Slektsforum Slektsforum
Slekt og Data
 
 HjelpHjelp    SøkSøk     Logg InnLogg Inn  Bli medlemBli DIS medlem  engelsk
Hvordan logge på? Les her om registrering og pålogging.
Start nytt emne Gå til side 1, 2, 3, 4  Neste   
Vis forrige emne :: Vis neste emne  
Av Innlegg
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 12 Apr 2009 15:18:36    Tittel: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Det er skrevet mye om bergverksslekten Prytz/Prytzer/Prysser/Pryss og dens opphav i Norge, spesielt om Rørosgrenen, men mindre om den grenen som ble igjen av 2. generasjon på Kvikne.

Som kilder nevner jeg spesielt «Rørosslegten Prytz» av lærer Anders R. Prytz, revidert av P. A. Gjelsvik fra år 1911, «En kort innføring i Prytz (Pryss) slektens liv og virke i Norge i de siste 400 år; samlet i 4 bind» av Snorre Prytz fra 2000, «Tysk Bergverkstradisjon ved Røros Kobberverk 1671 – 1685» av Volker Seresse fra 1992, «Kvikne Kobberverks historie» av bergingeniør R. Støren fra 1946, «Kongens Kobberverk» av Arne Dag Østigaard fra år 2008, samt «Rørosboka» og «Kvikneboka».

En del uklarheter og manglende personer/personalia om slekten finnes allikevel og med denne lenken håper jeg at andre, både i og utenfor slekten, kan bidra med oppklaringer og utfyllende informasjon.

Her et lite forsøk på et resymé om vår felles stamfar i Norge fra de overnevnte kilder (med alle mulige forbehold om feil):

Johann Prytzer (Prysser), født ca år 1600 og som sannsynligvis var 1. generasjon i Norge, kom antakelig fra Sangerhausen (i Harz) i Sachsen i Tyskland til Norge, første gang i 1617, (arbeidet som hauer i 1630) til Fossum Jernverk, men reiste med familien tilbake til Hartz i Tyskland i 1631. Reiste tilbake til Norge i 1635 og ansattes ved Kvikne Verk i januar 1636 (iflg Kvikneboka i 1631), hvor han etterhvert ble sjaktstiger ved gruven Gabe Gottes (seigersteiger 1648-52). Flyttet antakelig til Røros før 1657 (1652-53?) (men senest 1665?) (iflg. Kvikneboka flyttet han til Røros i 1671, men det er neppe riktig for i arbeidernes klageskrift til Kongen datert 1. juli 1670 står det bl.a.: ".....at provianskriver Claus Sommer hadde gått hen til Johan Prydses hus og hugget ut 4 vinduer, og konen som var alene ble så skrekkslagen at hun som var fruktsommelig mistet hendis foster").
Johann var lese- og skrivekyndig, og det finnes oppgjørsseddel etter ham fra Kvikne der han undertegner "Johann Prysser Eigen Handt”.(Kilde R. Støren).

Dødsår er ikke kjent, men vi vet at han arbeidet ved gammelgruven (Gamle Storwartz) som nr. 12 i rang i en alder av 73 år (i oktober 1673), ut fra rangeringen måtte han ennå være sprek! (og fruen fruktsommelig i 1670!).

Bygde hus nr. 83-84 i Kjerkgata (Prytz-gården). Gården besto av 2 hus, et lite og et større forbundet med en svalgang. Det er antatt at det største ble brukt som skolestue og at Johann kan ha virket som skolelærer i perioden 1660-73 (derfor  ikke registrert som ansatt ved Kobberverket før 1671?)(Snorre Prytz). Skolen ble de første årene finansiert av arbeiderne som sendte sine barn dit, først i 1700 overtok verket ansvaret for skolen på Røros.

Navnet/familien kan opprinnelig komme fra byen Pyritz i Vorpommern, dengang i Preussen, nå Polen. Eller fra Preussen, navnet har vært skrevet  på mange måter (Prytzer, Prysser, Prydtser, Preusser (en som kommer fra Preussen), Prütz, Pryss, Prytz, Pryts, Pryds, Prydts, Preus, Preuss, Prøyts, Preutz....), men det er Prytzer, Pryser, Pryss og Prytz som stort sett har gått igjen på vår familiegren. På Røros i gamle dager gikk også familien vår under utnavnet "Prøyssere", men det kunne vel helst ha med navnet og koblingen til tysk herkomst å gjøre (Odd\'s anm.).

Overnevnte Snorre Prytz har i sine hefter lansert en teori omkring Johann Prytzers antatte far:

Andreas Dichter (kom til Norge antakelig i 1635 da sønnen Johann kom hit for andre gang), noe som kunne være et "dekknavn" pga religionsforfølgelser i Tyskland (menonitter?), han har da barn som heter Dichter, Prytz og Prytzer. Andreas Dichter/Ditcher var en av de 4 kullbrennere som kongen lot foreskrive fra Tyskland og arbeidet som sådan i Seierdalen hvor han hadde omtrent alle plasseiere derute til opplæring i "den svarte kunst". I tellingen for kvegskatten 1657 står han med besetning på hest, 3 kuer, 16 geiter og 5 sauer. Han nevnes for siste gang i 1682 i forbindelse med Verket (Innset Bygdebok).

Min kommentar: Hvis Andreas Dichter/Ditcher var født ca 1575, og det måtte han jo være hvis han var Johanns far, så var han 107 år da han i 1682 forlot verket (og døde?). Var han da virkelig Johann Prytzers far? En kan da også stille spørsmål ved antatt fødselsår! Tvilsom teori fra Snorre Prytz\\' side?

På den annen side, hvem var da Jacob Andersen Prytz, 1.stiger på Røros i manntallet i 1701, skifte og død(?) i 1722? Kan han være en (meget) yngre bror av Johann, eller ? Det er vel her Snorres teori omkring Andreas (Dichter) som mulig far til begge kommer inn. Men årstallene kan da ikke stemme?

Det finnes flere Prytz/Prydz...-familier i Norge, men også i Danmark, Sverige og Finland, foruten Tyskland, uten at noen har kunnet påvise slektskap. Anders. R. Prytz holdt i sin bok muligheten åpen for at vår slekt også kunne kommet via Sverige (Falun?). Mulig at det er bare en tilfeldighet, men fornavnene Johann og Anders er gjengangere hos de svenske Prytz på 15-1600 tallet også. Synspunkter?

Prytzfamilien er en av Røros\' eldste og største familier og i slekt med de fleste eldre slekter i distriktet. Johann Prytzer har likeså stor etterslekt etter de øvrige sønner/døtre (2. generasjon) på Kvikne! Dette burde det vel ha vært bedre informert om, bl.a. i «Store Norske Leksikon» - som forøvrig skriver at Anders og Elias var brødre (se neste avsnitt)!?

Som vanlig oppgir ulike kilder ulike data, f.eks. skriver A.R. Prytz at Elias f. 164* var bror av Anders (Joensen) f. 164*, begge sønner av Johann Prytzer, mens Snorre Prytz har den første Elias som sønn av Anders Joensen (f. 1645), altså Elias Andersen Prytz f. 02.09.1694. Hva kan være riktig?

Johann Prytzer giftet seg sannsynlig for 2. gang etter at han kom til Kvikne, her er oppgitt Maren Iversdtr., eller Paalsdtr., eller Jørgensdtr. (f. 1608). Gjetningene om hennes fars navn er tydeligvis basert på fornavnet på de øvrige sønnene til Johann. Hva er riktig, og hvem var hun og hennes slekt?

Anders Joensen Prytz (1645-1714), som regnes som stamfar til Rørosgrenen (min), var iflg. Snorre Prytz gift med Marit Eliasdtr.. Hvem kunne hun og hennes familie være?

Det samme gjeder deres sønn igjen, «min» Joen Andersen (f. ca. 1670 eller 1685) som var gift med Agnis Mathiasdtr. . Hvem var hun?
Slike spørsmål kan sikkert også stilles i flere av de andre «grenene»?

Håper naturligvis at dette forumet kan gi svar eller synspunkter på en del av overstående - og at også andre bringer inn aktuelle temaer for diskusjon – og forhåpentlig avklaring!

Prytzslekten har ihvertfall vært i Norge i snart 400 år, etterkommerne etter Johann Prytzer må være «utallige», lenken/forumet «Bergverksslekten Prytz» burde interessere og engasjere mange! Og historien vår bør vel være korrekt?

Med vennlig hilsen

Odd Prytz

PS! Har lagt dette temaet under «Slekter», både pga familienavnets alder, men også fordi etterkommere er spredt utover hele landet. Skal prøve å få informert om det under «Røros» og «Tynset» (som inkl. Kvikne)


Sist endret av gj08303 den 11 Jan 2013 08:36:51, endret 2 ganger
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 13 Apr 2009 09:28:42    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Bra tiltak! Dertil takk for en grundig informerende innledning, som bør være et godt startgrunnlag for videre behandling av denne slekten.

Røros-slekten Prytz har også en del ætlinger i Kvikne, og litt om dette kan finnes spredt bl.a. i Kvikneboka og "Folk og buplasser i Nord-Østerdalen" (av Jon Krokmoen), samt bergingeniør Ragnvald Størens manuskript til verkshistorie for Kvikne (fra 1946) og ganske nyutgitte "Kongens kopperverk" (av Arne Dag Østigaard). Disse kildene inneholder nok også noen unøyaktigheter og mindre feil, så det kan være en tanke å sette opplysningene derfra litt i system for så langt det er mulig å avduke sannheten.

Jeg kan tenke meg å informere litt mer om Kvikne-delen av dette ut fra de nevnte kildene, men dette vil ta en del tid, så det får komme litt etter hvert.

På Røros er det vel så mange ætlinger av slekten Prytz at det blant disse kanskje også finnes noen slektsgranskere som kan bidra med flere opplysninger og synsvinkler her?

Siden journalisten og forfatteren Kåre Prytz (1926-1994) var fra Ålen, er det vel ganske sannsynlig at han ættet fra den her aktuelle slekten. I så fall er det grunn til å minne om den imponerende innsatsen han i mange år gjorde for å bringe inn nytenkning om de norrøne ferdene over til det senere Amerika. Kanskje noe å bli inspirert av når det gjelder utforskningen av slektens tidligste historie?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 13 Apr 2009 10:08:01    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hei, flott, da er vi i gang, meget interessant med mer info. om Kvikne og etterkommerne der!

Da har du kanskje litt mer info om Johanns kone Maren også - som var fra Kvikne?

Apropos Kvikne/Innset: Et sted leste jeg at en etterkommer av enten Paul/Paal eller Iver Prytz ble farmasøyt og kalte seg Preuert. I Rørosboka bind 2 side 214 står det at den første apotekeren på Røros het Johannes Jacobsen Preuert, det kan vel være samme slekta/person? Det er nok mange avledninger/varianter av Prytz-navnet!

Forfatteren Kåre Prytz er iflg. "Rørosslegten Prytz" av A.R. Prytz etterkommer etter den første Elias. Hans bestefar er Ole Andersen Prytz f. 1850, gårdbruker på Trongården i grenda Bjørgan i Haltdalen, kjøpt av Røros Kobberverk i 1898. I en artikkel i "Jul i Fjellheimen" nr 36/2008 står det om Otto Berhard Prytz i Haltdalen (flittig bidragsyter i Jul i Fjellheimen) bl.a.:

"Kåre Prytz, pressemann og forfatter, var ofte på besøk hos Otto Berhard. Da Kåre Prytz utga den første boka si i 1968, "Jegerens Kvinne", skrev han følgende dedikasjon i boka Otto fikk: Dette lærte jeg av deg, onkel".
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 13 Apr 2009 11:49:11    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Teorien min om Marens mulige opphav forutsetter jo at hun er en Iversd. og at hun har en sønn Elias, så dette bør kanskje først avklares før jeg evt. her tar en ny runde med det jeg har nevnt som en mulighet i enkelte andre temaer. Østigaard holder i sin nylig utgitte bok fast ved at hun heter Barbro, noe han vel henter fra eldre kilder. (Han nevner også en sønn Elias Johansen, men det er tvilsomt om han faktisk eksisterer.) Det er vel for lengst fastslått han hun heter Maren, men hvor og når det ble klart er jeg ikke sikker på. Men navnet Barbro er vel ikke brukt videre i slekten, så det bør jo alene være tegn godt nok. (Barbro er nærmest et merkenavn for garmaker- og hyttemesterslekten Francke, som via ekteskap bringer det videre til smelter- og lensmannsslekten Schwanner. Utenom disse familiene brukes det vel antagelig litt spredt i verksmiljøet ellers, og i enkelte strøk forekommer det nok også i bondeslekter av hovedsakelig norsk opphav.)

Så arkivkyndig som Kåre Prytz var, så er det litt synd at han ikke også studerte sin egen navnelinjes opphav på 1600-tallet, men Vinlandsforskningen hans kan jo om ikke annet inspirere til litt nytenkning her. Det blir lett mange gjentakelser av gamle "fakta" som ikke alltid viser seg å være det ved nærmere ettersyn, kfr. Barbro alias Maren ovenfor.

Tror jeg venter litt med oversikten over observerte og sannsynlige Prytz-ætlinger i Kvikne, så tar jeg det heller litt mer systematisk en dag med litt tid til overs (og gjerne regnvær ute). Stiger Iver Johansen Prytz i Kvikne nevnes i alle fall med to sønner og enkelte døtre, så en litt omfattende etterslekt må det nok etter hvert ha blitt etter disse. Selv ætter jeg fra konen til verkssmed Esten Knutsen (som ut fra mine studier mest sannsynlig er sønn av Knut Estensen Gisnås fra Rennebu, som nevnes bosatt i Innset og som dør før 1694), og hun må tydelig nok hete Gullaug. Personforbindelser og oppkalling tyder på at hun er datter av Johan Iversen Prytz. Hennes etterslekt slår seg bra opp via en omfattende transportvirksomhet (med opptil 12 hester) i området mellom verkene i Kvikne og på Røros, og kjøper inn diverse gårder i distriktet, til dels på auksjoner. Mitt opphav, Gullaugs sønn Knut Estensen, begynner visstnok som understiger før han setter i gang med hestekjøringen. Det viser at han "arver" yrket fra morssiden, siden farssiden er verkssmeder. Innen verksslektene er det vanlige at profesjonen er en familiespesialitet, og gjerne nedarves fra far til sønn(er) gjennom en del slektsledd. Denne skikken kommer nok fra det tyske opphavsmiljøet. Ofte gifter de seg også innen samme kretsen eller tilgrensende fag. Miljøet har et klart skille mellom gruvedelen og hyttedelen, i tillegg til administrasjonen, så giftermålene holder seg antagelig mest innenfor hver sin part av disse to. Siden Prytz'ene er stigere, tilhører de gruvedelen. (Overstigerne derimot er mer administrerende kontorfolk og tilhører nok da "de kondisjonerte".)

Det du nevner om Prytz på Røros vil jeg tro at granskere der på stedet vet mer om enn meg, så det er da å håpe at enkelte slike har anledning til å skrive litt her.


Sist endret av dn12174 den 10 Jan 2011 22:37:22, endret 7 ganger
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 25 Des 2004 10:35:24
Innlegg: 144
Bosted: HAGAN

InnleggSkrevet: 17 Apr 2009 13:06:14    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Agnis Mathiasdtr er nevnt sammen med sine søsken og mange av deres etterkommere i skiftet etter sin bror Erik, som døde i Alvdal 1748 (Solør og Østerdal prot.9, fol.452B, 05.06.1748).

Jeg har ikke hennes foreldre men det ser ut som hun kommer fra Dybsiølien ved Røros.

Jeg har ut fra dette skiftet og andre kilder satt opp søskenflokken sliK: http://www.jeaas.com/l-elvdal.htm#R_1640_112
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 17 Apr 2009 16:05:04    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Takk for bidrag, som i tillegg til å besvare et spørsmål ovenfor, også medvirker til å holde liv i temaet. Du har jo svært mange interessante og oversiktlige data på siden din, så den er sikkert verd et nærmere ettersyn i andre sammenhenger også.

Har litt å gjøre utendørs i det fine været, så jeg venter med Prytz i Kvikne til en dag det passer bedre å se nærmere på det.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 17 Apr 2009 16:12:53    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Ja, det stemmer jo helt perfekt, løsningen ligger ofte nærmere enn man tror!

I Rørosboka bind 3, side 156:
"I matrikkelen for 1688 finnes oppført en nyinnhegnet voll med noen små engslåtter i kongens almenning, satt til 3 marklaug, bruker Matias Dybsjøli. Han må være død noen år senere, for 20/8 1701 blir det utstedt bygsel på eiendommen under ett til Ole Matiassen, sikkert sønn av den forrige brukeren."

Dette er Matisvollen Østre, gnr. 132, bnr. 196 i Djupsjølia, Røros.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 22 Apr 2009 16:52:17    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Nå dukket det opp en ny gåte:

Iflg. Jon Krokmoens "Folk og buplasser i Nord-Østerdalen - Kildeutdrag 1528-1700" fra 1992 s. 128: "År 1657 . Johan . Prydtz død, stiger? ved Kvikne Kobberverk".

"Vår" Johann Prytzer flyttet beviselig til Røros og døde senere der. Hvem kan denne Johan . Prydtz være - far/sønn av Johann?

På side 129 står: "År 1657 . Maren Prytz enke etter bergarbeider Johan Prytz. Kvegskatt av 1 hest, 2 naut, 5 geiter, 0 sauer, 0 griser."

Kona til Johann Prytzer het da vel også Maren!?

Er ikke nevnt noe sted om en sønn Johan/Joen e.l., kan det allikevel være Johann Prytzer som er død?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 22 Apr 2009 21:12:58    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Tror nok den Johan Prytz som Maren er enke etter i 1657, er stamfaren til slekten her i landet. Da må en Johan Prytz på Røros etter den tid helst være en ætling eller evt. en inngiftet som har hentet navnet fra sin kones slekt. Johan Iversen Prytz er jo en sønnesønn, men han er født i 1665 og dermed ikke voksen før nærmere 1690.

Støren nevner i sin verkshistorie for Kvikne på s. 107 at stiger Johan Prytz kan følges i verkslistene inntil 1657. En av hans eldste sønner er Jørgen (f. ca. 1630 ifølge Støren). Siden moren skal være en norsk Iversd., er det da interessant at den eldste Iver Helgesen Brattbost i Kvikne (f. ca. 1570) har en sønnesønn Jørgen, og dertil et oldebarn med samme navnet.

Sakser følgende avsnitt fra mitt innlegg (471) i DA 35514 (om Hals i Kvikne):


"Har ellers i temaet nevnt litt om slekten Prytz. Den har i svært lang tid kun vært oppført med en Iversd. som stammor, først en Barbro, men senere en Maren. En skal merke seg at både Maren Iversd. (Prytz), Helge Iversen Brattbost og dennes sønn Iver Helgesen Brattbost har hver sin sønn Jørgen. Videre ser det ut til at den eldste Johan (Andreassen?) Prytz er gift i Norge helst etter at han kommer til Kvikne på 1630-tallet (visstnok etter først å ha arbeidet ved Fossum jernverk i Gjerpen, og deretter vært en tur tilbake til kontinentet).

Iver H. Brattbost er bror av lensmannen i Kvikne rundt 1630/32 og har en datter Marit, som nevnes i en påstått leiermålssak på slutten av 1630-tallet, men som evt. kan ligge noen år tilbake i tid, slik andre saker av den typen der av og til gjør. Denne Marit kan tenkes å være Johan Prytz sin kone, men hun kan også muligens ha en søster Maren hvis flere oppkalte personer i slekten heter omtrent det samme.

I tillegg til dette mulige Brattbost-opphavet til slekten Prytz har Brattbostfolket også gjennom lengre tid tilknytning til Brevad-gårdene. Jeg har en mistanke om at Ole, som bosetter seg der like før 1700 når Grøntvedt begynner å bli erstattet med bergplasser, kan være identisk med Ole Hanssen Brattbost på Grøntvedt, som oppgis med brødrene Iver og Per. Ole Brevad har sønnen Nils og nok også Hans (Botnan, mitt opphav), samt Kirsti, som er gift med Rasmus Hanssen Hals Storeng. Leiv Skjerves nettside nevner en mulig søster til, også en Kirsti, som er g.m. Ole Johansen Francke Flatmo (f. 1688) på Frankstøa i Kvikne.

---

Kanskje kan navnet Hans på Brattbost komme fra hr. Hans Olsen (svigerfar til den eldste Iver Helgesen?), siden tilknytningen til Grøntvedt synes å være nær, og Grøntvedt-familien er dokumentert beslektet med hr. Hans Lauritzens sønn. Er imidlertid fortsatt litt usikker ang. dette. Tar ellers med at bergarbeider Barbara Iversd. i 1657, er født for tidlig til å være en Prytz, men hun kan evt. være datter av Iver Brattbost. (Kan Maren Iversd. Prytz og en evt. søster Barbara Iversd., muligens gift på Brevadsli, være en gammel navneforveksling?)"


Dette får være nok foreløpig. Må gjøre litt annet også.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 27 Apr 2009 11:52:27    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Fant følgende side på nettet:

http://home.online.no/~leskjerv/aner/0010/14017.htm

"Johansen Paulsmo (Prytz), Paul
1600?-

Kullbrender ved Verket. Född omkring 1600. Ifølge Innset II, side 349 kom Paul fra Sachsen via Kongsberg til Kvikne.

Ifølge Harald Horten: "Personer ved verket 1630-1670 " :
Finnes i 1657 : Paulsmo, Paul Johansson, kølbrenner, Innset.
Finnes i 1642: Johan Preydtser. Berggesell, Innset . Tysk.

Innset Bygdebok I, side 88
Sjaktstigeren Johan Prytzer som kom til Kvikne fra Fossum Jernverk i 1631 og som deretter arbeidet ved Kvikneverket i 40 år (1631-1671) ?, flyttet til Røros i 1671. Yngste sønnen hans, Anders Prytz, var berggesell på Røros til han døde 1714. Fra ham ætter den tallrike Prytz-slekten her i landet.

Kongsberg Sølvverk kom igang fra 1623 og Kvikne Kobberverk fra 1630.

Mulig tidlig historie:
Paul Johansson Paulsmo f kr 1600 var i 1657 bosatt på Paulsmo som han antagelig har gitt navn til. Han selv brukte ikke slektsnavnet Prytz, men det kom i bruk i neste generasjon.
Han kom muligens til Kongsberg og videre til Innset kring 1635. Muligens var berggesell Johan Preydtsen hans far eller bror, som gir mulighet for et fornavn Preydt (eller Preydts) og senere slektsnavn Prytz. fra midt på 1600 tallet.

Den vidt forgrenede Rørosslekt Prytz, hvis stamfar var Anders Prytz f kr 1640, menes å stamme fra Tyskland.
"Rørosslekten Prytz" av P. A. Gjelsvik 1911.

Paul Johansen Paulsmo (Prytz). Född omkring 1600. Kullbrender ved Verket.

Gifte och barn
.
Gift
Johan Paulsen Prytz. Bruker Stranden Innset. Född omkring 1630. Död 1657.
Anders Paulsen Prytz Paulsmo. bruker Paulsmo fra 1670. Född omkring 1640.
Andreas Paulsen Prytz. Född omkring 1640.
Jakob Paulsen Prytz. Född omkring 1640.
Hans Paulsen Prytz. Til Løkken Verk. Född omkring 1640."


Dette blir jo litt forvirrende lesning, Paul er da kanskje bror av Johann Prytzer - og ikke sønn? Men den Johan som døde i 1657 på Kvikne er da sønn av Paul, så da er det han som har en kone som (også?) heter Maren.

Her er det litt å nøste opp i!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 28 Apr 2009 08:34:26    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Har også lenge lurt litt på denne noe perifere Pål-grenen av Prytz, men navnet finnes i alle fall på Brevad i Kvikne på 1700-tallet. Der kjøper bergsmed Pål Knutsen Prytz i 1776 gården, men både han og sønnen Knut Pålsen Prytz blir boende på Strand i Innset, alt ifølge nye Kvikneboka s. 506-508. Grunnen til dette er at bebyggelsen på Brevad i 1771 brenner ned til grunnen, og boet etter Ole Nilssen Brevad viser derfor et større underskudd, slik at sønnene ikke klarer å overta.

Jeg har jo ellers nevnt muligheten for at den eldste Johan Prytz kan være gift i Brattbost-slekten og at det virker litt sannsynlig at Ole Nilssen Brevad kan være sønnesønn av Ole Hanssen Brattbost på Grøntvedt. Men om Pål Prytz her i så fall kan ha noen direkte forbindelse med Johan og Maren Iversd. Prytz er jo likevel helt uvisst.

Størens verkshistorie lister opp diverse personer med etternavnet Prytz eller Prytzer, men ingen Pål eller Paul. Paul Johansen nevnes ovenfor som kullbrenner, og er vel da tilknyttet hyttedelen av verksdriften, mens Prytz'ene ellers er stigere og tilhørende gruvemiljøet. Dette tyder vel ikke umiddelbart på at Paul Johansen egentlig er en Prytz, ei heller det at han ikke selv bruker dette navnet. Kan han eller en sønn heller være gift med en Prytz?

Det virker som om smeltehyttenes kullbrennere, smeltere og garmakere (og kanskje røstvendere m.fl.) har mange familiære forbindelser, mens stigerne på sin side er arbeidsledere i selve gruven, både som kyndige i malmuttak og tømringsvirksomhet i sjaktene, og derfor i det daglige vel ikke har så mye kontakt med den andre gruppen. Hvem stigerne har nære forbindelser med, er vel derfor noe mer usikkert, siden giftermål på den tid gjerne inngås av folk av "samme stand". Skog- og pliktsfuter kan kanskje være en mulighet, og minst en Brattbost har dette yrket, som også er en tradisjon på de sentrale gårdene Veen og Moen i Kvikne, der kombinert med lensmannsvervet (som også en Brattbost tidligere har).

Får håpe noen andre vet mer om Pål-navnet i forbindelse med Prytz. Det ønskelig at noen av de eldgamle uvisshetene her snart kan avklares. Helt opplagt så er han i alle fall ikke sønn av Johan og Maren Iversd. En aldri så liten mulighet kan jo være at urolighetene under trettiårskrigen på kontinentet medfører at Johan Prytz også har med seg noen nære slektninger hit, f. eks. en søster som i så fall kan tenkes å være Paul Johansens kone. Hvis Johan Prytz selv er en Johansen, bør han jo ha en sønn med det navnet, og det har han vel ikke. (Hvis da ikke Jørgen er en initialoppkalling.)

Når det gjelder Johan Prytz, som dør i 1657 og har enken Maren, er det ikke aldersmessig mye mer tenkelig at dette er far til Jørgen, Iver m.fl., og at den Johan Prytz som etter den tid nevnes på Røros kanskje heller er Johan Paulsen?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 28 Apr 2009 09:18:32    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Litt til:

Støren nevner på s. 102 kullbrenner Simon Hartel. Han er nok identisk med Simon Hertel, som visstnok skal være svigerfar til en Prytz, vel heller Jørgen enn Iver, som det på en nettside angis. Stiger Bernt Krause er svoger av Jørgen Prytz og gift med en Simensd. (altså ikke en Prytz, slik det ellers til dels oppfattes), så da er de antagelig begge svigersønner av Simon Hertel. Dette viser at disse profesjonene kan ha kontakt seg imellom, og det skyldes kanskje at kull brukes både ved hyttedriften og ved malmuttakingen.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 28 Apr 2009 11:31:10    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Jeg holder fortsatt på at Johann Prytzer, som var far til Anders Joensen, flyttet til Røros.

Videre at hans barn i tillegg var: Anders Johansen (død ung), Malene (gift med Krause), Jørgen (Krauses svoger) og Iver.

Anders sønner har bl.a. etterkommere;
John Andersen Prytz f. 1685: Malene f. 1715, Iver f. 1719;
Elias Andersen Prytz f. 1694: Marit f. 1719, Maren f. 1723.

Disse Johann Prytzers oldebarns navn tyder på at slektskapet er i orden, men det kan jo være en tilfeldighet.

Da er det kanskje vanskeligere å finne tilsvarende med Paal/Paul som foruten sønnen Johan (d. 1657) har sønnene Andreas, Knut og Hans (iflg Snorre Prytz, som i motsetning til mitt overstående innlegg/referanse har den første Paal som født i 1630 isf 1600).

Har også vært inne på tanken om svogerskap mellom Johann Prytzer og Paal/Paul, evt. var de brødre ("parallellimport"?) eller at Johann kan være en onkel? Det er vel litt avhengig av når ca. den første Paal er født og hvem han var gift med.

Synes også det er litt rart at Paal's folk ikke bruker Prytz-navnet den første tiden, ser ut som alle andre tyskere ellers også holder på sitt opprinnelige etternavn!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 28 Apr 2009 13:02:50    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Det kan godt hende at du har rett, men det får tiden vise. Det er jo noe merkelig at en Johan Prytz dør i 1657 og da har enken Maren, siden det vel neppe finnes mange par i strøket med akkurat disse navnene. Kanskje stamfaren er en Johan Johansen og bror av Paul Johansen? I så fall kan han jo ha en hittil ukjent sønn Johan, som evt. kan være den Johan Prytz som i årene etter 1657 nevnes på Røros.

Ser gjerne at noen Røros-spesialister deltar litt mer her, siden denne slekten er opphav til såpass mange. Det må da vel kunne finnes en del dokumenterte data fra denne perioden, som med litt resonnement og overblikk bør kunne avklare litt mer enn hittil. Har selv fortsatt annet å gjøre, så dette får vente litt for min del.

Ang. Krauses forhold til Prytz så forteller "Folk og buplasser" s. 211 at Bernt Krause i 1663 saksøkes for leiermål med Malene Simensd., som han har bedt presten om utsettelse med å ekte. Dette er vel helst hans kone Malene (som da ikke kan være en Prytz), og da går svogerskapet til Jørgen Prytz helst via en felles svigerfar Simon Hertel.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 29 Apr 2009 17:17:05    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Ja, det kunne vært fint om også noen andre kunne komme med innlegg - fakta eller teorier - som kan diskuteres her. Også vedr. andre personer.

Iflg. lenken leskjerv/aner nevnt i et tidligere innlegg heter den Johan som som døde i 1657 Johan Paulsen Prytz, så da var det ihvertfall ikke han som flyttet til Røros. Det er vel rimelig å anta at det var faren til Anders Joensen, dvs. Johann som flyttet til Røros?

Jeg har også sett et par steder at Berent Krauses kone kalles Malene Simensdatter, det er sikkert riktig, og da er hun ikke en Prytz. Da er det nok en liten kortslutning hos flere av kildene våre, som antar at hun er søsteren til Jørgen fordi Krause kalles svoger i forbindelse med knivstikkingen. Teorien om at de to kamphanene er gift med hver sin søster Simonsdtr (Hertel?) er meget troverdig!

At John Andersen Prytz har en datter som også heter Malene kan jo ha helt andre årsaker, det var jo et mye brukt navn på den tiden.

Er det forresten noen som vet noe om den farmasøyten Preuert som jeg nevnte i mitt innledningsinnlegg?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 14 Jul 2004 06:55:25
Innlegg: 1235
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 29 Apr 2009 19:03:02    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Manntall over Røros Kobberverks ansatte og bosatte, med deres familier, 24. juli 1705:

Stiger Jacob Prydz, gift, 1 Sön i gruvearb for Knecht, 1 pige.

Berggesell Anders Prydz, gift, 1 Sön, 1 Datter.

Knecht Joen Prydz, gift, 1 Datter.

(Denne knekten het da Jon Jacobsson, mens berggesellen Anders kan være identisk med en Anders Jonsson.)
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 04 Mai 2009 18:16:28    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

I Fjellfolk nr. 12 i 1987 (Årbok for Rørostraktene) skriver Roger S. de Robelin i artikkelen "Tyska släkter vid Röros" bl.a.:

- Hertel. Innkom til Røros med Simens Hertels 3 kjente døtre; Malena Simensdatter (1645-1730) gift 1) med stigeren Berndt Krause og 2) med kolfogden Peter Grue; Annica Simensdatter (1651-1733) gift med smelteren Bendix Knudsen og N.N. Simensdatter Hertel gift med stigeren Iver Prytz. Ettlinger av Bendix Knudsen har tatt navnet Hertel av hvilke nevnes Jacob Bendixen Hertel................

- Krause. Innkom til Røros 1672 med stigeren Berndt Krause fra Kvikne, død 1693......Av hans døtre kan nevnes Maren Krause gift med byggmesteren Erik Pedersen Blix og Catharina Krause gift med ertzscheider Hans Nielsen Tidstedt..........

- Prytz. Innkom senest 1670 med stigeren Johan Prytz, hvilken hadde kommet til Kvikne 1635 fra Fossum Jernverk der han hadde vært stiger. Han var gift med Maren Iversdatter. Av hans barn kan nevnes Iver Prytz gift med N.N. Simensdatter Hertel og hvis datter ble gift med hyttemesteren ved Tolga smeltehytte Benjamin Petersen Grue; Karen Johansdatter Prytz gift med stigeren Jacob Andersen Prytz (1638-1722); og berggesell Anders Johansen Prytz (1644-1717?) som er far til Joen Prytz (1685-17?) og Elias Prytz (1694-1750). Ettlinger på Røros, Kvikne og Kongsberg.

Dette er interessant, jeg har stor tiltro til Robelins innsikt og skrifter:

- For det første: Malene Krause er ikke en Prytz (herved bekreftet), hun er svigerinne med Iver.

- For det andre: Johanns datter Karen (Maren/Malene?) Johansdatter Prytz ble gift med Jacob Andersen og han tok hennes etternavn Prytz (ikke uvanlig ser vi under bl.a. Hertel).

- For det tredje: Dette kullkaster ytterligere teorien om Andreas Dichter som far til Johann Prytzer (i tillegg til at alderen ikke stemmer, se mitt første innlegg), Jacob Andersen er svigersønn til Johann og Jacobs og hans far Anders aner gjenstår å finne (kan kanskje være Dichter?)!

Er det fornuft i denne logikken? Synspunkter!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 07 Des 2004 04:14:55
Innlegg: 1769
Bosted: KONGSBERG

InnleggSkrevet: 04 Mai 2009 23:28:56    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hei Odd.

Ville bare kommentere ditt utsagn
Sitat:
Dette er interessant, jeg har stor tiltro til Robelins innsikt og skrifter.


Nå skal ikke jeg uttale meg om det han har skrevet i Fjellfolk, men når det gjelder hans bok om Skanke ätten, så har han mye feil om personene født før 1650-1600. Hele anerekken til bl.a. Gullov Mogensdatter, Jens Pedersøn og Lauritz Mogensøn Blix sin hustru, er mest trolig feil, da denne anerekken heller tilhører ektemannen Lauritz Mogensøn Blix.

Men dette ble en digresjon. Ville bare si at du ikke skal ta all informasjon han skriver fra tidsperioden før 1600-1650 for god fisk.

Hilsen Remi
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 05 Mai 2009 00:11:35    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hei igjen Remi!

Takk for velment kommentar til rett tid, det er lett å ta av når man mener man finner svar på noe man leter etter.

Nei, hva skal man tro på? Kildene er tydeligvis usikre og bygger tildels på hverandre. Og en løgn (her: feil) blir fort en sannhet hvis den gjentas mange nok ganger.

Jeg har nå f.eks. sett at flere slektsforskere etc. bruker Snorre Prytz' teori om Andreas Dichter som far til Johann Prytzer i sine annaler, hvilket jeg mener med stor sannsynlighet er fullstendig feil! Det synes jeg er synd.

Jeg synes foreløpig at det Robelin skriver rimer bedre med en sannsynlig sammenheng enn f.eks. Snorre Prytz' teorier.

Det ville være interessant å få andres kommentarer til dette!

Men nå, nok for i dag, riktig god natt!

Mvh Odd
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 05 Mai 2009 06:54:21    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Det er en ting jeg lurer på her ang. mitt eget godt indikerte, men likevel ikke fullt ut beviste, opphav:

Har sett at stiger Iver Johansen Prytz på minst en nettside angis å være svigersønn av Simen Hertel, vel gjerne med referanse til det som nevnes ovenfor. Imidlertid har han ingen hittil oppdagede ætlinger med navnet Simen.

I en annen kilde oppgis Bernt Krause å være svoger av Jørgen Johansen Prytz (Ivers bror). Siden Krause ser ut til å være svigersønn av Simen Hertel, skulle en jo da anta at Jørgen Prytz også er det. Eller bør dette heller oppfattes dit hen at Jørgen ifølge datids skikk kalles "svoger" av Krause fordi Jørgens bror faktisk er det (etter nåtids ordbruk)? Begrepet har vel muligens blitt noe innsnevret over tid? Om så er, burde vel en eller annen Simen finnes som etterslekt til Iver Prytz, men i Kvikne finnes blant sønner og sønnesønner bare navn som Johan, Halvor og Tollef. Sistnevnte, som via sin kone Karen Johansd. antagelig er svigersønn av sin farbror (Johan Iversen Prytz), har en sønn Lage (blant flere), et litt sjeldent navn i strøket, som vel helst er oppkalt via et inngifte. (Kilde: Nye Kvikneboka s. 161.)
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 05 Mai 2009 12:29:59    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Snorre Prytz antyder i sitt hefte nr. 1, side 36-37 at Berent Krause var gift to ganger: 1) Malene Prysser (ref. R. Støren); 2) Malene Simensdatter (ref. skifte på Røros 7. sep. 1693)....."Av dette ser vi at Berent ble gift med Malene Simensdatter som han var anklaget for leiermål med 23. juni 1663. Hvis Krause var gift med Malene Prysser, som Støren hevder, kan hun være datter av Johann Prysser og søster av Jørgen og må være død før 23. juni 1663....."

På side 44 skriver han at Iver Pryss var gift med Johanne NN (kan være den NN Simensdatter Hertel som Robelin skriver om?) og hadde barna Maren (1657-1746), Johanne (1659-1745), Jens (1660-?), Anne (1673-?) og Johan Iversen Pryss (1675-1760).

Vet ikke om dette avklarer noe, men noen oppkalling etter Simen Hertel er ikke å finne her nei - og vel heller ikke hos andre i slekta!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 05 Mai 2009 12:45:37    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Dette blir jo bare mer og mer innfløkt jo lenger vi holder på. Men nettopp derfor er det god grunn til å etablere et tema som dette.

Nye Kvikneboka nevner på s. 160 også snekker og tømmermann (ved verket) Halvor Iversen Prytz på Iverstuen (som er stiger Iver Johansen Prytz sitt bosted i Kvikne), og siden Støren oppgir Halvors sønn, Tollef Halvorsen, som svigersønn av Johan Iversen Prytz, er vel antagelig Tollefs kone, Karen Johansd., datter av denne. Men en alternativ mulighet kan jo være at Tollef Halvorsen tar etternavnet fra sin kones slekt, og ikke selv er en Prytz.

Tollef (1711-1795) og Karen Prytz har ifølge NKB sønner ved navn Halvor, Johan, Lage og Iver og døtre Anne og Guri. Til dels er disse gift i slekten Hals i Kvikne, som er ætlinger av verksgrunnleggeren, hr. Hans Lauritzen.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 05 Mai 2009 03:20:30
Innlegg: 6
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 05 Mai 2009 16:00:45    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Jeg har notert en Jacob Povelsen Prytz som på side 329 under Breivad i den gamle Kvikne-boka kalles apoteker i Trondheim, riktignok med et spørsmålstegn bak. Jacob skal være sønn av Pål Knutsen Prytz (1730-1810) og Anne Maria Jacobsdt Bakken ( -1801).

Jacob Povelsen ble gift på Innset 29/7 1781 med Ane Fredriksdatter [Smith, Bottenflaten].

Ved FT 1801 bor de på Ilsvigen gård i Trondheim med to sønner (Andreas Martinus og Johannes). http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5 &filnamn=f18011601&gardpostnr=993&personpostnr=7652&merk=7652#ovre

Jeg har notert fire barn døpt med disse foreldrene:

Friderich 2/12 1781 Innset. Paul 25/7 1784 Trondheim/Vår Frue. Andreas Martinus 29/4 1787 Trondheim/Domkirken. Johannes 20/3 1791 Trondheim/Domkirken.

Etternavnet til Jacob skrives på ymse måter: Prøys, Preuss, Preuts, Preÿts. Det skal vel godt gjøres at Jacob var apoteker. Jeg ser at han kalles gartner i 1801. Ilsvika var landsted og eides på den tiden av Meinckefamilien. Det ble anlagt en flott park, og de har sikkert dyrket urter også. Kanskje de drev med salg av disse. Jeg vet ikke når denne Johannes Jacobsen Preuert på Røros som Odd nevner skal ha levd, men Jacob Prytz hadde altså en sønn Johannes. Bare en tanke.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 05 Mai 2009 17:04:03    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hei Randi!

Det var trivelig at noen fler nå også kommer med innlegg!

Det du skriver var interssant, det er nok den samme Johannes du nå har kommet fram til, jeg siterer fra Rørosboka s. 214:

"Verkets læge hadde i alminnelighet måttet sørge for å skaffe den nødvendige medisin, men i 1821 fikk kand.pharm. Johannes Jacobsen Preuert rett til å opprette apotek på Røros - etter at verkets generalforsamling hadde uttalt seg mot dette, da en mente at et apotek vanskelig ville kunne "sutinere seg" og kanskje ville "falde Værket til Byrde"."
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 05 Mai 2009 17:13:56    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

PS! Kan forresten noen som har Kvikneboka sjekke forbindelsen til Prytz på Kvikne og hvem Johannes og Jacob var etterkommere etter?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 06 Mai 2009 07:04:00    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Ifølge NKB s. 508 er Jakob Pålsen Prytz (g.m. Anne Fredriksd. Botneflaten) sønn av bergsmed Pål Knutsen Prytz, som jeg nevner i mitt innlegg her 28. april kl. 09.34.26.

Jakob benevnes "apoteker i Trondheim" og er bror av Anders, "landmåler i Trondheim", og Johan, "tollbetjent i Danmark (?)", i tillegg til Knut, som er g.m. Gjertrud Ingebrigtsd. Frøset, også fra Innset. (Tollbetjenten står med spørsmålstegn, og da er det verd å huske at Prytz-navnet vel også finnes i Danmark, så dette er kanskje noe usikkert.) NKB er nok til dels litt unøyaktig og mangelfull, særlig ang. de eldste slektsleddene, så data derfra bør om mulig kontrolleres i tilgjengelige kilder ellers. En kan vel også tenke seg at det egentlig er Johannes Jakobsen Prytz i Trondheim som er utdannet apoteker, og så har NKB latt betegnelsen "smitte over" på faren.

Foreldrene til denne søskenflokken i Innset er fra Stranden og Bakken i samme bygd, og den der aktuelle boken har jeg dessverre ikke tilgang til. I NKB er de oppført på Brevad som eiere, selv om det først er Knut Pålsens sønn, Ingebrigt Knutsen (1777-1820), som flytter dit. Sistnevnte er gift i Tore-slekten på Skogstad i Kvikne. (Den fra Tolga og Kvikne som etter hvert via Kanestrøm i Tingvoll utbrer seg på Nordmøre.)

En kan merke seg at selv om disse er sønner av Pål Knutsen Prytz, så har de (utenom Knut, kalt etter farfaren) navn som Jakob, Anders og Johan, som jo ellers er vanlige i Prytz-slekten. Men Jakob er nok her oppkalt etter morfaren på Bakken i Innset.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 14 Jul 2004 06:55:25
Innlegg: 1235
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 06 Mai 2009 07:34:56    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hva er NKB ?
Innenfor slektsforskning har forkortelsen vært anvendt om bokserien Norske kongebrev, men da oppgis også bindnummeret.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 05 Mai 2009 03:20:30
Innlegg: 6
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 06 Mai 2009 12:23:45    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Jeg la inn spørsmål om Johannes Preuert i tema 68574 på Brukarforumet. Se Carstens svar i (66). http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar &temanr=68574&sok=&nr=3&antinnlegg=67&startnr=&antall=&spraak=n#anker

Fødselsdatoen 1/3 1791 passer jo godt med dåp 20/3. Morens navn , Anne Engbretsdatter, stemmer ikke. Det skulle vært Fredriksdatter.

Begravet Røros 2/6 1839 (nr 50) Snedker Jacob Preuert fra Trondhiem 82. Oppholdssted Bergstaden. Dødsårsaken tyder jeg til Ald[er] og Epid[emie]. Det lille ordet foran kan jeg ikke tyde i farten.

Snekker var litt uventet, men kan passe godt med at han kalles hustømmermann ved dåpen til Paul i 1784. Borger kan han også ha vært, men da måtte han vel helst ha vært mester? I klokkerboka står det Haandværker. Etternavnet tror jeg er Proyert eller muligens Prøyert?

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16224&idx_id=16224&u id=ny&idx_side=-489

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16224&idx_id=16224&u id=ny&idx_side=-136

Foreløpig ser det ut til at dette kan være de riktige, men stavemåten på etternavnet er noe uvant.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 05 Mai 2009 03:20:30
Innlegg: 6
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 06 Mai 2009 12:32:08    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Lenken til klokkerboka ble feil. Prøver igjen.
http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16227&idx_id=16227&u id=ny&idx_side=-136
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 05 Mai 2009 03:20:30
Innlegg: 6
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 06 Mai 2009 18:32:53    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Jeg fant en kopi av gården Strand i Innset II s 348.

Paul Knutsen Prytz og kona er oppført med barna: 1) Knut, tok over 2) Jacob Preyer, utdannet seg som apoteker og etablerte seg i Trondheim. Gift 1781 med Ane Fredriksdatter Botneflaten 3) Andreas, landmåler, bodde i Trondheim 1801 4) Johan, reiste til Danmark hvor han gikk inn i tolletaten.

Tja. Jacob var nok ikke apoteker, men Preyer ligner jo på Preuert. Leddene bakover:

Knut Paulsen f 1701 (gm Anne). Hans søsken var Johan, Andreas, Hans.

Paul Johansen Prytz (gm Elisabeth Knutsdt Dalsegg). Han hadde bygsla i 1690.

Forstår det slik at familien kom med hans bestefar fra Sachsen via Kongsberg til Kvikne. Bestefaren het også Paul Johansen, og var her, dvs Innset, ved smeltehyttas oppkomst.

Dette er i korte trekk hva boka sier. Dette må selvsagt sees på med kritisk blikk. Kanskje er det noen som får det til å gå opp.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 06 Mai 2009 21:08:28    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Ja, dette med apotekeren på Røros går vel ihop, i den gml. Kvikneboka s. 329 under Breivad på Kvikne står bl.a.:

"Cancelliråd Erich Must...Han selte alt i 1776 til bergsmed ved Neverdals gruve, Pål Knutson Prytz (1730-1810).....-Pål ("Gammel-Pål") var g.m. Anne Maria Jakobsdatter Bakken (d. 1801). - Born: Knut, Jacob, apotekar? osv...(se Odd Roars innlegg ovenfor). Pål budde mest på Strand i Innset."

Lenken og svaret på Brukarforum synes jeg var avklarende, at han endte opp som toller kan jo være fordi han hadde en onkel Johan som var "tollbetjent i Danmark?"( - sitat fra Kvikneboka). Familiekontakter betydde vel mye på den tiden.

Alderen til Johannes Jacobsen Preuert stemmer vel også, likeledes at faren døde på Røros mens sønnen var apoteker her, han ble jo enkemann i 1801. At navnet skrives på forskjellige måter er ingen overraskelse, tenk på alle variantene av Prytz-navnet vi har sett hittil!

Da skulle vi vel ihvertfall ha apotekerens aner opp til Paal/Paul Johannsen Prytz på plass?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 07 Mai 2009 08:54:18    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Ang. Tores innlegg ovenfor:

Det blir mange henvisninger til diverse bøker i temaer som dette, så jeg velger derfor å forkorte enkelte av titlene. Også i en tidligere debatt i DA har jeg kalt den nyeste Kvikneboka for NKB, mens den gamle da kan benevnes GKB. Dette burde jo vært forklart her, men heretter er det forhåpentligvis greit. Hvis dette forvirrer i forhold til forkortelser for helt andre skrifter, kan jeg jo evt. i stedet bruke "nKB". Da vil "gKB" og KB kunne betegne den eldre Kvikneboka. Det er nødvendig å skille mellom disse, da den nyeste utgaven er en del bearbeidet i forhold til den gamle.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 09 Mai 2009 08:14:38    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Et par spørsmål det kan være grunn til å lufte ut fra Odds startinnlegg i dette temaet:

Trettiårskrigen varer fra 1618 til 1648. Er det sannsynlig at Johan Prytz ved Fossum jernverk i denne perioden reiser tilbake til kontinentet? Om han gjør det, så har han vel neppe familie her som han tar med seg, særlig ikke hvis hans kone er norsk. Det er vel da mer tenkelig at han ikke er gift på den tid, men først etter at han kommer til Kvikne. Men dette avhenger jo litt av når hans eldste barn er født. (Han er vel for ung til å ha med seg en evt. første tyskfødt kone til Norge rundt 1617.)

Er det særlig tenkelig at en rundt 70 år gammel Johan Prytz i 1670, som da har godt voksne barn fra før og dertil diverse barnebarn, har en ny (andre eller tredje) kone som skaffer ham minst et barn til? Og hvem er i så fall etterslekten til paret i 1670? (Hvis barnet når voksen alder.)

Minner igjen om Vinlandsforskerens oppdagelser -- det er ikke alle gamle sannheter som holder mål ved nærmere ettersyn.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 08:42:57
Innlegg: 122
Bosted: BODØ

InnleggSkrevet: 09 Mai 2009 08:28:11    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

For ikke å skaffe for stor forvirring med personlige forkortelser foreslår jeg
at vi enten nytter bøkenes tittel eller de forkortelser som jeg foreslo med en artikkel i 1903 i min Hjemmeside

http://leskjerv.seria.no/kvikne2001.rettelse.htm


Innledningen til min artikkel var som følger:

Revidert 17.sept 2003. Rev 11.nov 2003. Rev 11.nov 2008
”KVIKNE. Gårds- og slektshistorie”, ble utgitt av Kvikne bygdeboknemnd
til jul 2001.
I forordet heter det ” Den boka du nå holder i hånda er derfor en gårds- og slektshistorie for Kvikne som dekker tida fra ca. 1600 og fram til tusenårsskiftet. Den eldre historia er basert på opplysningene i den gamle bygdeboka, mens historia fra det siste hundreåret er forsøkt innhenta fra oppsittere, offentlige kilder og ellers der slik informasjon er å finne.”
Dette medfører at de feil som måtte finnes i ”den gamle Kvikneboka” :
”Kvikne 1952”
er videreført i den nye :.
”Kvikne 2001”
”Den gamle bygdeboka” peker hen på bøker utgitt av Olav Tryggve Hagen i 1951-1952,
med tittel:
"Kvikne: ei bygdebok"
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 09 Mai 2009 10:20:18    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Jeg slipper ikke helt det gamle utsagnet om at "det er også de som mener at slekten kom fra Sverige" (ref "Rørosslegten Prytz"). Jeg kan ikke se at denne påstanden er blitt undersøkt.

Kan det være at Johann Prytzer i perioden mellom Fossum og Kvikne jobbet i Sverige, f.eks. i Falun?

Som det sies, hvorfor skulle han reise tilbake midt oppi krigshandlingene? Måtte i tilfelle være for å hente ut slektninger. Men hvorfor ble han da så lenge borte?

Har lagt ut spørsmålet om en mulig svensk forbindelse på Anbytarforum/Slekter/Prytz i Sverige http://aforum.genealogi.se/discus/messages/576/33830.html?1241188618 , men ikke fått noe svar så langt.

Vurderer å flytte emnet til Dalarne/Falun, kanskje finnes det lokalhistorikere med tilgang til mannskaplister e.l. som kan si om det var noen Prytz//Pryss.... der på den tiden (15-1600 tallet).

Også i Sverige er det mange skrivemåter på navnet - inkl. Pryss!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 09 Mai 2009 11:46:12    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Det kommer utvilsomt en del folk fra Falun til Kvikne i verkets tidligste periode, f.eks. Dägel og Räfvel. Disse navnene viser jo at deres forfedre nok er kommet til Sverige fra andre land. Det samme kan jo evt. være tilfelle med Prytz. (Räfvel kan kanskje være vallonernavnet Raflier, som kommer til Sverige inkl. Falun før den tid?)

Leivs forkortelser for Kviknebøkene er greie nok, men litt lange å skrive. Men de tydeliggjør kanskje bøkene bedre enn mine forslag om nKB og gKB / KB gjør. Ser en imidlertid dette i sammenheng med forkortelser for andre bygdebøker, f.eks. IB for Innsetboka og TB for Tynsetboka (der Aaens bok kanskje kan hete gTB?), så heller jeg likevel mot å benytte mine foreslåtte betegnelser, som er kjappe å bruke.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 09 Mai 2009 13:13:16    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

En liten digresjon, mens vi tenker videre, fra "Anbytor" har jeg klippet følgende innlegg:

"Det Anders kanske läst, är en artikel i Malmö fornminnesförenings årskrift 1951, "Lågtyska inskrifter på borgarhus i Malmö" av Edvin Brugge.
Jag citerar från sid.53-54. "En annan produktiv tysk släktnamnstyp, välkänd i Danmark och Skåne men ej i övriga Sverige, är hemortsnamn som Holst
(Holstein), Sachs ( Sachsen), Prytz (Preussen),".."

I Sverige, hvor Prytz-slekten/-navnet ihvertfall har forekommet siden på 1400-tallet, er Prytz altså en avledning av Preussen (en som kommer fra Preussen). At slekten, som det er nevnt noen steder, kommer fra byen Pÿritz i Vorpommern (nå Polen) kan jo være riktig, det lå vel den gang i Preussen. Men like sannsynlig er vel at ugangspunktet er Preussen generelt (jfr. min tidligere kommentar om at Prytz-/Pryss'ene på Røros gammelt av ble kalt for "prøyssere"). "Prytzer" er vel en sterk indikasjon på det.

PS! Hadde håpet at Snorre Prytz, som har nedlagt et imponerende arbeide om slekten i sine hefter, var på nett/Slektsforum og kunne komme med innspill. Noen som kjenner ham og kan formidle kontakt?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 14 Jul 2004 06:55:25
Innlegg: 1235
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 09 Mai 2009 14:07:14    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Jeg er enig med Skjerve: det beste er : Kvikne 1952 og Kvikne 2001.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 09 Mai 2009 22:14:57    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Denne kunne likesågodt være hjemstavn til Prytzer/Prysser som Pÿritz, landsbyen heter i dag Priesa og ligger i Sachsen, litt nordvest for Dresden, ligger i Erzgebirge og egentlig heller ikke så veldig langt fra Goslar i Harz (fra "Digitales Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen"):


"8. Ortsnamenformen:
1371 : Pryszer, Prißer ,
1373 : Prizser ,
1384 : Prysser ,
1428 : Piser ,
1466 : Prißir ,
1539/40 : Brißa ,
1555 : Priessen (HOV) ,
1590 : Prießa ,9. Literatur:
HONBHONB - Historisches Ortsnamenbuch von Sachsen, 3 Bände, hrsg. von Ernst Eichler und Hans Walther, bearb. von Ernst Eichler, Volkmar Hellfritzsch, Hans Walther und Erika Weber (Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte 21), Berlin 2001., II 220
BKD SaBKD Sa - Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen, 41 Hefte, H. 1-15 bearb. von Richard Steche, H. 16-41 bearb. von Cornelius Gurlitt, Dresden 1882–1923., 41, 402-403"

En skulle jo tro at en mann med Johann Prytzers bakgrunn og yrke og/eller hans slekt kom nettopp fra Erzgebirge!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 10 Mai 2009 07:55:32    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Dette virker jo ikke helt usannsynlig.

Som et apropos kan jeg nevne at hovedmannen bak Røros verk og bergstad, Lorentz Lossius, i 1589 skal være født i Lommatzsch like ved Dresden, altså nær Priesa. Mens Prytz først kommer til Gjerpen og senere til Kvikne, kommer Lossius først til Kongsberg, deretter til Kvikne. Dette skjer i samme periode. (En annen av mine aner er drivverksbyggmester Jørgen Schaar ved Kongsberg sølvverk. Hans etternavn skal være avledet av Oberschaar, som ligger like i nærheten. Han kommer til Norge i 1638.)
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 10 Mai 2009 09:09:01    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Den som leter, den finner....

Her kommer en kandidat til, Priester, ligger like nord for Leipzig og ikke så langt fra Sangerhausen:

"8. Ortsnamenformen:
1394 : Pristzer ,
1395 : Prysser ,
1399/1400 : Prißer ,
1421/22 : Prußer, Prüßer ,
1445 : Prisser ,
1471 : Prißer ,
1527 : Prisser ,
1548 : Prister ,
1791 : Priester "

For meg ser det ut for at vi kan utelukke Pÿritz, sannsynligheten for Erzgebirge og nærhet til Sangerhausen som hjemstavn er vel mye større, de fleste kom jo derfra. Ser jo også at Prytzer av og til skrives Prisser!

Pÿritz ligger mye lenger nord, i nærheten av Stettin, og vel ikke et typisk bergverksdistrikt?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 11 Mai 2009 22:16:04    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Snorre Prytz skriver i bind 1, s.11 i forbindelse med de magre resultatene fra de igangværende gruver og hytter i Norge:

"For å rette på tilstandene ansatte kongen en tysk "fagmann", bergprobe'r Tobias Kupfer fra Kursachsen, Freiberg grubedistrikt i Meisen, for å bestyre de igangværende gruber og hytter i Norge, blant dem anlegget på Fossum. Han reiste til Norge 27. februar 1619 og hadde med seg 15 berggeseller."

Det er da litt interessant å legge merke til at Priesa ligger i amtet Meissen, det samme som Freiberg:

"5. Verwaltungszugehörigkeit:
1590 : Prok.-Amt Meißen,
1764 : Prok.-Amt Meißen,
1816 : Prok.-Amt Meißen l. d. E.,
1843 : Amt Meißen,
1856 : Gerichtsamt Meißen,
1875 : Amtshauptmannschaft Meißen,
1952 : Landkreis Meißen,
1994 : Landkreis Meißen"

Det ser da ut som Priesa kan være den mest sannsynlige hjemstavn og at Johann Prytzer kunne være en av de 15 som kom til Fossum i 1619.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 13 Mai 2009 16:46:47    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Tilbake til hvem Johann Prytzer var gift med.

Vi er vel rimelig enige om at hun het Maren og sannsynligvis Iversdatter.

Har lagt merke til at både sønnene Iver og Anders, såvel som sønnesønnen Anders Eliassen har døtre som heter Anne. Også Jacob Andersen har en datter som heter Anne (Margrete). Hvor kommer Anne-navnet fra?

Er det moren til Maren Iversdtr.? Da heter foreldrene Iver og Anne.

Kan det være Brattbost, noen som vet??
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 14 Mai 2009 06:41:34    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Som før nevnt, blir dette bare verre og verre jo lenger vi holder på:

Den eldste Johan Prytz sin kone er ulike steder kalt Barbro eller Maren, men stort sett Iversd. At hun heter Barbro er mindre trolig, siden dette navnet vel ikke brukes videre i slekten. Det finnes imidlertid en bergarbeider Barbara Iversd. i Kvikne i 1657. Hun er for gammel til å være datter av Iver J. Prytz, og kan derfor ikke være av Prytz-slekten.

Så har vi Maren (Prytz), som samme året blir enke etter bergarbeider Johan Prytz. Hvis dette er Johan Paulsen Prytz, så må en jo begynne å lure på hvem den første Johan Prytz egentlig er gift med. Har det vært en "kortslutning" her også, slik at Maren i 1657 av en eller annen er blitt antatt å være stammor til Rørosslekten?

En kunne jo falle på tanken Barbara Iversd. ovenfor likevel er Johan Prytz sin kone, men hvorfor skulle hun i så fall være bergarbeider i 1657? (Siden Johan påstås å leve en del år etter den tid, og kvinner på den tid neppe er verksansatte hvis ektemannen lever.) Det er ganske sikkert samme Barbara Iversd. som i 1657 har hatt et leiermål med Jo (Olsen?) Brevadsli, "som vil ekte henne". Hun er nok derfor ugift bergarbeider, men siden antagelig gift på en av Brevad-gårdene. Flere senere leiermålssaker mellom Brevad-folket og Brattbost-familien tyder på slektskap disse imellom og antyder at Barbara Iversd. gjerne kan være en datter av Iver Helgesen Brattbost (f. ca. 1570). Hun er ut fra dette tydeligvis ikke gift med Johan Prytz.

Jeg vil anta at Johan Prytz sin kone er en del oppkalt i etterslekten, så det bør ut fra det være mulig å indikere navnet. I tillegg er det altså ifølge forrige innlegg grunn til å anta at en Anne er et opphav her, og det er i alle fall en ny oppdagelse, så takk til Odd for den.

(Data er her hentet fra "Folk og buplasser i Nord-Østerdalen" av Jon Krokmoen.)

Merk for øvrig at uttrykket "bergarbeider" på den tid ikke nødvendigvis betyr det samme som den mer proletære utgaven av ordet i nåtiden. Tydeligvis brukes begrepet i eldre tid også om teknisk personell vi i dag vil regne som ingeniører eller sivilingeniører, siden de er godt utdannede spesialister på sitt felt, som da til dels er svært kompliserte prosesser, f.eks. kullbrenning, smelting og garing (rensing). Disse fagkyndige omtales også som "betjenter". Dette forklarer enkelte giftermål på et godt nivå, samt etterslektens til dels ganske høye posisjoner i samfunnet. (At enkelte verksfolk, også av dette slaget, "lider i armod" når kongen skal ha skatter eller bøter, skyldes nok like gjerne manglende betalingsvilje som små inntekter.)
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 07:04:42
Innlegg: 3695
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 14 Mai 2009 10:24:10    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Til Odd Prytz.

Du reiste et spørsmål lenger oppe:

Hva het kona til Anders Jonsen Prytz (57 år og bergsell i 1701)?

Jeg har notert meg at en Pryss Brynild var fadder på Lars Hiulmagers datter Gundell som ble døpt 13 Trin 1695, øverst til høyre:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16218&idx_id=16218&u id=ny&idx_side=-83

Ved min gjennomgang av kirkebøkene 1691-1700 har jeg lagt merke til at menns koner noen ganger betegnes på lignende måte: Comdant Kirsti er kona til Jon Commandant, Glasmager Biritte er kona til Erik Glasmager etc.

Kunne det tenkes at Pryss Brynild var kona til Anders Jonsen Prytz?

Elias Prytz har en datter Brynnild døpt 3 advent 1725, øverst til høyre:

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16219&idx_id=16219&u id=ny&idx_side=-83

En av fadderne er Anne Pryds, kanskje Elias' søster Anne døpt 5/7-1691?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 14 Mai 2009 12:13:24    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Til Astrid

Dette stemmer nok, iflg. Snorre Prytz bind 1, s. 60 var Anders Joensen Pryss f. ca. 1645 gift 2 ganger: 1) Marit Eliasdtr. 2) Brynhild Eriksdtr.

1) Barn med Marit Eliasdtr.: Kirsten f. 1676, Joen f. 1685, Anne f. 1691, Elias f. 1694
2) Barn med Brynhild Eriksdtr.?, eller med Marit?: Anne Cathrine f. ?

Problemet her er at A.R. Prytz/P.A. Gjelsvik på s. 25 opererer med en bror av Anders Joensen som heter Elias f. ca. 1645 (også ref. som bror av Anders i Store Norske Leksikon) og kaller faren til disse barna for Anders Eliassen Prytz, f. ca 1670. Her skrives at Brynhild levde i 1716, men var da enke.

Snorre Prytz har ikke funnet dokumentasjon på Elias f. ca 1645 og en sønn Anders Eliassen f. ca. 1670 og mener derfor at den første Elias er sønn av Anders Joensen og Marit Eliasdtr.

Men uansett, hvem var anene til Marit Eliasdtr og Brynhild Eriksdtr. (Pryss/Pryds/Prytz...)?

Til Odd Roar

Ditt siste innlegg må jeg tenke litt på!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 07:04:42
Innlegg: 3695
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 14 Mai 2009 14:41:09    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hvilken dokumentasjon har Snorre Prytz for de to konene til Anders Jonsen Prytz?

Da mener jeg primærkilder.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 14 Mai 2009 19:29:11    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Han har et eget kapittel om Primærkilder generelt (Bind 1, kap. 3. s. 5-6), men de er dessverre ikke knyttet til de enkelte kapitler, avsnitt eller utsagn. Kan nevne fra Kap. 3 bl.a.:

Kirkebøker fra Kongsberg, Røros, Innset og Kvikne. Riksarkivet.
Privatarkiv RA-P-0171/PA 171 Brunnich, Morten Thrane. Riksarkivet.
Skifteprotokoller Røros og Kongsberg. Riksarkivet.
Manntall Røros 1701. Riksarkivet.
Brev fra Lars Eliassen Prytz til slektninger på Røros.
Regnskaper Røros Kobberverk. Statsarkivet Trondheim
Kvegtelling av 1657 Kvikne og Brevad hytte. Riksarkivet
Solveig A. Torp, Tingbokprosjektet: Tingbok for Solør og Østerdalen 1641-1653

Ellers en mengde sekundærkilder så som Støren, Dahle, Seresse, Krokmoen, Lassens samlinger, J.Prytz Røraas I: Beretning om bosettingen i Røraas præstegjæld 1610-1710, John Rasmussen Prytz privatarkiv osv.

Da blir det jo litt vanskelig å kontrollere opplysningene!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 18 Mai 2009 23:02:24    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Tilbake til kona til Johann Prytzer. Tror neppe hun heter Barbro, det er ingen etterkommere som er oppkalt med det navnet, verken hos barn, barnebarn eller oldebarn det jeg kan se (hvis ingen av B-navnene nedenfor er omskrivinger da).

Vi finner blant disse bl.a. Maren, Malene, Karen, Kirsten, Anne, Anne Cathrine, Cornelia, Agnis, Brynhild, Birgitte, Magdalena, Marit/Maritte, Margrethe, Lisbeth, Ingeborg, Berit, Randi, Clara....

Så jeg vil nok tro at hennes riktige navn av de to alternativene er Maren.

Men hvor kom Maren fra? Nevnte tidligere at en mor kunne hett for Anne. Jørgen Iversen Brattbost f. 1691 (Bjørgan s. 210 i gml. Kvikneboka) har en datter Anne. Kan det være et spor?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 19 Mai 2009 07:53:46    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Anne er jo et ganske vanlig navn, og her kan det i flere ledd like gjerne komme fra morssiden, som i liten grad er kjent ved navn. På 1600-tallet er det nok mest sønnene i Brattbost-slekten som finnes dokumentert, så jeg vil vel være litt forsiktig med å konkludere noe ut fra en enkelt Anne på 1700-tallet.

Ellers kan en legge merke til at Johan Iversen Prytz i Kvikne har en datter Karen (på Iverstuen, g.m. Tollef Halvorsen Prytz), og hun kommer vel i tillegg til andre Karen i slekten. Da kan det muligens være snakk om en flergrens Prytz-oppkalling, siden Karen i Kvikne ikke ætter fra noen tidligere kjent Karen f. Prytz. Alternativt kan Karen være en variantoppkalling av Maren.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 28 Mai 2009 19:51:22    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Ang. teorien om at Prytz-slekten kunne kommet via Sverige har jeg fått følgende melding fra Arkivcentrum Dalarne:

"Hej
Jag ber om ursäkt att jag dröjt med att svara, trodde att jag skulle hinna söka lite mer
ordentligt. Men i vår biografissamling finns ingen Pryts upptagen och det förvånar mig
egentligen inte eftersom våra arkiv rörande Kopparberget är från 1630-talets slut och framåt.

Med vänliga hälsningar
Ingrid Neil
Arkivchef

Arkivcentrum i Dalarna
023-45574
Stortallsvägen 4, 791 55 Falun"

Dette forklarer da antakelig at ingen hittil har klart å finne ut om vår slekt i Norge kom direkte fra Tyskland eller via Sverige, Stora Kopparberg/Falun var vel det mest sannsynlige stedet!

Vet noen om det kan finnes andre kilder i Sverige, i et riksarkiv e.l., som forteller noe om inn- og utvandring før 1635-6 (da Johann Prytzer kom til Kvikne)?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 02 Jun 2009 11:38:27    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

At det var forbindelser mellom familiene Brattbost, Hertel og Prytz på Kvikne virker jo meget sannsynlig, se f.eks. gml. Kvikneboka s. 207-8, Nordre Brattbost. Navnene Iver, Jørgen og Simen går igjen, bl.a. s. 208: "...i 1710 vart farbroren (til Helge) Simen Iverson brukar. Han var gift med Anne Persdotter...". Finner ikke samme kombinasjonen på andre gårder. Har riktignok Simen og Iver på Moen (s. 267).

Det kan jo være et tilfeldig sammenfall, men allikevel....?

På side 358 under seterbruk Prestlia står det at "Tølløv Halvardson vart i 1740 gift med Karen Johansdtr. Dei hadde 5 born, Halvor, Anne, Johan, Lage og Iver".

Var Karen datter av Johan Iversen Prytz?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 02 Jun 2009 17:50:19    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

At det er forbindelse mellom Prytz og Hertel er dokumentert, men den faktiske sammenhengen er jo litt usikker.

At Karen Johansd. på Iverstuen er datter av Johan Iversen Prytz er nevnt i Størens verkshistoriemanuskript s. 108 i den der gjengitte listen fra 1746 over 113 bidragsytere til ny kirkeklokke fra Amsterdam til Kvikne, som inkluderer "Johan Pryds og hans svigersønn Tolluf". Siden Kvikneboka oppgir at Karen Johansd. (som jeg regner med er den aktuelle datteren til Johan I. Prytz, siden han er fra gården hun bor på som gift) er gift med Tollef Halvorsen Prytz (sønn av Halvor Iversen), må det da være hennes fetter. Karen og Tollef har for øvrig en datter Anne, som nok er oppkalt etter Karens mor fra Sæter i Kvikne.

En nær familieforbindelse er nok helst også årsaken til at folket på Iverstuen i 1790 selger denne til familien på Amundstuen, der Knut Estensen antagelig er både fetter og tremenning av selgeren Halvor Tollefsen Prytz. (Jeg vet ikke om det er Knut eller en av sønnene hans som er kjøper.) Jeg har jo forlengst påvist at Knut Amundstuens mor helt sikkert heter Gullaug, og både ut fra navneskikk og nevnte eiendomshandel med all sannsynlighet er søster av Karen Prytz på Iverstuen.

Skal vi komme videre med dette, bør noen flere delta her, eller så får det vente til en mindre sommerlig årstid. (Siden slikt som dette krever en god del tid, har jeg har uansett ikke tenkt alene å gjøre jobben for tusener av ætlinger -- hvis interessen hos disse ikke finnes, er det jo heller ikke noe å bruke særlig mye ressurser på.) Synes jo temaet bør være viktig nok for mange, men det ser foreløpig ikke slik ut. (Hvorfor er folk egentlig medlem av DIS? En del av disse har da ganske sikkert aner i denne slekten!)
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 14 Jul 2004 06:55:25
Innlegg: 1235
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 02 Jun 2009 18:56:35    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Når du skriver "Størens verkshistoriemanuskript" - mener du da den utgitte boka "Kvikne kobberverks historie" fra 1946 eller et utrykt manuskript ?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 02 Jun 2009 19:35:11    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Det jeg viser til er et duplikat av det første manuskriptet til Kvikne kopperverks historie, dette ifølge Støren selv, datert i Saggrenda ved Kongsberg 22/4 1947. Han sier der at det er uttatt et sterkt forkortet ekstrakt som samme år publiseres i Kviknes bygdebok.

Jeg har for en god del år siden fjernlånt manuskriptet via biblioteksystemet. Det står en del i Kvikneboka, men det jeg omtaler her inneholder jo langt mer, så interesserte bør gjennomgå det for å få med seg alt som er kjent om dette kopperverket.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 14 Jul 2004 06:55:25
Innlegg: 1235
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 02 Jun 2009 20:26:00    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Det tyder på at manuset er skrevet i Riksarkivet (i Saggrenda). Husker du også hvilket bibliotek som var utlåner ?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 02 Jun 2009 20:36:23    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Bergingeniør Støren var ansatt ved sølvverket, som holdt til i Saggrenda, så han har vel kanskje datert det på sitt eget kontor? Det er for øvrig skrevet i 1946.

På kopien jeg lånte står det nederst på tittelsiden "Lokalhistorisk samling" + "Tynset folkebibliotek", men det siste er overstreket. (I tillegg har den strekkode med tallserie under.)
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 02 Jun 2009 21:46:12    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Jeg har lånt duplikat av manuskriptet på Røros folkebibliotek, den er visst også i Riksarkivet:

"Kvikne Kobberverks Historie utarbeidet av Bergingeniør R. Støren 1946".

Han skriver nederst på tittelsiden:
"NB! Dette duplikat av det første manuskriptet til KK's historie er lagt tilside som depositum. Det er ikke gjennomgått eller supplert. Originalen, hvorav det er uttatt et sterkt forkortet ekstrakt som oversettes til landsmål og blir publisert som et kapittel i Kviknes bygdebok, er under omarbeidelse og supplering hos forfatteren.

Saggrenna pr. Kongsberg 22/4 1947".
R.Støren
(sign.)"

Vet ikke om at det er kommet noe etter dette duplikatet!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 02 Jun 2009 21:58:05    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Tror ikke det (utenom "referatet" i den gamle Kvikneboka), men Arne Dag Østigaard bruker nok en del data fra Støren (som han feilaktig kaller Ragnar) i sin nylig utgitte bok kalt "Kongens kopperverk".
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 14 Jul 2004 06:55:25
Innlegg: 1235
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 03 Jun 2009 21:14:08    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Takk skal dere begge ha for henvisningene. Da burde selv jeg klare å få lånt det, når min tid kommer.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 17 Jun 2009 22:21:32    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

For å holde temperaturen oppe i disse kalde junidager på fjellet (det er vel ikke så lett å engasjere seg i slektsforsk ellers i de lyse sommerkvelder):

Tilbake til Odd Roars innlegg 14. mai kl. 07.41 om Johann Prytzer var gift med Maren eller Barbro - og at Barbro ikke går igjen i etterslekten. Jeg har tenkt litt:

R. Støren skriver på side 103 ifbm kvegtellingen i 1657 at Iver (Johansen) har en datter Barbro:

".....Johan Prytz med hustruen Maren............og Iver Prytz med datteren Barbro.....".

Denne Barbro er vel etter skikken oppkalt etter noen - farmor?

Jeg begynner også å lure på om det er en Johan, sønn av Johann, som hittil ikke er tatt med av slektsgranskerne, evt. at denne Johan er svigersønn som har tatt hustruens etternavn. Kan det være at Johanns datter Malene er omskrevet til Maren og er denne hustruen?

Vi har vel allerede sådd tvil om at Malene var gift med Berndt Krause!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 18 Jun 2009 18:45:00    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Her ved sjøen er ikke slektsstoff det jeg er mest "giret" på i øyeblikket, siden jeg har en god del å gjøre utendørs for å holde orden på strandeiendommen min. Men jevnt kaldt er det jo på disse kanter også, siden drivhuseffekten som vanlig ikke er særlig merkbar.

Har en mistanke om at "Iver Prytz sin datter Barbro" (hos Støren) er identisk med verksansatte Barbro Iversd., som jo altså umulig kan være datter av Iver Prytz, siden de vel nærmest tilhører samme generasjon. (Støren har som alle andre enkelte mindre feil i sine persondata, men mye av det han sier synes å være riktig.)

Det er vel sannsynlig at den eldste Johan Prytz sin kone finnes oppkalt både i Kvikne og på Røros, så evt. "fellesnavn" i Prytz-grenene der kan kanskje indikere riktig løsning?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 14 Jul 2004 06:55:25
Innlegg: 1235
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 30 Jun 2009 20:11:39    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

I anledning et tv-program om slektsforskning har jeg siste uka forsøkt å få lånt til kontoret et eksemplar av Ragnvald Størens manuskript Kvikne Kobberverks Historie (1946-47). Men det viste seg at de tidligere eksemplaret som har tilhørt Berkåk bibliotek (nå i Rennebu) ikke er å finne i Rennebu bibliotek, eksemplarene i Røros, Tynset, Kvikne og Hamar biblioteker ikke er til utlån. Nasjonalbiblioteket avd Oslo har også et eksemplar, men det kan kun leses på spesiallesesalen - og av dette ekspl får mann ikke ta kopi i det hele tatt.

Men så viste det seg at originalen befinner seg i Ragnvald Størens privatarkiv i Riksarkivet (PA 335), boks 10 eller 11. Begge disse boksene inneholder materiale om Kvikne.

OG, legg merke til følgende: disse to arkivboksene inneholder mengdevis med originale dokumenter om Kvikne Kobberverk, inkludert verket på Innset, helt fra 1630-årene og fremover til tidlig 1800-tallet. Ganske mye fra tiden før 1700. Også mye personnavn. Månedslister over alle på verket. Lister over alle bøndene som har leveringer. Hele Orkdal fogderi, ser det ut som. Og omkring i Kvikne. Dette materialet antar jeg stammer fra Rentekammerets reviderte bergverksregnskaper (i RA) og / eller Kvikne Kobberverks historie (privatarkiv i Statsarkivet i Trondheim).

Jeg sjekket ikke ut navnet Prydz - det var en annen person jeg skulle sjekke i dag (Fredrik smed på Smedhaug, anno 1638).

Arne Dag Østigaards nye bok om Kvikne kobberverk ble utgitt 2008.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 08:42:57
Innlegg: 122
Bosted: BODØ

InnleggSkrevet: 01 Jul 2009 08:31:42    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Det er mulig du har avdekket en Trykkfeil i min

Hjemmeside.

Henviser til aneseddel for:

Ludvig Fredriksen Smedhaug:

http://leskjerv.seria.no/aner/0014/19116.htm

Herav fremgår at han har barn fra 1836 til 1843

Hvorav fremgar at sønnen Fredrik Lagesen Smedhaug er f 1638, som

da er trykkfeil for 1838.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 01 Jul 2009 09:39:00    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Ang. Tores innlegg ovenfor:

Noe av dette materialet er vel antagelig alt brukt som kilder i diverse utgitt litteratur, men det inneholder gjerne en god del mer?

Så mange som dette må være interessant for: Hadde det ikke vært en tanke å legge ut viktige deler av slike personallister etc. på nettet, slik at i alle fall en del endeløse diskusjoner snart kan avrundes, og resultatet deretter danne grunnlag for videre utforsking?

Jeg savner også litt flere studier av person- og slektssammenhenger mellom forskjellige bergverkssamfunn, som til dels ligger et godt stykke unna hverandre, f.eks. Kongsberg, Kvikne, Røros, Løkken, Falun, samt en god del spredte mindre slike. (Bl.a. finnes det vel en del av arten omkring Trondheimsfjorden.) Kanskje slektsforeningene kunne opprette egne temasider om fenomenet? Det gjelder jo opphavet til en ikke helt liten del av den norske befolkningen, og verksinnvandringen hit fra andre land (samt den interne flyttingen innenlands til de samme verkene) må vel derfor trygt kun sies å være en ganske viktig faktor i landets historie. (Særlig tyske verkssamfunn på 1600-tallet er jo av vesentlig betydning her, siden svært mye av personalet kom derfra. I dag er dette nærmest en avstengt verden, som for norske granskere knapt er tilgjengelig som annet enn løse gjetninger om mulig slektsopphav. Falunverket er heller ikke mye omtalt, bare at enkelte verksfolk kom derfra, nærmest ut av et stort ingenting.)

Litt "kirkebanning": Nå for tiden vet vi snart mer om slektsforhold bl.a. i diverse muslimske samfunn enn de som i hundrevis av år har vært viktige opphav til landets "innfødte" befolkning. Kanskje snart på tide å kartlegge de sistnevnte litt mer nøyaktig og noe lenger bakover?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 08:42:57
Innlegg: 122
Bosted: BODØ

InnleggSkrevet: 01 Jul 2009 09:56:02    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Til Tore H. Vigerust.

Muligens har vi samme kontakt i U S A ?

"Levi, We have a common ancestor, Frederick Lagesen, you seem to have more information than I do. Would you be willing to correspond with me, maybe I have some information that you could use. Best regards, Christine Hanson, LaCrosse, WI"

Til Odd Roar Aalborg
Ingen kommentar
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 14 Jul 2004 06:55:25
Innlegg: 1235
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 01 Jul 2009 19:07:23    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hei, jeg har ingen kontakter i USA. Den Fredrik smed jeg siktet til, er stamfaren for den slekten på Smedhaug i Kvikne som i Namdalen nå for tiden går under navnet Lage-ætten. Jeg er altså på jakt etter stoff fra Innset / Kvikne om en person som 1638 skal ha kommet til Kvikne kobberverk fra Kongsberg (sies det, bl a i bygdebøker).

Jeg er forøvrig ganske sikker på at R Størens privatarkiv (Riksarkivet PA 335) inneholder svært mye lokalhistorisk og slektshistorisk stoff utover det bygdebokforfattere og andre har fått med seg.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 08:42:57
Innlegg: 122
Bosted: BODØ

InnleggSkrevet: 01 Jul 2009 20:33:54    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hvad er din kilde?

Den må sikkert være trykkfeilen på min Hjemmeside'

Jeg er ikke kjent med at det sksisterer noen

Fredrik Lagesen Smedhaug f 1638


Den eldste kjente i denne slekt er:

Lage Jensen Glud fkr 1625

Direktør ved Kvikneverket 1678-1683

Jeg mener å ha godt kjennskap til denne slekts eldre ledd.

En slektsgren findes forøvrig i Grong og også i Verdal

Dette blir avsporing

Kan ikke du opprette et nytt TEMA

Lageætten fra Kvikne til Grong og andre steder i Trøndelag.

Jeg er ikke til bunds i denne slekten
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 14 Jul 2004 06:55:25
Innlegg: 1235
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 01 Jul 2009 22:43:16    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Jeg er redd dette blir en avsporing, Leif. Jeg skal legge inn litteraturreferansen min i morgen (har den ikke hjemme). Kan du sende meg din epostadresse ? (til toreher@online.no) Du har faktisk også Fredrik smed anno 1638 med i din slektsoversikt. På den websiden du ga lenke til her ovenfor. Det er altså kilden til belegget av 1638 som jeg er på jakt etter.

Til Odd Roar: Jeg er helt enig. Jeg burde derfor for lengst ha publisert manntallet for Røros 1705 som jeg arbeidet med i Trondheim i desember 2008.

De "nye" kildene fra 1640- og 1650-tallet og senere vedr Kvikne som jeg kom over i går, burde fotograferes, transkriberes og publiseres de også. Håper noen som har tid, kan gjøre det.

Boktittel: Marit Solheim Hauge: "Lage-ætten fra Grong" (Bergen, ca 1995). Bygger på bygdebøker fra Kvikne, Innset, Tynset mv.


Sist endret av dn03022 den 02 Jul 2009 10:52:44, endret 1 gang
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 02 Jul 2009 10:50:09    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Siden dette er et tema om slekten Prytz, vil jeg nevne at Tollef Halvorsen (1711-1795) og Karen Johansd. på Iverstuen, antagelig søskenbarn (begge i så fall barnebarn av Iver Johansen Prytz), ifølge nye Kvikneboka s. 161 har en sønn med navnet Lage (1754-1824). Men om han på noe vis ætter fra Smedhaug vet jeg ikke. (Hvis Karen, som jeg antar, er datter av Johan Iversen Prytz, så er hennes mor fra Sæter i Kvikne.)
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 14 Jul 2004 06:55:25
Innlegg: 1235
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 03 Jul 2009 14:34:39    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Ellers ser jeg at den tyske berggesellen Johan Preiser er ansatt ved Kvikne kobberverk 1636-1638 (RA Rentekammeret, Forskjellige regnskaper, Bergverksregnskaper, Guds gaves (Kvikne) kobberverk, boks nr. 2-3).

Legg merke til staveformen Preiser. Av andre samtidige tyske berggeseller kan nevnes Andreas Kolberger, Hans Weinert og Elias Küchler(?). Selvsagt er det mye mere om disse bergfolkene enn de små notisene her. Arkivet er rett omfattende.

Et annet navn som finnes i disse kildene, er etternavnet Digter.

Jeg vil også nevne at Kvikne Kobberverks arkiv ligger i Statsarkivet i Trondheim, Privatarkiv PA 0167.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 03 Jul 2009 21:04:14    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Ja, som jeg nevnte i mitt åpningsinnlegg er navnet Prytz skrevet på en rekke forskjellige måter - også innad i Prytz-slekten. Jeg har selv kopi av Johann Prytzers underskrift på en oppgjørsseddel fra Kvikne hvor han signerer "Johann Prysser, eigen Hand". Så dette er sikkert vår stamfar i Norge Johann Prytzer. Skrivemåten var vel på den tiden også avhengig av hvem som skrev, det kunne være nordmenn, dansker, tyskere, svensker ved bergverkene - og prester, lensmenn og futer.

Andreas Kolberger er også en av mine aner.

Disse arkivene du nevner er for meg meget interessante, her finnes sikkert en del av mine mange forfedre innen bergverksmijøene, jeg håper dette er tilgjengelige ved besøk i Riksarkivet og Statsarkivet. Må man forhåndsbestille?

Ang. mitt innlegg 28. mai kl. 20.51 vedr. mulig Prytz-forbindelse til svenske bergverk så fikk jeg svar fra Arivcentrum Dalarna at de kun har materiale fra slutten av 1630-tallet, altså lite aktuelt for Prytzslekten.

Men jeg har fått tilsendt en DVD fra Leif Olofsson (gjennom Anabytarforum), arkivarie i Stora Skedvi i Dalarna: "Dalarnas Dombok 1602-1642 Kopparbergs Län", hvor han skriver: "Om din förfader funnits där och varit det minsta bråkig eller hade affärer av något slag så finns han i domboken".

Jeg har ikke satt meg ned og studert denne DVD'en ennå, den er meget omfattende og jeg har store problemer med å skjønne skriften enda det er meget god kvalitet på avfotograferingen. Her kan det jo finnes mye annet interessant vedr. andre bergverksfolk som kom til/fra Norge også.

Jeg har kopiert DVD'en til PC'en min. Hvis noen har interesse av å låne DVD'en så gi meg et tips, det kunne jo vært greit også for meg å få lesehjelp av noen kyndige her!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 14 Jul 2004 06:55:25
Innlegg: 1235
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 03 Jul 2009 22:43:11    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Nei, forhåndsbestilling er ikke nødvendig i Riksarkivet. Men hvis du vil spare deg for ventetiden, kan det være en fordel å forhåndsbestille materialet.

Oppgjørsseddelen du har kopi av, kan stamme fra denne arkivserien med reviderte bergverksregnskaper fra Kvikne som jeg i dag gjennomgikk i Riksarkivet. For Johan sto i regnskapet bl a 1636 og 1638, og der ligger det bevart store mengder med originale regnskapsbilag, dvs kvitteringer for mottatt lønn.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 08:42:57
Innlegg: 122
Bosted: BODØ

InnleggSkrevet: 07 Jul 2009 16:13:32    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Odd Prytz 02.jun 2008: "Kvikne kobberverks historie utarbeidet av Bergingeniør R. Strøm 1946"

Jeg har en kopi liggende fra BIBSYS:
Titel Kvikne kobberverks historie (mikroform) utarbeidet av R. Støren

Forfatter Støren. R.
Trykt Saggrenda pr. Kongsberg, 1946
Sidetall 4 mikrofilmkort
Note Originalmanuskriptet finnes i Universitetsbiblioteket i Oslo. Ms. fol 2287
Eiere UBIT

Det er vanskelig å tidfeste denne "Meldingen"

BIBSYS har vært tilgjengelig fra 1993, presentert første gang på UNINETT-konferansen i Bø i Telemark oktober 1993 som en av verdens første bibliotektjenester på web. Jeg hadde avtale med "Oslonett" og senere "Schibsted Nett" fra 1995 og la ut min "Hjemmeside" i 1998. Muligens var min kontakt med BIBSYS noe etter år 2000, og deretter følgende
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 14 Jul 2004 06:55:25
Innlegg: 1235
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 07 Jul 2009 18:41:41    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Leif, opplysningene dine er korrekte. Manuset til Ragnv. Støren befinner seg fortsatt som håndskrift i Nasjonalbiblioteket avd Oslo (tidligere eid av Universitetsbiblioteket i Oslo), og kan kun benyttes på Spesiallesesalen.

I går hentet jeg Røros-eksemplaret, som jeg har fått lånt inn til kontoret i Oslo via Deichmanske bibliotek. Og som bemerket ovenfor om dette eksemplaret, så er det en kopi av en kopi etc og er vanskelig å lese.

Originalen til disse håndskriftene er som nevnt å finne i Størens privatarkiv i Riksarkivet.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 07 Jul 2009 19:56:55    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hvorfor kan ikke dette manuset fra Rolf Støren legges ut på nettet, hvis det allerede er filmet? Regner med at det er av interesse for fler enn oss!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 14 Jul 2004 06:55:25
Innlegg: 1235
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 07 Jul 2009 20:16:54    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Er Ragnvald Størens manus om Kvikne kobberverk filmet ?

Til orientering har Størens et tilsvarende manus om Kongsberg sølvverk, som ligger i hans privatarkiv.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 07 Jul 2009 20:26:54    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Mulig jeg misforsto Leiv, han skrev "sidetall 4 mikrofilmkort", trodde det da fantes på mikrofilm som kunne legges ut? Uansett burde det jo det, pluss mye annet!

Det er ikke bare å ta seg en tur på Riks-/Stats-/Universitetsbibliotek... for oss "ute i bushen".
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 08:42:57
Innlegg: 122
Bosted: BODØ

InnleggSkrevet: 07 Jul 2009 20:59:44    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Jeg hadde til hjemlån: 4 mikrofilmkort

samt den tidliger angitte førsteside

Leiv
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 14 Jul 2004 06:55:25
Innlegg: 1235
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 07 Jul 2009 23:08:44    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Beklager, det er jeg som er sløv. Jeg er forøvrig enig i at dette manuset (samt manuset for Kongsberg m.m.) burde legges på internettet. NB avslo mitt ønske om en kopi av manuset med henvisning til at det ennå ikke er gått 70 år siden forfatterens død. De som vil publisere manuset på nettet må derfor først innhente tillatelse fra arvingene.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 14 Jul 2009 20:44:08    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Jeg prøver å få oversikt over flest mulige etterkommere etter Johann Prytzer.

Har nå kommet til Kongsberg og finner bl.a. en Jens Iversen Prytz der. Han var iflg. Snorre Prytz bind 1 s. 107 født på Kvikne i 1717 og gift med Anne Marie Knudsdtr. Skancke f. 1719. Han skriver videre at "vi mangler to generasjoner mellom Iver Prytz f. ca. 1630 og Jens Iversen Prytz f. 1717".

Han lister videre opp 8 barn av Jens Iversen. Noen av etterkommerne her skriver seg for Preus/Preuss.

(Også etterkommere fra Røros flyttet til Kongsberg og iflg. Snorre Prytz s. 99 skrives de i kirkebøkene for Prydz, Prütz, Preutz, Preydtz, Preus og Prytz).

Om det mangler to eller tre generasjoner mellom Iver og Jens Iversen vet jeg ikke, men er det noen som vet noe om disse - eller kan sette meg på sporet?

Det kunne vært fint å få supplert Rørosgrenen med etterkommere/partnere av de som ble igjen på Kvikne og/eller flyttet til andre steder som Kongsberg, Løkken osv... Noen som har oversikter/slektstre for noen av disse?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 29 Des 2004 05:09:10
Innlegg: 550
Bosted: KONGSBERG

InnleggSkrevet: 15 Jul 2009 08:45:10    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hei, jeg har gått igjennom de manntallene jeg har for Kongsberg Sølvverk og lett etter personer med navnet Prytz (i diverse variasjoner). Oppgitt alder og tjenestetid er nok til dels meget unøyaktig. Selv stoler jeg mest på 1765-manntallet.


I 1765 fant jeg:
Caspel Niccolajsen Preuss, jungslemmer, født i Christiania, 12.5 år, bor hos faren som er kruttmaker.
Hans Jørgen Niccolaj Prøys, jungslemmer, født i Christiania, 10.5 år, bor hos faren som er kruttmaker.
Iver Jensen Preuss, dreng, født på Røros, 13.5 år, har jobbet 5 år, bor hos faren som er bergmann.
Jens Iversen Prøys, hauer, født ved Kvikne verk, 43.5 år, har jobbet 6 år, gift, 2 sønner i arbeid, 2 sønner ikke i arbeid, 2 døtre, har hus i Kongsberg.
Knud Jensen Prytz, sprenger, født på Røros, 18 år, har jobbet 6 år, bor hos faren som er bergmann.
Rasmus Olsen Pris, jungslemmer, født på Kongsberg, 10.5 år, har jobbet 1.5 år, bor hos faren som er bergmann.

Her ser det altså ut til at Jens Iversen med familie kom fra Røros omkring 1759.

I manntallet fra 1771 er disse ført opp:
Hans J. Preys, gammelslemmer, født i Kristiania, tjenestetid 8.5 år, alder 20 år.
Hendrich Preytz, ungslemmer, født i Kristiania, tjenestetid 3.5 år, alder 14.5 år.
Jens I. Prøys, hauer med fyr, født på Røros, tjenestetid 30 år, alder 57 år, gift, 3 barn.
Jens J. Preys, ungslemmer, født på Kongsberg, tjenestetid 5 år, alder 12 år.
Michal Preus, hauer i sjakt, født på Kongsberg, tjenestetid 2 år, alder 20 år.
Ole Ellingsen Prøys, knusthauer, født på Røros, tjenestetid 24 år, alder 44 år, gift, 3 barn.
Peer Johandsen Prys, vaskejunge, født på Kongsberg, tjenestetid 2 år, alder 11 år.
Rasmus O. Preus, gruvedreng, født på Kongsberg, tjenestetid 9 år, alder 16 år.

I 1711 fant jeg en kar som kalles Ole Johannsen Printz, 15 år gammel og født på Kongsberg. Vet ikke om han kan tilhøre slekten. Og i 1732 var det ingen jeg kan koble til slekten.

Håper dette kan være til noe hjelp.

mvh Bjørg
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 15 Jul 2009 16:36:39    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hei Bjørg!

Takk for flotte oversikter! Jeg prøver meg med noen foreløpige konklusjoner om disse:

Fra 1765- og 1771-oversiktene er antakelig Caspel Niccolajsen Preuss, Hans Jørgen Niccolaj Prøys, Hans J. Preys, Hendrich Preytz og Michal Preus etterkommere (barnebarn?) av Hans Preus, godseier i Eisfeldt i Sachsen Meiningen og ambassadør i Østerrike, Frankrike og Preussen, hvorved han (iflg. Snorre Prytz b.1 s.100) ødela formuen. Han hadde to sønner i Norge, en i Christiania, Abraham Hanssen Preus f. 1691 og en på Kongsberg, krudtfabriquer Johan Michael Preus f. 1709. Disse er ikke etterkommere av vår slekt i Norge.

De øvrige fra 1765- og 71-tellingene ser ut til å være Jens Iversen Prytz fra Kvikne og hans etterkommere, samt Elias Anderssen Prytz' tre sønner Anders, Even og Ole fra Røros som dro til Kongsberg i løpet av 1740-årene og deres etterkommere.

Alder stemmer ikke helt for alle, men det er vel ikke så uvanlig har jeg sett, må studere dette litt nærmere. Interessant at Jens Iversens sønner Knud Jenssen og Iver Jenssen oppgis å være født på Røros. Må vel bety at Jens Iversen Prytz ikke kom direkte fra Kvikne, men fra Røros?

Men er 1765-tellingens Jens Iversen Prøys f. på Kvikne ca 1721 og 1771-tellingens Jens I. Prøys f. på Røros ca 1714 en og samme person som omtalt i mitt forrige innlegg som Jens Iversen Prytz, født på Kvikne i 1717? Dette spriker jo en del, men det kan da vel ikke være 2 personer med så like navn og yrker?

Ole Johannsen Printz fra 1711-tellingen kan ikke ha noe med vår slekt å gjøre.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 15 Jul 2009 17:24:00    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Gjør oppmerksom på at Johan Iversen Prytz er gift på Sæter i Kvikne med Anne Olsd. Dette paret kan jo tenkes å ha en sønn "Ole Johansen Prytz", men hvis en slik er identisk med O.J. Printz på Kongsberg, født rundt 1696, så må Anne helst være noe eldre enn sin eldste bror, Ole Olsen Sæter -- f. 1681 (ifølge nye Kvikneboka s. 455). Det er det faktisk sannsynlig at hun er, hvis hun er mor til Gullaug (ant. Johansd. Prytz), neppe født særlig senere enn forannevnte O.J. Printz og gift med Esten Knutsen Estensplass av verkssmedslekt. Navneskikk på Iverstuen i Kvikne tyder på at Anne Sæter er mor til Karen Johansd. (ant. Prytz), gift med Tollef Halvorsen (ant. Prytz, i så fall er de søskenbarn).

Opplysningen om at Ole Johansen Printz er født på Kongsberg tilsier vel ikke at han har opphav i Kvikne, men forbindelsene mellom disse verkene er tydeligvis ganske omfattende tross lang avstand, så utelukkes kan det vel ikke at Johan Iversen Prytz også kan arbeide en kortere periode ved sølvverket, f.eks. hvis verksdriften ligger nede i Kvikne, slik den til tider faktisk gjør. (En annen mulighet er at Johan kan være spesialist på et eller annet arbeidsfelt, som det tidvis kan være særlig behov for ved sølvverket. For øvrig arbeider jo Johans farfar, Johan Prytzer, først på Fossum i Gjerpen før sin tid i Kvikne og evt. også på Røros.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 16 Jul 2009 21:46:54    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Prøver en konklusjon for de jeg mener tilhører Prytz-familien på Kongsberg (kilde: Snorre Prytz bind 1 som gir alle etternavnet Prytz, men med kommentarer om andre skrivemåter brukt på Kongsberg):

Telling 1765:
-Iver Jensen Preuss 1751-1783 og
-Knud Jensen Prytz 1748-1788, er sønner av
-Jens Iversen Prøys 1717-1783, gift med Anne Marie Knudsdtr Skancke 1719-1798
-Rasmus Olsen Pris 1754-1802 er sønn av Ole Ellingsen Prøys, se 1771-tellingen

Telling 1771:
-Jens I. Prøys er den samme som Jens Iversen Prøys i 1765-tellingen
-Jens J. Preys 1754-1776 er sønn av overnevnte Jens Iversen
-Ole Ellingsen Prøys er den samme som Ole Eliasen Prytz fra Røros 1733-1793, gift med Live Christine Jensdtr 1726-1788
-Peer Johannsen Prys er den samme som Peder Jensen Preus 1761-1814 og sønn av overnevnte Jens Iversen
-Rasmus O. Preus er den samme som Rasmus Olsen Pris i 1765-tellingen

Telling 1711:
-Ole Johannsen Printz kan godt være ættling av Johan Iversen Prytz på Kvikne, slik som Odd Roar antyder som en mulighet, men det må ha litt mer fakta på, om mulig.

Stamfedrene på Kongsberg for de som er nevnt i tellingene blir da disse to:

-Ole Ellingsen/Eliasen Prøys/Prytz fra Røros var sønn av Elias Andersen Prytz 1694-1750 som var sønn av Anders Joensen Prytz 1645-1714 og således oldebarn av Johann Prytzer.

Som nevnt i mitt forrige innlegg hadde Ole Eliasen Prytz også 2 andre brødre som reiste til Kongsberg, nemlig Anders 1719-49 og Even 1728-89. Anders omkom i en spregningsulykke i 1749, ugift?. Even ble gift med 1) Elen Marie Berggrav, datter av overstiger Niels Jenssen Berggraf og 2) Ingebor Evensen. Even hadde 10 barn, hvorav minst 6 døde som barn.

-Jens Iversen Prøys/Prytz fra Kvikne var sønn av Iver Jensen Prytz? (forslag fra Snorre Prytz) som var sønn av Jens Iversen Prytz f. 1660 som var sønn av Iver Prytz f. 1637, sønn av Johann Prytzer. Han blir derfor tippoldebarn av Johann Prytzer.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 17 Jul 2009 19:55:03    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Ang. siste avsnitt ovenfor:

"Skanke ätten" s. 134 opplyser at Jens Iversen Prytz er sønn av Iver Jenssen Nergaard i Kvikne (g.m. Kirsti Knutsd., av Robelin kalt Bagge uten at årsaken til det er kjent), som er sønn av Maren Iversd. Prytz. Etternavnet hentes altså her fra morssiden.

Jeg har i det langdryge Hals-temaet på Brukerforum (DA 35514 -- innlegg (271)) vist at navneskikken tyder på at Iver Jenssen Nergaard er bror av Marit Jensd., som er gift med Brynild Larssen Storeng i Kvikne. Både Iver og Marit er da barnebarn av stiger Iver Johansen Prytz. (Deres mor Maren kan jo evt. være oppkalt etter "Maren Iversd.", som påstås å være den eldste Johan Prytz sin kone. Hun er Marens farmor.)
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 20 Jul 2009 19:59:23    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Bare så jeg ikke misforstår, Brynild Larssen Storeng er en mann og gift med Marit Jensdtr. Nergaard som er søster til Iver Jenssen Nergaard?

Og Iver Jenssen Nergaard (Prytz) er gift med Kirsti Knudsdtr. Bagge og er foreldre til Jens Iversen Prytz f. 1717, gift med Anne Marie Knudsdtr. Skancke?

Og Maren Iversdtr. Prytz er gift med Jens Iversen(?) Negaard d.e., som er foreldre til Iver Jenssen Nergaard som tok navnet Prytz?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 21 Jul 2009 09:45:49    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Brynild er nok en mann. Navnet er vel det samme som det mer vestlandske Brynjulf, som her i fjorden fra gammelt av også finnes brukt i formen Rynild. Særlig Vossetrakten bruker dette mannsnavnet mye.

Maren Iversd. Prytz (f. 1657) er gift med en foreløpig uidentifisert Jens på Nergård i Kvikne. Navnet Iver kommer vel her fra morssiden. Dette betyr at Iver Jenssen Nergaard nok er fetter av Karen Johansd. på Iverstuen (som før nevnt der antagelig g.m. sin fetter) og hennes meget sannsynlige søster Gullaug, som må være navnet til Esten Knutsens kone på Estensplassen (mitt opphav). Esten er sønnesønn av verkssmed Sakarias Esten Knutsen, som ifølge Didrikshaug bygger seg eget hus ved gruven ved Kvikneverkets oppstart. (Helst er han vel en innvandrer fra Falun, men det er bare tipping fra min side, jeg har ingen dokumentasjon av noe slikt.)

Jens Iversens bror Sten Iversen Nergaard (1724-1811) er for øvrig g.m. Gunilla Knutsd. Schancke, som er søster av brorens kone Anne. Sten er Gunillas andre mann, og etterfølger Ole Christophersen Nordfjord, alt ifølge Robelin i "Skanke ätten" s. 134.

Bruken av navnet Sten både på Nergård og Storeng tyder på at den uidentifiserte Jens på Nergård og den antatte søsteren på Storeng kan ætte fra en Sten i Kvikne eller Innset, som det nok ikke finnes altfor mange av. (For øvrig er Brynild Storengs bror Per Larssen Storeng g.m. Anne Kristensd. Aalborg, som er søster av min 4-tipp. Dette paret er opphav til Stae-slekten på Kanestrøm i Tingvoll. Også Anne Aalborg er av Skancke-slekt via sin 2-tippoldefar, hr. Ole Jonsen Meldal, som er svigersønn av prost Jens Bull på Støren. Hun ætter også fra Sundsvall (Medelpad) ved Bottenviken, siden en 2-tippoldemor i Leksvik er datter av kyrkohärd Henrik Petri Medelpadius i Jemtland.)

Hvem Kirsti Knutsd. Bagge er datter av er noe uvisst, siden hun ikke passer i tid til å være av Bagge-slekten på Botnan i Kvikne (der eldste kjente ledd er smelter Knut Iversen g.m. Ingeborg Knutsd., som er mitt opphav) og vel heller ikke synes å tilhøre pliktsfut- og lensmannsslekten Bagge i Innset og Kvikne, der eldste sikre ledd også heter Knut, av noenlunde samme generasjon som smelteren. (Dette kan jo tenkes å være to grener av samme slekten, f.eks. to fettere oppkalt etter en felles farfar Knut. Noe før denne tid finnes en Knut Halvorsen(?) Bagge i Fron i Gudbrandsdalen, og siden Selsverket opprettes noen år før Kvikneverket, er det jo en liten mulighet for at disse Bagge'ne kan komme fra dette verket til Kvikne. I alle fall reiser folk fra Kvikne for å arbeide i Sel, det gjelder bl.a. garmaker Frantz Francke, også en av mine aner.)

Det blir fort et skikkelig villnis av dette, men jeg velger likevel å orientere litt om tilknyttede slekter, siden en verksslekt som Prytz ikke må ses bare helt isolert, men betraktes i forhold til sitt naturlige miljø. De mange personforbindelser og geografiske tråder i virksomhet som den her aktuelle vil da nødvendigvis måtte bli litt uoversiktlige innimellom, men det får så være.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 22 Jul 2009 22:44:33    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Må også ha litt mer hjelp til anene til den første apotekeren på Røros i 1821, Johannes Jacobsen Preuert f. 01.03. 1791-?, jfr. kommentarer fra Randi og Odd Roar fra 5.-6- mai:

- Far er Jacob Paulsen (Paalsen) Preyert f.?-1839, g.m. Ane Fredriksdtr. Botneflaten (Smith)
- Farfar er Paul Knutsen Prytz 1730-1810, g.m. Anne Maria Jacobsdtr. Bakken
- Oldefar er Knut Paulsen Prytz 1701-?, g.m. Anne ?
- Tipp er Paul Johansen Prytz f. 1630?-?, g.m. Elisabeth Knutsdtr. Dalsegg

Her stopper det opp for meg. Snorre Prytz har Johann Prytzer som far til Paal (Paul) Johansen Prytz f. 1630 g.m. Elisabeth Knutsdtr. som er foreldre til Knut. Da måtte Paal/Paul være ca 69 år da sønnen Knut ble født. Litt for gammel kanskje?

Men jeg har også notert meg at det finnes en Johan Paulsen Prytz 1630-1657, sønn av Paul Johansen Paulsmo (Prytz), f. ca 1600 som da er omtrent jevnaldrende med Johann Prytzer, bror, svoger eller slektning?(jfr Randis innlegg).

Ville trodd at det aldersmessig kanskje var 2 ledd imellom Paul Johansen og Knut Paulsen, uansett om den første Paul/Paal var født ca. 1600 eller 1630 slik at rekkefølgen blir slik:

Far er Jacob Paulsen, farfar Paul Knutsen, oldefar Knut Paulsen, tipp Paul Johansen, 2. tipp Johan Paulsen (1630-57), 3. tipp Paul Johansen Paulsmo (Prytz) f. ca 1600?

Noen som kan hjelpe?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 08:42:57
Innlegg: 122
Bosted: BODØ

InnleggSkrevet: 23 Jul 2009 09:57:16    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Et t forsøk på a tette Snorres gap på 2 generasjpner

"KVIKNE 1951" side 91 I V E R S T U G G U

"Husa vart bygd først i gruvetida, da en Iver Prytz fra Røros busette seg her (1731).
Han var stiger ved Verket-
Han var også snekker og tømmermann ved Verket

Iver Prytz hadde 4 barn som vi vet om;

Johan Iversen Prytz fkr 1660
g m Anne Olsdatter Sæter fkr 1675
Antatt sønn
Iver Johansen Prytz fkr 1695
Antatt sønn
Jens IversenPrytz f 1717 g m Anne Marie Knutsdatter Skancke


Johanna Iversdatter Priytz død ugift 1745 , 85 år gml dvs fkr 1 660

Maren Iversdatter Prytz død ugift 1746, 87 år gml dvs fkr 1659

Halvor Iversen Prytz fkr 1660
Snekker og tømmermann ved Verket

Tølløv Halvorsen Prytz f 1711 d 1795 84 år gml
g 1740 m Karen Johansdatter (Francke Flatmo) fkr 1720

Halvor Tøllevsen Prytz f 1740 ugift

"KVIKNE 2001" side 148

Tøllev Halvorsen Iverstuggu Prytz 1711-1795

g 1740 med Karen Johansdatter (Francke Flatmo) fkr 1720

Halvor Tøllevsen (1740) ugift

Anne Tøllevsdatter gn Jon Eriksen Lykken, Oppdal

Johan Tøllevsen

Lage Tøllevsen (1754-1824) g 1783 m Ragnhild Simensdatter

Guri Tøllevsdatter g 1784 m Nils Knutsen Ween (K 171/1) side 370

Iver Tøllevsen g 1792 m Gisken Evensdatter Ulset (K 175/1) side 436
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 23 Jul 2009 16:47:04    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Nevner nok en gang følgende:

Ragnvald Støren oppgir i sitt manus for Kvikneverkets historie på s. 108 at Johan Prytz er svigerfar til Tollef, som nok betyr at Tollef Halvorsen (visstnok Prytz) på Iverstuen er gift med Karen Johansd. Prytz. (Den ene av parets to døtre heter Anne, som jo er navnet til Johan Prytz sin kone.) Jeg har lenge regnet med at hun er søster av Gullaug på Estensplassen (g.m. Esten Knutsen av verkssmedslekten etter Sakarias Esten Knutsen), siden Halvor Tollefsen Iverstuen i 1790 (nye Kvikneboka s. 160) selger Iverstuen og et par andre jordstykker til familien på Amundstuen, der Gullaugs sønn Knut Estensen (som så vidt jeg husker ennå lever) da er 70 år gammel. Knut har broren Johannes (Jørgensplass), som nok er kalt etter morssiden, siden den andre broren (Sakarias Baggarden) og han selv har navn fra farssiden. En av Knut Amundstuens sønner heter Iver (Hylen, mitt opphav), helst kalt etter den antatte tippoldefaren Iver Johansen Prytz. Knut Estensens forfedre er verkssmeder, mens han selv visstnok begynner som understiger før han setter i gang med den omfattende hestetransportvirksomheten sin. Det første yrket "arves" vel da fra Prytz'ene på morssiden, mens det vanligste nok vil være at han blir smed som både faren (Esten Knutsen), farfaren (Knut Estensen d.e.) og oldefaren (Sakarias Esten Knutsen) synes å være.

Hvis Gullaug (ant. Johansd.) på Estensplass og Karen Johansd. på Iverstuen er søstre, er kjøperfamiliens Knut Estensen Amundstuen fetter (og dertil antagelig tremenning) av selgeren Halvor Tollefsen Iverstuen i 1790.

Hvis (mot formodning) Karen Johansd. på Iverstuen skulle være en Francke, bør vel faddere fra garmakerslekten være å finne på Iverstuen. Dette har jeg ikke sjekket nærmere.

I "Skanke ätten" s. 134 angir Robelin at Maren Iversd. Prytz er gift med Jens Nergaard (regner jeg med) og mor til Iver Jenssen Nergaard. Jeg har diskutert denne slektskretsen en del med en ætling av den, og vi har vel ikke hittil klart å finne opphavet til Jens, men at han ætter fra en Sten i trakten er som før nevnt sannsynlig. Navnene Sten og Anders finnes både hos Iver Jenssen på Nergård og Marit Jensd. på nordre Storeng, som derfor antagelig er søsteren. Det finnes et fåtall personer med navnet Sten i Kvikne og Innset som kan være mulige opphav her.


Sist endret av dn12174 den 23 Jul 2009 17:17:04, endret 3 ganger
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 08:42:57
Innlegg: 122
Bosted: BODØ

InnleggSkrevet: 23 Jul 2009 17:02:37    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Slekten Prytz på Paulsmo og Strand i Innset

"Innset 1975" og "Innset 1997"


Jeg har ingen forbindese til slekten Prytz.

Heller ikke til andre grubeslekter.

Forbindelse ene og alene til

Kullbrennerslekten Jagow.Fra min Hjemmeside som er verdt et besøk hitsettes:

Johansen Paulsmo (Prytz), Paul
1600?-

Hytteknekt ved Verket. Første bygsler av Paulsmo "Innset !975" (side 471).

Född omkring 1600.

Ifølge "Innset 1975", side 349 kom Paul fra Sachsen via Kongsberg til Kvikne.

Ifølge Harald Horten: "Personer ved verket 1630-1670

Finnes i 1657 : Paulsmo, Paul Johansson, kølbrenner, Innset.

Finnes i 1642: Johan Preydtser. Berggesell, Innset . Tysk.

"Innset 1997" side 88

Sjaktstigeren Johan Prytzer som kom til Kvikne fra Fossum Jernverk i 1631 og som deretter

arbeidet ved Kvikneverket i 40 år (1631-1671) ?, flyttet til Røros i 1671. Yngste sønnen

hans, Anders Prytz, var berggesell på Røros til han døde 1714. Fra ham ætter den tallrike

Prytz-slekten fra Røros her i landet.

Kongsberg Sølvverk kom igang fra 1623 og Kvikne Kobberverk fra 1630.

Mulig tidlig historie:

Paul Johansen Paulsmo f kr 1600 var i 1657 bosatt på Paulsmo som han antagelig har

gitt navn til. Han selv brukte ikke slektsnavnet Prytz, men det kom i bruk i neste

generasjon.

Han kom muligens til Kongsberg og videre til Innset kring 1635. Muligens var berggesell

Johan Preydtsen hans far eller bror, som gir mulighet for et fornavn Preydt (eller Preydts)

og senere slektsnavn Prytz. fra midt på 1600 tallet.

Den vidt forgrenede Rørosslekt Prytz, hvis stamfar var Anders Prytz f kr 1640, menes å

stamme fra Tyskland.

"Rørosslekten Prytz" av P. A. Gjelsvik 1911.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 08:42:57
Innlegg: 122
Bosted: BODØ

InnleggSkrevet: 23 Jul 2009 17:22:02    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Pauls Hjemmeside-adresse:

http://leskjerv.seria.no/aner/0010/14017.htm
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 23 Jul 2009 19:24:39    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Kommentar vedr. Paul/Paal-grenen:

Ut fra dette tar Snorre Prytz feil, han har Paul/Paal Johansen Pryss f. 1630 som sønn av Johann Prytzer. Han sier videre at Paal's kone var Elisabeth Knutsdtr. (Dalsegg?).

Hvem var da Paul/Paal Johansen Paulsmo (Prytz?) f. ca. 1600? Og hvorfor brukte han ikke etternavnet Prytz, det var da vanlig at tyskerne brukte sitt "importerte" navn?

Og hvem var hans kone, var det Elisabeth Knutsdtr., eller en annen?

Hvis det var en annen, kunne hun være en Prytz? Slik at etterkommerne tok navnet Prytz slik vi har sett tilfeller av også hos andre?

Kommentar vedr. Johann Prytzer:

Som vi har sett er det brukt mange stavemåter på ham, han selv skrev seg ihverfall i ett tilfelle for "Johann Prysser - eigen Handt" på oppgjørsseddel fra Kvikne.

Det er vel også mest sannsynlig at endingen -er i Prysser evt. sier noe om hvor han kom fra, evt. hele navnet, se innlegg fra 9.-11. mai, og at Preydtsen e.l. heller er en feilskrift eller omskriving og ikke har noe med de norske -sen som evt. sønn av Preydt å gjøre.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 08:42:57
Innlegg: 122
Bosted: BODØ

InnleggSkrevet: 23 Jul 2009 20:59:38    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Karen Johansdatter Franck Flatmo finnes i denne barnefløokken

Jeg har ikke funnet noe giftemålskilde


http://leskjerv.seria.no/aner/0011/14431htm
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 08:42:57
Innlegg: 122
Bosted: BODØ

InnleggSkrevet: 23 Jul 2009 21:06:56    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Nytt forsøkhttp://leskjerv.seria.no/aner/0011/14431.htm
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 24 Jul 2009 09:06:57    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Johan Iversen Prytz sin svigermor på Sæter er Karen Bjørnsd. Grøtli, som er søster av Kristoffer Bjørnsen på øvre Grøtli og datter av smelter Bjørn Jonsen i Kvikne, f. 1618 og bruker på Grøtli fra 1660-tallet av (en av de ni navngitte i ortene i Gabe Gottes-gruven), som ikke må forveksles med den samtidige Bjørn Jonsen fra Ålen, bosatt på Sandmoen på Tynset. (Flere med dette navnet finnes vel ikke i distriktet på den tid.)

Derfor er det grunn til å anta at Johan Iversen Prytz og Anne Olsd. Sæter har en datter Karen, og når Karen Johansd. på Iverstuen har datteren Anne, så samsvarer navneskikken godt med at Karen er datter av Johan Prytz, som Støren oppgir. En Kari Johansd. begraves 74 år gammel i Kvikne 1. juli 1792. Muligens er det Karen på Iverstuen? (Hun må i så fall være godt yngre enn Gullaug på Estensplass, som får første barn rundt 1720, men opptil 20-25 års aldersforskjell i en barneflokk på den tid er jo helt normalt.)

Ole Olsen (bruker på 1680-tallet) og Karen Bjørnsd. på Sæter har sønnen Ole Olsen (f. 1681), så Ole Olsen Sæter er da gjerne også selv sønn av en Ole Olsen. Jeg gjetter på at sistnevnte kan være identisk med kullfut Ole Olsen ved Brevad og Innset hytter (Størens verkshistoriemanus s. 37). Ifølge Østigaard i "Kongens kopperverk" s. 390 heter han Ole Olsen Murmester og er kullfut 1646-57, som passer bra med sannsynlig fødselsår for Ole Olsen Sæter.

Det er altså sannsynlig at slekten på Iverstuen og Amundstuen i tillegg til stigerslekten Prytz også ætter fra en smelter og en kullfut. På Amundstuen er dertil opphavet verkssmeder, på Iverstuen verkstømmermenn.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 24 Jul 2009 22:25:36    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Trenger litt tid til å fordøye alt dette, får ta en ting i gangen:

Er det mulig å fastslå ca når Elisabeth Knutsdtr. Dalsegg ble født eller gift, evt. død? Evt. noen årstall for foreldre eller søsken?

Det kan gi en indikasjon på om hun var gift med en Paal/Paul Johannsen Prytz f. ca. 1630 (jf. Snorre Prytz) eller med en Paul/Paal Johannsen Paulsmo (Prytz) f. ca. 1600.

Jeg prøver fortsatt å finne den riktige anerekken til apoteker Preuert på Røros, samtidig som vi må prøve å få plassert den første Paul/Paal.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 08:42:57
Innlegg: 122
Bosted: BODØ

InnleggSkrevet: 25 Jul 2009 08:53:40    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

"Innset 1925" side 92

Sten Skovfogd . Han kom til Innset da Verket kom igang

Sønnen Knut Stensen sitter med bygsla av Dalsegg i 1657 Han er postbud og kurèr ved Verket

Hans sønn Rasmus Knutsen er neste bygselmann g m Kirsti Simensdatter

Dees sønn Knut Rasmusen er neste bygselmann og arbeider som kullhusknekt
Han er f 1699 og g m Berit Ingebrigtsdatter 1706-1793
Han døde i 1773. Skifte finnees.

Deres sønner:
Ingebrigt Knutsen g m Margrete Halvorsdatter
Simen Knutsen f 1734, bor i Trondheim
Rasmus Knutsen f 1747 Kullfogd, hytterskriver

Så langt bygdeboka.

Jeg har antatt følgebde årstall:

Sten Skovfogd (1590)

Knut Stensen bygselmann i 1657 (1620)

Rasmus Knutsen (1660)

Knut Rasmusen 1699

Rasmus Knutsen 1747

Jeg har tilføyd:

Elisabet Knutsdatter Dalsegg fkr 1665 gm Paul Johansen Prytz

Slekten til Sten Skovfogd findes på min Hjemmeside

http://leskjerv.seria.no/aner/0014/19286-htm

Ovennevnte revisjoner må foretaes da jeg er på etterskudd
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 08:42:57
Innlegg: 122
Bosted: BODØ

InnleggSkrevet: 25 Jul 2009 08:58:59    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

"Innset 1925" side 92

Sten Skovfogd . Han kom til Innset da Verket kom igang

Sønnen Knut Stensen sitter med bygsla av Dalsegg i 1657 Han er postbud og kurèr ved Verket

Hans sønn Rasmus Knutsen er neste bygselmann g m Kirsti Simensdatter

Dees sønn Knut Rasmusen er neste bygselmann og arbeider som kullhusknekt
Han er f 1699 og g m Berit Ingebrigtsdatter 1706-1793
Han døde i 1773. Skifte finnees.

Deres sønner:
Ingebrigt Knutsen g m Margrete Halvorsdatter
Simen Knutsen f 1734, bor i Trondheim
Rasmus Knutsen f 1747 Kullfogd, hytterskriver

Så langt bygdeboka.

Jeg har antatt følgebde årstall:

Sten Skovfogd (1590)

Knut Stensen bygselmann i 1657 (1620)

Rasmus Knutsen (1660)

Knut Rasmusen 1699

Rasmus Knutsen 1747

Jeg har tilføyd:

Elisabet Knutsdatter Dalsegg fkr 1665 gm Paul Johansen Prytz

Slekten til Sten Skovfogd findes på min Hjemmeside

http://leskjerv.seria.no/aner/0014/19286.htm

Ovennevnte revisjoner må foretaes da jeg er på etterskudd
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Vis Innlegg fra:   
Start nytt emne Alle klokkeslett er CET (Europa)
Gå til side 1, 2, 3, 4  Neste
Side 1 av 4
 
Gå til:  
Du kan ikke starte nye emner i dette forumet
Du kan ikke svare på emner i dette forumet
Du kan ikke endre dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke laste opp filer til dette forumet
Du kan ikke laste ned filer fra dette forumet


Powered by phpBB 2.0.14 © 2001, 2002 phpBB Group