Slektsforum Slektsforum
Slekt og Data
 
 HjelpHjelp    SøkSøk     Logg InnLogg Inn  Bli medlemBli DIS medlem  engelsk
Hvordan logge på? Les her om registrering og pålogging.
Start nytt emne Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4  Neste   
Vis forrige emne :: Vis neste emne  
Av Innlegg
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 05 Mar 2010 11:28:13    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Har vært på Rørosmuséet og sett igjennom de to boksene av J.R. Prytz' Privatarkiv som oppbevares der.

Boksene inneholder mye lokalhistorie fra Røraas (!), inkl. sentrale personer, gårder, "kontroversielt" om Hans Olsen Aasen, hans alder, hvem fant malmen etc. Synd hans manuskript ligger i arkivet og "støver ned"! Etter min mening burde dette omfattende arbeidet vært publisert, selv om noen av hans teorier/påstander er blitt bestridt av enkelte andre "lokalhistorikere" på den tiden. Etter min mening er dette absolutt leseverdig og kompletterende til det som allerede finnes av lokalhistorie - og som kanskje heller ikke er evige sannheter.

Vedr. Prytz-familiens antatte stamfar i Norge, Johann Prytzer/Prysser, jfr. Rørosboka bind 4, s.74, er det i flere sammenhenger sitert fra arbeidernes klageskrift til Kongen datert 1.(8.?) juli 1670 vedr. "vindusuthuggingen". Den komplette teksten til tidligere nevnte sitat står avskrevet hos J.R. Prytz i Boks 1 slik:

".....Och saa to dage derefter er Claus Sommer hengaaed til Johan Prydses hus og der udhugget 3 sine(?) vinduer och det fierde har han udhugget, som skeede i mandens fraværelse, deroffer hans quinde som var frugtsommelig blef forskrækked och mist hendis foster, som hendis mand self bekiende for mange Bergfolck. Och den tid vi fatige folck begyndte at vilde underdanigst Supplicere til hans Kongl. May.st., da lod vi beschicke forne Johannes Pryser och sin quinde med 9 af vore berggeseller och lod dem tilspørge om de vilde være di ord gestendig som di haffte klaget over Claus Sommer. Dertil di svaret ja, at det var lige saa tilgaaet i Spill Olufs Hus och der udhugget 4 vinduer".

Vedr. Rørosslekten Prytz' stamfar, Anders Joensen Prytz (Johanns sønn) skiver han bl.a.:

"I 1682 sendte arbeiderne 8 mann til Christiania med klage til Oberberghauptmann Brostrup Gedde og von Schiört. Men direktør Henning Irgens fikk dem arrestert og de måtte sitte i slottsvakten i 14-15 dager. Av disse er nevnt 3 mann, Vincents Olsen, Anders Johnsen Prytz og Anders Johnsen Botten som fortsatte reisen til Köbenhavn, hvor de den 3. januar 1683 leverte sin klage til Stattholder Gyldenlöve og Kongen. De fikk av Vicestattholderen "fritt leide" og av Oberberghauptmannen "fribrev", desuaktet ble 5 av dem ved tilbakekomsten til Røros av Henning Irgens satt i arresten. Dette ble på høyeste hold meget ille opptatt. Irgens mistet derved i lang tid fremover Stattholderens og Oberbergamtmannens gunst, likeså hos Kongens ministre".
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 05 Mar 2010 14:00:39    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Interessant.

Hva sies om hvem som fant malmen? Jeg mener jo at det er en viss forskjell mellom å snuble borti noen løse steiner og å oppdage en konkret malmåre, så det bør påvirke vurderingen av finnerretten her. Muligens bør den deles av flere.

Dertil må en huske på at et funn alene ikke er nok -- minst like viktig er fagkyndighet og risikovillig kapital.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 05 Mar 2010 17:19:22    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Jeg har ikke notert noe av det du spør om fra JRP's manus, regnet med det var kjent stoff på Røros ihvertfall. Han bestrider vel ikke direkte at en Hans Aasen fant en malmsten i Storvola (Storwartz), men mener dette heller var Hans Olsen Aasens sønn Hans Hanssen Aasen. Men det kunne likesågodt vært en av de mange "rutengangere" som ble sendt ut, som han sier: " En gammel bergmand fra Qvechne skurfede deromkring efter ertz".

Sagnet om reinsbukken som sparket opp malmstenen er vel en "vandrehistorie" som går igjen på flere andre steder også, og kan vel derfor ikke tas bokstavelig historisk sett. Men det tar seg fint ut i turistbrosjyrene.

Han mener også at det ikke finnes belegg for at "ur-Aasen" het Hans Olsen. Han mener hans sønner het Peder, Hans (d. 1683) og Jens. Kanskje fordi Ole/Oluf ikke er oppkalt i dette ledd? Men han har heller ikke funnet noen Ole etc. på Myrgården i Tännes i Härjedalen, hvorfra han opprinnelig kom.

Offisielt feirer Røros 1644 som sitt grunnleggelsesår. Men han mener dette er feil! Mutingsbrevet som Lorentz Lossius fikk på Rødehammer er riktignok datert 19. august 1644, men den gruven førte aldri til noen etablering på Røros. Mutingsbrevet på Storwartz imidlertid, som også Lossius fikk, var datert 15. desember 1645 og stadfestet på Kvikne 30. januar. Det var denne gruven som førte til virksomheten på Røros kom i gang og 1645 burde derfor settes som året for Røros grunnleggelse.

Jeg har et sted lest at nyere forskning tyder på at det var virksomhet i Rødehammer/Rauhåmmåren i flere år før 1644, da mutingsbrevet ble utstedt.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 14 Jul 2004 06:55:25
Innlegg: 1235
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 05 Mar 2010 17:30:08    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hans Olsen Åsens slekt blir vel noe annet enn slekten Prytz, men til orientering har slektsforskere i Herjedalen funnet hvem denne Hans Olsen fra Tennes kunne være, og jo, person med dette navnet eksisterte. Men altså en annen debstt.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 05 Mar 2010 18:36:07    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Det faktiske forhold er vel at det var folk som Lossius som bevisst sendte ut "spanere" for å se etter metallblink, og i så fall blir jo den som styrte denne aktiviteten den faktiske finner og grunnlegger. Slik er det jo fortsatt i private bedrifter: Eieren har ansvaret og utgiftene, men disponerer også resultatet av virksomheten.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 05 Mar 2010 22:55:32    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Statsgeolog Rolf Falck-Muus' artikkel om Kvikneverket er nå lagt ut på Digitalarkivets Brukarforum:

http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar &temanr=67720&juledag=#anker

På side 69 i nr. 6-7: "I Müllers første tid var Lauge Jenssøn direktør med Brun som grubeskriver og Nils Ibssøn skiktmester med Iver Prytz som stiger".

Til Tore: Enig, Aasendebatten hører ikke hjemme her, men nevner allikevel at Hans Olsen Aasen hadde et barnebarn Olle, så navnet er nok i slekten ja.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 08 Mar 2010 21:28:39    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Rentemester Henrik Müller overtok iflg. denne artikkelen verket i 1655. Iflg. mine opplysninger var stiger Iver Johansen Prytz født i 1637, altså bare 18 år da Müller overtok. Det var vel litt tidlig til å være stiger, så det kunne ikke vært de aller første årene at Iver var stiger?

I den nye Kvikneboka s. 159/Iverstuggu står det at "en Iver Prytz fra Røros bosatte seg her. Han var stiger ved verket og plassen fikk navnet etter ham". Men det står dessverre ikke hvilket år han kom eller når han var født.

Men, han kom jo fra Røros - og sannsynligvis hadde familien hans da allerede flyttet dit, d.v.s faren Johann Prytzer og hans kone Maren Iversdtr. (Brattbost). Iflg. Rørosboka kom Johann Prytzer til Røros først på 1670-årene, iflg. Kvikneboka i 1671 og iflg. overstående klagebrev var han ihvertfall etablert der senest i 1670. Men iflg. Krokmoens "Folk og buplasser i Østerdalen" døde Johann Prytzer på Kvikne i 1657. Andre kilder sier han kom til Røros før kvegtellingen på Kvikne i 1657, andre sier 1652/53.

Det kunne derfor ha vært litt klarleggede å vite når sønnen Iver Prytz kom tilbake til Kvikne fra Røros og evt. flyttet inn på Iverstuggu. Det måtte vært før 1663, for Østigaard skriver på s. 335 i Kongens Kobberverk " Prytzer, Iver Johannson. Bergknekt. Iverstuggu. Saksøkt av Friis for lauving og hogging. Kvekne 1663". Han var da ennå ikke stiger, men en bergknekt på 26 år.

Er det noen som kan si noe om de nevnte årstallene i.f.t. disse personene - og spesielt Iver på Iverstuggu?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 09 Mar 2010 07:21:16    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Litt viktig er det også om Iver J. Prytz er gift på Røros eller i Kvikne.

For øvrig bør Maren Iversd. nok foreløpig skrives med spørsmålstegn etter Brattbost. Diverse forhold (bl.a. på Seter) kan antyde et opphav der, men verket bringer nok også noen få andre Iver til Kvikne, så helt sikker kan en ikke være uten nærmere dokumentasjon.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 14 Jul 2004 06:55:25
Innlegg: 1235
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 13 Mar 2010 00:45:01    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Jeg har tidligere gitt opplysninger fra manntallet 1705. Her er en ny oversikt der opplysningene fra manntallene 1701 og 1705 er sammenkoblet. Opplysninger fra kobberverkste lønningslister er hentet fra Bjørn H Nyheims manus.


Flekvik: Jacob Anderssen Prydz, gruvebetjent som stiger 1701–1705, gift, 61 år gammel 1701. Ansatt fra 1677 (berggesell).
Barn:
1. Anders Jacobsen Prydz, 18 år gammel 1701. Arbeider 1705 i gruva som knekt.
I 1705 har husholdet 1 pike.Anders Jonsen Prydz (Pryds), berggesell 1701–1705, gift, 57 år gammel 1701. Ansatt fra 1677 (berggesell).
Barn:
1. Jon Anderssen Prydz, 16 år gammel 1701, bergsknekt 1705 med eget hushold.
- Gift 1705 med xx.
- Barn: 1. Datter, nevnt 1705.
2. Elias Anderssen (Prydz), 9 år gammel 1701, nevnt 1705.
3. Datter, nevnt 1705.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 13 Apr 2010 13:01:11    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Takk til deg Tore!

Forsøker for tiden å finne ut hvor Johan(n) Prytz(er) var i perioden mellom Fossum og Kvikne. Sitter på Riksarkivet og blar i R. Størens Privatarkiv/bokser, men det er et omfattende arkiv!

Iflg. brev fra John R. Prytz til Ragnvald Støren skal Johan Prytz ha vært på Kongsberg etter at han forlot Fossum i 1630, mens andre påstår han da kunne ha reist tilbake til Tyskland, for senere å vende tilbake til Norge.

Har noen forslag til hvor jeg skal lete for å finne ut om han var på Kongsberg (mannskapslister etc. 1630-36)?

Ad. Leiv Skjerves innlegg av 13. feb. 2010 kan jeg nevne at i Størens Privatarkiv boks 20 ligger en mappe "Brev B, Mottatte skrivelser ang. Løkken verks historie" med en masse stoff som jeg dessverre ikke kan lese igjennom nå. Dessuten har jeg ikke satt meg inn i det som allerede er skrevet. Men dette kan være nyttig stoff for de som vil vite litt mer om Løkken!

PS! Fant også John R. Prytz svar til R. Støren vedr. fam. Francke, jfr.

http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar &temanr=67720&sok=francke&nr=1&antinnlegg=147&startnr=&antall=&spraak= #anker

på Digitalarkivets Brukarforum. Skal skanne det og legge det ut der når jeg kommer hjem.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 24 Sep 2010 08:19:28    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Har etter íde fra Wangensteen.net:
http://www.facebook.com/home.php?sk=lf#!/group.php?gid=134741713207143

opprettet en Facebookgruppe "Prytz - Foreningen for etterkommere av Johann Prytzer":
http://www.facebook.com/?sk=2361831622#!/group.php?gid=118764141499537

Har gjennom denne gruppen fått kontakt med mange nye slektninger. Ikke minst de yngre, som kanskje ikke så langt har brydd seg særlig om slekten sin. Jeg angrer ihvertfall på at jeg ikke har visst mer om mine aner og slekt i "yngre" år! Prøver å formidle litt informasjon, ikke mange er medlemmer i fora som DIS e.l., men på Facebook er de! Blir litt enveiskjøring i starten dette, men håper på fler bidragsytere etterhvert!

Er du Prytz-etterkommer og på Facebook? Vil gjerne ha deg med, så meld deg inn!

Har gjennom gruppen fått en etterlysning fra Sherrel Prytz i USA, litt ufullstendig foreløpig, men jeg prøver allikevel i håp om at noen kjenner til disse:

Sherrels mann heter Konrad og var sønn av Olaf Prytz som kom fra Trondheim. Olaf hadde to brødre, Georg og Martin Prytz. Har ingen årstall, men noen som vet noe om disse?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 07:04:42
Innlegg: 3735
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 29 Nov 2010 18:04:56    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar &temanr=80927&sok=&nr=12&antinnlegg=29&startnr=&antall=&spraak=n#anker

I dette temaet på Brukarforum finnes det en del nytt om Jacob Andersen Prytz og hans kone Karen Jonsdatter. Videre om Jacob Prytz' etterkommere. Kilder: Skifter, tingbok og pantebok.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 03 Des 2010 18:36:54    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Har kommentert Astrids innlegg her på overstående lenke til DA Brukarforumet (innlegg 30 og 31).

I håp om at det er lettere å komme i kontakt med en av Jacob Anderssen Prytz' etterkommere i ren mannslinje her gjennom Slektsforum, kopierer jeg relevant tekst fra DA:

"Odd Prytz, Røros, 2.12.2010 18:05 (30)
Til Astrid: Har du eller andre prøvd å finne Jacob Anderssen Prytz' aner? Det er for meg uklart hva som er hans forbindelse til de øvrige i 'Rørosslegten Prytz'. Snorre Prytz' teori om en mulig felles 'forfar' i Andreas Dichter på Innset har jeg forlengst forkastet, årstallene stemmer ikke. Enkelte slektssider oppgir at hans kone Karen Joensdatter er datter av Johann Prytz(er) og at han kanskje har tatt etternavnet derfra, men iflg. deg så er hun altså en Kuraas (jfr. innlegg 22). Kunne vært interssant å funnet ut av dette!

Odd Prytz, Røros, 2.12.2010 21:26 (31)
Én mulighet til å finne ut om Jacob Anderssen Prytz er av samme mannslinje som Anders Joensen Prytz (som regnes som stamfar til Rørosslegten Prytz) er YDNA-gentesting av mannlige etterkommere i ren mannslinje. Jeg er ren mannslinje fra Anders og har testet mitt YDNA. Finnes det noen tilsvarende i Jacobs linje som har testet seg, eller som kan tenke seg å teste?
Forutsatt at våre formødre ikke har vært utro så kunne det blitt en interessant sammenligning!

Astrid Ryen, Trondheim, 2.12.2010 22:20 (32)
Hei Odd.
Når det gjelder ditt første spørsmål i innlegg 30, så er jeg like usikker som du er.

Til ditt andre spørsmål i nr 30: Jeg har ikke prøvd å finne ut noe mer om Jacob Prytz' opprinnelse - har så langt hatt nok med å få dokumentert at han er min ane, noe som nå altså er sikkert.

Når det gjelder YDNA, kan jeg dessverre ikke bidra. Jacob Andersen Prytz' eneste sønn Anders Jacobsen var død i skiftet etter faren. Han var gift med Maria Christiansdatter Witpot, skifte etter henne i 1743. Det var tre sønner: Jacob Andersen, 25 år, ved Jarlsberg Bergverk, Christian Prytz på Røros, Anders hos sin bror ved Jarlsberg (hadde fattelse på forstanden, så han var neppe gift)."

Venter spent på mulige bidragsytere og kommentarer!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 09 Des 2010 23:11:42    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Velger litt dobbelkjøring med Brukarforum her, trenger all den ekspertise som finnes:

http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar &temanr=80927&sok=&nr=9&antinnlegg=33&startnr=&antall=&spraak=#anker

Odd Prytz, Røros, 9.12.2010 22:48 (33)
Så langt har jeg klart å oppspore mannslinje i Sverige fra Jacobs sønn Christian Prytz på Røros. Så får vi se om det er mulig med kontakt og evt. test. Men det må da vel også finnes noen i Norge?

I tillegg til Jacobs evt. slektskap til Johann Prytz(er)(f. ca 1600) og hans sønn Anders Prytz (1645-1714), har vi en uoppklart forbindelse til Paul Johansen Paulsmo (f. ca. 1600) på Innset, kommet fra Tyskland, hytteknekt (Innsetboka s. 349 og 471). Hans etterkommere kalte seg Prytz. Har notert at han hadde flere sønner, bl.a. en Jacob. Men her stemmer ikke patronymet Anderssen. Kan det være en sammenblanding av personer og patronymer, samt uklare årstall? Denne floken er det ingen som har klart å løse før!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 26 Des 2010 10:19:38    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Vil opplyse om at jeg nettopp har funnet at lensmann i Kvikne (rundt 1760) Nils Nilssen Hyld, som nok er sønn av skolemester Nils Hyld, må være svigersønn av (damvokter) Johan Iversen Prytz.

Nils N. Hyld er gift med Elisabeth Johansd., og han er forlover for Knut Estensen Amundstuen da denne gifter seg i 1740. Knut er sønn av Gullaug Johansd. Prytz.

Videre er Lisbet Johansd. første kvinnelige fadder både hos (sin nevø) Knut Estensen i 1747 og hos (sin svoger) Tollef Halvorsen (Prytz?) Iverstuen i 1746.

Karen Nilsd. Hyld (som helst er søster av lensmannen) er fadder både hos Knuts bror, Johannes Estensen, og hos Tollef Halvorsen Iverstuen. (I 1795 dør Ingeborg Nilsd. Hyld, 86 år. Hun er antagelig en søster av lensmann Nils N. Hyld og fadder Karen N. Hyld.)

Dertil er Johan (Iversen) Prytz fadder hos Nils Hyld i 1741.

Nils N. Hylds eiendom Hylen overtas senere av (min 3-tipp) Iver Knutsen Amundstuen. Han kjøper den av Hylds svigersønn på Bjørgan, som er gift med en kusine av kjøperens far.

For øvrig har Gullaug J. Estensplass og Elisabeth J. Hyld også søsteren Karen J. Iverstuen og antagelig også Ingeborg J. (Hals) Brevadsli, som slett ikke er noen "prestedatter fra finske Viborg", som det svært lenge har vært påstått. Muligens kan fadder Dordi Johansd. for dåpsbarnet Dordi hos Knut Estensen Amundstuen i 1747 også være datter av Johan Prytz, men det er mindre sannsynlig. (Muligens samme Dordi Johansd. døper i 1756 et utenomekteskapelig barn Sophie, og hun opptrer i alle fall som fadder hos Jon Johansen både i 1742 og 1746, som sannsynliggjør at Jon er hennes bror. Jon er neppe sønn av Johan Prytz, der viser andre fadderlister.)

(Konklusjonene her er belagt med opphavsrett, og opplysningene tillates kun brukt i andre tekster ved angivelse av kilde.)


Sist endret av dn12174 den 28 Des 2010 22:14:50, endret 2 ganger
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 07:04:42
Innlegg: 3735
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 28 Des 2010 14:25:14    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Opphavsrett er ordet du bruker. Uten at du legger lenker til det du selv har funnet som skulle bevise at det du påstår, er å anta som korrekt.

Du kan ta det med ro, når det gjelder meg! Jeg kommer ikke til å granske dine kilder.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 07:04:42
Innlegg: 3735
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 28 Des 2010 16:05:25    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Jeg vil påstå at min ane Jacob Anddersen Prytz, hvis navn står fullt ut i kirkeboka da han døde og videre i skiftet etter ham i 1722, er av enslekt PRYTZ. Er ikke han en Prytz i likhet med andre som er nevnt ovenfor?? Videre brukte hans døtre Margrete og Cornelia stadig etternavnet Prytz som faddere etc.

Jeg har i hvert fall skikkelig BELEGG for at Jacob andersen Prytz er min ane. Hva mer kan man ønske seg?

Men hvordan Jacob Andersen Prytz er i slekt med Anders Jonsen Prytz eller andre av samme familie, vet jeg så langt ikke!


Sist endret av dn13598 den 29 Des 2010 06:28:29, endret 1 gang
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 07:04:42
Innlegg: 3735
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 28 Des 2010 16:33:35    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Stiger Jacob Prytz er bisitter eller vitne ved Bergretten i mange år ( sammen med stigerne Hans Koch og Jachob knudsen).

Det er verdt å legge mertke til eller hva??
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 28 Des 2010 19:48:07    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Ja Astrid, han er sannsynlig nok en av de samme Prytz. Jeg har ham som 7. tippoldefar gjennom den samme datteren som du, (Ane) Magrete.

Han kom til Røros samtidig med Johann Prytzers sønn Anders Joensen Prytz og begge finnes i lønningslistene første gang i januar 1677 iflg. Seresse og Snorre Prytz i Bind 1, s. 55. Er vel ingen tilfeldighet at begge disse Prytz'ene kom til Røros samtidig?

Snorre Prytz har foreslått Jacob som onkel av Anders og med en far Andreas Dichter på Innset både til Jacob Prytz og Johann Prytzer. Denne teorien tviler jeg sterkt på, alderen til den enkelte stemmer ikke, spesielt fordi Innsetboka s. 357 under Flatmo Søndre bl.a. sier:
"1682 er siste gang han nevnes i forbindelse med Verket."

NB! Hvis Andreas Dichter var født ca 1575, og det måtte han jo være hvis han var Johann Prytzers (f. ca. 1600) far, så var han ca. 107 år da han i 1682 forlot arbeidet for verket (og døde?).

Anders Joensen Prytz er også min 7. tipp (ren mannslinje) og begge hans sønner John Anderssen og Elias Anderssen mine 6. tippoldefedre gjennom hhv. sønnen Anders Johnsen og datteren Brynhild Eliasdatter g. Feragen.

I tillegg har jeg også Johann Prytzers sønn Iver Johansen Prytz (og antatt bror av Anders Joensen) som 7. tipp gjennom datteren Anne Iversdatter som ble gift med Benjamin Petersen Grue.

Som tidligere nevnt har jeg testet mitt Y-DNA og søker fortsatt etter en mannslinjeetterkommer av Jacob Anderssen Prytz for å sammenligne DNA Smile

Dette slektskapsforholdet må vi da klare å finne ut av?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 28 Des 2010 22:01:06    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Til Astrid ang. opphavsrett:

Her dreier det seg om helt nye konklusjoner ut fra bl.a. privat bearbeidede dåpslister (som Øyvind Holan har gjort mye av arbeidet med, han har også bidratt med enkelte nye oppdagelser). Familieforholdene blir meget tydelige når en ser fadderlistene i nåtids språkdrakt, men trer ikke like godt frem ved tungvint lesing direkte i skannede kirkebøker. Det er nettopp det som er så vrient med det evige kravet om direkte skrifttyding i originalkilder -- det fører til at det meste av tiden går med til slikt i stedet for å få etablert en skikkelig og greit leselig oversikt, som gjør det mulig å tenke i litt større målestokk omkring disse tingene. (Noe helt annet er at en senere om mulig bør kontrollere nøkkeldata i originalkilden, men samtidig være klar over at også slike kan inneholde feil, som kan bety at et mer oversiktlig blikk på det kanskje forteller noe annet enn kilden.)

Konklusjonene krever bruk av en del resonnementer, dvs. at det står ikke svart på hvitt at det er akkurat slik jeg sier. I så fall hadde jo dette vært kjent alt for mange år siden. Nå er jeg faktisk den første (så langt jeg vet) som har klart å kartlegge en rekke hittil ukjente ettertslektgrener etter de eldste Prytz'ene i Kvikne og dertil få etablert en noenlunde oversikt over diverse tydeligvis nært tilknyttede familier, som f.eks. kunstmester Kristoffer Ellefsens, samt minst et par som synes å ætte fra Gisnås i Rennebu, det gjelder familiene Estensen på hhv. Estensplassen og (Kvikne)Plassen.

Alt dette kan selvsagt delvis både begrunnes og kildebelegges via fadderlister og oversikter over bryllup og begravelser m.m. og i tillegg til de jeg har brukt vil det være en fordel også å benytte enkelte andre data, f.eks. skifter, som jeg ikke har tilgang til, i alle fall ikke i normalt leselig form. (Tar med at Arnt Stavnes slektside med en mengde data fra Orkladalføret er et utmerket hjelpemiddel i greit leselig skrift. Dessverre mangler en slik oversikt for det her aktuelle området, selv om "Folk og buplasser i Nord-Østerdalen" av Jon Krokmoen til dels er meget nyttig hva 1600-tallet angår.)

Når en finner ut såpass mye, som de fleste andre ikke en gang gidder å forsøke seg på, og dertil gjør det som gratis arbeid, så forbeholder jeg meg den retten til resultatene som jeg har etter norsk lov. Her er det utvilsomt den "verkshøyde" som kreves for å hevde slik rett, men det er jo litt tidkrevende å forklare uinnvidde alle de påviste sammenhengene uten å komme helt ut på viddene med endeløse tekstavsnitt som skal "bevise" hver eneste detalj. En del av det jeg påviser er imidlertid sendt som oversikter til Odd Prytz, så han kan vel bekrefte at jeg snakker sant her.

Dette betyr ikke at det ikke kan finnes feilslutninger i det jeg hevder, men så langt konklusjonene over tid viser seg å holde mål ifølge min argumentasjon, så har jeg faktisk den nevnte opphavsretten til disse. Det betyr ikke annet enn at en ved bruk av de nye dataene i andre tekster plikter å oppgi kilden, og noe annet er det ikke jeg krever ovenfor. (Har jo lært litt av familien Irgens sin inntreden i Røroshistorien. Selv i dag er det jo vanskelig å få sagt høyt at det faktisk ikke var den som hadde noe som helst av æren for bergstadens tilblivelse, og det er ikke altfor mange tiår siden Rørospolitikerne var nær ved å kalle opp gaten langs Hitterelva etter Irgens i stedet for den selvsagte verksgrunnleggeren Lossius. Forstå det den som kan...)

Til slutt vil jeg nevne at min tilknytning til slekten Prytz går via Gullaug Johansd. Prytz på Estensplassen i Kvikne (datter av Johan Iversen Prytz). Hun er ikke kildebelagt et eneste sted som jeg vet om, men likevel "skinner hun klart frem" (med fullt navn) via en rekke data om den nærmeste familien rundt henne. At hun ikke nevnes som fadder kan skyldes at hun dør før fadderlistene begynner, men alternativt kan hun bo utenbygds, siden verksfolk jo flytter en del på seg. Selvsagt vil jeg ha opphavsretten til slike funn, som vel muligens aldri ville blitt gjort uten min innsats (men nok en gang takk til Holan for dåpslisten, som her har vært meget nyttig!).
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 07:04:42
Innlegg: 3735
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 29 Des 2010 08:33:15    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

jeg kan ikke si at jeg føler jeg har opphavsrett til noe som helst som står i kildene, som jeg tilfeldigvis fant informasjon i, fordi det angikk mine egne aner.

Det primære for meg er å dele med andre hva jeg fant i skifter og tingbøker for Røros angående Jacob Prytz og hans etterkommere. Bl. a. å få avlivet "myten" om at Malene Pedersdatter Kuråsen var datter av Peder Svendsen, men av Peder Olsen Kurtåsen og Margrete Jacobsdatter Prytz. Det er ikke noe jeg føler jeg har "opphavsrett" på, jeg var bare så heldig å finne kildene som bekreftet min antagelse.

Apropos Kvikne: Tingbøkene for Solør og Østerdalen begynner på 14/3-1633. Her finnes sikkert informasjon om gruvefolket på Kvikne om noen orker å lete.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 29 Des 2010 09:17:24    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Er helt enig i at opphavsretten ikke gjelder kildenes data -- begrepet "verkshøyde" betyr nettopp selvstendige resonnementer på grunnlag av dem, og her er det slike som bringer inn et helt nytt syn på en rekke familieforhold som hittil har vært ukjente. Bl.a. er slekten Prytz i Kvikne ganske omfattende, men pga. at de fleste anelinjene inneholder ett eller flere kvinneledd så følger ikke slektsnavnet med til nyere tid. Likevel kan enkelte ha så mange Prytz-linjer der at de godt kan "konkurrere" med rørosinger om tilknytning til slekten. Selv har jeg bare en, men det holder jo til å granske både Prytz og miljøet rundt -- heldigvis, bør jeg kanskje si, ellers hadde svært mye der forblitt ukjent, siden bygdebokforfatterne tydeligvis tidlig har gitt opp å finne ut av en rekke familier der. Og fortsatt gjenstår mye av det -- det bor ganske mange i bygden.

Jeg er jo enig med deg i å dele dette med andre (det går ikke an å tjene noe på slikt likevel uten å legge ned mange års arbeid i bokutgivelser), men det forutsetter da at hvis disse bruker resultatene av arbeidet videre i andre sammenhenger, så må det være en selvfølge å oppgi hvor opplysningene kommer fra, også fordi evt. feil og uriktige resonnementer skal kunne spores og rettes opp der de først forekommer. (Spredningen av "tullete" data i slik sammenheng er jo ganske formidabel, i denne sammenheng lokalt kan nevnes den evinnelige "prestedatter fra finske Viborg" på Brevadsli eller "datter til presten Lossius" på søndre Storeng. Den første av disse har jeg nok løst -- den andre har jeg ikke i særlig grad forsøkt meg på. Siden slikt står i bygdeboken så blir feilene rimelig evigvarende. Ofte blir de bare overført fra en gammel bok til en ny uten den minste vurdering. Et eksempel på det er også Aaens gamle Tynsetbok, som ellers inneholder mye interessant, men som dessverre setter min 5-tipp Aalborgs koner i feil rekkefølge, noe Streitlien kun evner å "kopiere" inn i sin mye nyere bok. Den dag i dag finnes denne eldgamle feilen i enkelte slektstavler på nettet, men det forteller jo også hva slags arbeid som har vært gjort med dem. Ikke et som gir opphavsrett i alle fall.)

Ang. tingbøker så har jeg et par derfra som ble utgitt i leselig bokform for en del år siden, men jeg betakker meg for å lese slike på nettet hvis de kun finnes i skannet utgave. Pga. til dels lange tekster bør en være skrifttydingsekspert for å komme seg gjennom med rimelig bruk av tid.

Til slutt vil jeg beklage at jeg her av og til legger ut egne resultater i en kortform som kan være vanskelig å kontrollere mot kilder av andre (det er jo normalt et vitenskapelig krav), men det skyldes kort og godt at det blir for omstendelig f.eks. å presentere store mengder dåpsdata så alle kan se at vurderingen av disse (i sammenheng med andre data) nok stemmer. Men vi er i alle fall flere som deltar i dette, så evt. "kortslutninger" vil forhåpentligvis bli arrestert internt før de når ut til altfor mange.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 10 Jan 2011 13:58:54    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Snorre Prytz' slektshefter er nå lagt ut på nettet av hans sønn Øystein Prytz.

Heftene kan du lese her:

http://folk.uio.no/oysteinp/slekt/
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 12 Jan 2011 01:49:52
Innlegg: 2
Bosted: Tvedestrand

InnleggSkrevet: 14 Jan 2011 16:25:21    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Fantastisk spennende. Ikke minst heftene fra Øystein Prytz.
Jeg selv kommer under Jacob Andersen Prytz, via Cornelia, Ole Iversen, Peder Olsen, Bersvend Pedersen, Marit Bersvendsdtr, og Peternille Very Happy
9-ende generasjon Wink
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 22 Jan 2011 13:19:33    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hei Anette! Hyggelig med tilbakemeldinger fra slekt. Du sier du er 9. generasjon, men da mangler vel 1-2 ledd i personrekken, avhengig av hvordan du teller? Vil gjerne ha deg inn i slektstreet, men da må jeg ha hele "tråden", med etternavn. Du kan gjerne sende meg en email på odd.prytz@gmail.com
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 08 Feb 2011 11:40:28    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Angående etterlysning i innlegg av 24.09.2010, hvor Sherrel Prytz etterlyste mannens slekt i Norge, så har vi nå funnet forbindelsen:

Olaf Prytz var født i Haltdalen i 1919, brødre Martin og Georg. Faren deres var Asbjørn Olsen Prytz (1852-1959). Olaf var søskenbarn til den kjente journalisten og forfatteren Kåre Prytz (1926-94).

Olaf emigrerte til Australia hvor han har stor etterslekt, bl.a. gjennom barna Konrad, Stanley, Christina og Matthew
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 03 Mar 2011 21:19:45    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Røraas Historie bind 1-3 av John Rasmussen Prytz (1871-1952)

Har nå avfotografert John Rasmussen Prytz' «Røraas Historie» bind 1, 2 og 3.

Bind 1»Beretninger om bosettingen 1610-1700» ble i 1937 utgitt i hefteform. Bind 2 «Røraasfolkets historie» og bind 3 «Personalia 1645-1700» foreligger kun som håndskrevne manus hos Rørosmuseet og er ikke publisiert tidligere. Har tatt med alt for helhetens skyld. Tillatelse er gitt av Mette Prytz Solberg (arving) og Rørosmuseet.

For slektsforskere og historisk interesserte, og som ikke har tilgang til museets arkiver, gir manuset et unikt innsyn i den tidlige Røroshistorie. Manus til bind 2 og 3 er ikke datert, men antas å være skrevet i 1930/40-årene.

Mye er nok kjent fra andre publikasjoner, men slett ikke alt. Forfatteren har på enkelte punkter andre synspunkter på historien enn den «offisielle» versjonen. Og nyere forskning har kanskje kommet til andre konklusjoner, men det er jo vanlig - «ingen sannheter varer evig»!

Forøvrig henvises til forordet og artikkelen i Fjellfolk som ligger først i kompendiet.

Her finner du Røraas Historie:

http://www.wangensteen.net/Bibliotek/roroshistorie/index.html

Filen inneholder over 600 bilder og er på 930 MB, så den kan være litt treg å åpne. Men med litt tålmodighet så går det bra. God fornøyelse!


Sist endret av gj08303 den 04 Mar 2011 00:18:28, endret 1 gang
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 07:04:42
Innlegg: 3735
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 03 Mar 2011 21:59:15    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hei Odd.

Fint at du gjorde oss oppmerksom på dette. Jeg har heftet Beretning om Bosetningen etc, som jeg har hatt stor nytte av. Men her er også mye interessant å finne i det håndskrevne materialet som følger etterpå. Veldig bra dette!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 27 Mar 2011 08:52:35    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Tidligere etterlyste jeg etterkommere av Anders Jenssen Prytz (1820-67) som i 1866 utvandret med familien fra Djupdalen på Røros til Rushford Minnesota (se Rørosboka bind 1, s. 490). Anders døde allerede året etter, men etterlot seg stor slekt i Amerika. De skiftet ut z med s i etternavnet og kalte seg Pryts.

Anders var sønn av Jens Amundsen Prytz (1779-1847) og Sara Pedersdatter Glasmager (1782-1860). Kona het Ane Kjerstina (1828-1906) og var datter av Hansmorten Johannessen Ødegaard og Kirsti Renholtsdatter Galaaen.

Nå har det endelig lyktes, gjennom en gentest på Family Tree DNA fikk jeg kontakt med en slektning av meg i USA, Dixie Ann Hansen. Hun skrev:

"I am the President of a US organization called "Nord Hedmark og Hedemarken Lag" and the group (which was originally called Østerdalslaget) just celebrated their 100 year anniversary in 2010. As part of the celebration we have been tracing down descendants of some of the original members of the group - and Peder J. Pryts (son of Andreas Jenssen Pryts and Anna Kjerstine Hansmortensdatter) was on our earliest membership list. I haven't yet figured out why he joined the Østerdalslag when his ancestry was actually in Sør Trøndelag (it would have been more natural for him to join Trønderlaget instead) - but, of course, the locations are "within spitting distance".

Her er en link til hennes database med en del norske etterkommere i USA, både av Prytz og Nord-Østerdøler, så den kan vel ha interesse for flere:

http://www.dxhansen.com/project2010/pryts.htm

Har også fått emailadresse til en Prytzetterkommer, men foreløpig uten respons.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 14 Sep 2011 20:51:45    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Jeg leter fortsatt etter forbindelsen mellom "Rørosslegten Prytz stamfar" Anders Joensen Prytz (ca 1645-1714) og Jacob Andersen Prytz (ca 1637-1722).

De kom samtidig til Røros og finnes begge i lønningslistene for Røros Kobberverk fra januar 1677. Neppe en tilfeldighet at to Prytzer kom samtidig. Om de ikke var søskenbarn - kunne de vært en form for "svogre"? (slektskapsbenevnelser var ganske tøyelige på den tiden har jeg forstått på min gode forskervenn Odd Roar Aalborg)

Dette blir et "skudd i natten" (kanskje lov nå når høstjata har startet?):

Anders Joensen må ha blitt gift med Marit Eliasdatter på Kvikne, da datteren Karen (el Kirsten?) var født 24.9.1676 og før de flyttet til Røros. Sannsynligvis var da Marit fra Kvikne.

Elias var vel et lite brukt navn blant de "innfødte". Men iflg. Ragnvald Størens "Kvikne Kobberverks Historie" s. 101 hadde Anders' far Johann Prytzer en tysk kollega Elias Kuffler som i 1638 dannet akkordlag sammen med Andreas Kolberger og Hans Zreiner (Schreiner).

Elias Kuffler hadde kommet til Kvikne sammen med bergmester Tobias Kupfer i perioden 1632-35 og var iflg. Støren sønn av Jacob Kuffler, innkommet til Kongsberg fra Harz i 1624.

Det er vel rimelig å tro at også Elias hadde etablert seg med en norsk kone og familie på Kvikne. Marit Eliasdatter kan vel godt være hans datter? Regner med at de "tyske" familiene hadde tett nok kontakt til at arbeidskollegers barn ble gifte.

Men så var det dette med Jacob Andersen Prytz da. Kan Jacob ha noe med Jacob Kuffler på Kongsberg å gjøre? Kunne han i tillegg til Elias hatt en sønn Andreas/Anders som var far til Jacob Andersen? Og etternavn har vi jo sett flere tilfeller på at de skiftet innen dette miljøet, jfr. Paul Johansen Paulsmo hvor etterkommerne kaller seg Prytz - eller Iver Jenssen Neergaards sønn Jens Iversen (1717-83) som tok navnet Prytz da han flyttet fra Kvikne (el. Røros?) til Kongsberg (også barna hans kaller seg Prytz).

Det er vel naturlig å søke etter Jacob på Kongsberg (evt. annet bergverk) hvis han ikke var fra Kvikne. Han var vel godt voksen og erfaren da han kom som gesell til Røros og avanserte raskt til stiger. Han ble også 1.-stiger etter overstigeren og satt i Bergretten på Røros.

Finnes det f.eks. noen kilder fra Kongsberg som evt. kan gi noen pekepinn? Eller noen andre forslag til videre gang her?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 29 Okt 2007 01:02:01
Innlegg: 1060
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 15 Sep 2011 15:49:40    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Dessverre kan jeg ikke hjelpe deg, men jeg ønsker å si deg at jeg er kjempeglad for at du har avfotografert materialet etter John Rasmussen Prytz. Spell-Ola er en ane, og jeg leste med stor interesse om han og hans "medsammensvorene rebeller" som er tatt med i materialet. Tusen takk. Og unnskyld avsporingen. Smile
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 08 Nov 2011 18:01:15    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

John R. Prytz skriver i Røraas Historie bind 3 s. 152 a ( http://www.wangensteen.net/Bibliotek/roroshistorie/index.html s. 528 og utover) at de to slektene Prytz på Røros uten tvil er etterkommere av "i tiden 1624-1630 den fra Freiberg i Sachsen innkomne bergmand Johan Pryser". Videre sier han at Anders og Jacob kunne vært "søskendebørn, uten at det kan bevises".

I så fall må Johan d.e. (som da antakelig var født litt tidligere enn år 1600) hatt en sønn Anders som var far til Jacob (f. 1637) og en sønn Johan som var far til Anders (f. 1645). Tidsmessig skulle det gå ihop.

Det ville også rette på alderen til den Johan Prytzer som nevnes i Rørosboka bind 4 s. 73-76 (hus nr. 83 og 84) hvis kone under arbeideropprøret på Røros i 1670 "mistet sitt foster". Johan d.e. med gravid kone ville da vært godt over 70 år, noe som høres litt merkelig ut for fler enn meg.

Det er vel fullt mulig at Johan d.e., som for siste gang nevnes på Kvikne i 1652, virkelig døde der og ikke på Røros. Og at det er en Johan d.y. som omtales på Røros? Da ville også "søskenbarnteorien" stemme.

Dette blir fortsatt bare tankespinn, men kanskje kan noen hjelpe til med logikken (eller løsningen)?

PS! J.R. Prytz skriver på samme side at Johan d.e. var på Kongsberg mellom 1630 og 1635, da han kom til Kvikne, men uten å oppgi noen kilde. Kan dette sjekkes på noen måte?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 15 Nov 2011 21:06:15    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

I Rørosboka bind 4 s. 74 står det at Johan Prytzer flyttet fra Kvikne til Røros først på 1670-åra. Har tidligere nevnt episoden som omtales i arbeidernes klageskrift til kongen i 1670, bl.a.:

".....Och saa to dage derefter er Claus Sommer (anm.: provianskriver og del av verkets daglige ledelse) hengaaed til Johan Prydses hus og der udhugget 3 sine(?) vinduer och det fierde har han udhugget, som skeede i mandens fraværelse, deroffer hans quinde som var frugtsommelig blef forskrækked och mist hendis foster..." Senere i dette skrivet omtales han som Johannes Pryser.

Det er hittil blitt antatt at denne omtalte Johan/Johannes er Johann Prytzer f. ca. 1600 (Anders Joensen Prytz sin far). Men er det sannsynlig at han i en alder av 70 år hadde en kone som var gravid? Dessuten opptrer Johann Prytzers kone Maren Iversdatter som enke ved kvegtellingen på Kvikne i 1657 (Krokmoen/Folk og buplasser...).

Men så dukker en annen Johan Prytz på Røros opp i "Verzeichnis der Deutschen Bergleute in Norwegen 1519-1711" (RA privatarkiv 335 Ragnvald Støren, boks nr. 6):

"Prytz (Prydser, Preusser), Johan kam im Jahre 1636 nach Kvikne Kupferwerk von Fossum Eisenwerk, wo er 1630 Heuer gewesen war. Heuer in Gabe Gottes Grube 1636, Seigersteiger 1648-52. Jørgen Prydtser, Bohrhauer, Gabe Gottes Gr. in Kvikne 1652, gestorben 1669. Johan Prytz, Røraas 1670, in Meldalen 1712, gestorben in Kvikne (Inset) 1740. Johanne Iverstochter Prytz, geboren 1659, gestorben Kvikne 1745, Lars Prytz, Daniel Prytz (Pritz) K.S. (anm. Kongsberg Sølvverk) 1696, Jacob Prytz, Ertzscheider, Røraas Kupferwerk 1698, Anders Jacobsen Prytz geboren 1683 (Aufenthalt in Trondhjem 1750), Ole Ellingsen Prytz geboren 1727, Kunstwarter Hellig Trefoldighets Gr. 1776."

Det var vel kanskje denne Johan Prytz som hadde en gravid kone i 1670? Ikke umulig, men da burde han vært født før 1650 og over 90 år da han døde i 1740. Heller ikke umulig.

Jeg har lett etter denne Johan blant etterkommerne av Iver Johansen Prytz og Paul Johansen Paulsmo Prytz på Kvikne/Innset, uten å finne noen som stemmer tidsmessig.

Så hvem kunne denne Johan/Johannes Prytz/Pryds/Pryser på Røros i 1670 egentlig vært?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 07:04:42
Innlegg: 3735
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 17 Nov 2011 16:02:14    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Maren Johan Prytzers i kvegskatten 1657 (Kvikne), nederst til høyre:Kildeinformasjon: EA-5023/Rba/L0245/0001/0002, Kvegskatt barsok: 64. Solør, Østerdalen og Odal, Akershus, Solør, Østerdalen, Odal, 1657-, oppb: RA
Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/rk/5725/33/
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 12 Apr 2012 18:04:31    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Tilbake til innleggene i november 2011. Jeg klarer ikke helt å legge fra meg problemstillingen rundt slektskapet mellom Johann Prytzer/Prysser og Jacob Anderssen Prytz. Jeg har forlengst forlatt teorien om Andreas Dichter som felles stamfar!

Og Astrid Ryen har vel så godt som bevist at Jacob ikke var gift med Karen Joensdtr. Prytz, men med Karen Joensdtr. Kuraas(en), så da er ikke hun forbindelsen.

Johanns sønn Anders Joensen Prytz (ca. 1645-1714) kom samtidig med Jacob Anderssen Prytz (1637-1722) til Røros og begynte å arbeide for Røros Kobberverk, begge finnes i lønningslistene fra 1. januar 1677. Det må da være mer enn en tilfeldighet at de kom samtidig?

Snorre Prytz skriver at Johann Prytzer hadde en sønn Anders/Andreas som døde samme året som Anders jr. ble født, se:

http://folk.uio.no/oysteinp/slekt/ , bind 1.1 s. 42-43

Han mener denne første Anders/Andreas måtte vært født rundt 1628, men hvor kan han ha det fra? Finnes det kilder som kan si noe om dette?

Johann Prytzer kom til Norge og Fossum rundt 1615-18. Han var kanskje da født litt før år 1600, som de fleste opererer med, de som kom hit var vel allerede erfarne bergverksfolk. Denne Johanns første sønn Andreas/Anders kunne da kanskje være født tidlig nok til å være far til Jacob Andersen Prytz, la oss si like etter at Johann kom til Norge, evt. før?

Jeg står bom fast! Noen som kan hjelpe/har tips?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 10 Jan 2011 03:05:43
Innlegg: 942
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 15 Apr 2012 05:57:08    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hei Odd.
Jeg har ingen slektshistoriske bidrag til deg, men jeg lurer litt på referansene til kilder. På en av websidene til bygda Djupsjølia (som er et fremragende initiativ, men ikke helt oppdatert), under omtale av gården Svendslia østre, oppgis som kilder sogneprestens manntall fra 1664 og 1666, og fogdens manntall fra 1680. Jeg kan ikke se at disse kildene er nevnt i tidligere poster i denne tråden, de foreligger heller ikke i listen over skannet materiale eller som databaser i arkivverket, er dette muligens et manntall kun for landdistriktene omkring Røros?
Det kan jo likevel være en interessant kilde for personer på verket, eksemplet på det er jo Christen Svendsen smelter på nevnte gård, han gjorde tydeligvis allerede da som så mange gjør nå; jobba i byen og bodde på landet!

Mvh Olaf
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 15 Apr 2012 06:37:20    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Jeg har ikke sett originalene til prestens manntallslister fra 1664-1666.

Men J.R. Prytz refererer til disse i Røraas Historie (bind 1), som er avfotografert av meg og ligger på nettet her (tar litt tid å åpne denne, over 600 bilder, så vær tålmodig):

http://www.wangensteen.net/Bibliotek/roroshistorie/index.html

For meg ser det ut som det kun er gårdbrukere som nevnes i disse manntallene. Bergverksfolkene var fritatt for skatt, så de var kanskje ikke så interessante for myndighetene?

Noen som vet noe mer om disse listene, evt. hvor originalene finnes?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 07 Des 2004 04:14:55
Innlegg: 1769
Bosted: KONGSBERG

InnleggSkrevet: 15 Apr 2012 09:25:26    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Sogneprestens manntall 1664-1666: Lenke

Fogdenes manntal 1664-1666: Lenke

Remi
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 15 Apr 2012 09:59:43    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Takk Remi, det var som jeg mente å ha lest tidligere, kun gårdsbruk som var med i disse tellingene.

Til Olaf, Svendslia er her kalt Bersvendsaasen (det gamle navnet)
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 07:04:42
Innlegg: 3735
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 15 Apr 2012 10:27:26    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Gårdene i sogneprestens manntall: Røros øfre Gaard, Røros nedre Gaard, Trøen, Qvernengen, Gullichstad, Bersvendsaasen, Ramnum, Skogaasen, Lill Ryen, Stor Ryen, Brechen, Tamneset, Kuraasen, Rogerdalen, Hitteraasen. Alle finnes på disse to sidene:

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35527/181/


Fogdens manntall, på disse to sidene pluss neste:

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35577/48/
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 10 Jan 2011 03:05:43
Innlegg: 942
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 15 Apr 2012 15:59:01    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Nyttig info som nå er arkivert, takker og bukker.

Forøvrig ser jeg nå at dette er lagt ut som en søkbar database her i DIS: Sogneprestens manntall for Dalane prosti, 1664-1666.

Mvh Olaf
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 25 Apr 2012 14:55:12    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Vi sporet vel av litt her mht. forbindelsen Jacob Anderssen Prytz og Anders Joensen Prytz, så ikke glem det!

Men det dukket opp en jernbanestasjon "Tertitten-92-2 Prytz Fossum" her:

http://jernbane.origo.no/-/image/show/1305007_-12-20-tertitten-92-2-pr ytz-fossum-st?ref=mst

Johann Prytzer var jo på Fossum i 1620-årene ihvertfall, kan det ha noen forbindelse? Noen som kjenner bakgrunnen for navnet på denne stasjonen?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 22 Okt 2012 10:21:56    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Fikk en kommentar fra Per Ola Stenseth:

"Stasjonen heter Fossum og var en stasjon på nedlagte smalsporede jernbame Urskog-Høland banen. Lokomotivet heter Prydz og var det siste som ble innkjøpt til denne banen, i 1950, bare 10 år før banen ble nedlagt. Kanskje det var en Prydz i jernbaneselskapet?"

Lokomotivet "Prydz" befinnerseg på jernbanemuseet på Hamar:

http://www.u-hb.no/documents/lokomotivene.php
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 22 Okt 2012 10:52:31    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

FEIL I RØROSBOKA bind 4 s. 41

Iflg. Kirkebok Røros 1765 ble Amund Anderssen Prytz (1735-83) gift med Elen Joensdatter (Tolgen/Selboe) (1739-80) den 17. mai 1765. Det er FEIL I RØROSBOKA bind 4 s. 41 når det står at Amund ble gift med Elen Jensdatter Malling (hun ble gift med en Halvor Johansen)! Hos A. R. Prytz' "Rørosslegten Prytz" s. 1 står Amunds kone riktig nevnt som Elen Johnsdatter, men uten etternavn.

Forlovere var Anders Selboe og Mathias Hede. Ekteparet hadde 4 kjente barn, Ane Sophie (1767-1845), John (f. ca. 1770?), Anders (1775-1859) og Jens (1779-1847). Familien bodde i hus nr. 61/62 i Kjerkgata, senere kalt Haanæsgården (bakeren), i dag har Rørosrypan butikk der.

Faren til Elen, Joen Andersen Tolgen, var hyttemester ved Selbu Hytte, derav navnet Selboe. Han var gift med Malena Lorentzdatter Bjørgum. Etterkommerne etter disse kalte seg Sælbo sist på 1700-tallet, mens noen av de tok etternavnet Smed på begynnelsen av 1800-tallet. Kjente Rørosslekter dette også!

Elen var oppkalt etter sin mormor Elen Jensdatter Hellum som var gift med smelter Lorentz Ingebrigtsen Bjørgum i hus nr. 4, nesten nederst i Bergmannsgata.

Debatten kan du se her:

http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=443790#443790
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 22 Okt 2012 16:26:42    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Tilbake til innlegg av 12 april 2012, forbindelsen mellom Jacob Anderssen Prytz og Johann Prytz(er)/ Anders Joensen Prytz, klarer ikke helt å slippe dette temaet (er jo etterkommer av begge).

Har prøvd å finne felles familie/forbindelse gjennom fadderskap, men uten å lykkes så langt. Det er jo rart de ikke hadde slik forbindelse hvis de var i nær slekt?

Men et av problemene er jo at det ikke finnes kirkebøker for dåp for de fleste i 1. generasjon etter dem, den første kirkeboka for Røros er 1691-1700. For andre generasjon mangler 1701-19., da blir det jo mange som ikke kan sjekkes. Utenom det har jeg sjekket det som finnes fram til 1743 på begge disse slektene (tror jeg), men finner ingen felles faddere.

Tenkte også å sjekke dåpen til etterkommere av Jacob Anderssen Prytz på Kuraas(en), men finner ikke Birgitte Pedersdatter Kuraasen f. 1722, heller ikke Jacob Iversen K. og Siren Iversdatter K., begge født 1722.

Av etterkommere av Anders Joensen Prytz fant jeg dåpen til Anne Andersdatter Prytz f. 1691 her:

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070907650580.jpg

og Elias Anderssen Prytz f. 1694 her:

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070907650635.jpg

men trenger dessverre hjelp til å tyde faddrene her Embarassed

Kan noen hjelpe meg? Og/eller har andre tips/innfallsvinkler?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 07 Okt 2008 03:10:16
Innlegg: 4227
Bosted: MANDAL

InnleggSkrevet: 23 Okt 2012 01:02:29    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Jeg får ikke til alt på fadderne.

Faddere for Anne: Hellenna Grubbe, Jon Bersuens. Maria Chatrine Pettersd., Daniel Wessell, Jonas Hattemager

Faddere for Elias: Ingebor Niels Hans:, Anne Marie Nielsd., Margret Olsdaatter, Peder H...., Christopher Mal...(blekkluss)

Mvh
Linda
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 07:04:42
Innlegg: 3735
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 23 Okt 2012 09:24:21    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Nest siste fadder på Anne er Dauid Wessell. De to siste fadderene på Elias er Peder Hiort og sannsynligvis Christopher Møller.

Jeg kan være behjelpelig med å finne frem dåpen til de tre andre som Odd nevner.

Forøvrig er jeg enig med Odd: For dåpshandlinger etter 1720 har jeg funnet noen fellesnevnere mellom etterkommere av Jacob og Anders Prytz, etterslekten er ikke faddere på hverandres barn.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 07:04:42
Innlegg: 3735
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 23 Okt 2012 09:46:46    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Siri Iversdatter døpt 1/4-1720:

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16219&idx_id=16219&u id=ny&idx_side=-5

Beritte Pedersdatter Kuraasen døpt 24/6-1722:
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16219&idx_id=16219&u id=ny&idx_side=-32

Jacob Iversen Kuraasen døpt 16/8-1722:
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16219&idx_id=16219&u id=ny&idx_side=-33

Iver Kuraasen hadde en sønn Anders døpt 24/3-1726.

Men så ble forbindelsen til kirkebøkene brutt Smile

Her kommer den siste lenken: Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16219&idx_id=16219&u id=ny&idx_side=-88
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 23 Okt 2012 11:01:08    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Tusen takk til Linda og Astrid!

Dessverre fant jeg ikke noen ny ledetråd, heller ikke på Kuråsen slik jeg tolker faddere der.

Dette kan vel tyde på at Jacob Anderssen Prytz og Anders Joensen (Johannsen) Prytz ikke var i slekt, evt. ikke nært?

Kan heller ikke se at navnet Johan/Joen/Jon/John er brukt i de første generasjonene etter Jacob før i 1764 da Christian Anderssen Prytz f. 1706 døper en sønn Joen m. faddere Chr. Frost, Ole Qvernengen, Hans P. Korsøen, Charlotte Frost, Ingebor Joensdtr. og Maritte Qvernengen. Christian var gift hele 3 ganger, sist med Susanne Johansdtr. Bjørgum som var mor til Joen, så navnet kommer vel derfra.

Men som sagt, kirkebøkene for de fleste døpte i den første generasjonen etter stamfedrene på Røros mangler, det kan jo være noe der......
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 07:04:42
Innlegg: 3735
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 23 Okt 2012 12:23:45    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Din konklusjon angående mulig slektskap er jeg enig i, Odd.

Apropos Christian Andersen Prytz:

Han var gift to ganger og ikke tre, første gang 1739 med Anne Jacobsdatter, andre gang 1753 med Susanna Biørgum (den sønnen Jon du nevner er av andre ekteskap).

Da den yngste datteren av første ekteskap Anne ble døpt 26/12-1746, står det at Moderen (Anne Jacobsdatter) døde på barselseng. Samme dag har presten ført inn i KB at Christian Prytzes hustru Margrete Knudsdatter ble begravet 49 år gammel. Presten har her ført feil navn. Men dette har kanskje sin forklaring:

Det var skifte etter Anne Jacobsdatter i 1749: Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24718/350/

Av dette skiftet fremgår det at Margrete Knudsdatter er mor til avdøde Anne Jacobsdatter. Margrete er av Telebonslekten, og det står mye interessant om denne slekten i dette skiftet. Men dette må bli gjenstand for et annet tema!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 23 Okt 2012 12:53:16    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Takk Astrid! Da skal jeg rette opp hos meg. Har vel dette med 3 ekteskap fra "Rørosslegten Prytz" s. 21.

Men jeg har en datter Maritte Christiansdtr. f. 09.12.1736 (g.m. Peder Corneliussen Tønset) av denne Margrethe Knutsdatter og Christian Anderssen. Er hun da datter av Anne Jacobsdtr. før de ble gift?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 07:04:42
Innlegg: 3735
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 23 Okt 2012 13:34:33    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Anne Jacobsdatter uekte barn Maritte, utlagt til far Christian Prytz, ble døpt 16/12-1736, nr 85:

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16220&idx_id=16220&u id=ny&idx_side=-37

Og her stod de begge to skrifte "for deres Horeri":

Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16220&idx_id=16220&u id=ny&idx_side=-88
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 23 Okt 2012 14:02:56    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Takk Astrid, da har vi oppklart det i hvertfall Smile

Her er forøvrig en link til "Rørosslegten Prytz":

http://wangensteen.net/registrert/roros-prytz/index.html#/4/
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 07:04:42
Innlegg: 3735
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 23 Okt 2012 19:49:47    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Takk for denne lenken, Odd. Jeg har sittet og lest noe av dette i ettermiddag. Det er viktig at eldre slektsbøker blir lagt ut på nettet, selv om den eldste del av skekten inneholder åpenbare feil.

Og jeg er glad for at jeg endelig fikk formulert at Christian Andersen Prytz hadde kun to koner. Det er helt utrolig at denne feilen i KB for Røros finnes: at Christian Prytz'hustru Margrete Knudsdatter døde i 1746. Sognepresten Peter Abildgaard og hans etterfølger Jens Abildgaard har så langt ikke begått noen feilinnføring i KB i likhet med denne, såvidt jeg vet.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Mai 2009 01:32:02
Innlegg: 4210
Bosted: HAUGESUND

InnleggSkrevet: 23 Okt 2012 20:15:18    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hei

Kanskje utenom hva man er på jakt etter i denne tråden, men ville bare si i fra at jeg tilfeldigvis kom over en Olaf Prytz og kone Helena Johannesen som døper en datter i Lødingen den 04.08.1918 (pike nr. 18 ):

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Lødingen i Lødingen, Ministerialbok nr. 872A12 (1914-1925), Fødte og døpte 1918, side 30.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3135&idx_id=3135&uid =ny&idx_side=-31

Jeg var på jakt etter en pike med samme navn, da jeg fant denne.

Mvh
Vigdis
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 23 Okt 2012 20:48:15    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hei Vigdis!

Jeg har en Solveig f. 1918 som datter av Olaf Gerhardsen Prytz f. 1891 på Hægstad i Lofoten og Jacobine Hilma Petrine Johansdatter f. 1885 i Tysfjord. Kan det være den samme Solveig, og at jeg har feil fødselsår?

Olaf var oldebarn av fogden i Lofoten og Vesterålen, Lars Eliassen Prytz (1768-1850) fra Røros.

Jeg er ikke så oppdatert på de yngste generasjonene, så hvis du gir meg litt mer info. så er det fint!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 23 Okt 2012 20:56:21    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Astrid, wangensteen.net har overført alle skannede slektsbøker til Norsk Slektshistorisk Forening og er tilgjengelig for medlemmene der. Mye interessant for slektsforskere Very Happy
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Mai 2009 01:32:02
Innlegg: 4210
Bosted: HAUGESUND

InnleggSkrevet: 23 Okt 2012 21:13:08    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Odd skrev:
Hei Vigdis!

Jeg har en Solveig f. 1918 som datter av Olaf Gerhardsen Prytz f. 1891 på Hægstad i Lofoten og Jacobine Hilma Petrine Johansdatter f. 1885 i Tysfjord. Kan det være den samme Solveig, og at jeg har feil fødselsår?

Olaf var oldebarn av fogden i Lofoten og Vesterålen, Lars Eliassen Prytz (1768-1850) fra Røros.

Jeg er ikke så oppdatert på de yngste generasjonene, så hvis du gir meg litt mer info. så er det fint!


Jeg har ikke noe mer informasjon enn denne dåpen jeg tilfeldigvis fant fordi jeg var på jakt etter en annen Solveig, og jeg hadde nettopp sett at det var aktivitet i denne Prytz-tråden. Jeg har ingen tilknyting til denne slekten, så vidt jeg vet Smile

Men for meg ser det ut til at alle dine data stemmer med det som står i denne dåpen, både Solveigs fødselsår, og foreldres navn og deres fødselsår. Jeg skrev at moren het Helena, men når jeg ser nøyere etter kan det like gjerne være Hilma det står. Gerhard Prytz og hustru Hildur Prytz er faddere. Det er vel kanskje foreldrene til Olaf Prytz det da, farfar og farmor til Solveig?

Mvh
Vigdis
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 23 Okt 2012 22:42:36    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Unnskyld, fikk ikke med meg i farten at du søkte etter noen andre.

Men for ordens skyld, greit å få dette riktig:

Gerhard Bergiton Prytz f. 1853 var farfar til Solveig, farmoren het iflg. mine notater Magdalene Hansen f. 1859 og står her som hans hustru v. dåpen. Den 3. fadderen er da Hildur Prytz f. 1894 og er Solveigs faster (fars søster). Den 4. er vel Kristen Kristensen (?).
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 10 Jan 2011 03:05:43
Innlegg: 942
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 24 Okt 2012 03:25:00    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hei Odd. Du etterlyste i den ene debatten du linker til, opprinnelsen til Selboe-navnet?
Til glede for dere alle, her er den fine nettsiden til Familien Rugelsjøen, hvor slekten omtales. De har jo med litt informasjon om Prytz også, da... Very Happy

Mvh Olaf
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 24 Okt 2012 08:39:16    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hei Olaf!

Kjenner til den, Gunnars kone Gunhild er min kusine. Er ikke enig i dette med Andreas Dichter som far til Johann Prytzer, går ikke ihop tidsmessig heller, men det er diskutert tidligere her.

Her er forøvrig noen rettelser/tillegg til "Rørosslegten Prytz" som jeg har notert meg:

s. 3 - Anders Prytz f. ca 1640 var gift med 1) Marit Eliasdatter 2) Brynhild Eriksdatter (og/eller Margrethe Eriksdatter - begge navn nevnt i Røros Bergrettsprotokoller). Han var født ca. 1645 på Kvikne, sønn av Johann Prytz(er)

s. 3 - A1 Anders Johnsen Prytz var gift med Maritte Amundsdatter (ikke Berit)

s. 3 - B2 Amund Anderssen Prytz' kone Elen het Selboe til etternavn

s. 3/4 - D1 Amund Anderssen Prytz' svigermor het Dordi (Dorthe) Christensdatter Kuraas (ikke Haas. Forveksling av navn fordi hun bodde i samme hus som sønnen Lars Pedersen Tørres som var gift med Elen Christensdatter Haas)

s. 20 - Jakob Anderssen Prytz' kone Karen het Kuraas til etternavn (påvist av Astrid Ryen)

s. 21 - B2 Christian Anderssen Prytz var gift 2 ganger (ikke 3). Margrethe Knudsdatter var moren til Anne Jakobsdatter (årsak: feilskrift/navneforveksling i kirkeboka v. dødsfall) (påvist av Astrid Ryen).

s. 21 - C1 Maritte Christiansdatters mor var således Anne Jakobsdatter, men født før foreldrene giftet seg

s. 25 - Elias Prytz f. 164* og A1 Anders Eliassen Prytz strykes. B1 Anne Andersdatter Prytz og B2 Elias Anderssen Prytz var barn av Anders (Joensen) Prytz f. ca. 1640 (1645) s. 3. Hvem moren var er usikkert, Marit, Brynhild eller Margrethe?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 08 Jan 2013 11:58:05    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Tilbake til fjorårets diskusjoner om stiger Jacob Anderssen Prytz (1637-1722) og hans kone Karen Joensdatter.

Fikk på nyåret et tips som har gått meg hus forbi:

Hvis det er riktig at Jacob kom til Røros (fra hvor? Kvikne?) i 1676/77 så må Jacobs to eldste døtre Karen Jacobsdatter f. 1670 og Maren Jacobsdatter f. 1674 vært født et annet sted (på Kvikne?).

Astrid Ryen har sannsynliggjort at Jacob på Røros ble gift med Karen Joensdatter Kuraasen. Men hun var jo her fra trakten - og gårdbrukerdatter. Jacobs døtre Karen og Maren har da kanskje hatt en annen mor (fra Kvikne?) og Jacob vært gift 2 ganger? Og enkemann da han kom til Røros?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 07:04:42
Innlegg: 3735
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 10 Jan 2013 15:06:16    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Siden det gamle brukerforum snart forsvinner, og mange lenker ved overføringen til det såkalte Arkivforum ikke virker lenger, har jeg laget et sammendrag av det som fremkom i tema 80927 i det gamle brukerforum. Lenke til det nevnte tema:

http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar &temanr=80927&sok=Prytz&nr=1&antinnlegg=39&startnr=&antall=&spraak=#an ker

1: Skiftet etter Jacob Prytz i 1722:
http://arkivverket.no/URN:sk_read/24717/27/?size=full&mode=0

Formuleringen i første avsnitt: «Hans efterlatte Hustrue Karen Joensdatter og hans igienlefvende Børn» reiser spørsmålet om Karen Jonsdatter var mor til avdødes barn.

2: Tilstede ved skiftet var «Stifsønnen Christopher Kuraasen, som er Enchens Søn». Senere i skiftet fremgår det at han var lagverge for sin gamle mor.

3: Fra tingboka (Bergretten) 21/5-1729: Christopher Kuraasen «hafde ladet Indstefne efterskrefne Debitorer til hans Sl Morbroder Anders Kuraasen».

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31182/403/

4: Cornelia Jacobsdatter Prytz var i sitt første ekteskap gift med Hans Olsen Kuråsen. De hadde døtrene Marit gift med Ole Iversen Brynnilds, Berit gift med Ole Jensen Qvernengen og Karen gift med Iver Colbentsen. I skiftet etter Ole Jensen Qvernengen i 1782 er lagverge for enken hennes bror Ole Iversen Kuråsen.

Tingboka, Bergretten 3 mars 1708:

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:rg_read/31182/38/

For Retten fremlagde Stiger Jacob Pryds paa hans Værsøn Hans Olsen Kuraasens vegne forrige Hyttemester her ved Røraas (Jens Kjelstrups) udstædde Skiøde af Dato 22 Sept: Ao-1706 til Hans Olsen Kuraasen paa hans forhen iboende Gaard….

5: Malena Pedersdatter Kuråsen var datter av Peder Olsen Kuråsen og Margrethe Jacobsdatter Prytz. Skiftet etter Peder Olsen Kuraasen i 1756 er referert i skiftet etter datteren Malena , se spalten lengst til høyre:

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24726/564/
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 10 Jan 2013 15:51:03    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Ja, djevelen ligger i detaljene Astrid, husker det når jeg ser det på nytt Embarassed

Kanskje alle barna da hadde en annen mor enn Karen Joensdatter Kuraasen? Om barnas mor var en Prytz får vi vel aldri greie på, men manglende gjensidig fadderskap tyder vel ikke på det da. Men det kan jo også være en annen grunn til det. Anders Joensen Prytz var jo en av opprørerne sammen med Spell-Ola og ble "straffet" for det. Mens Jacob steg raskt i gradene og ble ertzscheider og senere førstestiger etter overstigeren og satt i Bergretten.

Men de/den som først lanserte Karen Joensdatter Prytz som Jacobs første kone må vel ha tatt det fra et sted? Og vet vi noe om hvor Jacob kom fra til Røros? Kom også han fra Kvikne, slik som Anders Joensen Prytz?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 10 Jan 2013 16:53:53    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

I Bergstadens Ziir til høyre for alteret henger et maleri med inskripsjon Stiger Jacob Prÿs, det er vår Jacob Smile

Men ved siden av henger et ditto maleri med inskripsjon Margrethe Niels Datter. Hvem kan hun være? Kan ikke se at noen av Jacobs barn eller deres etterkommer oppkaller Nils, så hun kan neppe vært mor til noen av barna.

Begge disse maleriene er bekostet restaurert av arkitekt og statsråd Torolf Prytz, bl.a. innehaver av J. Tostrup Juvelerforretning i Oslo og president i Norges Røde Kors ( http://no.wikipedia.org/wiki/Torolf_Prytz ). Torolf var tippoldebarn av Elias Anderssen Prytz (1694-1750) og således etterkommer av Elias' far Anders Joensen Prytz (og ikke Jacob).
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 07:04:42
Innlegg: 3735
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 11 Jan 2013 11:20:29    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Takk, Odd, for at du la ut bilder av disse maleriene. Veldig interessant dette. Siden det står Stiger Jacob Prys på maleriets ramme, må vel det bety at Jacob i sin tid ga dette maleriet til Røros kirke?

Margrete Nielsdatter: Hvem hun var blir gjetning fra min side. Det er en Margrete Nielsdatter enke etter Jacob Knudsen, som ble begravet 29/5-1729 81 år gammel. Jacob Knudsen ble begravet Dom 11 Trin 1724 79 1/2 år. Han var Lang-Knuts sønn, 56 år og bergsell i 1701. Jeg tror det er hans datter Anne Jacobsdatter som ble gift Hellig tre kongers dag 1696 med Peder Zachariassen. Jacob Knudsen Stiger var fadder på deres eldste barn Zacharias i 1696. De får ytterligere to barn: Margrethe i 1698 og Jacob i 1700. Stiger Jacob Knudsen er bisitter ved Bergretten etter 1701, men ikke så ofte som Hans Koch og Jacob Prytz.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 06 Des 2004 09:50:43
Innlegg: 260
Bosted: LARVIK

InnleggSkrevet: 11 Jan 2013 12:10:36    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Jeg tar sjansen og kaster inn noe DNA-greier her. Jeg har diverse røtter på Røros, og får autosomal match med Odd P som "Remote Cousin". Vi har noen felles greiner, ser jeg, bl.a. Bock.

Men når det gjelder y-DNA (far-far-far...osv), så får jeg i tillegge til trøndere, østerdøler og noen få vest-svensker også match med to stk utlendinger med navnet Prosser, som begge opplyser å være fra Tsjekkia (bor i USA). De to er ikke spesielt nært beslektet med hverandre (tror ikke de kjenner hverandre heller), men jeg synes å ha en felles forfar med den ene rundt 1600-tallet +/- , den andre noe lenger ut i periferien. Den ene er - sammen med en fra Nord-Fron - den nærmeste matchen jeg har.

Jeg fører farslinja tilbake til Ole Johnsen (Johansen?) som dukket opp på Folstad i Støren, ble gift med enka der og ble også lensmann. Han er antydet født ca 1621. Han burde hatt navnet Prosser... Smile

Johan Prysser kunne ha vært faren, men det er en liten hake her; både Odd og jeg har haplogruppen R1a, men ikke samme undergruppe. Min er nok opprinnelig fra området Tyskland sånn ca - og langt tilbake i tid, mens Odd er visstnok "Viking".
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 06 Des 2004 09:50:43
Innlegg: 260
Bosted: LARVIK

InnleggSkrevet: 11 Jan 2013 13:34:44    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Det jeg egentlig lurer på, er om det er noen som har vært borti navnet Prosser i området Røros/Støren i tidligere tider, og kan navnet i tilfelle ha blitt blandet sammen med Prysser/Prytz?

Jeg ser ellers at noen av de tidlige Prytz ble kalt Anders. Kan dette virkelig ha vært et navn han hadde med seg fra sør i Europa, da? (jeg har ikke sjekket om det var et vanlig navn i Tyskland på denne tiden, men det "føles" ikke slik).


Sist endret av dn10058 den 11 Jan 2013 13:41:23, endret 1 gang
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 11 Jan 2013 13:39:47    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Arnstein,
vi har mange felles aner i våre slektstre på Family Finder test på FTDNA, men finner ingen hos deg som er i min rene farslinje Prytz (Y-DNA). Jeg har testet 67 markører Y-DNA hos DNA Reunion/Genebase.

Navnet Prosser finner jeg ikke på mine treff, verken på YSearch (FTDNA) eller DNA Reunion (Genebase) hvor jeg har testet R1a. Navnet Prosser ligner også veldig på Procher som jeg ser i kirkebøker er det samme som Prøsch (kom til Røros som organister - fra Tjekkia/Polen?). Har heller ikke sett noen med navnet Ole/Oluf... i de første 2 generasjonene etter Johann Prysser.

Legger ved de nærmeste treffene jeg har på YSearch hos FTDNA, kanskje du kjenner igjen noen navn? (håper bildene blir leselige, trykk på dem!).

Astrid,
din vurdering av Margrethe Nielsdatter lyder plausibel, det var sikkert et nært forhold mellom de to stigerene Jacob Smile


Sist endret av gj08303 den 13 Jan 2013 08:46:19, endret 2 ganger
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 06 Des 2004 09:50:43
Innlegg: 260
Bosted: LARVIK

InnleggSkrevet: 11 Jan 2013 13:45:11    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Anders er selvfølgelig Andreas i Tyskland og andre steder Very Happy
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 06 Des 2004 09:50:43
Innlegg: 260
Bosted: LARVIK

InnleggSkrevet: 11 Jan 2013 13:57:58    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Takk for y-Search bildene. Det er bare ukjente her i y-linja di (i forhold til mi), men det var mye UK her?

På nivået 0 avvik og 12 markører, har jeg bare 16 matcher, mest bare norske, men 2 svensker, 1 danske og den ene Prosser.

Men jeg skal vel ikke blande inn for mye DNA her.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 12 Jan 2013 15:22:32    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Nei, det forvirrer kanskje med mye DNA-prat, men det blir vel viktigere etter hvert innen slektsforskningen. Jeg ser de som har testet er veldig entusiastiske og engasjerte i å finne forbindelser til sine matcher Smile

"Ulempen" kan vel være at det kan avsløre evt. utroskap Sad

Legger ved et bilde med forklaring på min og Arnsteins Y-DNA R1a-gruppe. Arnstein er vel Z 283 eller L664 (?), jeg er Z284/L448.

(Trykk på bildet)
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 03 Feb 2013 19:51:28    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

"Hvem tror du at du er?" - Artig at ballettsjef Ingrid Lorentzen også nedstammer fra flere kjente Rørosslekter som Sund, Qvax, Selboe, Skancke og Prytz Very Happy

Legger ved slektstreet til Ingrids tipptippoldemor Gunhild Marie Mathiasdatter Sund, som er laget med velvillig assistanse fra Simon Trøan og Astrid Ryen.

Skulle noen ha tilleggsopplysninger, eller ser feil her, så vil jeg gjerne ha tilbakemelding!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 12 Jun 2013 21:20:40    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Odd skrev:
I Rørosboka bind 4 s. 74 står det at Johan Prytzer flyttet fra Kvikne til Røros først på 1670-åra. Har tidligere nevnt episoden som omtales i arbeidernes klageskrift til kongen i 1670, bl.a.:

".....Och saa to dage derefter er Claus Sommer (anm.: provianskriver og del av verkets daglige ledelse) hengaaed til Johan Prydses hus og der udhugget 3 sine(?) vinduer och det fierde har han udhugget, som skeede i mandens fraværelse, deroffer hans quinde som var frugtsommelig blef forskrækked och mist hendis foster..." Senere i dette skrivet omtales han som Johannes Pryser.

Det er hittil blitt antatt at denne omtalte Johan/Johannes er Johann Prytzer f. ca. 1600 (Anders Joensen Prytz sin far). Men er det sannsynlig at han i en alder av 70 år hadde en kone som var gravid? Dessuten opptrer Johann Prytzers kone Maren Iversdatter som enke ved kvegtellingen på Kvikne i 1657 (Krokmoen/Folk og buplasser...).

Men så dukker en annen Johan Prytz på Røros opp i "Verzeichnis der Deutschen Bergleute in Norwegen 1519-1711" (RA privatarkiv 335 Ragnvald Støren, boks nr. 6):

"Prytz (Prydser, Preusser), Johan kam im Jahre 1636 nach Kvikne Kupferwerk von Fossum Eisenwerk, wo er 1630 Heuer gewesen war. Heuer in Gabe Gottes Grube 1636, Seigersteiger 1648-52. Jørgen Prydtser, Bohrhauer, Gabe Gottes Gr. in Kvikne 1652, gestorben 1669. Johan Prytz, Røraas 1670, in Meldalen 1712, gestorben in Kvikne (Inset) 1740. Johanne Iverstochter Prytz, geboren 1659, gestorben Kvikne 1745, Lars Prytz, Daniel Prytz (Pritz) K.S. (anm. Kongsberg Sølvverk) 1696, Jacob Prytz, Ertzscheider, Røraas Kupferwerk 1698, Anders Jacobsen Prytz geboren 1683 (Aufenthalt in Trondhjem 1750), Ole Ellingsen Prytz geboren 1727, Kunstwarter Hellig Trefoldighets Gr. 1776."

Det var vel kanskje denne Johan Prytz som hadde en gravid kone i 1670? Ikke umulig, men da burde han vært født før 1650 og over 90 år da han døde i 1740. Heller ikke umulig.

Jeg har lett etter denne Johan blant etterkommerne av Iver Johansen Prytz og Paul Johansen Paulsmo Prytz på Kvikne/Innset, uten å finne noen som stemmer tidsmessig.

Så hvem kunne denne Johan/Johannes Prytz/Pryds/Pryser på Røros i 1670 egentlig vært?


Jeg har etter lang tids overveielse kommet til at Paul Johansen Paulsmo (Prytz) må være sønn av Johann Prytzer, slik som Snorre Prytz skriver i bind 1.2 s. 42 (se bildet) og at den Johan Prytz som var på Røros i 1671 og fikk vinduer innslått av Claus Sommer må være Pauls sønn Johan Prytz (ca. 1650-1740), jfr. Verzeichnis der Deutschen Bergleute in Norwegen 1519-1711 (RA privatarkiv 335 Ragnvald Støren, boks nr. 6). Altså mener jeg at Rørosboka og andre tar feil nå de skriver at det var Johann Prytzer som kom til Røros. Han var nok død ved kvegtellingen på Kvikne i 1657 - og kona Maren (Iversdtr.?) var da enke. Alle indisier taler for det! (Men se bort fra det som står om Andreas Dicther)
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 22 Okt 2013 17:11:46    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

I utklippet fra Snorre Prytz slektshefter i forrige innlegg står oppført en Malene som datter av Johann Prysser.

Snorre Prytz skriver videre at den eneste kilden han har til en datter Malene er bergingeniør Ragnvald Støren, som sier at overstiger Berendt Krause er nevnt som svoger av Jørgen Pryss (som ble drept av Krause i 1669). Krauses kone het Malene og mange har ut fra svogerbenevnelsen antatt at hun var datter av Johann Prysser.

Nå er det etterhvert fastslått at Krause var gift med Malene Simonsdatter (Hertel), som senere som enke ble gift med Peter Erichsen Grue. Om Krause først var gift med en Malene Pryss finnes det ingen dokumentasjon på. Det kunne like godt vært Jørgen som var gift med Malene Hertels søster. Broren Iver kunne også vært kandidat som svoger, men det er ingen oppkalling av Simon/Simen hos etterkommerne.

I Matrikuleringen 1688 på Røros dukker det imidlertid opp en Mallene Pryss, her:

http://arkivverket.no/URN:db_read/db/48037/359/

På side 361 til høyre mener jeg det er en Mallene Pryss som er nevnt sammen med Erik Glasmager og ???? - eller tar jeg helt feil? (er ikke så god på gml. håndskrift)

Jeg kan i div. slektkilder ikke finne ut hvem denne Mallene Pryss på Røros i 1688 kunne vært?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 07:04:42
Innlegg: 3735
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 22 Okt 2013 19:46:24    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hei Odd.

Det er nok Mallene Kruss det står. Jeg tror det må være Malene Simonsdatter Hertel, gift i første ekteskap med Berent Kruss(e), gift ca 1693 i andre ekteskap med Kullfogden Peter Grue. Malene Hertel Peter Grubes enke døde i 1730 87 år gammel.

Jeg antar Bernt Kruse (Krause) var død før 1688, siden enken står som bruker av volden.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 22 Okt 2013 20:11:18    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Takk Astrid, du har nok rett! Vanskelig å se forskjellen på P og K. I en tabell jeg har over gotisk skrift fra 1600-tallet er det vanskelig å skille mellom en K og P for et utrent øye Embarassed

Jeg hadde vel engentlig håpet på at vi kunne være på sporet av det moderlige opphavet til Jacob Anderssen Prytz' barn. Men det er nok for mye forlangt.

Ellers ser jeg at det er startet et emne vedr. stiger Iver Johansen Prytz kone på Kvikne, i Arkivverkets Forum her:

http://forum.arkivverket.no/topic/187382-stiger-iver-prytz-hvem-kunne- vcrt-hans-hustru/#entry1587592

Skal bli interessant å se om den gir noe nytt, kan vel ta inn noe derfra her hvis det er noe å melde Very Happy
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 21 Des 2008 12:55:01
Innlegg: 207
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 27 Jan 2014 17:11:31    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Viser til tidligere innlegg vedr. DNA-testing og evt. slektsforbindelse mellom Jacob Anderssen Prytz (1637-1722) og Anders Joensen/Johannsen Prytz (1645-1714):

Hvis det finnes en mannlig etterkommer av Jacob Anderssen Prytz (1637-1722) i ren farslinje (sønn av sønn av sønn ....) som leser dette:

Jeg er villig til å betale en enkel test av Y-DNA hos Family Tree DNA for å teste ut om Jacob og Anders (og vi) kan ha samme mannlige opphav, d.v.s. om det er samme Prytz.

Jeg er etterkommer av Anders i ren farslinje. Men også etterkommer av Jacob, men det er gjennom datteren (Ane) Margrethe g. Kuraas. Så en autosomal test som f.eks. Family Finder, som tester både fars- og morslinjer, vil ikke gi noe sikkert svar. I en slik test vil man kunne få "match" med mange forskjellige som man er i slekt med.

For dette formålet er det kun testing av det mannlige Y-DNA som duger!

Så ta kontakt!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 28 Apr 2014 11:06:17    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Har vel egentlig ikke så mye nytt å komme med. Jeg er nå antatt haplogruppe "R1a1a1*-Vikings", ikke særlig tysk akkurat!

Innen slektsforskningen er det viktig at de oppførte anene virkelig er genetisk korrekte, og om mulig kan bekreftes gjennom DNA-tester. Det er stadig fler som tester seg og sjansen for bekreftelse/avkreftelse av slektskap øker stadig.

I tillegg til å teste en mannlig etterkommer av overnevnte Jacob Andersen Prytz, er jeg derfor også interessert i en YDNA-test av en etterkommer av Elias Andersen Prytz (1694-1750).

Jeg betaler da for 12 markørers YDNA-test hos FTDNA for én etterkommer i ren mannslinje fra Jacob Andersen Prytz og én fra Elias Andersen Prytz!

Da er det bare å sende en email til odd.prytz@gmail.com, så avtaler vi resten Smile

Om man da vil utvide testen senere blir opp til den enkelte.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 01 Mai 2014 12:16:51    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Det ser ut til å gå i orden med Y-test av en etterkommer av Elias. Savner fortsatt kontakt med en etterkommer av Jacob, i ren mannslinje!

På bildet: Den mye omtalte oppgjørsseddel med Johan(n) Pryssers underskrift fra Kvikne Kobberverk datert 15. og 20. februar 1657.

Men jeg trenger hjelp til tyding av skriften (her er et forsøk, men veldig mye mangler ennå). Noen som kan hjelpe (med enkelte ord eller hele setninger)?:

"Eftersom Stiger Hans Jung Hans och Johann Prisser schall ............, at velforstandige Mann Otte Lorch paa Signeur Olluff Parsbergs vegne, haffuer ..........225 Tdr. Erds Ud.......Kaaberberigs gra=berg haben for paa Quechnne i Østerdallen och udi Signeur ..... Iffuer Prips Berighauptmands bestillings .......mod Hans Ko= Ma= Erds er bleffuen til Hütten førtt och i Kaaber for ........ Hans Ko=Ma= til bedste......att Stiger och Johann Prisser, till....................................

Datum Indsett dend 15 Februarÿ: Anno 1657.

..........................................(resten her er vanskelig ja)

Datum Qwechne denn 20 February Anno 1657

Hans Jung Hans Johan Prÿsser Egen Handt"
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 15 Jun 2014 12:29:08    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Her er noen bilder fra Kvikne Kobberverks lønnsregnskaper. Legg merke til de forskjellige stavemåtene for Johann Prysser: Prisser, Prÿser, Prÿdtzer

Eks.: Kvikne Kobberverks regnskap januar 1652:
"En tydsk Berig Sel nemblig Johan Prisser bekommer Maanitlig 7 Rigsdaler...." ( alltid høyest lønnet etter skiktmester Niels Ibsen og stiger Hans Junghans)

Lisbeth Thomasdatter Pryss på Røros var gift med Niels Nielsen Qvikne (1649-1730). Hun er sannsynligvis den Lisbeth Thomisdatter Prÿss som sammen med Anders Joensen Prytz var fadder for Lars Hiulmagers barn Gundell i 1695 (kb. s. 79). I 1699 er hun er hun fadder for Peder Strømmesens barn Kirsten og Benjamin Pettersen Grues og Anne Iversdatter Prytz barn Barbroe, i 1700 fadder for Jon Arnesens og Kirsten Andersdatter Prytz´barn Gullou. Hun er i det hele en ofte brukt fadder på Røros, nevnt i kirkeboka allerede fra 1691.

Iflg. Snorre Prytz´slektshefter kan hun være datter av bergskriveren Tomis Pryser på Kongsberg. Han ble begravet 23. februar 1697.

Det er tydeligvis en forbindelse mellom denne Lisbeth og de øvrige Prytz/Pryss på Røros.

Noen som har mer informasjon om Lisbeth og evt. forbindelse til Tomis Pryser på Kongsberg?[/i]
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 07:04:42
Innlegg: 3735
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 15 Jun 2014 15:58:54    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hei Odd.

Her har du lagt ut mye spennende som er verdt å studere nærmere.

Mens jeg husker det, har jeg et par bemerkninger. Det ene er navnet på kona til Nils Nilsen Qvickne. Det var skifte etter henne i 1710:

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Røros bergrett, Skifteprotokoll 3A 03 , 1706-1723, oppb: Statsarkivet i Trondheim

Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24716/83/

Hennes navn var Berit Toresdatter, som du ser allerede i andre linje i skiftet. Det står Thomasdatter i registret, men det er altså feil. Se også skiftet etter hennes slektning Peder Estensen Qvickne i 1746.

Lisbet Thomasdatter som opptrer flere ganger som fadder i KB 1691-1700 var gift med Henrich Pettersen Stricher (skifte 1721). Enkens Lagverge under skiftet var hennes bror Hr Contraleur David Thomesen.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 15 Jun 2014 23:05:44    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hei Astrid og takk for rettelsen! Du har oversikten som vanlig Smile

Vet du eller andre noe om Lisbeths herkomst? Og noe om hennes mann Henrich Pettersen Stricher ? Mener å ha sett det navnet ifbm Røros Kobberverk?

Kom han fra Kongsberg til Røros så styrker det teorien om at faren hennes var Thomas Pryser.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 02 Des 2004 07:04:42
Innlegg: 3735
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 18 Jun 2014 15:15:07    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Odd skrev:
Hei Astrid og takk for rettelsen! Du har oversikten som vanlig Smile

Vet du eller andre noe om Lisbeths herkomst? Og noe om hennes mann Henrich Pettersen Stricher ? Mener å ha sett det navnet ifbm Røros Kobberverk?

Kom han fra Kongsberg til Røros så styrker det teorien om at faren hennes var Thomas Pryser.


Henrik Pettersen er i manntallet for Røros 1701 41 år og "Gastgeber" og bor på gården Lill Ryen som han eide. Jeg kjenner ikke til hans opprinnelse. I skiftet etter ham i 1721 fremkommer det at hans enke Lisbet Thomasdatter hadde som lagverge sin bror David Thomassen ,"Deres Kongelige Majestets tilbeskikkede Controleur over de Nordenfieldske Kaaberverker".

Lisbet Thomasdatter og David Thomassen hadde en søster på Røros Marit Thomasdatter som var Oberstiger Søfren Ibsen første kone. Skiftet etter henne var i 1695, ved skiftet møtte Henrik Pettersen som de umyndiges nærmeste pårørende på mors side. David Thomassen skyldte 42 riksdaler til boet.

Hva jeg fant ved søk på nettet "David Thomassen", en Pdf-fil (Bjørn Nyheim), som ga følgende opplysninger: David Thomassen født på Indset 5/9-1658 (foreldre: Thomas Davidsen og Ellen Eriksdatter Blix) død i Børsa 6/7-1731. D. T. var gift med Mette Jensdatter Svabo.

Her er skiftet etter David Thomassen afgangen Assessor udi det Nordenfiældske Bergamt:

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Strinda og Selbu sorenskriveri, Skifteprotokoll 3Aa 03 , 1720-1731, oppb: Statsarkivet i Trondheim.


Permanent sidelenke: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24736/356/

Vakker gotisk håndskrift og et langt skifte. Enken er til stede (hennes navn Mette Svabo nevner et stykke uti skifte). Videre eldste sønn Thomas Davidsen som bor på Stoer-Fossund. To sønner som oppholder seg i Bergen: Hans Davidsen Svabo og Sacharias Davidsen Svabo. Senere nevnes en sønn Nicolai og to døtre (kunne ikke se deres navn nevnt.

Jeg fant at Assessor David Thomassen ble begravet i Buvik kirke, ingen alder nevnt.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 18 Jun 2014 16:49:33    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Fantastisk god "research" Astrid! Spennende stoff du legger fram her!

Det er mye bergverksfolk i kretsen rundt Lisbet! Overstiger Søfren Ibsen kom vel sannsynligvis fra Kongsberg til Røros og hadde med seg kona (og svigerinne Lisbet) derfra? Har ikke funnet ham nevnt på Kvikne/Innset, men (broren?) Niels Ibsen var skiktmester der samtidig som Johann Prysser.

Når Lisbet ved denne dåpen kalles Pryss, så er det vel samme Lisbet vi snakker om?:

http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070907650651.jpg

Mulig slektskap mellom Pryser på Kongsberg og Prysser/Pryser/Pryss/Prytz på Kvikne og Røros (disse navnevariantene, og flere til, brukes jo om hverandre i forskjellige sammenhenger)?

I tilfelle skulle det vært interessant å finne ut mer om denne bergskriveren Tomis Pryser på Kongsberg!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 21 Jun 2014 08:39:18    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Da foreligger resutatet av DNA-test av Y/mannslinjen Prytz. Steinar Prytz stilte opp som tester - og vi er i samme gruppe med 0 i diff. på 12 markører. 100% sikker avstamming er det ikke før man har tatt minst en 37 markørers test, men jeg tror vi med stor sikkerhet kan fastslå at vi har samme røtter, dvs. neppe noe utroskap blant våre formødre her. Steinar er etterkommer av Anders Joensen Prytz´s sønn Elias og jeg av sønnen John.

Men ingen etterkommer av Jacob Anderssen Prytz har dessverre meldt seg. Tilbudet om gratis testing står ved lag!

Legger ved et bilde som viser vår felles Y-haplogruppe R-M 417 (R1a1a1). Jeg har testet 67 markører, så jeg befinner meg p.t. lengre nede i bildet, på L448 (Norsemen/Vikings), sannsynligvis YP355, for jeg har testet negativt på CTS4179 (Scots).
Ha en fin sommer alle sammen, her på Røros går snøskurene tett
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 28 Jun 2014 16:53:48    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

I DISSE AGURKTIDER - Slektsforskning på Prytzslekt via gentesting kan være veldig spennende.

Her er noen kart over mine (og Steinar Prytz sine) treff på fjerne Prytzslektninger ved testing av YDNA (Prytz-DNA'et) hos FTDNA.

Har dessverre ikke funnet noen dokumentérbar forbindelse til noen så langt.

Men så dukket det opp en interessant match i Tyskland, like ved siden av Johann Pryssers antatte fødested; Dominicus Nicolai (1515-). I Sverige nevnes også en Dominicus Nicolai med samme fødselsår, men antatt født i Sverige. Han var prest.

I Sverige opptrer en presteslekt etter Nicolaus Benedicti Tumbosiensis Prytz Nericius (1572-1619), hans barn kaller seg Prytz, bl.a. presten Nicolaus Nicolai Prytz. Har heller ikke funnet noen dokumenterbar forbindelse med eller mellom disse.

Men jeg har YDNA-treff med en etterkommer i hver av disse slektene! Og de ovenfornevnte er den eneste mulige forbindelse oss imellom som vi har funnet så langt.

NOE Å SPEKULERE OVER MENS VI VENTER PÅ SOMMERVARMEN? (i hvertfall her på Røros)

PS! Den hvite markeringen ved siden av Newlin/Dominicus Nicolai, jfr. det siste bildet, er Johann Prysser
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 27 Jul 2014 20:31:13    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

For ordens skyld, YP355 bekreftet fra FTDNA, se bilde "R1a Clades" i innlegg av 21. juni ovenfor. Mer info. kommer etterhvert som fler tester seg og resultater foreligger.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 03 Aug 2014 10:53:25    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

YP355 er ganske sjelden, her er de som er funnet i Europa foreløpig. Den "tyske" er Johann Prysser (meg). I tillegg finnes det noen i Amerika, de har europeiske aner. Men de fleste her har da aner fra Norden og De Britiske Øyer som vi ser. Ikke fler tyske foreløpig. Man mener mutasjonen YP355 oppsto for mer enn 2000 år siden:

"The overall distribution pattern seems to resemble that of its brother clade CTS4179, as they both cover mostly Fennoscandia and the Isles, showing the highest frequency in Norway (please note that this is just a provisional conclusion based on the distribution of some STR-defined clusters that are predicted to be either CTS4179+ or YP355+). This suggests that YP355 has initially expanded long before the invasion of the Norse Viking started in the second half of the first millennium AD, which is also consistent with some provisional TMRCA estimates suggesting that this subclade is almost certainly older than 2000 years".

Det blir spennende å se etter hvert som fler tester kommer til!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 31 Aug 2014 10:34:21    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Dette innlegget er også postet under Rennebu og Tynset:

Finnes det en etterkommer i rett nedadstigende mannslinje fra kullebrenneren Paul (Pål) Johansen Paulsmo/Prytz f. ca 1630? (Pålsplass/Strand/Innset el. Kvikne) som er villig til å teste sitt Y-DNA gratis?

Jeg prøver å finne ut om det er slektskap mellom Paul på Innset/Kvikne og Anders Joh(a)nsen Prytz og Jacob Anderssen Prytz på Røros. Samtidig kan det evt. verifisere om sjaktstigeren på Kvikne, Johann Prysser/Prytzer/Prytz, er eller har felles forfar med disse.

Jeg har testet mitt Y-DNA (67 markører) hos FamilyTreeDNA og også hos Genebase/DNA Ancestry Project. Jeg nedstammer fra Anders og da sannsynligvis også fra Johann i ren mannslinje (sønn av sønn av sønn osv.) Har allerede kontrolltestet med en etterkommer av en annen sønn av Anders, og det ser ut til at vi begge nedstammer fra Anders i hvertfall. Mangler ennå test av en etterkommer av Jacob i tillegg til Paul.

Jeg tilbyr da å betale for en inngangstest på 12 markører Y-DNA hos FamilyTreeDNA. Ta kontakt med meg på email: odd.prytz@gmail.com

Om også noen som leser dette har tips om etterkommere i ren mannslinje fra Paul og (eller evt. Jacob), vær så snill og ta kontakt!

Hilsen Odd Prytz, Røros
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 22 Sep 2014 11:46:45    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

HVEM VAR FEDRE TIL MARIT ELIASDATTER OG BRYNHILD ERIKSDATTER, ANDERS JOENSEN PRYTZ 2 KONER?

"Rørosslegten Prytz stamfar" Anders Joensen (ca. 1645-1714) var gift minst 2 ganger. Hans ene hustru het Marit Eliasdatter, den andre Brynhild Eriksdatter (Grue?, datter av pliktfogd Erik Petersen Grue iflg. Roger de Robelin?).

Ut fra de årstall vi kjenner fra før var sannsynligvis Anders gift med Marit Eliasdatter på Kvikne før han kom til Røros i 1676/77. De eldste barna var Anne Cathrine, Kirsten f. 1676 og Joen f. 1683.

Brynhild er nevnt som Anders Prytzis i bergrettsprotokoll av 24.11.1697 og må være kone nr. 2. Deres datter Anne blir døpt 5.7.1691. Blant fadderne er er Hellene Grubbe (Brynhilds søster?). Dvs. at Anne f. 1691 og Elias Anderssen Prytz f. 1694 må være halvsøsken av de første tre.

Elias var et lite benyttet navn på Kvikne. Snorre Prytz nevner i sine slektshefter (bind 1.1 s. 54) en Elias Mogensen som var tjener hos hr. Hans, presten på Tynset, men han tror heller ikke denne Elias hadde noe med Prytz å gjøre. Mogens/Mons er ikke brukt i etterslekten heller.

Jeg har lett etter en sannsynlig Elias på Kvikne - og funnet kun én kandidat: ELIAS KUFFLER

Elias Kuffler (også skrevet Kichler?) var iflg. Ragnvald Størens "Kvikne Kobberverks historie" s. 101 sønn av Jacob Kuffler som innkom til Kongsberg fra Harz i 1624. Elias kom til Kvikne i 1635 bl.a. sammen med Tobias Kupfer, Andreas Kolberger og Hans Kaufmann. Flere av disse tyskerne dannet akkordlag i Gabe Gottes sammen med bl.a. Johann Prysser, som er antatt far til Anders Joensen Prytz.

Jeg har i Riksarkivet "EA-3222 Rentekammeret inntil 1814, Rev. regnskaper, Bergverksregnskaper serie Rcd - Kobberverks- og tienderegnskaper (1628-1811), Guds Gave (Kvikne) Kopperverk" funnet regnskapene for 1632-1656 (m. innlegg fra 1657). Dessverre finnes ikke mye av regnskaper fra 1632-35 i de tilsammen 13 arkivboksene. Den 13. boksen, som er merket 1632-35, heter riktignok "Viktige antegnelser", men inneholder sparsomt med regnskaper.

I tillegg til de rene lønningslister fant jeg også regnskapssider for utbetalinger til akkordlagene som leverte malm til verket. På disse er det tyske navn som går igjen. Blant dem er Elias Kuffler, Johann Prysser, Hans Schreiner (Zreiner), Madz Krezell, Andreas Kullberger og Hans Kaufmann. Elias og Johann har mange slike oppgjør sammen, se et par eksempler i bildene fra 1636 og 1639. Elias Kuffler og Johann Prysser var da nære kolleger og begge gift med norske kvinner, sikkert også Elias med datteren med det norske navnet Marit. Og sikkert samme omgangskrets i det "tyske miljøet" på Kvikne.

Jeg fremsetter derfor følgende hypoteser:

1. Anders første kone het Marit Eliasdatter Kuffler

2. Hans andre kone het Brynhild Eriksdatter Grue

3. Anne Cathrine, Kirsten og Joen var halvsøsken av Anne og Elias

Og da passer det godt med kommentarer, motforestillinger, kritikk og evt. bedre forslag Exclamation
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 15 Feb 2013 02:36:29
Innlegg: 429
Bosted: Horten

InnleggSkrevet: 08 Nov 2014 12:30:59    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Jeg kom over et skifte i Danmark hvor det nevnes navn som Bagge, Preuss og hytteskriver ved sølvværket i Kongsberg 1771.

Hvorvidt dette er relevant for denne slekten har jeg ingen formening om, men det er jo greit å få det avkreftet/bekreftet.

Sitat:
880 Mette [Jensdatter] Bagge i Ringkøbing. 25.7.1771, opslag 600.
Enke efter Johan Christoffer [Jacobsen] Eilertz, præst i Ringkøbing og Rindum. Fordeling af arv til søns børn A:
1) Mette Bagge Eilertz g.m. Peder Steensen, præst i Vinje i Kristiansand stift i Norge
2) Karen Eilertz g.m. Johan Casper Preuss, hytteskriver ved sølvværket i Kongsberg i Norge
3) Andreas Eilertz.
FM: afdødes søn Christen Lodbjerg Eilertz i København ved svoger Peder Tang i Ringkøbing.
[Hele skiftet ses Hind herred gejstlig 19.5.1770 lbnr.11].


http://www.brejl.dk/ring.html
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 13 Nov 2014 12:10:25    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hei Jørgen!

Jeg vet kun at Jens Iversen Prytz (1717-1783) fra Kvikne flyttet til Kongsberg og skrev sitt navn Preuss. I hvertfall gjorde etterkommerne det - i forskjellige varianter: Preus-Preuss-Prøis-Prøys osv.

Johan Casper Preuss er ukjent for meg, er ikke nevnt som sønn av Jens i min oversikt. Så om det er samme slekt vet jeg ikke. Johan er også et mye brukt navn i Prytzslekten.

Som en kuriositet kan jeg nevne at Jens sin mor var Kirsti Knudsdatter Bagge (1700-1776) og at hans kone var Anne Marie Knudsdatter Skancke (1726-1798). Og at hans bror var Steen Iversen Nergaard (1724-1811) og var g.m. Anne Maries søster Gunilla Knudsdatter Skancke (1720-1808).

Også at den antatte datteren av bergskriver Tomas Pryser (d. 1697) på Kongsberg, Lisbet Tomisdatter Pryss, bodde på Røros og hadde forbindelser til Prytz/Pryss-familien på Røros.

Her er det mange navnelikheter ute og går (Johan, Preuss, Bagge, Jens, Steen). Sannsynligvis tilfeldigheter?

Kanskje har noen bedre oversikt enn meg? Kunne vært interessant om vi fant en mulig forbindelse her!


Sist endret av dn24061 den 02 Mar 2017 22:30:57, endret 1 gang
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 25 Mar 2015 07:51:45    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

RØRAAS HISTORIE av John Rasmussen Prytz

Denne foreligger i 3 bind på Rørosmuseet, to av bindene som upublisert manus (håndskrevet).

Jeg avfotograferte alt dette for 4 år siden og har fått tillatelse fra Johns etterkommer Mette Prytz Solberg og Rørosmuseet til å publisere dette.

Jeg hadde håpet på å skaffe sponsorer til å utgi hele verket i bokform, men dessverre uten respons.

Jeg har derfor vært i kontakt med Lars Ove Wangensteen som i sin tid hjalp meg å legge de fotograferte sidene ut på nettet som flipping-book. Han har nå laget en pdf-fil for meg.

Vi er enige om at denne filen legges ut for nedlasting på denne lenken ut året 2015:

http://wangensteen.net/diverse/roeroshistorie.pdf

Nedlastingen tar en stund, så vær tålmodig!

Så benytt deg av dette tilbudet nå i år! (denne meldingen er også lagt ut under Røros)

Lykke til! Og God Påske Very Happy
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 27 Mar 2015 15:33:23    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Takk for tilbudet, men etter nå å ha forsøkt diverse nedlastinger med tre ulike nettlesere er jeg like langt...

Den ene laster noenlunde raskt ned, men åpner ikke pdf-filer. Den andre går nærmest i vranglås etter å ha vist bunnteksten på en av sidene (den med rettighetene til stoffet), og den tredje åpner en pdf-leser som ikke viser noenting, selv etter en god del tids "nedlasting".

Tidligere har jeg ganske kjapt lastet ned hele bøker fra Wangensteen uten noe problem, så jeg lurer virkelig på hva slags "evigvarende" system som er i aktivitet ved herværende anledning. Foreløpig må jeg nok dessverre bare gi opp dette.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 27 Mar 2015 16:13:45    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Hei Odd Roar!

Jeg sjekket at linken funket, både før og etter innlegget her. Jeg hadde ingen problemer med nedlastingen, selv om det tok litt tid (ca 400MB).

Men jeg har installert "PDF Viewer" på min Mac fra før. Kanskje det utgjør forskjellen?

Ikke kan filen mailes heller, på Gmail er det max 30MB. Og her på Slektsforum max 20MB for innlasting.

Ikke vet jeg - og dataekspert er jeg ikke. Men Lars Ove kan kanskje hjelpe hvis tilleggsprogrammet heller ikke monner!

Ønske deg en riktig God Påske!

Hilsen Odd

PS! Er det fler enn Odd Roar som har problemer så er det greit å få vite om det! Evt. andre råd for nedlasting?

Har forespurt Rørosmuseet om de kan laste ned og legge ut, men ikke fått svar forløpig. Jeg informerer så snart det evt. er noe nytt.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Aug 2009 07:37:43
Innlegg: 209
Bosted: RØROS

InnleggSkrevet: 27 Mar 2015 16:48:49    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Tok en ny sjekk akkurat nå, det tok 3min og 55 sek å laste ned filen (416MB på min Mac) Smile

(men det er vel litt avhengig av linjehastighet og utstyr ellers)
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 27 Mar 2015 16:57:23    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Takk for rask reaksjon!

Har nok på alle tre nettleserne (Opera, Firefox og Chrome) brukt en del mer tid enn det, så jeg vet ikke helt hva problemet består i. Har tid til å vente, så få vi se om nettstedets eier har mer peiling.

Jeg har jo også pdf-lesere installert, så det skal ikke være det som mangler. Andre pdf-filer åpner seg greit, unntatt ved nedlasting i Opera.

Holder jo til i ødemarken litt nordøst for Bergen, men såkalt bredbånd har jeg likevel hatt i snart ti år, så normalt går nedlasting ganske raskt, også av større filer.

Noe annet:

Gjør oppmerksom på at det eldgamle problemet med identiteten til Henrik Anderssen Flor nylig er blitt løst. Regner med at det må være en del ætlinger etter ham i Røros-trakten også. Dertil har han jo litt interesse i forbindelse med byggingen av Bergstadens Ziir.

God påske til deg også!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 10 Jan 2011 03:05:43
Innlegg: 942
Bosted: OSLO

InnleggSkrevet: 27 Mar 2015 19:55:45    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Jeg bruker Linux, og lastet ned hele filen til min maskin med en kommando som heter 'wget', og ikke via nettleser, og det tok 8-9 minutter til en gammel P4 PC med en trådløs USB-pinne.

En nettleser som f.eks Firefox kan ofte ha satt en fast 'cache', et mellomlagringsområde, og hvis den er full stopper prosessene ofte ganske enkelt opp, uten noen forklaringer på hvorfor! Det kan settes andre verdier i 'preferences' eller 'innstillinger' eller hva det måtte hete.

Men jeg har også store problemer med å åpne filen, og det tar eeeevigheter å bla på min steinalderPC. Litt av problemet er formatet, det er brukt en veldig stor oppløsning på bildene som er av dobbeltsider, som gjør at man lett kan lese teksten. Hvis man har et godt program som håndterer pdf.-filer, så kan det kanskje lønne seg å kopiere til et mindre format, uten sideindex. Jeg kommer sjøl til å dele opp filen etter bok, d.v.s. i 3 separate deler, slik at de blir lettere å bla i.
Det hadde også vært lettere å åpne filen som ren svart/hvit, ikke gråtoner som nå, men da måtte teksten ha vært skannet som tekst, ikke fotografert. Det er en av svakhetene med avfotograferte kilder, kameraet tar bilder! Very Happy
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Des 2004 11:01:39
Innlegg: 602
Bosted: LONEVÅG

InnleggSkrevet: 27 Mar 2015 20:48:58    Tittel: Re: Prytz - Bergverksslekten fra Kvikne og Røros Svar med Sitat

Takk for orienteringen!

Jeg har en PC som er mindre enn ett år gammel, så det bør ikke være problemet. Hadde ventet at den påstått raske Chrome i alle fall hadde klart jobben. 400 MB er da vel ikke så mye, kun 0,4 GB.
Over 8 MB skal jeg kunne få lastet ned pr. sek., så under ett minutt burde vel faktisk det hele da ta.

Opera lastet ganske raskt ned, men den varianten jeg har nekter å åpne pdf-filer, så da blir det jo vanskelig når det heller ikke er mulig å gi lagringskommando til slikt nedlastet stoff i den nettleseren. Nyere utgaver av Opera har klart å få med en del tull, som tidligere varianter ikke hadde! (Noe galt har det gjerne vært der hele tiden, men feilene skifter.)

Som sagt, så har jeg tidligere ikke hatt problemer med hele bøker fra Lars Ove, så kanskje han kan løse dette også en eller annen gang fremover.

Det finnes en haug andre nettlesere som kan prøves, men når tre helt forskjellige slike ikke evner dette, så er vel feilen helst et annet sted å finne.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Vis Innlegg fra:   
Start nytt emne Alle klokkeslett er CET (Europa)
Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4  Neste
Side 3 av 4
 
Gå til:  
Du kan ikke starte nye emner i dette forumet
Du kan ikke svare på emner i dette forumet
Du kan ikke endre dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke laste opp filer til dette forumet
Du kan ikke laste ned filer fra dette forumet


Powered by phpBB 2.0.14 © 2001, 2002 phpBB Group