Slektsforum Slektsforum
Slekt og Data
 
 HjelpHjelp    SøkSøk     Logg InnLogg Inn  Bli medlemBli DIS medlem  engelsk
Hvordan logge på? Les her om registrering og pålogging.
Start nytt emne    
Vis forrige emne :: Vis neste emne  
Av Innlegg
Skjult navnBle registrert: 07 Mar 2006 05:25:56
Innlegg: 760
Bosted: ÅLESUND

InnleggSkrevet: 20 Feb 2017 13:39:30    Tittel: Kolbein Olsen Klokk - frå Honningdal? Svar med Sitat

I Bygdebok for Skodje: Gard og slekt, bd 1 under Gnr 8 Honningdal, side 96 står: Vi veit at førstnemnde Olluf hadde ei dotter gift med Colben Olsen Klock, og sønene Anders og Jakob som vart på garden:
http://www.nb.no/nbsok/nb/f6780faa32f308ecf50d6978e7138394?index=2#101

I Gardssoga for Sykkylven, bd 4 side 245 står om den same Kolbein Olsen: Kolbein var anten son eller svigerson til Ole Honningdal. Det går fram av ei sak på tinget i Valle 23/2 1650. Og så er det referert frå saka.
Saka finn vi i tingboka i 1650 side 119a:
https://media.digitalarkivet.no/rg20090514630126
Oluff Oluffßen Spilcheuuig fordrer for[schreff]ne Oluff Honningdals Arffuinger, som er Colben Kloch och Anders Oluffßen, formedelst endell schyld deriß Sal. fader och werfader war pligtig
thill Sal. Peder Pederßen Wegsund, epter Affregning giort 1633 den 2 Nouemb. Nemblig 36 tylter boer och ste boerd, desforuden Rester Colben paa en halfftønde
Roug – 100 Knaphold, Sampt iiij w R.fisch for – j pund Smør; der till for Citerit Suarett at dj iche gielden kan negte, men formente den paa schifftet burde werit Kraffd
Conclusio
Denne Sagh befinder wj att were Imod lougen wdi AB vi Capt. som formelder ingen bør att Arffue, førend ald loulig schyld och gield først er betalt. Och epterdj den Sal.mandz Arffuinger hans epterladenschab hemmeligen haffuer schifft, och iche hans gield betalt, men hans løßøre och odels gods tileignet, och epterdj løßøren er spollerit bør dett faste gods were til wnder pant, som Anders besidder, och deraff giffue Aarlig landschyld, Indtill hand och dj Andre Arffuinger betaller deriß sal.faders schyld epter KB 6 Capt.

I tingboka 1652-1654 side 67b finn vi dette:
https://media.digitalarkivet.no/rg20090514630224
Colben Olsen boendis i Honningdal, for Reten møte och gaff tilkiende, at hand med hans hustrues uille och sambtøcke haffe Soldt och affhendt fra sig och sine Arffuinger och til sin brodersøn Poffuel Knudsen i Honingdal och hans Arffuinger et halfft Mellag Odels gods, som hans Sal. fader Ole Olsen Arffuelig er tilfalden, ligendis udj Honningdal huilchet for[schreffne] Poffuel sielff bruger och besider, huor fore hand haffe annamit och Oppebaarit udj Kiøb fire Rdr och j Rdr udj Schødnings Øre

Kan det vere den same Kolbein Olsen det er snakk om? Kolbein Olsen Klokk var brukar på Klokk (på andre sida av Storfjorden) 1635-1666, og skulle då ikkje vere busett i Honningdal?
Synest dette er noko forvirrande. Er det nokon som har oppklarande opplysningar? Son eller svigerson?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Vis Innlegg fra:   
Start nytt emne Alle klokkeslett er CET (Europa)
Side 1 av 1
 
Gå til:  
Du kan ikke starte nye emner i dette forumet
Du kan ikke svare på emner i dette forumet
Du kan ikke endre dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke laste opp filer til dette forumet
Du kan ikke laste ned filer fra dette forumet


Powered by phpBB 2.0.14 © 2001, 2002 phpBB Group