hva skal jeg velge 4-96 11 Slektsprogram
Sanden, Alf Hjelp! Slekta er blitt for stor, igjen 4-96 16 Slektsprogram
Haugødegård, Torleif Registrering av personers navn og navnevariasjoner 4-96 17 Navn
Moen, Geir Kommentar til debatten om dataregistrering av kirkebøker 4-96 17 Kilderegistrering Debatt
Nilsen, Bjørn Hva skal jeg gjøre når postkassa mi flyter over? 4-96 19 E-post
Christophersen, Alf m.fl DIStreff forbedres 4-96 20 DIStreff

Slektsforskerdagene på FORTIDEN I DAG 4-96 24 Forening
Gustavsen, Are S. Om begrepsforvirring- svar til Finn Holden 4-96 26 Slektsgransking Debatt
Jørgensen, Otto Brother's Keeper Windows- status 4-96 28 Slektsprogram

Etterlysninger 4-96 28 Etterlysninger

Sakset fra DISforum@rootsweb.com: 4-96 33 Slektsforskning
1997-1 ( topp )
Nilsen, Bjørn Forening i vekst 1-97 3 Forening
Christophersen, Alf Redaktørens spalte 1-97 4 Forening

Uendret avtale til tross for nytt navn 1-97 5 Internettavtale

Har du lyst til å være med å lage Slekt og Data? 1-97 5 Forening
Christophersen, Alf Ny nettavis: DIS-Linken 1-97 6 Forening Internettsider

DIS-Norges årsmøte avholdes i år i Ålesund 1-97 7 Forening
Holden, Finn Om historie og slektshistorie 1-97 8 Slektshistorie Historie
Skahjem, Svein Kjenn din slekt- Tradisjon omkring personnavnet 1-97 10 Navn
Skahjem, Svein Navnet skjemmer ingen om bruk av slektsnavn 1-97 11 Navn
Koten, Jan Willem Computer-Genealogi I Nederland 1-97 12 Slektsgransking og EDB Nederland

Mye nyttig informasjon i startpakken 1-97 15 Forening
Christophersen, Alf Kommunale arkiver 1-97 16 Arkiver
Christophersen, Alf Aust-Agder-arkivet 1-97 17 Arkiver
Nilsen, Bjørn Hils på bestefar Per med egen hjemmeside 1-97 18

Tomren, Kjell Inge Ressurser for slektsforskere på internett 1-97 19 EDB-registrerte kilder Internett
Christophersen, Alf Herstad-prosjektet 1-97 21 Kilderegistrering
Skaar, Ulv Tore og Nyggaard, Lars Til Teleslekts mange utålmodige venner 1-97 22 Kilderegistrering Teleslekt

Norsk Lokalhistorisk Institutt 1-97 23


Slektsforskning i Nord-Tyskland 1-97 23 Slektsforskning Tyskland
Keus, Jan Släktforskardagar 1997 i Helsingborg 1-97 24 Forening

Slektsprogramtreff i Stavanger 1-97 24 Slektsprogram

Vesteuropeisk Internett-boom 1-97 24 Internett
Keus, Anette Kunsten å sitte riktig 1-97 25 Ergonomi
Vatne, Kåre Nytt fra Nordvest 1-97 26 Forening DIS Møre og Romsdal

Etterlysninger 1-97 27 Etterlysninger

Kroppskultur for PC-nerder 1-97 35 Ergonomi
1997-2 ( topp )
Nilsen, Bjørn Leder 2-97 3 Forening

Diverse smånotiser 2-97 4 Forening
Fuglseth, Knut Datamaskin 2-97 5 EDB og Slektsforskning
Kjølseth, Ole Et autentisk Skifte avholdt i Fredrikstad anno 1789 2-97 6 Lokalhistorie Skifte

Referat fra årsmøte i DIS-Norge 2-97 10 Forening Referat

Fire medlemmer fikk (D)IS-bjørnen 2-97 12 Forening
Christophersen, Alf Blir norske tegn borte? 2-97 13 EDB DOS DOS
Wathne, Birger GEDCOM- en enkel innføring 2-97 14 GEDCOM
Darrud, Olde Bjørn Vurdering av 5 Windowsprogram 2-97 17 Slektsprogram
Kompelien, Arild Tradisjon omkring personnavnet 2-97 21 Navn
Keus, Jan M. Møte med en DIS-fadder 2-97 22 Forening

Nytt seminar om Aspa-ætten 2-97 23 Slektshistorie

Invitasjon til Trondheim 23-24 august 2-97 23 Forening
Vågene, Harald Kva veg skal DIS gå? 2-97 24 Forening
Kompelien, Arild Om Teleslekt 2-97 24 Kilderegistrering Teleslekt
Fjellman, Victor DIS-Norge i forandring 2-97 25 Forening
Unni Møkkahobby 2-97 26 Slektsgransking

Etterlysninger 2-97 27 Etterlysninger
Skaar, Ulv Tore Mye nytt i Teleslekt 2-97 30 Kilderegistrering Teleslekt
1997-3 ( topp )
2-97


Nilsen, Bjørn Leder 3-97 3 Forening
Christophersen, Alf Bruk av Free Agent 3-97 4 EDB programvare Off-line lesere

Statsarkivet i Bergen 3-97 8 Arkiver Statsarkiv
Østebø, Runar Genealogi verden rundt 3-97 10 Slektsgransking

Dansk Demografisk database 3-97 11 Kilder Danmark
Farstad, Kjell Ivar Gedcom på internett 3-97 12 GEDCOM
Wahl, Marianne Snakk med gamle folk 3-97 14 Slektsgransking

Slektsgranskning i Rogaland Finn dine røtter- vi viser veien 3-97 16 Forening

Foreningsnytt 3-97 17 Forening

Litt av hvert 3-97 17 Humor
Stensby, Vigdis Nattefriing til besvær 3-97 18 Lokalhistorie Historie

En skal høre mye rart 3-97 22 Lokalhistorie
Hokstad, Eivind Våre utallige forfedre 3-97 23 Slektsgransking
Mardal, Magnus Sømna. Gård og Slekt 3-97 25 Bokomtale Sømna
Mjelva, Martin Om bruk av slektsnavn 3-97 25 Navn

Etterlysninger 3-97 26 Etterlysninger
Mohr, Johan Fredrik Wh. Får du tilstrekkelige data fra dine informanter? 3-97 29 Sletsgransking
1997-4 ( topp )
Nilsen, Bjørn Leder 4-97 3


DIS-Norge medlem av KORG 4-97 4 Forening

NordGen 98 4-97 4 Forening

Genealogi verden rundt 4-97 5 Litteratur
Skahjem, Svein Kjenn din slekt 4-97 6 Kilder

Nordmenn i Amerika 4-97 8 Utvandring TMA-databasen

Feil i adresser 4-97 10 GEDCOM
Christophersen, Alf Slektsforskning i Rogaland 4-97 11 Forening
Christophersen, Alf og Keus Jan M. Slektsforskerdager i Helsingborg 4-97 12 Forening Sverige

DIS-Hordaland arrangerte slektsforskerdag 13 september i år. 4-97 13 Forening DIS-Hordaland
Karlsen, Finn Adelsprosjektet: Aspa-seminaret utgitt som hefte 4-97 14 Slektshistorie

Årsmøtet nærmer seg! 4-97 16 Forening
Nedrebø, Yngve Om bilbrev og galeasen Debora 4-97 18 Skipshistorie
Ellingsen, Erik Debora Expeditionen 4-97 20 Skipshistorie
Nedrebø, Yngve I kongens Teneste 4-97 22 Soldater Publ. Nr 1 i Riksarkivarens skriftsamling
Christophersen, Alf Savner du kontakt med andre som forsker på samme slekt som deg? 4-97 24 DIStreff
Holte, Rolf B. Et DIS-Norge for programmerere? 4-97 27 Forening Debatt
Christophersen, Alf Herstad-boken 4-97 28 Bokomtale
Jørgensen, Otto Brothers Keeper Utility 4-97 28 Slektsprogram
Gunnerud, Nils Fra tørre tall til kjøtt og blod 4-97 29 Slektsgransking

Etterlysninger 4-97 30 Etterlysninger
1998-1 ( topp )
Nilsen, Bjørn Leder 1-98 3 Forening

NordGen 98 1-98 4 Forening Norden
Aaboe, Gunnar Multimedia slektsbok! Noen tanker om slektsforskning og data 1-98 6 Slektsbok EDB Multimedia
Solheim, Kåre og Skarsten, Atle Om scanning av bilder 1-98 9 Bildescanning
Nielsen, Jens Christian Hvor heldig har man lov at være? 1-98 12 Slektsgransking

Uekte barn også i dag! 1-98 13


Medlemstilbud fra Telenor Nextel 1-98 14 Forening Internett
Holum, Vidar Debora og Hesselberg 1-98 16 Skipshistorie
Vågene, Harald Ny oversikt over program for slektsforskning 1-98 17 Slektsprogram
Kjendal, Per Stian Bjørnø Hvordan finne slektninger i dag, hva finnes av kilder? 1-98 21 Kilder
Tandstad, Ingrid B. Tradisjonstroskap eller motehysteri ved døpefonten 1-98 22 Navn

RHD med folketelling 1900 på internett 1-98 23 EDB registrerte kilder Folketelling
Vigerust, Tore Kast anetavlene 1-98 24 Slektshistorie Debatt

Tidsbilder fra middelalderen 1-98 26 Historie Middelalder

Kartlegger norske innvandrere i Sør-Afrika 1-98 28 Utvandring Sør-Afrika

Etterlysninger 1-98 29 Etterlysninger
1998-2 ( topp )
Solberg, Jan Leder 2-98 3 Forening
Karlsen, Finn Referat fra årsmøte nr 8 i DIS-Norge 2-98 4 Forening
Keus, Jan. M Slektsforskning i Frankrike 2-98 5 Slektsforskning Frankrike
Solberg, Jan Arbeidsprogram for DIS-Norge 2-98 6 Forening
Holden, Finn Røtter heller enn slektninger 2-98 8 Slektsgransking Debatt
Stoltenberg, Trygve Kast anetavlene Hvor finner man da røttene. Ikke gjør som Vigerust sier 2-98 11 Slektsgransking Debatt
Kompelien, Arild Slektsbok og anetavler 2-98 13 Slektsgransking Debatt
Kjølseth, Ole Utklippsarkivet ved UBO- og litt mer 2-98 14 Kilder Arkiv
Solberg, Jan Bedre medlemsservice-DISofonen 2-98 15 Forening
Juliussen, Leo Storm En hjemmedåp i gamle dager 2-98 16 Dåp

NordGen98 2-98 18 Forening
Kjølvik, Ole John Cunningham alias Hans Køning 2-98 20 Slekthistorie

Slekts- og Lokalhistorisk dag 2-98 20 Forening Skien
Østebø, Runar Medlemsstatistikk-DIS-Norge 2-98 21 Forening
Keus, Jan M På kontoret 2-98 21 Forening
Olsen, Erik Storm En mer oversiktlig layout av etterslekt? 2-98 22 Slektstavler
Moe, Kjell Helge Nordisk immigrasjonshistorie for amerikanere 2-98 23 Bokomtale Hoobler and Thomas: The Scandinavian American Family Album
Wathne, Birger Hvilken datamaskin bør jeg velge til slektsforskning? 2-98 24 EDB Maskinvare Valg av PC

Etterlysninger 2-98 30 Etterlysninger
1998-3 ( topp )
Solberg, Jan Leder 3-98 3 Forening

Flere lokallag 3-98 4 Forening
Keus, Jan M. Hva gjør internett med oss? 3-98 4 Internett
Zachariassen, Holger Tips og råd om etablering av lokallag av DIS-Norge 3-98 5 Forening
Vigerust, Tore H. Genealogi versus slektsinteresse 3-98 8 Slektsforskning Debatt

Definisjonen på et DIS medlem 3-98 11 Forening
Christophersen, Alf Hva bør vi registrere av begivenheter? 3-98 12 Slektsgransking

Internett og følelser 3-98 12 Internett
Ludvigsen, Susanne Th. En ung slektsforsker har ordet 3-98 14 Slektsgransking
Jacobsen, Kåre Muskelkrampelatter i slektsgranskertempel- fra en sak i politiets gamle vaktprotokoller 3-98 15 Kilder Kriminalhistorie
Christophersen, Alf Distribusjonslister og nyhetsgrupper 3-98 16 Internett Epost, News

Medlemsundersøkelse 3-98 17 Forening
Holden, Finn Skien bys borgerskap på 1700-tallet 3-98 18 Bokomtale Skien
Andreassen, Dagfinn Mac kontra PC 3-98 19 EDB Maskinvare
Holden, Finn Slektsbokutskrift bygd på aner 3-98 21 Slektsforskning Debatt

Hvor skal jeg sende mitt DIStreff bidrag? 3-98 22 DIS-Treff
Heidelberg, Knut Klaveness En kommentar til En hjemmedåp i gamle dager 3-98 23 Dåp
Christophersen, Alf DIStreff-ansvarlig skifter 3-98 24 DIStreff
Holden, Finn Slekter og Slektsforskning for slekten 3-98 25 Slektsforskning
Åkvik, Odd Omkom ved å kullseile på reisen fra Veidholmen 3-98 25 Bokomtale Lokalhistorie

På tvers av fjordar og fogderi 3-98 26 Forening DIS Møre og Romsdal

Penger å spare 3-98 27 Internett
Christophersen, Alf Kilderegistrering nå også en sentral styreaktivitet 3-98 28 Kilderegistrering
Førland, Hans Petter Minneord. Tore Frich Jobsen 3-98 30 Minneord

Etterlysning 3-98 32 Etterlysninger
Keus, Jan M. Slekta på veggen 3-98 35 Slektstavle
1998-4 ( topp )
Solberg, Jan Leder 4-98 3 Forening
Nesholen, Birger Hva står FINNSAM for? 4-98 4 Finnskogen Kultur
Vigerust, Tore H. Hvem er min slekt? 4-98 5 Slektsgransking Debatt
? Utviklingstrekk i markedet for slektsprogram 4-98 7 Slektsprogram
Vigerust, Tore H. Hva er slektshistorisk snobberi 4-98 9 Slektsforskning Debatt

Erratum 4-98 9 ROTA-DIS Sør-Trøsndelag DIS-Sør-Trøndelag

Tiårets største slektsstevne 4-98 9 Slektsstevne Benkestok
Christophersen, Alf Gedcom/DIStreff-fadder, kan du stille? 4-98 10 DIStreff

Har du en brukbar maskin med Win95 du skal avhende 4-98 10 Forening

DIStreff 4-98 10 DIStreff
Krogh, Jan S. Kirkebøkene går i oppløsning 4-98 11 Kilder Kirkebøker, Litauen
Christophersen, Alf Slektsforskerdager, hobbymesser, og annet i foreningen, hva kan JEG hjelpe til med? 4-98 12 Forening

Stamtreundersøkelse i Nederland 4-98 13 Slektsforskning Nederland
Høgh, Leif Er vi slægtsforskerer eller datasamlerer? 4-98 13 Slektsforskning
Aas, Bjørn Hvor ble Peter Gordon født? 4-98 14 Etterlysning
Sundbakk, Odd Min grandonkel Albert i New Zealand 4-98 14 Slektshistorie

Ekspertene har uttalt seg: PC-salg vil stupe 4-98 15 EDB

Søk hjelp før du kjøper datautstyr 4-98 15 EDB
Holden, Finn Slekt og slektsfølelse 4-98 16 Slektsforskning
Carlin, Mats Genealogi som forskningsfelt eller håndverk 4-98 17 Slektsforskning
IBT Er du nettholiker? 4-98 19 Internett

Årsmøte 1999 4-98 20 Forening
Jensen, Dag Rønning Siste? Kommentar til kast anetavlene 4-98 20 Slektsforskning Debatt

DIS.-Norges testing av slektsprogram 4-98 22 Slektsprogram
? Pliktavlesning av dokumenter 4-98 24 Lover Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument

Kirkebøker på harddisk 4-98 26 Kilderegistrering
Christophersen, Alf og Østebø, Runar Slektsgranskerdag i Rogaland 1998 4-98 27 Forening
Lind, Johannes At udgive slægtsbogen 4-98 29 Slektsbok

Etterlysninger 4-98 32

1999-1 ( topp )
Solberg, Jan Leder 1-99 3 Forening
Nedrebø Efter Statskunstens regler 1-99 4 Ekteskap
Christophersen, Alf Litt DIStreff statistikk 1-99 8 DIStreff
Holden, Finn Hvem er min slekt? 1-99 9 Slektsgransking Debatt
Nedrebø, Yngve How to trace your ancestors in Norway 1-99 10 Slektsgransking

År 2000 problematikken er ikke ny 1-99 11 Humor
Keus, Jan M. Tyske barn 1-99 13 Slekstgransking Krigsbarn

Snail-mail og den økende bruk av e-mail 1-99 13 e-post

Før fikk man pennesyke, nå får man musesyke 1-99 13 Ergonomi
Kompelien, Arild Slektsbok-generelt om diskusjon 1-99 14 Slektsbok Debatt
Darrud, Bjørn Holger 6.0 test 1-99 15 Slektsprogram

Nytt fra Arkivet 1-99 16 Digitalarkivet
Balle, Einar Intervju med Jo Rune Ugulen 1-99 17 Forening DIS-Hordaland
Krogh, Jan S. Med Internett til bygde-Norge 1-99 20 Hjemmesider Internett
Thorvaldsen, Gunnar Databaser via Internett og standarder 1-99 21 EDB-registrerte kidler
Borge, Liv Hvordan drive slektsforskning på taterne 1-99 22 Slektsgransking Tatere
Reinholdtsen, Petter LifeLines- unix slektsprogram med kildekoden tilgjengelig 1-99 26 Slektsprogrammer
Nicolaisen, Kari News raskere enn Frelesearmeen 1-99 27 Slektsgransking News

På slektsstevne i moteriktige klær? 1-99 27 Humor
Holden, Finn Ole Schrøder: Schrøder-slekten 1-99 28 Bokomtale Slektsbok. Schrøderslekten
Haaland, Stein Inge Profesjonell slektsgransking 1-99 29 Slektsgransking

Etterlysninger 1-99 31 Etterlysninger
1999-2 ( topp )
Solberg, Jan Leder 2-99 3 Forening
Nissen, Harald Heraldikk for genealoger 2-99 4 Heraldikk

Referat fra årsmøte nr 9 i DIS-Norge 2-99 8 Forening Referat

To nye styremedlemmer 2-99 10 Forening
Nygaard, Lars Medlemstilbud på Telenor Internett-tilknytning 2-99 11 Forening Internett

Gamle fotos kan reddes 2-99 15 Foto

År 2000 Klargjør din PC for år-2000 2-99 16 EDB

DIS-Østfold representert på alternativmessen Det Gode Liv 2-99 17 Forening DIS-Østfold
Westeng, Rolf Tilfeldighetene råder 2-99 17 Slektsgransking
Westeng, Rolf Skjeberg historielag fødselshjelp 2-99 18 Historielag
Ingulf .. Finnmark 2-99 19 Forening DIS-Finnmark
Van Eck, Martine Også vanlige mennesker har et familievåpen 2-99 20 Heraldikk Nederland
Ohnstad, Aud Magnhild Slektene før oss 2-99 21 Slektsgransking

Med Tokstadblod i årene 2-99 21 Slektsbok Tokstad
Gedde-Dahl, Tobias m.fl Norske menn år 1600 og år 2000 2-99 22 Historie
Keus, Jan M. Fundamentalisme 2-99 23 ?
Pedersen, Hildegunn Kombiner ferie og slektsgransking i Sverige 2-99 24 Slektsgransking Sverige
Krogh, Jan S. Litauen ønsker slektsforskning 2-99 28 Slektsgransking Litauen

Hva kan JEG gjøre for foreningen? 2-99


Marthinsen, Liv og Bråstad, Kjell J.
2-99 31 Minneord

Et besøk hos jubilanten DIS-Oslo Akershus 2-99 32 Forening DIS- Oslo/Akershus

Etterlysninger 2-99 34 Etterlysninger
1999 3/4 ( topp )
Solberg, Jan Leder 3 / 4-99 3 Forening
Undrum, Wenche Husmannsvesenet i Norge 3 / 4-99 4 Husmannsvesen
Holden, Finn Husmannskontrakter i Vestre Aker 3 / 4-99 6 Husmannsvesen

Husmenn 3 / 4-99 9 Dikt
Holden, Finn Worsøe, Hans W: Håndbog i slægtshistorie 3 / 4-99 12 Bokomtale
Nilsen, Henry N. Extrahusholdninger- en glemt kilde 3 / 4-99 13 Kilder Extrahusholdninger
Nilsen, Bjørn Telenor farvel. Tidligere formann i DIS-Norge er skeptisk til fortsatt rabattavtale 3 / 4-99 14 Forening Debatt

DIS-Norge landsmøte 2000 3 / 4-99 15 Forening Landsmøte
Jørgensen, Otto Brother's Keeper Utility 3 / 4-99 16 Slektsprogram
Jørgensen, Otto Brother's Keeper Windows fra 1996 til 1999 3 / 4-99 16 Slektsprogram
Krogh, Jan S. BK's far 3 / 4-99 17 Biografi

Valgordningen i DIS-Norge 3 / 4-99 20 Forening
Holden, Finn Lokallagsmedlem uten røtter i området 3 / 4-99 21 Forening
Nilsen, Bjørn Ny lov om behandling av personopplysninger 3 / 4-99 21 Lover

STRAYS, et nytt begrep i slektsforskning 3 / 4-99 22 Slektsforskning Strays
Haakenstad, Liv Marit Når primærkilder er borte, er det da mulig å finne slekta? 3 / 4-99 23 Kilder
Holm-Johnsen, Hanne Norsk museum for fotografi- Preus fotomuseum 3 / 4-99 25 Museum Fotohistorie

Referat fra tillitsmannskonferanse 3 / 4-99 27 Forening

Tids-spekter Hva hendte da tipptipptipplevde 3 / 4-99 33 ?
Holden, Finn Slekten Bruusgaard En utvikling i tenkning om slektsforhold 3 / 4-99 34 Slektsgransking Slektshistorie

Brussgaard

Christophersen, Alf Navnestandardisering, kan du tenke deg å hjelpe til? 3 / 4-99 35 DIStreff
Andersen, Otto H. Næsgård Erfaring med DIStreff 3 / 4-99 36 DIStreff
Are S. Gustavsen Tvungent lokalmedlemskap = 50% dyrere? 3 / 4-99 36 Forening Debatt
Grimstad, Mona Slekt og Data, ferdiglest på 10 minutter 3 / 4-99 38 Forening Medlemsblad. Debatt
Selle, Arvid Tilsvar til Mona Grimstad 3 / 4-99 39 Forening Medlemsblad. Debatt
Keus, Jan M. NordGen i Nord-Tyskland 3 / 4-99 40 Slektsforskning Tyskland

Släktforskardagar i Karlstad 18-19 oktober 1999 3 / 4-99 42 Forening Sverige
Nissen, Harald Heraldikk for genealoger 3 / 4-99 43 Heraldikk
Nygaard, Lars DISForum + DIScafe = sant 3 / 4-99 44 DISForum
Østrem, Rolf Tanker ved oldefars bortgang 3 / 4-99 45 Slektsgransking
Holden, Finn Terje A Tetmo: Ordbok for slektsforskere 3 / 4-99 46 Bokomtale

Etterlysninger 3 / 4-99 47 Etterlysninger
2000-1 ( topp )
Solberg, Jan Leder 1-2000 3 Forening
Christophersen, Alf DIS-Norge feirer 10 år 1-2000 4 Forening

Godseier Brodtkorb og hans husmenn 1-2000 6 Husmannsvesen

Husmannsånd og husmannstid 1-2000 7 Husmannsvesen

Husmenn på Dønnesgodset 1-2000 8 Husmannsvesen

Pliktarbeid 1-2000 8 Husmannsvesen
Røiri, Paal Husmannsvesenet i Norge 1-2000 9 Husmannsvesen
Ertesvåg, Ivar S. Internett, slekt og personvern 1-2000 11 Personvern
Ohnstad, Aud Magnhild Slektsforsker og mor 1-2000 12 Slektsforskning
Johansen, Tove Dahl Nasjonalbibliotekets avdeling Oslo 1-2000 13 Bibliotek
Holden. Finn Tre av de svarteste uår Norge har opplevd 1-2000 15 Historie
Schoum Bjørn Terje Tvungent lokallagsmedlemskap 1-2000 18 Forening
Haaland, Stein Inge Kast slektsprogrammet 1-2000 18 Slektsprogram
Holden, Finn Amerikanere på Riksarkivet 1-2000 19 Slektsgransking
Darrud, Ole Bjørn Økonomiske interesser og anbefalinger- to sider av samme sak? 1-2000 20 Forening
Prøytz, Ragnhild DIS-Norge og jeg 1-2000 21 Forening

To viktige initiativtagere 1-2000 24 Forening
Madsen, Sjur Gratulerer med 10-årsdagen 1-2000 25 Forening
Nilsen, Bjørn 10 år i rivende utvikling 1-2000 26 Forening
Christiansen, Svend-Erik Gratulationer fra DIS-Danmark 1-2000 27 Forening
Løberg, Lars Frisk vindpust i norsk genealogi 1-2000 28 Forening
Von Gertten, Gustaf Svensk misunnelse 1-2000 29 Forening
Larsen, Birgit Fleming Held og Lykke med fremtiden 1-2000 29 Forening
Thorsell, Elisabeth Grattis till de tio åren 1-2000 30 Forening
Bjelkåker, Sture DIS-Norge 10 år 1-2000 30 Forening
Moen Slekt og Data, ferdiglest på 10 minutter 1-2000 31 Forening Medlemsblad

Debatt

Christiansen, Per Reidar B. Mer slekt i Slekt og Data? 1-2000 32 Forening Medlemsblad

Debatt

Holden, Finn Ja til mer slekt i Slekt og Data 1-2000 32 Forening Medlemsblad

Debatt

Prøytz, Ragnhild Mitt liv med PC'n 1-2000 34


Skal du ha slektsstevne? 1-2000
Slektsstevne

SOL valgte Fast 1-2000 38 Internett
Andreassen, Odd Marcus Thrane 1-2000 39 Biografi Thrane
Tretvik, Aud Mikkelsen Nordisk identitet og slektsforskning 1-2000 41 Slektsforskning

Hvorfor? 1-2000 47 Humor

Etterlysninger 1-2000 49 Etterlysninger?
Meyer, Siri Ved tidens ende? 1-2000 50 ?
Hoff-Jensen, Jørgen Hvilken nytte gir DIS-medlemsskap? 1-2000 51 Forening
2000-2 ( topp )
Eri, Jan Leder 2-2000 3 Forening

Vedtekter for DIS-Norge 2-2000 4 Forening

Referat fra landsmøtet i DIS-Norge 2000 2-2000 6 Forening

Nytt styre 2-2000 7 Forening
Holst, Ola Innflytteren- lokalsamfunnet og dets slektshistorie 2-2000 9 Slektshistorie Samfunn
Gustavsen, Are S. Ja til selvbestemt..lokallagstilknytning 2-2000 10 Forening Debatt
Holte, Rolf B. DIStreff i ny og bedre utgave 2-2000 12 DIStreff

Styrets svar på DISforumdebatten i tilknytning til årets landsmøte 2-2000 12 Forening Debatt
Moseid, Tone DISofonen har fullført tjenesten 2-2000 14 Forening DISofonen
Styret i DIS Nytt årtusen nytt tiår- ny logo 2-2000 14 Forening

Hvilket kjønn har din PC? 2-2000 14 Humor
Hamre, Knut Egil Mikrofilm på CD? 2-2000 15 Multimedia
Darrud, Ole Bjørn Slektsprogram utviklet for norske brukere 2-2000 16 Slektsprogram
Kompelien, Arild HUSMANN- en kommentar til artikkelen om husmannsvesenet 2-2000 17
Debatt
Bysting, Rolf H. En husmanns møte med rettsapparatet 2-2000 18 Husmannsvesenet
Resset, Siri Modemet gir kontakt med internett 2-2000 19 EDB maskinvare Modem
Nord, Eirik og Soulere, Jean Pierre Forsøker du å finne aner i andre land? 2-2000 21 Slektsforskning
Pedersen, Hildegunn Jordfestelse- jordpåkasting 2-2000 23 Begravelseskikker
Hosar, Hans P. Norsk lokalhistorisk institutt og slektsforskninga 2-2000 24 NLI
Holden, Finn Eilert Sundt og det Norge han fant 2-2000 26 ?

Ætten- det livsviktige fellesskapet 2-2000 29 Dikt

Etterlysninger 2-2000 30 Etterlysninger
2000-3 ( topp )
Eri, Jan Leder 3-2000 3 Forening
Flåten, Ole Harald Fra redaktøren 3-2000 4 Forening
Langfeldt, Jon G. Fra slektsstudier til lokalhistorisk forskning 3-2000 6 Slekstsforskning Lokalhistorie

Skjermkontakt med lokalhistorien 3-2000 10 EDB-registrert materiale

Slektskonferanser på nettet 3-2000 10 Internett Slektskonferanser, DISkafe
Nygaard, Lars Mikrofilm på CD? 3-2000 11 Multimedia EDB-registrerte kilder, mikrofilm
Winge, Harald Norsk lokalhistorie mot tusenårsskiftet 3-2000 12 Lokalhistorie
Salvesen, Stray og Sydnes Bibliotek i omstilling 3-2000 24 Bibliotek Kommentar på stortingsmelding om biblioteker, arkiver og museer
Helseth, Anne Holen Nye bøker 3-2000 27 Litteratur Bokomtaler, slektahistorie, historie
Stærk, Dagfinn På jakt etter slekten Stærk 3-2000 28 Slektshistorie Stærk

Släktforskardagar 2000 i Linköping 26-27 august 3-2000 33 Forening Sverige

DISTreff brukernavn og passord endres 3-2000 34 DIS-Treff

Rapport fra DIS Møre og Romsdal 3-2000 36 Forening DIS Møre og Romsdal

Etterlysninger 3-2000 38 Etterlysninger
Resset, Siri Bruk av bilder i slektsbok 3-2000 40 Bilder
2000-4 ( topp )
Eri, Jan Leder 4-2000 3 Forening
Flåten, Ole Harald Fra redaktøren 4-2000 4 Forening
Holden, Finn Veien frem til slektsbok 4-2000 6 Slektsbok Å lage slektsbok
Langfeldt, Jan G. Publisering av slektsstudier-amatørens erfaringer 4-2000 10 Slektsbok Å lage slektsbok
Berggren, Ulf Släktforskning och internett 4-2000 14 Internett Slektsforskning og internett

Tre nye tilbud til medlemmer og andre interesserte fra DIS-Salten 4-2000 17 Forening Kurs
Moseid, Tone DIS-Sverige 20 år 4-2000 18 Forening Sverige

Slektskonferanser på nettet 4-2000 18 Slektskonferanser Slektskonferanser, internett, DISkafe

Kvinner har sjel 4-2000 19

Klettum, Norunn Hele verden er en scene..slektsskole del 1 4-2000 20 Slektsgransking
Moseid, Tone DIS-Norge med ny logo 4-2000 23 Forening Logo
Eri, Jan Håndholdt PC noe for slektsgranskere? 4-2000 24 EDB-maskinvare

Nyttige lenker 4-2000 26 Internett Websider for slektsforskning
Kaarsberg, Jørgen Etterlysninger nytter 4-2000 27 Slektsgransking
Pettersen, Terje Dugnad i et billedarkiv 4-2000 28 Fotoarkiv
Øverlie, Vidar Slektsgranskerdager i Rogaland 2000 4-2000 30 Forening DIS-Rogaland

Kontingent og lokallagsordning endres 4-2000 32 Forening
Moseid, Tone Riksarkivets hovedkatalog på nett 4-2000 32 Kilder på internett Riksarkiv
Holst, Ola Nye bøker 4-2000 33 Litteratur Bokomtale

Etterlysninger 4-2000 36 Etterlysninger
Flåten, Ole Harald Virus!!! 4-2000 40 EDB. Virus
2001-1 ( topp )
Eri, Jan Lederspalten 1-2001 3 Forening
Flåten, Ole Harald Fra redaktøren 1-2001 4 Forening
Holden, Finn Om å arrangere slektsstevne 1-2001 6 Slektsstevne

Nye bøker 1-2001 9 Litteratur Bokomtaler
Eide, Viggo Folketellinga 1801 1-2001 9 Kilder Folketelling
Resset, Siri Hva er zipping? 1-2001 10 EDB, programvare Brukerveiledning

Udlejecontract 1-2001 11

Røiri, Paal Fantastisk hjelpemiddel 1-2001 12 DISBYT
Christophersen, Alf GEDcom eksportproblem? 1-2001 13 Gedcom
Resset, Siri Virus 1-2001 14 EDB, programvare Virus
Kjølberg, Tore Sjargong, slang, leksikon-hva betyr alt sammen? 1-2001 16 EDB Ord og uttrykk i EDB
Kletrtum, Norunn Vår felles hukommelse- slektsskole del 2 1-2001 20 Slektsgransking
Nygaard, Lars Norsk Kirkeboksmateriale 1-2001 25 Kilder Kirkebøker
Jørgensen, Otto Brother's Keeper 1-2001 26 Slektsprogram

Slektskonferanser på nettet 1-2001 26 Internett Slektskonferanser, DISkafe
Holden, Finn Kildehenvisning og plassering av familiemedlemmer 1-2001 27 Slektsbok
Holden, Finn Slektskap i Norge 1-2001 28 Bokomtale

Etterlysninger 1-2001 32 Etterlysninger


   
   

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 13.06.2005
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

Webdesign: J@ne.no