Slektsforum Slektsforum
Slekt og Data
 
 HjelpHjelp    SøkSøk     Logg InnLogg Inn  Bli medlemBli DIS medlem  engelsk
Hvordan logge på? Les her om registrering og pålogging.
Start nytt emne    
Vis forrige emne :: Vis neste emne  
Av Innlegg
Skjult navnBle registrert: 22 Jun 2009 03:25:55
Innlegg: 483
Bosted: GAMLE FREDRIKSTAD

InnleggSkrevet: 15 Nov 2010 20:58:08    Tittel: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

EDIT: Om man vil lære om autosomaltesting for slekt og Family Finder-produktet, så se Norgesprosjektet DNAs nettsider. Her fins mye grunnleggende informasjon som er lurt å lese før man bestiller en test.


Ny teknologi, nye tilbud

I oktober 2009 kom noen nye autosomale tester på markedet beregnet på genealogi. FTDNA introduserte sin i mars 2010. Disse kan finne slektninger innen fem-ti generasjoner, og i alle anelinjer, ikke bare ren fars- eller morslinje slik Y- og mt-DNA-testene gjør.

Den nye typen test ser kunslektskapsforhold og ikke på sykdomsgener. Over en halv million SNPs blir analysert, av de totalt nesten 3 milliarder basepar mennesker har. De som testes er valgt ut siden de ikke endres fullt så ofte.

Ved å sammenligne sekvenser av disse med andre personer som har testet seg, kan man ut fra en matematisk modell beregne omtrentlig slektskap mellom to eller flere personer. De 22 kromosomene som ikke er kjønnskromosomer rekombineres og endres mye raskere mellom generasjonene enn Y-DNA og mt-DNA. Eventuelle treff har derfor et mye kortere tidsperspektiv enn Y- og mt-DNA-tester.

Testeselskaper
Det er i dag to selskaper som tilbyr en slik test, begge er amerikanske: 23andMe gjennom sitt Relative Finder program som man får tilgang til med en Ancestry edition, og Family Tree DNA med sin Family Finder test.

I motsetning til ved Y- og mt-tester får man ingen "resultater" som haplotype (men man kan laste ned alle rådata om man vil) – hele poenget er å sammenligne med andre testere. For at en slik test skal være nyttig er man altså avhengig av at testfirmaet har en stor database, så jo flere som testes desto mer finner vi alle ut.

Hos FTDNA FF kommer de man har treff med opp i en liste med navn og emailadresse, i tillegg til estimert slektsskap og delte DNA-segmenter målt ut fra centiMorgans. Her er det kun slektsgranskere som tester seg, så man vil tro at mulighetene for å få kontakt med de man har treff med er betraktelig større. Siden dette testtilbudet er helt nytt, så foreløpig er det få navn i databasene for FF, men det ser ut til at interessen er stor.

Norgesprosjektet har pr 15. nov 29 medlemmer med FF-resultater, og flere bestillinger som er underveis i analyseprosessen. Vi håper selvfølgelig på mange flere interesserte. Autosomale testresultater kommer ikke opp i åpne lister slik Y-DNA og mt-DNA gjør, men blir vist på hver enkelts private resultatsside som en liste over treff. Særlig i forbindelse med disse er det viktig å fylle ut ”surnames”-feltet på profilen sin med slektsnavn og gårdsnavn for direkte aner.

Poenget er å få så mange treff som mulig, for disse er mennesker man helt sikkert er i slekt med, på en eller annen måte. Dessverre er det ikke alltid man kan klare å finne ut hvordan.

Disse testene beskriver at de kan finne treff ut til 5th cousins, altså seksmenninger, med mulighet for treff utover dette. Hovedgrunnen er at rekombinasjon gjør at markører eller DNA på de 22 autosomene ikke arves sammen fra en generasjon til neste, så man vil kunne ha noen felles gener med én firmenning som man ikke deler med tre andre firmenninger. Derfor er det vanskelig å beregne eksakt slektskap. Estimatene for slektskap må man altså se som veiledende og foreløpige og må helt sikkert justeres med tiden. Beregningene er også tatt på grunnlag av en befolkning med lavere grad av inngifte enn den norske, så tallene kan bli usikre (for høye eller lave) for folk med hovedsaklig norske aner.

Erfaringen til testere så langt er at de man deler kortere segmenter med har også ofte felles ane med svært langt tilbake, før det er mulig å anvende historisk metode - gjerne britiske familier med norrønt opphav fra bosetninger i middelalder.


Sist endret av dn23999 den 27 Des 2013 23:10:20, endret 1 gang
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 22 Jun 2009 03:25:55
Innlegg: 483
Bosted: GAMLE FREDRIKSTAD

InnleggSkrevet: 15 Nov 2010 21:46:47    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

Testresultater og treff
Vi er flere som har forsøkt en eller flere av disse testene. Så langt er erfaringen at treff som estimeres til å være femmenninger og utover som oftest er syvmenninger til tolvmenninger. Dette betyr i praksis at man må være rimelig erfarne slektsgranskere for å klare spore de felles anene. En syvmenning deler man 128 tipptippforeldre med – en tolvmenning hele 4096 – og det er gjerne bare én av disse som er felles. Man vil altså ikke alltid klare finne ut mer om slektskartet ved hjelp av slike treff. Det vi også vet er at anetrærne for aner før 1700 lett kan inneholde en del feil og usikre opplysninger, slik at den man finner som felles ane i første omgang kanskje ikke er korrekt. Det er mange som har full oversikt over alle aner med etterslekt innen fem generasjoner (som er det testene går ut fra), men få som kjenner alle aner ti-tolv generasjoner bakover.

Et eksempel
En av testerne vi har treff med er interessant. Thor kommer opp som match med både meg, min sønn og min mormor. Alle testene viser felles et segment på kromosom 18, og stammer dermed trolig fra samme linje.

Den eneste felles mulige ane funnet i treet er 10. tippoldeforeldre Morten Parchmann og Magdalene Jensdatter på Gjelsten, Vestnes i Romsdal. Denne linjen er gjenstand for en del diskusjon blant genealoger, blant annet Bjørn Jonson Dale (se Webdebatt), og inneholder en god del usikkerhet. Thor har få norske anelinjer i områder der jeg har aner, men er etterkommer av Nils Mortensen, fogd på Senja på 1600-tallet, og jeg av Gjelsten-folket gjennom min mormors slekt: Maren Jensdotter Gjelsten f omkring 1655 (?) er min 7. tipp. Ifølge bl a Olav Rekdals bygdebok for området og teorier fremsatt av Jonson Dale (og Per Gjendem) kan dette stemme, men vi vet jo at slike linjer kan være feil.

Jeg har sendt inn test for min far også, og det er ikke treff mellom Thor og min far, så segmentet er derfor nedarvet gjennom min mormorsslekt. Sannsynligheten for at det virkelig eksisterer en forbindelse mellom disse slektene er dermed til stede.

Men vi må være åpne for at felles ane kan ligge så langt tilbake at det er umulig å spore gjennom historiske kilder. Det kan være feil oppføringer, og vi har ikke alle aner sporet for ti generasjoner eller mer.

Dersom vi er heldige vil flere mennesker som deler eksakt samme DNA-segment dukke opp i treff, med linje til dette området. Kanskje kan man få bekreftet eller avkreftet slike vanskelige linjer en dag?

Flere testere med Parchmann-folket i anetreet ville også vært interessante testere. Men siden slike segmenter ikke arves helt regelmessig, vil man ikke nødvendigvis slå ut som i slekt og få treff på samme segment med alle som er etterkommere av samme person, når man kommer mer enn fire-fem generasjoner tilbake.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 22 Jun 2009 03:25:55
Innlegg: 483
Bosted: GAMLE FREDRIKSTAD

InnleggSkrevet: 16 Nov 2010 11:07:34    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

Hva kan Family Finder-testene brukes til?

Kort oppsummert kan vi se at testene kan brukes til å:

a) forsøke verifisere slektsskap ved å teste flere etterkommere av samme person i linjer der det er tvil - triangulering

b) oppdage flere slektninger som er alt fra nære til ti-tolvmenninger - dette er ideelt for adopterte som søker informasjon om biologisk opphav men også for andre som søker å utvide slektstreet og oppdage felles aner

c) oppdage nye områder hvor anene kan komme fra, lenger bak enn historisk dokumentasjon er tilgjengelig - og områder der man har mange fjerne slektninger, som kan fortelle noe om hvor slektninger har bosatt seg (denne kunnskapen vil ikke bli så eksakt at man kan utvide slektstreet med flere navn)

d) finne ut noe om etnisk opphav via Population Finder, som foreløpig er i betaversjon og mangler skandinavisk referansegruppe
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 22 Jun 2009 03:25:55
Innlegg: 483
Bosted: GAMLE FREDRIKSTAD

InnleggSkrevet: 20 Nov 2010 12:43:32    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

Ad punktene c og d over om geografiske områder og etnisk tilhørighet

Tolkningen av Family Finder-resultater viser iblant at man deler et lite segment (under 10 cM) med flere testere som man ikke har umiddelbart slektskap med - at felles ane(r) må ligge ganske langt tilbake. Her litt informasjon som også er kommentert et annet sted.

Det vedlagte bildet viser tre matcher målt mot hverandre: de tre testerne deler et segment på ca 7,79 cM på 8-14 000 000-pkt på kromosom nr 1 (navnelisten er klippet bort).

Disse treffene er alle estimert som ”5th to distant cousins” og segmentene er under 10 cM. Bennet Greenspan i FTDNA sier:
Sitat:
Set cM filter to 10! (Small blocks can be populational instead of IBD)' (fra FTDNA-konferansen okt 2010)


For tolkningen av resultatene på figuren vil det si at:

* man deler felles ane med alle disse som har dette spesielle segmentet felles med en selv

* den felles anen kan ha levd for mange hundre år siden, og sier kanskje noe om hvilken befolkningsgruppe eller geografisk område denne felles anen for alle kommer fra

Noen har lurt på om det fins haplogrupper for autosomaltest, noe man foreløpig ikke har. Men i en artikkel i Current Biology nr 20 for februar i år ("The Archaeogenetics of Europe", Review, Pedro Soares et al) skriver forskerne om hvordan testing kan vise mer i fremtiden:
Sitat:
once haplotype blocks of the autosomal genome become amenable to phylogeographic analysis
– altså at slike segmenter som vi snakker om her faktisk kan danne et haplogruppesystem, som sier noe om geografisk opphav eller tid for når den oppsto.

Så når vi logger inn og sjekker våre FF-data om noen år får vi trolig svært mye mer informasjon enn i dag, både på grunn av mange flere folk som har testet seg og ny forskning.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 22 Jun 2009 03:25:55
Innlegg: 483
Bosted: GAMLE FREDRIKSTAD

InnleggSkrevet: 02 Feb 2011 11:41:25    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

I forhold til pkt a) i listen over om å verifisere slektsskap kan det være interessant å se noen eksempler på hvordan kjente nære slektninger kommer opp i resultatlistene for Family Finder.

Fire nære slektninger - og en åttemenning
Figurene under viser hvordan en testet person (her kalt A) og fire andre testere kommer ut i tabellene.

* testperson A
* morfar til A
* mormors mor for A (altså oldemor)
* mormors farssøster til A (altså oldefars søster, eller grandgrandtante om man vil - NB: ført feil i tabell som på morfars side)

I tillegg har jeg inkludert en fjernere slektning, som dukket opp på trefflisten. Direkte anetrær er sammenlignet, og de har funnet i alle fall en felles 6.-7-tippoldemor, og det er klart at det fins en del felles fjernere linjer i dette området mellom morfaren til A og denne åttemenningen.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 22 Jun 2009 03:25:55
Innlegg: 483
Bosted: GAMLE FREDRIKSTAD

InnleggSkrevet: 23 Mar 2011 09:08:31    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

For å ha fullt utbytte av Family Finder-testene må man altså sammenligne aner med dem man har treff med, i alle linjer, i minst fem-seks generasjoner, og helst enda lenger.

Det er mange måter å gjøre dette på, men den aller enkleste er å laste opp en GEDCOM-fil direkte på Family Tree DNA-siden. Denne vil da være synlig (lesbar) for folk man har treff med, og prosjektadministratorerer. Den vil bare vise direkte aner, og kan ikke lastes ned igjen av andre. Kun navn, år og sted for født/død synes. Man kan selv fjerne filen igjen når man måtte ønske.

Hvordan lage en skreddersydd GEDCOM til FTDNA?

Standardvisning er at nålevende og folk som er født etter 1905 vil vises som "hidden" - skjult. Mange kan likevel ønske seg noe mer anonymitet, og vil skjule data for noen flere generasjoner. Dette lar seg gjøre. Jeg kan ikke alle slektsprogrammer, men de er forholdsvis like (såvidt jeg har forstått) når det gjelder dette. For spørsmål om detaljer er det lurt å bruke eget forum for dette.

1. Man åpner programmet og den mest oppdaterte filen over egne aner.

2. Så finner man "eksporter til GEDCOM". Her velger man "kun direkte aner" med seg selv (eller testeren det gjelder) som proband/fokusperson - og velger antall generasjoner dersom man f eks ønsker å utelate noen mer usikre bakover.

3. Denne filen lagres med et filnavn som f eks "ABC direkte aner" (der ABC er dine initialer), for ikke å blandes sammen med andre versjoner og filer.

4. Så åpnes denne "direkte aner"-filen igjen i programmet som "ny" slektsfil, og husk å lage eget navn på den: det er viktig at man ikke mister data fra de fullstendige/opprinnelige filene man har ved å blande sammen.

5. Neste trinn er å redigere informasjon man ikke vil ha med:
* forkorte navn for de første generasjonene til initialer
* passe på at årstall og steder for født og død er med
* passe på at slektsnavn og gårdsnavn er ført som "etternavn" slik at disse kommer med (patronymikon alene er som vi vet ikke spesielt nyttige når vi skal sammenligne opphav)

6. Så lagres disse endringene, før man eksporterer alt til GEDCOM på nytt - kall gjerne denne siste filen "ABC public" - så skiller du denne helt fra de versjonene hvor det fins mer privat informasjon.

7. Til slutt logger man inn på FTDNA med kitnummer og passord, velger "GEDCOM" i menyen nederst til venstre, og laster opp filen.

8. VIKTIG: Pass på at når den er lastet opp så må du finne ditt eget navn på listen som kommer fram (eller navn på den som har testet seg) og klikke på dette - det blir personen som anetreet vises ut fra.

9. Åpne GEDCOM-filen inne på FTDNA, og studer hvordan den ble. Velg "all" som generasjoner (standardvisning er 4), så ser man hele filen (bruk piltastene til å navigere opp og ned, høyre-venstre). Om alt ble feil kan du slette filen igjen, rette opp feilene og prøve på nytt.

Dersom selve opplastingen til FTDNA er vanskelig, går det an å sende denne siste versjonen av GEDCOM til meg, og så kan jeg ordne det som prosjektadministrator.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 30 Mar 2008 08:44:44
Innlegg: 98
Bosted: TOMTER

InnleggSkrevet: 23 Mar 2011 22:15:46    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

Jeg har lastet ned hele slektstreet mitt som ligger i Embla til Gedcom for en tid tilbake.
Dersom jeg ikke husker feil så er det registrert ca. 410 slektstrær i Gedcom. Jeg har totalt 3900 personer registrert i mitt slektstre.

Det som har vært interessant for meg hittil er at jeg har registrert felles aner med to personer bosatt i USA.
Begge personene har gjennomført en Family Finder test men vi har ikke fått noe cousintreff der og det henger nok sammen med at felles ane ligger tilbake til 10 og 11 generasjon.
Felles aner i Norge er Berit(Beritte) Larsdatter, født 1630 på Røros og Barbro Knutsdatter, født 1690 på Røros.

Ved søk mot personen som har Barbro Knutsdatter som felles ane med meg har Gedmatch.com estimert <12.5 generasjoner og vi treffes i 10. generasjon for meg.

Jeg har også vært i kontakt med en mannsperson i Norge og vi har begge sikre røtter til gården Horgen I Heidal. Vedkommende har også gjennomført Family Finder testen hos FTDNA uten at vi har fått et cousintreff. Det henger nok sammen med at vi har felles anfader og anmoder i 8 og 9. generasjon.

Dette er eksempler på hvor viktig slektstrærne er i denne sammenheng.
Skal vi komme et steg videre må den enkelte være mer aktiv at testen foreligger og være villig til å legge diverse filer inn hos www.Gedmatch.com


Sist endret av dn18250 den 25 Mar 2011 23:12:22, endret 1 gang
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Mar 2011 12:50:39
Innlegg: 127
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 24 Mar 2011 09:36:20    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

*fjernet post*

Sist endret av gj13330 den 24 Mar 2011 12:52:53, endret 1 gang
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 30 Mar 2008 08:44:44
Innlegg: 98
Bosted: TOMTER

InnleggSkrevet: 24 Mar 2011 10:55:12    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

Jeg må korrigere at Barbro Knutsdatter ble født 1690 i Os i Hedmark og ikke Røros

Sist endret av dn18250 den 25 Mar 2011 23:13:07, endret 1 gang
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 22 Jun 2009 03:25:55
Innlegg: 483
Bosted: GAMLE FREDRIKSTAD

InnleggSkrevet: 24 Mar 2011 11:09:15    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

Et par viktige punkter:

Jeg tror dere må fjerne navn på folk dere har treff med fra dette forumet - alt som står her er søkbart på Google, og etter reglene for posting av meldinger er det ikke tillatt å skrive om nålevende personer. Dette får holdes til private meldinger.

Hans Petter, du må passe på at du ikke blander sammen begrepene:

GEDCOM er et filformat for å flytte slektsbase-opplysninger. Det jeg skriver om over er hvordan man kan bruke dette for å vise fram sitt anetre til dem man har treff med inne på FTDNA-sidene.

Gedmatch.com er et åpent nettsted hvor man kan laste opp sine DNA-data og GEDCOM-filer slik at alle kan se det - dette er ikke noe vi anbefaler, hver enkelt må avgjøre om dette er sikkert. Nettstedet drives av private og er utviklet for å sammenligne data både fra 23andMe og FTDNA Family Finder, men det har altså ikke noe med FTDNA å gjøre.

Det vi anbefaler er at man laster opp sin GEDCOM til FTDNA-kontoen, gjerne i "privat" form der nyere data er kamuflert. Dette vil kun være synlig for andre FTNDA-medlemmer man har treff med.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 30 Mar 2008 08:44:44
Innlegg: 98
Bosted: TOMTER

InnleggSkrevet: 26 Mar 2011 11:36:48    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

Alle kan ikke se slektstreet mitt i www.Gedmatch.com da alle får tildelt sitt eget passord og da kan du bare se de som har registrert navn med likhet til dine egne.
Jeg kan heller ikke se hele slektstreet mitt og jeg kan ikke se andres slektstrær. Det er basert på å plukke ut likheter ifra alle slektstrærne med ditt eget.

Question
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 22 Jun 2009 03:25:55
Innlegg: 483
Bosted: GAMLE FREDRIKSTAD

InnleggSkrevet: 28 Mar 2011 11:41:57    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

Litt mer om nettstedet Gedmatch.com:

Hans Petter, du har helt rett i at ingen utenforstående kan se ditt anetre/GEDCOM på Gedmatch. Det fungerer ganske parallelt med GEDtreff her på DIS faktisk, slik at man kjører dataene mot hverandre og får opp lister over like navn osv. Denne funksjonen virker trygg.

Men når man laster opp DNA-data fra Family Finder eller Relative Finder-filer og lister over hvem man har treff med, så er disse svært lett å finne for alle, også dem som ikke er registrerte eller pålogget, og listene inneholder fullt navn og epostadresser til folk - noe som gjør meg litt skeptisk. Det betyr at folk som selv ikke ønsker å ha navnet sitt der kommer opp på listene til den personen som de har treff med og har lagt dette inn - uten at de engang vet det. Dette strider muligens mot personvern slik vi oppfatter det i Norge i alle fall (nettsiden er amerikansk).

Om du vil fortelle mer om dine (gode) erfaringer med dette nettstedet får vi kanskje litt mer informasjon om fordelene ved det? Husk å kamuflere navn. Wink

Generelt er det en utfordring når man har treff med noen via FF eller RF å finne en god måte å dele data på som begge er komfortabel med. Vi bør kanskje lage en tråd for dette med oversikt over mulighetene og diskusjon av fordeler og ulemper ved disse.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 30 Mar 2008 08:44:44
Innlegg: 98
Bosted: TOMTER

InnleggSkrevet: 18 Sep 2011 13:17:11    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

En firmenning av min far har gjennomført en Family-Finder test hos FTDNA og jeg har fått et 3rd cousintreff med han. Shared cM 58,75 og longest block 28,15
Til felles ane må jeg tilbake til 5 generasjon og firmenningen till min far i 4 generasjon

Firmenningen har fått et interessant 4th cousintreff med en mann i Sverige.
Shared cM 52,84 og lpngest block 15,94

Mitt spørsmål er i hvilken generasjon sistnevnte treff kan ligge.
Jeg antar at det vil ligge ifra 7 til og med 10 generasjon?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Mar 2011 12:50:39
Innlegg: 127
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 18 Sep 2011 14:13:38    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

Hans skrev:
Firmenningen har fått et interessant 4th cousintreff med en mann i Sverige.
Shared cM 52,84 og lpngest block 15,94

Mitt spørsmål er i hvilken generasjon sistnevnte treff kan ligge.
Jeg antar at det vil ligge ifra 7 til og med 10 generasjon?


Anslår FTDNA dette som "4th cousin" eller "4th - distant cousin"? Jeg heller mot det første i dette tilfellet. Når man har såpass lite delt DNA totalt vil FTDNA anslå slektskap ut ifra lengste blokk, som her er på 15,94cM. Jeg har et treff med ca. like tall, og der står det "3rd to 5th cousin" i relationship range. Grunnen til dette er at det er uhyre vanskelig å spå slektskap kun fra lengste blokk. Et eksempel på dette er at nevnte treff jeg har, deler jeg med faren min. For ham er tallene 54.62cM/15.79cM. For meg mot samme treff er tallene 50.78cM/15.79cM. jeg har altså arva hele den lengste blokka fra min far, noe som får FTDNA til å foreslå samme slektskap mellom meg og denne personen som mellom faren min og denne personen. Noe som skal godt gjøres i virkeligheten. Wink

Men nå rusler jeg veldig rundt grøten her... Jeg vil anslå at felles ane kan ligge fra 4 til 10 generasjoner bakover. Har du veldig uflaks kan det være enda lenger bak.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 30 Mar 2008 08:44:44
Innlegg: 98
Bosted: TOMTER

InnleggSkrevet: 18 Sep 2011 15:36:22    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

Det er ikke edt distant treff men 3rd to 5th cousin
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 30 Mar 2008 08:44:44
Innlegg: 98
Bosted: TOMTER

InnleggSkrevet: 18 Sep 2011 16:11:36    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

Kai

Det er et rent 4th cousintreff.
Hvilken generasjon fikk du treff med?
Tilhører vi samme generasjon? Jeg er født i 1947
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Mar 2011 12:50:39
Innlegg: 127
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 18 Sep 2011 17:00:06    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

Hans skrev:
Hvilken generasjon fikk du treff med?
Tilhører vi samme generasjon? Jeg er født i 1947

Jeg er generasjonen etter, faren min er førdt ca samtidig med deg. Hittil har vi utelukket de første 7 generasjonene, og står egentlig uten gode spor. Jeg pleier å bruke steder som utgangspunkt for å lete etter sånne treff. Utfordringen her er at ingen av oss har slekt fra steder som er i nærheten av hverandre. Jeg har en stor mistanke om at papirene ikke snakker sant et eller annet sted i mitt tilfelle.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 30 Mar 2008 08:44:44
Innlegg: 98
Bosted: TOMTER

InnleggSkrevet: 18 Okt 2011 18:54:59    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

Som jeg skriver i ett av mine innlegg så har en firmenning av min far som er bosatt i Sverige fått et suggested relationship, 4th cousin shared cM 52,84 og longest block 15,94.
I vår slekt har det pågått en historie at vi skal ha slektskap til en grevlig ætt i Sverige ifra 1788.

Jeg har satt igang å registrere anene i direkte linje bakover for min fars firmenning og for personen han har fått det antydede treffet med.
Ved kartlegging av anene har jeg funnet ut at personen min fars firmenning har fått treff med har felles aner med grevliga ætten det sies at vi har knytting til.
Det er to personer født i 1647 og 1663 i hans 9 generasjon og to personer født i 1620 og 1630 i hans 10 generasjon.
Min fars firmenning kommer en generasjon nærmere dersom historien er sann og det blir 8. og 9 generasjon.

Geografisk sett så langt jeg har kommet i min registrering så har min fars firmenning og den andre personen få aner som har hatt tilhørighet til de samme len og forsamlinger.
Størsteparten av min fars firmenning tilhørte bondestanden i nordre Bohuslen slik at de som regel ble inngift med hverandre gårdene imellom.

Jeg stiller meg spørsmål om hvor bredt jeg må gå i min registrering av aner for å komme frem til om om resultatet jeg har nevnt kan være riktig eller om cousinmatchen kan knyttes imot andre personer?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 30 Mar 2008 08:44:44
Innlegg: 98
Bosted: TOMTER

InnleggSkrevet: 18 Okt 2011 19:02:40    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

Jeg vil også tilføye at jeg et 3rd cousintreff med min fars firmenning med Suggested relationship 58,75 og Longest block 28,15

Vi har dokumenterbare felles aner i Sverige født i 1788(den potensielle grevedattern) og hennes mann født i 1791 i Skee fs. som faller i min 5 generasjon.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 30 Mar 2008 08:44:44
Innlegg: 98
Bosted: TOMTER

InnleggSkrevet: 03 Nov 2011 18:08:55    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

Jeg uttrykker meg kanskje vanskelig etter som jeg ikke får svar på mitt innlegg.

Slik jeg forstår det at dersom en får rene 2nd-4th=3rd cousin og 3rd-5th=4th cousin treff så skal felles ane kunne finnes i begges slektstrær hvor forfedre til fettere og kusiner utelates.
Kun et rent slektstre med foreldres foreldre osv.

Dersom cousintreffene blir betegnet som speculative "Remote cousins" må forfedrene til fettere og kusiner også medtas for å finne felles ane(er)
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Feb 2010 09:50:23
Innlegg: 265
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 03 Nov 2011 18:58:30    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

Det resonnementet høres feil ut. De hadde ikke vært fetter og kusiner uten felles genetisk opphav med deg, det er kun dette felles opphavet som har interesse for beregning av slektskapet.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 30 Mar 2008 08:44:44
Innlegg: 98
Bosted: TOMTER

InnleggSkrevet: 03 Nov 2011 19:56:14    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

Jeg synes det er vanskelig å uttrykke seg riktig.

Hva må jeg minimum registrere i hver generasjon for å kunne finne en felles ane til ren 3rd och 4th cousinmatch.
Holder det med å registrere besteforeldre(uten søsken), oldeforeldre(uten søsken) altså rene foreldre til foreldre i hver generasjon tilbake i tiden?

Ved remote cousins regner jeg med at søsken i hver generasjon bakover må registreres for å finne felles ane(r)
Håper at jeg har formidlet tankegangen min riktig nå?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Feb 2010 09:50:23
Innlegg: 265
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 03 Nov 2011 22:04:57    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

Det du skriver virker for meg bare relevant for hypotetiske tilfeller der du har registrert aner lenger tilbake enn vedkommende du leter etter slektskap med. Hvis du har t.o.m. din tippoldefar der den andre bare har registrert t.o.m. sin oldefar så er det så klart av betydning at du har registrert alle barna til din tippoldefar, hvis dere skal finne felles aner.

Dette har uansett lite å gjør med om din slektning er "Remote" eller ikke. Viktigere er det at estimert slektskap på autosomal test ikke er presist. Anslått 4-menning kan være en 8-menning, da lar slektskapet seg kanskje ikke dokumentere.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 22 Jun 2009 03:25:55
Innlegg: 483
Bosted: GAMLE FREDRIKSTAD

InnleggSkrevet: 27 Des 2013 23:11:25    Tittel: Re: INFO: Autosomaltest - Family Finder FTDNA Svar med Sitat

Hovedinnlegget er redigert med lenke til mer informasjon.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Vis Innlegg fra:   
Start nytt emne Alle klokkeslett er CET (Europa)
Side 1 av 1
 
Gå til:  
Du kan ikke starte nye emner i dette forumet
Du kan ikke svare på emner i dette forumet
Du kan ikke endre dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke laste opp filer til dette forumet
Du kan ikke laste ned filer fra dette forumet


Powered by phpBB 2.0.14 © 2001, 2002 phpBB Group