Slektsforum Slektsforum
Slekt og Data
 
 HjelpHjelp    SøkSøk     Logg InnLogg Inn  Bli medlemBli DIS medlem  engelsk
Hvordan logge på? Les her om registrering og pålogging.
Start nytt emne    
Vis forrige emne :: Vis neste emne  
Av Innlegg
Skjult navnBle registrert: 06 Feb 2014 06:10:46
Innlegg: 45
Bosted: Trondheim

InnleggSkrevet: 11 Des 2015 02:15:53    Tittel: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

I løpet av 2014 og 2015 er det lagt fram resultater fra flere omfattende nye internasjonale vitenskapelige DNA-studier av de tidligste folkevandringene inn til Europa fram til for 2000 - 3000 år siden. Hovedtrekkene i totalbildet per 2015 kan, slik jeg har forstått det, noe forenklet oppsummeres slik:

1) Neandertalere kom fra Afrika ca 300 000 - 400 000 BP (før nåtid) og døde ut ca. 30 000 BP.

2) Anatomisk sett moderne mennesker kom fra Afrika via Lilleasia ca 40 000 BP. Disse menneskene refereres gjerne til som tidlige europeiske steinalder jegere, fiskere og sankere. De kjente Cro-Magnon hulemaleriene ble laget av disse menneskene for ca. 20 000 siden. Fram til 3000- 4000 år etter siste istid var disse steinalder jegerne de eneste menneskene i Europa og dermed også de som kort tid etter sist istid befolket hele norskekysten fra Halden til Kirkenes (Ahrenburgkulturen). De var dermed uomtvistelig Nordens urbefolkning.

3) Jordbrukere fra Lilleasia ankom Sørøst-Europa ca 8 000 år BP og utbredte seg gradvis over hele Europa. De ankom Norden større omfang først et par tusen år senere. I Sør og Mellom-Europa har de fleste mennesker i dag 30-40 % av sitt DNA fra henholdsvis steinalder jegerne og de tidlige jordbrukerne.

4) Mennesker som levde av jakt og reinsdyr drift ankom fra Nord-Sibir til nordlige Europa ca. 4000-5000 BP. De fleste med slekt fra nordlige Skandinavia, inklusive Finland, har fortsatt betydelig mengder med DNA fra disse asiatiske innvandrerne.

5) For ca 3000 - 4000 år siden ankom et betydelig antall mennesker fra områdene nord for Svartehavet først inn i Sørøst-Europa, men deretter inn over også resten av Europa. Disse levde hovedsakelig av kvegdrift (mest sauer) og var opprinnelig ikke fastboende.

På nettstedet GEDmatch.com kan man laste opp sine egne DNA-data og selv fore ta en rekke kartlegginger basert på disse DNA-dataene (gratis). Det interessante i denne sammenheng er at en av det tingene som man kan få fram estimater for, er hvor mye av ens egen DNA stammer fra de fire sistnevnte folkevandringsgruppene.

Bruk av dataprogrammet MDLP K23b gir prosentandel DNA fra hver av de fire sistnevnte folkevandringsgruppene. Programmene i GEDmatch kan også bruker til å fortar tilsvarende analyser på DNA-dataene fra andre brukere som tillater at slike analyser foretas av andre. Resultatet er vist i figuren nedenfor. Som jordbruker er her regnet både gruppe 3 og 5. «ARKTISK» omfatter her det som i teksten ovenfor er kalt mennesker fra Nord-Sibir. De 39 personene som inngår i figuren er sortert etter stigende prosentandel jordbruker DNA.

Det for meg helt overraskende her er at samer, finlendere og mennesker med norsk avstamning har omtrent samme %-andel av sitt DNA fra de tidlige europeiske steinaldermenneskene (Nordens urbefolkning). For personene med henholdsvis genprøve nummer 1, 2 og 3 (helt til venstre i figuren) ligger det an til at minst 80-90% av deres DNA kommer fra samiske aner. Det ser ut til at det er første gang noen har fått fram resultatene vist i den vedlagte fila, selv om det hele veien altså kun er brukt standard metoder.

Da jeg er relativt fersk innen alle former for sekts granskning, er jeg meget interessert i å finne ut om også andre har gjort tilsvarende funn og hvordan de eventuelt tolker dataene.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 06 Des 2009 12:33:27
Innlegg: 352
Bosted: STAVANGER

InnleggSkrevet: 11 Des 2015 11:20:54    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Morsom og interessant analyse.
Jeg har nå vært inne på GEDmatch og lastet opp mine DNA-data, og kjørt den nevnte MDLP K23b analysen. Jeg ser at du med fordel kunne bruke samme terminologien, altså benevnelsen på de 5 folkegruppene du har listet opp, som brukes i MDLP analysen.
Jeg har litt problemer med å koble mitt resultat til "dine" benevnelser?

Vedlagt min MDLP K23b analyse.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 06 Feb 2014 06:10:46
Innlegg: 45
Bosted: Trondheim

InnleggSkrevet: 11 Des 2015 23:11:25    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Følgende definisjoner er benytte i samband med det viste diagrammet:

Jegere : = European_Hunters_Gatherers
Arktis := East Siberian + Ancestral Altaic+ Paleo Siberian + Tungus Altaic + Artic
Jordbrukere := Caucasian + European Early Farmers + Near East

For deg gir dette: Jegere= 41.64 %, Jordbrukere = 42.4% og Arktis = 8.69 %, hvilket faktisk ser ut til å ligge litt til venstre for normalverdiene til typiske søringer.

Til sammenlikning har man:
MME(min kone , 3% finsk ifølge 23andMe) Jordbruker = 42.8%
GE(min sønn , 23% finsk ifølge 23andMe) Jordbruker = 39.0%
AE(meg selv, 44% finsk ifølge 23andMe; 41% finsk og Nord-Sibirsk ifølge FTDNA) ) Jordbruker = 35.8%.

«Finsk» hos 23andMe ser ut til å være (finsk+samisk). Legg ellers merke til at vår sønn ligger svært nær middelverdien for hans foreldre. Dette er en viktig selvkonsistenssjekk.

Legg også merke til at testene beskrevet ovenfor er av autosomalt DNA, dvs. at antallet genmarkører som analyseres, er mer enn 1000 ganger større enn for mt-DNA og Y-DNA og tilsvarende mange ganger mer slagkraftig.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 15 Aug 2006 03:12:27
Innlegg: 110
Bosted: KVALØYA

InnleggSkrevet: 12 Des 2015 19:39:27    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Arnljot Elgesæther.

Det du skriver om samer høres merkelig ut. Såvidt meg bekjent, så har ikke samer mer asiatisk dna enn europeere flest, heller tvert om. Jeg hadde selv en samisk oldemor (på morsiden), og har da selvsagt tatt en mitokondriell dna-test. Denne viste at samer er en folkegruppe som har eldgamle røtter i Europa, og i likhet med de fleste andre folkegrupper er samene oppstått av mange folk som i tidens løp har smeltet sammen. Noen av samenes forfedre stammer fra den gamle europeeiske jeger-/sankerbefolkninga, andre av forfedrene stammer fra Middelhavsområdet, atter andre fra Midtøsten, og faktisk bare en liten andel fra Asia. Det blir feil å si at samene innvandret hit til landet for 3000-4000 år siden, men noen av samenes forfedre har selvsagt innvandret da, noe man finner ut av ved å teste y-kromosomer. Ganske betegnende er det at samer deler dna med folkeslag som berbere og baskere, noe som sier sitt. Ganske mange samer tilhører haplogruppe V7a1. Når det gjelder det mannlige y-kromosomet, så har jeg forstått det slik at samer og kvener i stor grad tilhører samme haplogruppe (N). Ettersom min fars familie har en kvensk opprinnelse via farslinjen, så har jeg selvsagt sørget for å få dna-testet denne også. Her er den østlige linken til stede, i den forstand at kvener visstnok er mest beslektede med russere, noe som tyder på at kvenenes forfedre kom til Nordkalotten østfra, via de baltiske landene. Dette kan gjerne ha skjedd for 3000-4000 år siden.

Tilføyelse: I følge National Geographics Geno.2- prosjekt er fordelingen som følgende på den samiske "morslinja":
48 % Northern European
22 % Mediterranean
16 % Southwest Asian (Iran, Irak…)
10% Northeast Asian
2 % Native American (!)

Når det gjelder neanderthalerne, så er dette en befolkningsgruppe som har utviklet seg etter "utvandringa" fra Afrika. Både neanderthalere og moderne mennesker stammer fra Homo Heidelbergensis, såvidt jeg har forstått.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 06 Feb 2014 06:10:46
Innlegg: 45
Bosted: Trondheim

InnleggSkrevet: 14 Des 2015 16:58:38    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Jeg er i oppmerksom på de fleste poengene som du bringer opp, da de blir framført på mange hold. Når den endelig historien skal skrivelsen, må selvsagt alt som kan dokumenteres, komme med på en seriøs måte.

Grunnen til at jeg brakte opp dette viktige og stadig tilbakevendende spørsmålene om hvordan dagens ulike folkegrupper i Norden oppstod rent biologisk, er at norske medier og mange debattanter ikke ser ut til å følge spesielt godt med det som foregår på forskingsfronten, når de gjelder disse problemstillingene.

Følger man derimot jevnlig med på hva for eksempel BBC har å fortelle, blir situasjonen en annen:
http://www.bbc.com/news/science-environment-29213892
Den fulle vitenskapelige artikkelen kommer opp ved å klikke på Nature journal reports i teksten like under det første bildet. For de som ikke måte vite det: Nature er en av verdens mest ansette vitenskapelige tidsskrifter. Det vedlagte bildet er henter fra den sistnevnte artikkelen.

Hvis man for argumentets skyld tror på de resultatene som beskrives, og man skal har en usedvanlig god begrunnelse for å gjøre noe annet, ser man direkte at de eneste menneskene som kunne være de som befolket norskekysten den første tida etter siste istids slutt, var det som i Nature artikkelen kalles «European Hunter-Gatherers». Og ikke bare det: Denne urbefolkninga av steinalder jegere, fiskere og sankere var alene om å være bosatt i Norden de påfølgende ca. 5000 årene.

Det er selvsagt fortsatt tillatt å ha sin tvil, men her vil det kunne være interessant å se hva det DNA som vi alle er bærer av, har å si om saken. Det er dette som er gjort i den grafen som ble lagt ved mitt første innlegg i denne saken.

Fra denne grafen ser man at «European Hunter-Gatherers» utgjøre ikke bare den største andelen av DNAet til både samer, finlendere og nordmenn, men også omtrent en like stor andel for alle tre folkegrupper. Og det ser grovt sett ut til å være tilfelle for alle i Norden uansett hvor man i dag bor. Den enkleste og muligens eneste måten dette rent biologisk kan ha framkommet, er ved at alle med nordisk aner, er etterkommere av de steinaldermenneske som først befolket norskekysten nesten umiddelbart etter at den ble isfri for ca. 10 000 år siden.

Videre ser man fra den samme grafen at samer, finlendere og nordmenn egentlig kun skiller seg ved hvor stor relativ andel deres DNA kommer fra innvandrere fra Lilleasia (jordbruk pionerne), områdene nord for Svartehavet (kvegdrift) og mennesker fra Nord-Sibir.
Dette innebærer at moderne samer, finlendere og nordmenn biologisk sett ikke eksisterte før for ca. 5000-7000 år siden. Situasjonen er helt analog for moderne mellom-europeere.

Viktig lærdom: De aller fleste folkegrupper er ikke spesielle biologisk sett fordi at en stor andel av deres DNA består av funksjonelle gener som er helt forskjellige fra det man finner hos andre folkegrupper. Folkegrupper er som hovedregel biologisk sett forskjellig fordi at det består av ulike blandingsforhold av gener som er helt vanlig hos andre folkegrupper. Samer for eksempel er ifølge den tidligere vedlagte grafen forskjellig fra finlendere og nordmenn fordi at de har en relativt sett større andel av helt vanlig DNA fra Nord-Sibiske folkegrupper samt en mye mindre andel av DNA fra jordbruks-pionerne fra Midtøsten.

Ved å kartlegge forskjellene i relativt innhold av DNA fra disse innvandrer-gruppen kan det se ut som om man her for første gang ved bruk av standard kommersielt tilgjengelige DNA analyser, kan si noe om hvor mye av ens DNA som ikke bare stammer fra steinalder jegerne, men også den relative andel av kvener, samer og nordmenn.

For de som er interessert i å leser mer om de tidlige skandinaver, kan det være vel verdt å ta en titt på

http://nordligeverdener.natmus.dk/fileadmin/user_upload/temasites/nord lige_verdener/nordlige_verdener/Lasse_Sorensen/Lasse_Soerensen_Ph.d.-a fhandling_vol._1.pdf

og Linn Johannessen sin Masteroppgave levert ved institutt for arkeologi (IAKH) Universitetet i Oslo 12.05.2009. Tittelen er «Ahrensburgkulturens lokalitetsplassering En redegjørelse av forholdet mellom kyst og innland»; Kan kopiere ned fra dette nettstedet:

https://www.duo.uio.no/handle/10852/23218
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 15 Aug 2006 03:12:27
Innlegg: 110
Bosted: KVALØYA

InnleggSkrevet: 14 Des 2015 17:22:41    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Egentlig er vi enige i det meste. Det jeg mente å si, er at både samer og nordmenn har en "broget" bakgrunn, og begge etniske grupper er etterkommere av ulike folkeslag som har innvandret til Norge til ulike tider, og fra ulike steder. Det blir således feil å si at samer innvandret for så og så mange tusen år siden, og nordmennenes forfedre kom da og da. Poenget er at i tidens løp utkrystalliserte det seg to etniske grupper i dette landet som "ble" Norge, altså samer og nordmenn. Vi som lever i Norge i dag er altså etterkommere av mange ulike folkegrupper, enten man kaller seg same eller nordmann. De såkalte kvenene, altså et folk med finsk språk, er nok nykommere om man sammenlikner med de før nevnte gruppene.

Når det gjelder samenes mt-dna, som jeg henviser til ovenfor, så ser du kanskje at h.h.v. 16% av genomet har sin opprinnelse i Irak, Iran osv, altså området rundt den "fruktbare halvmåne", der jordbruket først oppsto, mens 22% av samenes dna viser mest slektsskap med folk rundt Middelhavet, der jo jordbruket ble introdusert relativt tidlig, om en sammenlikner med den nordlige delen av Europa. Dette er vel egentlig ikke så svært forskjellig fra den øvrige befolkninga i Norge. Kun 10 % av dna-et ser ut til å ha en nordøstasiatisk opprinnelse, og det er vel også langt innenfor "normalen" for hvilken som helst nordeuropeer. Det som derimot synes å være litt atypisk, er de 2% med dna beslektet med "Native Americans", noe som selvsagt baserer seg på en innvandring fra Sibir til Europa (ikke Norge p.g.a. istid) såpass tidlig at indianernes forfedre fortsatt befant seg i det nordøstlige Sibir.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 15 Aug 2006 03:12:27
Innlegg: 110
Bosted: KVALØYA

InnleggSkrevet: 14 Des 2015 17:47:16    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

For moro skyld har jeg sammenlignet mitt eget dna-resultat med det som framkommer i min ektefelles dna-analyse hos National Geographic. Han har forøvrig ingen samiske aner i det hele tatt.

47% Northern European
33% Mediterranean
18% Soutwest Asian
2% Northeast Asian

Som vi ser, så utgjør det gamle nordeuropeiske jeger-og sankerinnslaget omtrent det samme. Det samme gjelder forsåvidt det sørvestasiatiske innslaget (Iran, Irak osv), mens det er genetiske "sporet" til Middelhavsområdet er noe større. Det som utgjør den største forskjellen, er at det nordøstasiatiske innslaget bare er 2%, i motsetningen til 10% hos kvinner (!) med samiske aner via morslinjen. Konklusjonen må uansett bli den samme: Både nordmenn og samer har oppstått fra ulike folk som har innvandret til Norge til ulike tider, og fra ulike steder. Dette er jo forøvrig noe arkeologen Bjørnar Olsen og historikeren Lars Ivar Hansen skriver om i "Samenes historie" (2004).
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 06 Feb 2014 06:10:46
Innlegg: 45
Bosted: Trondheim

InnleggSkrevet: 15 Des 2015 01:18:23    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Takk for interessante kommentarer.

Etter å ha bestilt den for noen dager siden, mottok jeg faktisk Bjørnar Olsen og Lars Ivar Hansens bok «Samenes historie» tidligere i dag og skannet da spesielt gjennom den delen av boka som berører DNA analyser. Det er nå såpass lenge siden teksten ble skrevet at de hadde minimalt med genetiske fakta å vise til, men interessant nok konkluderer de med at «Genetisk skulle de således begge (mitt tillegg: den samiske og germansk/skandinaviske etnisiteten i nordre Fennoskandia) ha felles røtter tilbake i steinalderen». De siste analysene i Nature av autosomt DNA fra blant annet en rekke steinalder skjeletter, viser at absolutt alle europeere (inklusive samer, finlendere og nordmenn) i mer eller mindre grad (ca. 10-60%) har røtter tilbake til de europeiske steinalder jegerne. Dette gir for eksempel en enkel mulig forklaring på hvorfor man kan finne de mye omtalte felles genmarkører hos for eksempel baskere og samer. Det er ikke nødvendig å postulere at verken samer eller baskere har være ute på lange reiser, da de har felles aner.

Betyr det du sier, at det nå stort sett er enighet også her i Norge om at menneskene i Norden fram til 4000-5000 år etter siste istid bestod kun av det som gjerne kalles «Early European Hunters (for eksempel Cro Magnon)» og at det dermed var disse steinalder jegerne som også er Nordens urbefolkning? Noen steder sier selv Wikipedia det ene, mens på andre steder sier man det motsatte. På nettet finner man også lett de som er helt uenige i alt dette.

Jeg må innrømme at når jeg forsøker å orientere via nettet, har jeg ofte store vansker med å skille mellom hva som er noen lunde nøytrale vitenskapsbaserte uttalelser og hva som i realiteten er mer og mindre fordekte partsinnlegg. Jeg hører derfor gjerne hva dine tanker er om dette spørsmålet.

Når det gjelder «tidspunktet» for den biologiske etableringa av de folkegruppene som man for to hundre år siden kalte henholdsvis samer, finlendere og nordmenn, mener jeg selvsagt det cirka tidspunktet da det meste av den biologiske admix som ble resultatet av møtet mellom for eksempel samene og de forskjellige folkevandringsgruppene, omtrent hadde kommet til veis ende. Denne admix prosessen kunne godt vare 1000 år.

Før disse møtene fant sted, fantes det ingen mennesker med det samme DNA-sammensetning som hos dagens samer. Før et visst tidspunkt fantens det derfor rent biologisk sett heller ingen moderne samer. Det var kun steinalder jegere, når man ser bort fra det som de som senere ble finlendere og nordmenn samtidig måtte være i gang med når det gjelder admix.

Før denne admix fant sted, var de som senere utviklet seg til å bli henholdsvis samer, finlendere og nordmenn, kun søster populasjoner slik som nordmenn og svensker er i dag («broderfolk») hvor den genetiske forskjellene var minimal. Men hvor det til tross for dette selvsagt kunne være stor kulturelle forskjeller knyttet til forskjeller i økonomisk levesett, språk og gudelære; kanskje til og med militære ufred. En viss kulturell forskjell må det tross alt ha vært mellom disse søster populasjonene som grupper i om med at samer, finlendere og nordmenn som grupper endte opp med forskjellig admix når de gjelder de ulike folkevandringsgruppene.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 15 Aug 2006 03:12:27
Innlegg: 110
Bosted: KVALØYA

InnleggSkrevet: 15 Des 2015 08:51:05    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Jeg tror nok at en med en viss sikkerhet kan si at folk her i Norge fram til jordbruket ble introdusert for omtrent 6000 år var det som kan kalles ""Early European Hunter", men at disse hadde innvandret til området til forskjellig tid, og selvsagt både sørfra, vestfra (fra det såkalte Doggerland-området) og østfra (jmf den østlige komponenten i samer og kveners dna). Ellers er det jo verdt å merke seg at den kulturelle forskjellen ikke var så stor mellom samer og den norrøne befolkninga før kristendommen kom som den senere ble. Reindrift som næringsvei er jo av releativt ny dato, og kan tidfestes til seinmiddelalderen (1400-/1500-tallet), og samer flest levde som nomader/seminomader som drev med jakt, fiske og fangst av sjøpattedyr. I tillegg begynte mange samer i kyststrøkene nokså tidlig med jordbruk, men selvsagt i relativ liten målestokk. Ellers var den samiske religionen det som kalles sjamanistisk, i likhet med den norrøne befolkningas religion (åsatro), og alt peker på at det egentlig ikke var så veldig store skilnader mellom de to folkegruppene som hadde utkrystallisert seg i tidens løp, om en ser bort fra bl.a. språklige forhold. Samer som egen etnisk gruppe møter en (antakelig) for omtrent 1500 år siden, om en tar for gitt at det virkelig er samer goteren Prokopios skriver om på 500- tallet e.Kr.

Ellers anbefales Brian Sykes bok: "Evas sju døtre". Riktignok er den blitt noen år gammel, men likevel er det mye interessant å lese her, også om mennesker som tilhører haplogruppe V, som jo samer bl.a. gjør på det som Sykes kaller "morslinjen".
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 06 Feb 2014 06:10:46
Innlegg: 45
Bosted: Trondheim

InnleggSkrevet: 03 Jan 2016 00:10:36    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Jeg er godt kjent med Brian Sykes bok (2002): "Evas sju døtre". Det viktigste med denne boka er fortellinga om hvordan det på slutten av 1990-talet ble etablert at Europas steinalder-jegere og -sankere ikke led samme skjebne som neandertalerne, dvs. de ble ikke ble utradert av de sist ankomne, i dette tilfellet jordbrukerne fra Midtøsten.

I stedet resulterte innmarsjen av de nye jordbrukerne inn i Europa for 5000-8000 år siden til en sammensmelting av den gamle jeger og sanker befolkningen, og de nyankomne innvandrerne. Dette var begynnelsen av dannelsen av den relativt nye blandingsbefolkninga som utgjør dagens europeere. Det lever ingen mennesker i Europa i dag med DNA som stammer 100% fra de opprinnelige steinalder-jegerne og -sankerne som ankom Europa for ca. 40000 år siden.

Arbeidet beskrevet i Brian Sykes bok ble utført ved studier av mt-DNA, ikke fordi dette er en spesielt velegnet metode, men fordi dette var en av de to eneste teknikkene som fantes på denne tida. Eksplosjonen av nye vitenskapelige data de siste par årene kan i en viss forstand ses på som en utdypning av arbeidet beskrevet i Brian Sykes bok, men hvor man i stedet for mt-DNA har tatt i bruk alle de siste landevinningene innen bruk av autosomt-DNA. Denne nye teknikken gir for hver person generelt 1000-10000 så mange generiske markører som det man får ved bruk av mt-DNA. Interessen og bruken av for bruka av mt-DNA til studier av befolknings genetikk er derfor forståelig nok for sterkt nedadgående selv om den i sin siden, dvs. for ca. 20 år siden, var viktig.

I tida som er gått siden Brian Sydes bok ble skrevet, har det funnet sted en serie med epokegjørende hendelser med stor betydning for kartlegginga av også de forhistoriske folkevandringene inn til Europa og dermed det biologiske opphavet til de mange undergruppene blant dagens europeere, inkludert nordmenn, samer og finlendere. Noen av de viktigste hendelsene for som er interessert også i forhistorisk slekts granskning, er:

A) Detaljert karlegging av alle kromosomene til hvem det måtte være, til en pris på ca. 1000 kroner per person, når dataene kun skal brukes til slektsgransking. Skal dataene brukes som grunnlag for påfølgende kostbar og kritisk medisinsk behandling eller som bevis for eksempel i farskapssaker, må alt dobbel- og trippel-verifiseres under streng kontroll før videre bruk. Prisen går da opp tilsvarende.

B) Man lyktes for første gang å sekvensere DNA-et til en neandertalernes som levde for ca. 30000 år siden. Det store her var at man etter flere år med hardt arbeid lyktes med å finne fram til metoder som gjør at man kan skille forhistorisk DNA fra forurensninger som skyldes personene som foretar utgravningene, etc. etc. Det er dette siste som man i dag høster fruktene av ved at man nå har lykkes med å få isolert DNA fra blant annet skjelettene fra en rekke europeiske steinaldermennesker som levde for 5000-8000 år siden.

C) Enighet om at DNA-dataene som danner grunnlaget for alle vitenskapelige publikasjoner, er menneskehetens felleseie ved at de eventuelt anonymiserte DNA-dataene lagres i internasjonale databaser som er åpne for alle. Se for eksempel http://www.y-str.org/p/ancient-dna.html

D) Etablering av dugnadsbasert geneologi-nettsted som GEDmatch.com hvor enhver kan bli medlem og deretter laste opp sine DNA-data og analysere disse DNA-dataene ved bruk av en rekke avanserte analyseprogrammer.

E) Blant strømmen av førjuls nyheter 2015 kom det melding om at landets største parti nå gikk inn for at det skal samles inn en medisinsk DNA-databaser som innledningsvis har som mål å omfatte 10000 personer. Det er gitt klarsignal for at landets tre største universiteter hver skal utstyres med det råeste som finnes innen høgkvalitets DNA-sekvenseringsutstyr. I England skal de få en tilsvarende database for 100000 personer. Dette er viktig fordi dette betyr at det norske politiske miljøet omsider er på gli når det gjelder innsamling og systematisk lagring av DNA fra et større antall mennesker. Hos vårt broderfolk på Island ble det foretatt ei tilsvarende innsamling av DNA-data fra over 90% av befolkninga alt for snart ti år siden.

Folketellinga i Norge 1801 i regi av de da danske makthaverne, er i fortsatt nå mer enn to hundre år senere, en av de viktigste referansene man har innen norsk slektsgranskning. Tilsvarende viktig for kommende generasjoner med slektsgranskere ville det være om vi i 2016+ kunne etablere en DNA-slektsdatabase inneholdende for eksempel 1000 personer fra hvert fylke pluss 1000 kvener og 1000 samer. DIS ville med sin enorme lokalkunnskap her kunne spille en helt sentral rolle ved å stå for arbeidet med å framskaffe 1000 slektsmessig representative frivillige DNA-givere fra hver av de ovenfor nevnte gruppene. Det overordnede ansvaret og administrasjonen av dette nye nasjonale DNA-slektsbiblioteket vil med fordel kunne overlates til Nasjonalbiblioteket i Oslo. Men når det gjelder den datatekniske lagringa - inklusive det med ivaretakelse alt som har å gjøre med personvern -, ville det kunne være en fordel å henge seg på systemet som etter hvert må etableres i samband med den planlagte nye medisinske DNA-databasen. En slik nasjonal DNA-slektsdatabase ville ha vært en gave til våre etterkommere av samme verdiklasse som folketellinga anno 1801, dvs. av uvurderlig verdi.

Samene er påfallende fraværene i de siste tids vitenskapelige studier av de forhistoriske folkevandringene i Europa. Visse ting tyder på at dette har sammenheng med at de som representerer samene utad, har vist påfallende liten velvilje når spørsmålene av den type som er diskutert ovenfor, har kommet opp.

For de av oss som har et visst antall prosenter samiske aner, og som er interesserte i sitt biologiske opphav, virker det derfor som om man inntil videre må ta saken i egne hender for å komme videre. Det ser så lang ut til at man kan dra følgende konklusjoner av interesse vedrørende samenes biologiske opphav fra de nyeste publiserte vitenskapelige arbeidene og GEDmatch dataene til nålevende personer vist i den aller første kurven i denne lenken:

1) Steinalder-jegerne og -sankerne ankom til Europa for ca. 40000 år siden. De siste 20000 årene av siste istid var disse anatomisk sett moderne menneskene alene om å bo ved sør-og øst-kanten av den store isbreen. Det fantes dermed ingen andre enn etterkommeren til disse opprinnelige europeiske steinalder-menneskene som kunne befolket Skandinavia straks temperaturen ved slutten av siste istid igjen ble omtrent som i vår tid. Det er dermed disse europeiske steinalder jegerne, fiskerne og sankerne som også er Nordens urbefolkning.

2) Urbefolkninga i Skandinavia forble biologisk sett tilnærmet uforandret de første ca. 5000 årene fram til befolkninga be eksponert til de første store folkevandringene fra øst og sørøst.

3) Biologisk sett begynte dannelsen av de første nordmenn, samer og finlendere ved at
kulturelle undergrupper av den skandinaviske urbefolkninga systematisk blandet seg i ulik grad med de forskjellige folkevandringsgruppene. Denne prosessen startet for 5000-6000 år siden og fortsatte deretter i flere tusen år.

4) Kurven vist først i denne lenka, viser at nålevende nordmenn, samer og finlendere alle har 40-45% av sitt DNA fra den opprinnelige steinalder urbefolkninga. Alle skandinaver stammer dermed mer enn noe annet og omtrent i samme grad fra de opprinnelige europeiske steinalder jegerne. Også blant øvrige europeere er en prosentandel på 40-50 % helt vanlig.

5) «100%» samer skiller seg markert fra nordmenn og finlendere ved at samer har en mye større prosentandel DNA felles med nomader fra nord-Sibir og en påfallende lav andel DNA felles med jordbrukerne fra Midtøsten.

Da det ikke er lett å få øye på andre som ser ut til å følge opp spørsmålet om samenes biologiske opprinnelse, er det fristende å benytte denne anledningen til å oppfordre alle som kjenner noen med mer enn 50% samisk slekt, til å få sekvensert sitt DNA hos et av firmaene FTDNA.com, 23andMe.com eller Ancestry.com for deretter å medvirke til at DNA-dataene blir lastet opp til nettstedet GEDmatch.com. Hvis man først har samiske aner, vil man så automatisk dukke opp som ny DNA-slektning hos en eller flere av de med samiske aner som alt har sine DNA-data lastet opp til GEDmatch.com. De ny samiske dataene vil jevnlig bli inkludert i kurven som viser %-vis genetisk opphav og hvor rekkefølgen av de nålevende personene langs x-aksen bestemmes av prosentandel «jordbruker-DNA» (først kurve i denne lenka).
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 15 Aug 2006 03:12:27
Innlegg: 110
Bosted: KVALØYA

InnleggSkrevet: 03 Jan 2016 11:47:05    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Det er grunn til å tro at mange som har tatt en dna-test de siste årene har benyttet seg av National Geographics Geno.2 , og om denne blir det sagt: "Autosomal test are also offered by the Genographic Project (Geno 2.0), but these (inkludert BritainsDNA) tests only provide you with ethnicity percentages and cannot be uses for genealogical purposes….". Nå er jeg mildt sagt en renheklet amatør på området og har overhodet ingen faglig bakgrunn som tilsier ekspertise på emnet, men i første omgang tolker jeg det som om Geno.2-testen med en viss sikkerhet påviser "sammensetningen" som ligger til grunn for samene som etnisk gruppe. Derfor stusser jeg litt når du skriver: "100% samer skiller seg markert fra nordmenn og finlendere ved at samer har en mye større prosentandel felles med nomader fra Nord-Sibir og en påfallende lav andel DNA felles med jordbrukerne fra Midtøsten". Hva slags vitenskapelig studie (kilder?) støtter opp om en slik påstand?

Hvis jeg tar utgangspunkt i min egen Geno.2 analyse, så viser denne at den genetiske "arven" fra Middelhavet utgjorde 21%, mens den tilsvarende fra det sørvestlige Asia (dvs området rundt "den fruktbare halvmåne" utgjorde 19%, noe som vel kanskje ikke er påfallende lav andel DNA felles med jordbrukere fra Midtøsten"? Derimot er 10% felles med folk i de nordøstlige delene av Asia, og 2% felles med "Native Americans".

Et annet aspekt ved samenes og den øvrige befolkningas DNA-sammensetning, er andelen såkalt "Denisovan-DNA". Såvidt meg bekjent, henspiller dette på gener felles med et folkeslag som levde i Sibir samtidig med neanderthalerne, altså for omtrent 30 000/40 000 år siden. Det merkelige i denne forbindelse er at samer har en relativt lav andel "denisovan-dna", bare 1.5%, mens kvener og nordmenn har opp mot 4%. Akkurat det tilsier vel at forbindelsen til Sibir ikke er så massiv som mange legger til grunn?

Til slutt: Når man snakker om samenes genetikk, så gjør man kanskje en feil ved å anta at alle samer har noenlunde samme dna-sammensetning. Men da tar man ikke høyde for at det kan være forskjeller på samer som har innvandret hit til landet fra Nord-Sverige, Finland eller Russland og den gamle sjøsamiske befolkninga som har levd langs hele kysten i tusenvis av år.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Des 2004 07:57:15
Innlegg: 1981
Bosted: SONGE

InnleggSkrevet: 03 Jan 2016 14:16:40    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Det interessante med disse vandringene er at de i stort sett ble forårsaket av klimaendringene den gangen, ved overgang fra globalt varmt klima (som vi idag er igjen på vei tilbake til) hvor dagens ørkenområder i Asia/Øst-Europa var grønt jordbruksland (jfr. frøfunn som kan dateres tilbake før ca. 5000 år f.Kr.
Også Sahara og den Arabiske halvøy var dekket med dyrkbar mark, noe man finner rester av vest for Nil-dalen hvor man dypt under sandlagene finner rester av dette og lenger vest i Sahara hvor man finner rester av populasjoner så langt tilbake som 50000 år tilbake. Disse folkeslagene ble drevet på vandring da klimaet brått ble kaldere ca. 5000 år tilbake (kanskje det som beskrives også i 1. Mosebok da det som beskrives der er de samme som man ville ha opplevd for 5000 år siden (litt usikker på om det var 5000 år f. Kr eller 3000 år f.Kr.)

Om det er samme katastrofe som beskrives er det nok reverseringen og at Sahara og Arabiske halvøy en dag igjen vil bli dyrkbar som beskrives i Johannes åpenbaring da samme endring igjen vil medføre dagens områder igjen blir ubeboelige og endringen vil gi opphav til kriger (som den gang) med enorme mengder med tapte liv.

Om tlfelle har dagens muligheter ødelagt også disse nye reservene med sine atombombeprøvesprenginger, med Nevada som fremtidens matressurs i USA (California var ørken før klimaskiftet, og Øst-Amerika var udyrkbar sumpland i flg. klimahistorikere, dokumentert mangfoldige år før politikere politiserte miljøproblemene).
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 22 Jun 2009 04:25:55
Innlegg: 475
Bosted: GAMLE FREDRIKSTAD

InnleggSkrevet: 03 Jan 2016 14:21:19    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Dette emnet hører hjemme i forumet for DNA - antropologi med mer.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Des 2004 07:57:15
Innlegg: 1981
Bosted: SONGE

InnleggSkrevet: 03 Jan 2016 14:37:17    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Anne skrev:
Dette emnet hører hjemme i forumet for DNA - antropologi med mer.


Du mener jeg skrev min kommentar i feil tråd ??
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 15 Aug 2006 03:12:27
Innlegg: 110
Bosted: KVALØYA

InnleggSkrevet: 03 Jan 2016 21:31:16    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Sitat fra trådstarter: «100%» samer skiller seg markert fra nordmenn og finlendere ved at samer har en mye større prosentandel DNA felles med nomader fra nord-Sibir og en påfallende lav andel DNA felles med jordbrukerne fra Midtøsten."

En annen sak er hvorvidt det i våre dager finnes samer som er hundre prosent samiske genetisk sett, dvs. som ikke har innslag av norske, svenske eller særlig finske gener. Dette gjelder også samer fra samiske strøk i indre Finnmark, der slektsnavn som Hætta og Keskitalo vitner om en tilknytning til Finland som antakelig ikke bare har med navnet å gjøre. Et slikt muig slektsskap kommer også fram i dna-test fra National Geographic, der finner og volgatatarer (i den rekkefølge) visstnok skal være de etniske gruppene som samene er nærmest beslektet med. Men dette reiser jo en ny problemstilling: Kommer innslaget av gener beslektet med folk fra Middelhavet (21%) og Sørvestasia (Irak osv. ca 19%) inn i samenes gensammensetning for omtrent 6000 år siden, dvs da jordbruket ble introdusert i Norden, eller er dette spor av senere "interaksjon" med finner og muligens nordmenn? ('Rolling Eyes')


Sist endret av gj03489 den 03 Jan 2016 21:50:02, endret 4 ganger
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 22 Jun 2009 04:25:55
Innlegg: 475
Bosted: GAMLE FREDRIKSTAD

InnleggSkrevet: 08 Jan 2016 19:59:07    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Siden dette innlegget opprinnelig var postet under Generelt og ikke her i DNA-forumet, så tok det sin tid før jeg oppdaget det. Dere kommer med mange interessante observasjoner, og har stort sett oppfattet alt i tråd med seneste forskning.

Her er lenke til en forelesning på FTDNAs konferanse i november 2015 om R1b (og indirekte R1a) og folkevandringene som har preget europeisk opphav. Den anvender det siste i forskningen og kobler også informasjonen til haplogrupper for både Y-DNA og mtDNA.

Etnisitet vist i autosomaltester er som nevnt før alltid "befengt" med mye usikkerhet, se oversiktsartikkelen på Norgesprosjektets nettsider. Denne siden har ikke ennå lenker til de forskjellige andre verktøy og databaser man kan bruke for å få alternative tolkninger (som GedMatch), men det er under planlegging. Om man laster samme rådatafil opp i mange slike analyser vil man kunne få forskjellig resultat, og om man bruker data fra helsøsken, så vil disse ofte for forskjellig resultat også.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 06 Feb 2014 06:10:46
Innlegg: 45
Bosted: Trondheim

InnleggSkrevet: 16 Jan 2016 18:13:43    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Takk for mange og interessante kommentarer.

Jeg vil direkte og indirekte kommentere en del av disse med bakgrunn i hvordan ting ser ut fra mitt ståsted, og jeg begynner bakenifra: Det er viktig å ha det helt klart for seg at ikke noe av det som jeg har skrevet i denne tråden, baserer seg på den delen av programmene i GEDmatch som kommer med estimater av det undersøkte genomets «etnisitet».

Ordet etnisitet ser dessuten ut til å være mer betent enn jeg var klar over. I Store Norsk Leksikon finner man uttalt at «Etnisitet viser altså ikke til objektive kulturforskjeller, men er sosialt og kulturelt definert». Informasjonsrådgiver hos Sametinget uttaler at «Samer ser ikke på seg selv som en biologisk enhet, men som et folkelig og etnisk sådann». I rapporter om genetiske studier blir begrepet etniske grupper derimot som regel brukt om folkegrupper som har et felles biologisk/genetisk opphav. I et forsøk på å være tydelig, men samtidig unngå unødvendige kontroverser, har jeg derfor i denne tråden bevisst valgt å unngå bruken av ordet «etnisitet» og benytter i stedet betegnelsen «grupper med felles biologisk opphav» hvor det er relevant.

Det som gjør kurvene som er vist aller først i denne tråden (Fig. 1) så interessante og robuste, er at de kun baserer seg på første trinn av analysen av rådataene ved bruk av GEDmatch, og altså ikke «etnisitet-delen». I fig 1 kommer personenes biologiske opphav kun inn som en påhengt kommentar helt til slutt. En eller flere av de som har satt opp kurvene, kjenner de fleste personene som inngår i det minste av omtale.

Da det tydeligvis ikke er helt klart for alle hvordan Fig 1 framkommer, tar jeg en rask repetisjon:

A) Første trinn i analysen i GEDmatch tilgjengelig via MDLP Project Ad-Mix Utilites MDLP K23b, er få fram et estimat av hvor stor prosentandel av de autosome genmarkørene (typisk 100 000 +) til det utvalgte genomet stammer fra hver av de i alt 23 folkegruppene (populasjonene) som er valgt ut til å representerer alle verdens mennesker. Dette har i utgangspunktet ikke noe med National Genographics Geno.2 å gjøre.

For meg personlig får man fra GEDmatch MDLP K23b, da fram følgende resultat (Jeg har lagt til kommentarene i parentes):
1 European_Huntes_Gatherers 43.72 % (De opprinnelige steinalder jegerne )
2 Caucasian 19.17 % (Gjeterfolk fra Ukraina og Sør-Russland)
3 European_Early _Farmes 16.61 % (Fastboende jordbruker fra Midtøsten)
4 Ancestral_Altaic 7.71 % (Fra Nord-Sibir)
5 East_Siberian 5.21 %
6 South_Central_Asian 3.72 %
7 Arectic 1.08 % (Eskimoer, samer (?),… )
8 Tungus-Altaic 0.81 % (Fra Nord-Sibir)
9 Amerindian 0.46 % (Amerikanske indianere)
10 Archaic_Human 0.25 % (Neandertalere etc)
11 Australoid 0.21% (Urbefolking I Australia)

Alle DNA-datene som det sammenliknes med, stammer fra skjelettene til individer som er identifiserte og datert via arkeologi og/eller radiologisk datering. Alle data er offentlig tilgjengelig. Når det for eksempel gjelder steinalder jegerne, kan man selv lett teste ut DNA prøvene fra steinalder skjelettene gravd fram i Motala. Test i GEDmatch Utilites MDLP K23b gir da at vedkommende steinalder jeger er 90+% «European_Hunter_Gatherer».

Det er ei slik direkte sammenlikning som gir at 43.72 % av de autosome genetiske markørene i mitt DNA er felles med det man finner hos de opprinnelige steinalder jegerne i Motala. Men det som få enda har tatt innover seg, er at dette ser ut til å gjelde alle skandinaver enten de er nordmenn, svensker, samer eller finlendere. Alle er selvsagt ikke undersøkt, men så langt har det ikke dukket opp noen unntak. Prosenten variere litt fra person til person, men det er ikke mye (Fig 1).

Den eneste måten dette resultat kan framkomme på, er ved at alle skandinaver først og fremst stammer fra Europas steinalder jegere og at det er disse steinalder menneskene som var Skandinavias urbefolkning. Det er viktig å legge merke til at dette er noe som kommer rett ut av DNA-rådatene uten noen viderebehandling.

B) Fra persondatabasen hos GEDmatch er det i samband med Fig. 1 plukket ut 39 skandinaver. De er med overlegg valgt ut slik at ca. en tredjedel vil klassifisere seg selv som henholdsvis søringa (nordmenn med aner hovedsakelig fra Sør-Norge), mennesker med finsk avstamning og personer som av kjente blir sett på som mer og mindre samiske.

GEDmatch rådataene for disse personene ble så presentert fra venstre mot høyre i Fig. 1 ut fra vedkommendes prosent andelen jordbruker-DNA. Det siste ble fastlagt for hver person ved å addere prosentandelene Caucasian og European_Early _Farmers. De med lavest sum er plassert lengst til venstre og de med høyest sum helt til høyre.

Langs y-aksen er for hver person vist prosentandel European_Hunter_Gatherers (steinalder jegere), prosentandel en jordbruker DNA definert som gitt ovenfor, og til slutt noe merket ARKTIS som er summen av Ancentral_Altaic, East_Siberian, Arctic og Tungus _Arctic.

Når man så ser nærmer på personene på de forskjellige steder lang kurvene i Fig. 1, finner man at de med samiske aner er alene om plassene helt til venstre i kurven. Tilsvarende er søringan helt alene om plassen helt til høyre. Et middel tatt av 10 personer som sa de var finlendere (ikke vist), havnet resultatet ganske nært midtpunktet på x-aksen. Og de av oss som er en blanding av litt av hvert, havner et sted innimellom de andre alt etter hvor mye samisk, kvensk eller norsk man måtte være. På bakgrunn av hvor en person havner på denne kurven, kan man faktisk få fram et brukbart første-estimat av hvilket biologisk opphav en person har. Meg bekjent er det ingen andre DNA-data som tilbyr samme mulighet. Desto flere personer som inngår i en utvidet versjon av Fig. 1, dess nøyaktigere vil estimatene bli.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 06 Feb 2014 06:10:46
Innlegg: 45
Bosted: Trondheim

InnleggSkrevet: 16 Jan 2016 22:23:04    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Vedlagt følger en oppdatert versjon av Fig 1 hvor det er brukt det aller nyeste hjelpeverktøyet GEDmatch MDLP 13 Ultimate for karlegging av i alt 60 personer. Her er alle de siste DNA-resultatene fra 2014 blitt innarbeidet i analysen. Hva forkortelsen i den nye figuren betyr, er angitt i den andre vedlagte figuren.

Hvor en person havner langs x-aksen bestemmes av vedkommendes prosentandel av jordbruker DNA (ENF+Caucas+Geodrosia) med stigende prosentandel fra venstre mot høyre.

I den nye figuren ser man at steinalder jegerne er splitte opp i to grupper som til sammen svarer til steinalder jegerne i Fig 1. Selv med denne splittinga av steinalder jegene ser man at det er ingen signifikant forskjell på prosentandel steinalder DNA mellom nordmenn, samer og finlendere. Dette er dermed ikke bare et meget viktig, men også robust resultat.

Forkortelsen brukt i figuren er:

1. Amerindian - the modal component of the Native American
2. ANE - the modal component of the Northern Eurasians, which has been Isolated from the
common cluster with WHG - the highest values in the Silmples of MAl, AG2, as well as the
andent genomes from Sintashta, Andronov, Afanasievo, Yamnaya, Corded Ware etc. Among
the modern populations the highest percentage of ANE has been detected in Kalash
population. Almost the Silme with the ANE component in lalaridis et al. 2014
3. Arctic - modal component with peak populations Koryak, Chukchi, Eskimos and Itelmens
4 . ASI - epy modal component of South Indian populations (i assume that this component is
identical to ASI in (Reich et al. 2009).
S. Caucasus-Gedrosia - Identical to Pontikos's Caucasus-Gedrosia cluster
6. EastAsian - the modal component of East Asia
7. ENF - the component of the andent European Neolithic farmers with the peak in the ancient
Silmples of lBK culture (lalaridis et al. 2014, Haak et al. 201S). Among the modern
populations - the highest values have been detected in Sardinians, Corsicans and Basques.
B. NearEast - the modal component of Middle Easterners
9. Oceanian - the modal component of the aboriginal inhabitants of Oceania, Austronesian,
Melanesia and Micronesia (the peak in modern Papuans and Australian Aborigines)
10. Paleo-African - the modal component of African Pygmies and Bushmen
11. Siberian - the modal component of southeastern Siberia
12. SubSilharian - the second African component (Mandinka, Yoruba and ESiln)
13. WHG-UHG - the native component of the andent European Mesolithic hunter-gatherers
(lalaridis et al. 2014, Haak et al. 201S). Among the modern populations - the highest
percentage in the population of Estonians, lithuanians, Finns and others.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 15 Aug 2006 03:12:27
Innlegg: 110
Bosted: KVALØYA

InnleggSkrevet: 17 Jan 2016 13:44:07    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Som før sagt har jeg benyttet meg av National Geographics Geno.2-test, og når jeg sammenlikner resultatet mitt med de resultatene du viser til, så ser det ut til at et er rimelig bra samsvar. Men det er selvsagt verdt å merke seg at den nordøstasiatiske komponenten er delt opp i flere mindre komponenter som forteller mer enn resultatet i Geno.2 gjør. I tillegg antar jeg at man kan gå ut fra at det du kaller "australoid" er det samme som Geno.2 kaller "denisovan dna", og som samene har en relativt mye mindre andel av enn kvenene. For øvrig stusser jeg litt over pkt 7 i ditt nest siste innlegg. Her er det snakk om "Artic", noe du antyder kan vitne om samisk innslag. Her tar jeg sjansen på å korrigere en smule: Blant samenes forfedre er som før sagt mange folkegrupper, bl.a. den gamle jeger- og sankerbefolkninga, "innvandrere" fra Middelhavsområdet og den "gyldne halvmåne" (tilsammen 38%), enten dette er kommet inn i det samiske dna-et med innvandrere da jordbruket kom til Skandinavia, eller langt senere via "interaksjon" med finner (kvener). I tillegg kommer som sagt et nordøstasiatisk innslag (omtrent 10%), foruten Native American (noe som vitner om svært tidlig innvandring til vårt område, faktisk så tidlig at indianernes forfedre fremdeles befant seg i Sibir). Konklusjon: Det som har fått navnet "Artic" i din test vitner nok helst om en tidlig innvandring fra en eller flere folkegrupper fra øst, og som så har inngått i samenes eller kvenenes genetiske sammensetning.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 06 Feb 2014 06:10:46
Innlegg: 45
Bosted: Trondheim

InnleggSkrevet: 17 Jan 2016 17:32:15    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Takk for kommentarene.

Jeg fant aldri den formelle definisjonen på alle forkortelsen knyttet til MDLP K23b (derfor spørsmålstegnet), men i den vedlagte symbollista for MDLP K13 Ultimate er faktisk Arktisk eksplisitt angitt som hovedsakelig Koryak, Chuchi, Eskimos and Itelmens, og altså ingen samer. Men det forandrer ikke på noen av det store resultatene.

Ellers er det her viktig her å huske at jeg forsøker bare å opplyse leserne om hva som er de siste offisielle vitenskapelige funnene innen dette meget interessante feltet. Og siden det er tale om arbeider publisert i Science, Nature og tilsvarende høystatus journaler, er det som er publisert, vitenskapelig sett, de best funderte og kritisk sjekkede resultatene som finnes per i dag; hverken mer eller mindre.

Til sammenlikning: Hvilke vitenskapelige journaler og når er dataene fra
National Geographics Geno.2-testene som du referer til, publisert?

Ofte er det slik at når samme problem studeres ved to eller flere ulike metoder, vil man ved å sammenligne resultatene ofte kunne få fram resultater som det ikke er mulig å få fram med noen av metoden brukt hver for seg. Hvor vanskelig er det her å komme fram til et omforent bilde av skandinavenes befolkningshistorie fra siste istid og fram til idag?

Noen av de mest springende spørsmålene knytter seg her til dette om alle skandinaver de første årtusener etter siste istid var en og samme populasjon: De resultatene som kommer fram fra MDLP K23b og MDLP K13 Ultimate, kan lettest forklares ved at A) Nordmenn, samer og finlendere alle stammer fra steinalderjegerne som spredde seg over hele Skandinavia kort etter siste istid, og B) Nordmenn, samer og finlendere begynte å adskilles genetisk først etter at de flere tusen år senere stod ovenfor en rekke forskjellige folkevandringer som de så systematisk blandet seg ulikt med. Og det er dermed kun denne forskjellen i inngifte (admix) med de forskjellige folkevandringsgruppene som adskiller nordmenn, samer og finlendere. Samene skille seg fra de to andre først og fremst ved at blant de personene som vi kjenner DNA-dataene til, har flere nesten 20% av sitt DNA fra det som i MDLP K13 Ultimate summarisk er referert til som fra Sibir, mens det i MDLP K23b er gitt mere detaljer om hvor i Sibir DNAet stammer.

Hvordan passer dette bildet inn med skandinavenes historie fra istida og oppover slik du ser den det?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 15 Aug 2006 03:12:27
Innlegg: 110
Bosted: KVALØYA

InnleggSkrevet: 17 Jan 2016 17:58:08    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Nå er vel ikke dette forumet den rette arena for diskusjoner knyttet opp mot forskning på høyt vitenskapelig nivå, og hvordan de som står bak Geno.2 på National Geographic har tenkt å publisere resultatene av over 700 000 dna-tester har jeg faktisk ingen kunnskap om. Som sagt før er jeg ikke genetiker av profesjon, og forholder meg til testresultatet mitt som den amatør jeg er. For øvrig burde du vel kanskje være så vitenskapelig at du legger ut link til relevante artikler i publikasjonene du refererer til. Dette er vel god kotyme?

Ellers har jeg ingen problemer med å se at både samer og nordmenn har samme opphavet som flesteparten av befolkninga i Nord-Europa, bortsett fra de 10% som da oppgis å ha et nordøstasiatisk opphav i Geno.2. Tvert om samsvarer dette meget bra med det arkeologer og faghistorikere har hevdet i flere tiår, og som jeg var inne på allerede i mitt første tilsvar til deg.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 06 Feb 2014 06:10:46
Innlegg: 45
Bosted: Trondheim

InnleggSkrevet: 17 Jan 2016 18:53:25    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Hvis du ser lengre opp i denne tråden, vil du først finne lenka

http://www.bbc.com/news/science-environment-29213892 

Inne i denne under den første bildeteksten finner pekeren til Nature artikkelen. Trykk på "Nature journal report". Direktelenka er

http://www.nature.com/nature/journal/v513/n7518/full/nature13673.html

Videre finner du i denne tråden også peker til to andre interessante lenker om samme tema.

Under punkt 13 i tegnforklaringa finne du referanser til to av de sentrale arbeidene som berører dette temaet

13. WHG-UHG - the native component of the andent European Mesolithic hunter-gatherers 
(Lazaridis et al. 2014, Haak et al. 2015).

Den første referansen er den samme som angitt ovenfor, og direktelenka til den andre er

http://www.nature.com/nature/journal/v522/n7555/full/nature14317.html

Det du og "mange fagfolk" sier om felles aner, har jeg ikke noe problem med. Mitt problem er imidlertid at i til tross for den enighet som du henviser til, ser det for meg ut som meget toneangivende miljøer fortsatt er høylytt uenige. Kan du forklare meg hva som egentlig foregår?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 15 Aug 2006 03:12:27
Innlegg: 110
Bosted: KVALØYA

InnleggSkrevet: 17 Jan 2016 19:12:17    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Nå tilhører jeg ikke noen "toneangivende" faghistoriske/arkeologiske miljøer, og kan derfor ikke svare deg på spørsmålet ditt. Men du kan kanskje forklare hva denne uenigheten består i, slik du oppfatter det?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 06 Feb 2014 06:10:46
Innlegg: 45
Bosted: Trondheim

InnleggSkrevet: 18 Jan 2016 22:38:54    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

For et par-tre tiår siden gikk landets nå største universitet til det uvanlige skritt å nekte en av sine ansatte å uttale seg i mediene i samband med det som er tatt opp i denne tråden(!). Slikt skal ikke gå an i et universitet som setter sin ære i å fremme åpen og fri debatt. Når det likevel skjedde, vitner det om ekstremt og utilbørlig press fra godt plasserte profesjonelle aktivistgrupper. Ting kan tyde på at dette på nasjonal skala ikke var noen unik hendelse.

Søker man på arkeologiske utgravninger de siste årene i forskning.no, framgår ganske tydelig fra kommentarfeltene at enkelte synes landets nordligste universitet lever i sin egen verden når det gjelder tolkningen av slike utgravninger og funn i det høye nord.

Man skal heller ikke bla så langt i diskusjonsfora på nettet vedrørende nordmenn, kvener og samer før det blir tydelig at relasjonene ikke alltid er like idylliske. For noen som har en bra slump med aner fra all tre av disse gruppene, må det kunne være legitimt å undres over hva det egentlig er mine slektninger diskuterer med så stor intensitet. Det kan til og med hende at dette er av interesse for andre.

Et ømt punkt ser ut til å være dette med hvem som er Nordens urbefolkning og som, med dette som begrunnelse, skal har visse materielle særrettigheter som de skal være helt alene om. Rent biologisk/genetisk ser imidlertid dette punktet nå ut til å være avklart ved bruk av standard moderne genetiske metoder. Ved bruk av den definisjonen på begrepet urbefolkning som er vanlig innen biologi/genetikk, skulle det være klart at det er de gamle europeiske steinalder jegerne og sankerne som også er Nordens urbefolkning.

Nordmenn, samer og finlendere oppstod genetisk først flere tusen år senere som følge av hver har sin egen admix med ulike folkevandringsgrupper. Biologisk/genetisk sett er nordmenn, samer og finlendere helt likestilte og ingen av de kan påberope seg alene å være Nordens urbefolkning. Sammenlikner man med den amerikanske urbefolkninga, er nordmenn, samer og finlendere mer enn noe annet analoge med de forskjellige indianerstammene som man har der. Ingen indianerstamme ville finne på å påberope seg alene å være Amerikas urbefolkning.

Så hvordan kan de ha seg at alle turist brosjyrer, Sametinget etc. etc. påberoper at samene er Nordens urbefolkning. Svaret ser ut til å være at det hele er del en av et politisk maktspill som har ingenting med biologi/genetikk å gjøre. Man har ganske enkelt laget seg sin egen definisjon ikke bare av begrepet etnisitet, men også urbefolkning som skiller seg fra det som i lang tid har vært etablert innen biologi/genetikk.

Semantisk sett løser dette alle problemer ved at man begrepsmessig lever i forskjellige verdener som ikke har noe med hverandre å gjøre. Man benytter samme ord, men tillegger de samme ordene ulikt innhold.

Det blir imidlertid fort urent trav hvis man ikke til enhver tid gjør det klart hvilken definisjon av ordene man benytter. Det lar seg ikke benekte at når noen, uten ytterligere forklaring, påberoper seg at samene er Nordens urbefolkning, er dette i realiteten en tilsnikelse. De fleste uinnvidde vil da forestille seg at samene har en tilsvarende genetisk forhistorie som for eksempel urbefolkninga i Australia eller Amerika, men som vi har sett, er dette helt feil.

Jeg hører gjerne dine kommentarer til den beskrivelsen som er gitt ovenfor.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 15 Aug 2006 03:12:27
Innlegg: 110
Bosted: KVALØYA

InnleggSkrevet: 19 Jan 2016 10:07:23    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Her kommer du inn på en interessant, om enn en noe betent debatt. Som de fleste nordlendinger er undertegnede for et "blandingsprodukt" å regne, i den forstand at min slektshistorie forteller det de fleste vet, nemlig at Nord-Norge har vært en landsdel der nordmenn, samer, kvener, dansker, skotter, jemter osv. gjennom de siste århundrene har blandet seg. Dette gjelder de flest av oss, faktisk i den grad at det man skal lete lenge etter f.eks. en same som ikke har norske eller særlig finske gener. Som før sagt vitner finske etternavn som Hætta eller Keskitalo om at selv ikke samer fra indre Finnmark kan påberope seg kun samiske forfedre. Når det er sagt, så må det også sies at det å se på seg selv som same ikke bare har med gener å gjøre, men heller med en kulturell identifikasjon med samekulturen.

Du nevner også urbefolkningsbegrepet. Nå finnes det vel ikke en klar definisjon av begrepet urbefolkning, men det eksisterer vel en viss forståelse om at det finnes folkegrupper som har levd i visse områder så lenge at det ikke var etablert noen nasjonalstat da området ble folkesatt, og i tillegg er de blitt en minoritetsbefolkning i tidens løp ved at andre som tilhører en majoritetsbefolkning har bosatt seg i samme området. Men det blir etter min mening feil å si at samer er den eneste opprinnelige befolkninga i Nord-Norge, ettersom både (noen av ) samenes og nordmennenes forfedre har levd her i minst 10 000 år. Dette er jo tanker som både historikeren Ivar Hansen og arkeologen Bjørnar Olsen skriver om i sin bok om samenes historie, som kom ut for en god del år siden. For øvrig støttes dette opp av de siste tiårenes framskritt innen genforskning, som vi jo allerede har vært inne på. Uansett er dette temaet dessverre beheftet med en politisk agenda fra både samisk og norsk side, noe debatten om retten til land og vann i Finnmark vitner om. Èn av konsekvensene er at dna-testing av samer ikke blir sett på som helt stuerent i visse samiske kretser, noe som er synd for oss som er mer enn vanlig historieinteresserte. Derfor er det svært viktig at de av oss som vet at de har en samisk tippoldemor eller liknende trår til og tar en dna-test.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 06 Feb 2014 06:10:46
Innlegg: 45
Bosted: Trondheim

InnleggSkrevet: 19 Jan 2016 10:37:23    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Mi mormor var halvt norsk og halvt kvensk (200 år tilbake kommer alle fra Norrbotten). Min morfars stamtavle kjenner vi nå langt ned på 1700- tallet, og det ser ut til å være en herlig blanding av kvener og samer. Interessant at du nevne Hætta slekta. Gammel-Hætta, han som var først bosetter i Kautokeino(?), finnes faktisk også på mi stamtavle. På grunn av den tids navnetradisjon er det imidlertid som oftest nesten «umulig» å si noe om noen er samer eller kvener. De DNA-testen jeg har (23andMe og FTDNA) er heller ikke til mye hjelp når det gjelder dette. Det mest interessante jeg har sett til nå, i denne sammenheng, er faktisk det som er vist i Fig 1 i denne tråden. Har du ellers noen gode tips i den sammenheng, høre jeg gjerne mer om dette.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 15 Aug 2006 03:12:27
Innlegg: 110
Bosted: KVALØYA

InnleggSkrevet: 19 Jan 2016 16:59:38    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Jeg må være så ærlig at jeg innrømmer at jeg er en ren amatør hva angår bruk av dna innen slektsforskning, og jeg kan ikke skryte av jeg befinner meg på begynnerstadiet engang. Men slektsforskning har jeg litt (!) bedre peiling på, uten at det sier stort. Uansett stammer jeg på farsfars side fra en kvengutt som kom alene til Sør-Troms som 12-åring på begynnelsen av 1880-tallet. Ved hjelp av den framifrå svenske slektsforskeren Erik Kuokso, som for øvrig har gitt ut flere bøker som omhandler bl.a. slekter i Tornedalen, har jeg klart å spore denne slekten tilbake til 1500-tallet. Det viser seg forøvrig at denne slekten inneholder mange såkalte birkarler, dvs finske skatteoppkrevere som virket blant de nordsvenske samene. Et annet poeng å få med seg er at noen av disse ser ut til å ha giftet seg med samiske kvinner.

Av naturlig årsaker er det jo selvsagt ikke mulig for meg personlig å få testet denne "farslinjen", men en av nevøene mine var så vennlig at han tok en slik test for å stille min nysgjerrighet. Resultatet viste at han tilhører haplogruppe N-CTS10082, som visstnok mellom 58-77% av finnene og 42 % av samene skal tilhøre. På oppfordring av folk her inne på Slektsforum overførte jeg dette resultatet til FTDNA. I dag ser jeg forresten til min forbauselse at denne haplogruppen er endret til N-CTS1737 på sidene til FTDNA, uten at dette sier meg noen ting i første omgang. Er det noen som kan forklare dette?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 06 Feb 2014 06:10:46
Innlegg: 45
Bosted: Trondheim

InnleggSkrevet: 20 Jan 2016 12:18:38    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Det med den svenske slektsforskeren Erik Kuokso hørtes meget interessant ut. Takk for tipset! Det ser nemlig ut til at også min mors farslinje kommer fra Tornedalen.

De navneendringene du nevner, kjenner jeg ikke noe til, men det ser ut til å være en generell endring på gang når det gjelder disse navnene. Både mitt Y-DNA og mt-DNA har også fått nye betegnelser i løpet av det siste året.

Hvis du er interessert i mer opplysninger om de som står lengst til venstre i Fig. 1 i denne tråden, lar det seg lett ordne, men dette bør noe eventuelt helst gjøres litt mer privat via personlig epost. Min epost adresse er arnljot.elgsaeter@gmail.com. Vi kunne da eventuelt også ta en titt på ditt DNA og se hvor du havner blant disse personene alle med mange samer på sine stamtavler.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 15 Aug 2006 03:12:27
Innlegg: 110
Bosted: KVALØYA

InnleggSkrevet: 20 Jan 2016 15:02:16    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Takk for hyggelig tilbakemelding. Da har jeg sendt deg en privat mail.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 06 Feb 2014 06:10:46
Innlegg: 45
Bosted: Trondheim

InnleggSkrevet: 15 Apr 2016 21:54:12    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Den 11. januar 2016 ble det publisert en vitenskapelig oversiktsartikkel med tittel "Ancient DNA and the rewriting of human history: be sparing with Occam’s razor" skrevet av M. Haber, M. Mezzavilla, Y. Xue and C.Tyler-Smith med lenke [url]http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26753840
[/url]
Denne artikkelen gir et oppdatert sammendrag, med fulle vitenskapelige referanser, av det som er hovedtemaet i denne lenka. Dette er meget nyttig lesning for de som har ambisjoner om å holde seg oppdatert når det gjelder den omskrivinga som nå er i ferd med å foregå også når det gjelder historia til menneskene i Skandinavia.

Videre har GEDmatch.com MDLP K13 Ultimate kommet med sine tall når det gjelder andelen DNA fra hver av de fire store folkevandringsgruppene hos henholdsvis nordmenn, svensker, samer og finner fra Nord-Finland. Alle disse tallene er helt i samsvar med de dataene som er vist tidligere. Se vedlagt figur.

Ingen av disse moderne folkegruppene var "ferdigblandet" før tidligst 10-15 generasjoner (300-500 år) etter at den siste av de fire store folkevandringen opphørte, dvs. tidligst for ca. 3000 år siden. Fra siste istids slutt for ca. 12000 år siden og fram til for 7000-8000 år siden var Skandinavia befolket kun av mennesker som var 100 % steinalder jegere og sankere (Cro-Magnon).
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 06 Feb 2014 06:10:46
Innlegg: 45
Bosted: Trondheim

InnleggSkrevet: 21 Jan 2017 12:12:33    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Internasjonalt foregår det stadig store vitenskapelige arbeider som er relevante for forståelsen av samenes historie. Av en eller annen grunn forbigås imidlertid alle slike arbeider i stillhet av samtlige norske medier. Dette har den beklagelige følge at folk flest er helt uvitende om hvilke vitenskapelige nyvinninger som jevnlig gjøres med tilknytning til samenes historie. Nedenfor følger en kort beskrivelse av et slikt eksempel innen fagfeltet språkforskning.

I 2013 publiserte Honkula et al., Universitetet i Turku, Finland, et språkvitenskapelig studium av tidsutviklinga til urale språk, inklusive finsk og samisk. Den vitenskapelige rapporten kan i sin helhet leses ved å benytte følgende lenke:

Lenke 1: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jeb.12107/full

Dette er et studium av den historiske utvikling av i alt 47 forskjellig språk som er i bruk i den nordlige del av den skogkledde sonen opp mot tundraen som stekker seg fra nordøstre del av Europa til Vest-Sibir. I dette studiet ble det samlet inn et utvalg av i alt 226 forskjellig meninger/ord som gikk igjen i 17 forskjellige urale språk. Ved å studere hvordan dette kjernevokabularet forandret seg etter hvert som nye språkgrupper oppstod, etablerte forfatterne den tidsutviklinga som er vist i den vedlagte figuren (kopiert fra Lenke 1).

I figuren under markerer de grønne liggende stavene tidsintervallene hvor sannsynlighet større enn 95%. Tidsskalaen er angitt som år før vår tid (YBP = years before present). Kalibreringspunktene (Samoyed, Permian og Finno-Saami) er merket med blå liggende staver. Navnene til de forskjellige protospråkene er påført ved knutepunktene. Navnene til de ulike undergruppene er angitt helt til høyre i figuren. Fargeskalaen i figuren angir temperaturforandringene relative til dagens temperatur (+3,5-0 grader; rød-kvitt) i Nordøst-Europa/øst-europeisk tundra (vestsida av Uralfjellene).

Figuren under illustrerer at samene trolig skilte seg ut som egen språkgruppe først så sent som for 500-1500 år siden.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 06 Feb 2014 06:10:46
Innlegg: 45
Bosted: Trondheim

InnleggSkrevet: 21 Jan 2017 21:59:14    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Alle menn er bærere av et Y-kromosom og et X-kromosom. Alle kvinner er isteden bærere av to X-kromosom; et fra sin mor og et fra sin far. Den unike overføringa av Y-kromosomet (yDNA) fra far til sønn (farslinja) innebærer at detaljert kartlegging av yDNA ofte er meget nyttig i samband med studier av folkevandringer som kan gå selv flere titusener av år tilbake.

Ca. 50% av alle samiske menn er bærere av yDNA haplotype N1c (tidligere kalt N3a). Det ferskeste større vitenskapelige studiet av tidsforløpet og den etniske fordelinga av yDNA haplogruppe N ble publisert i juli 2016 (Lenke 1) og gjennomført av en større gruppe internasjonale vitenskapsfolk fra toppuniversitet i Estland, Russland, Hviterussland, Ukraina, United Kingdom og USA. Den komplette vitenskapelige artikkelen som beskriver dette arbeidet, kan leses på følgende lenke:

Lenke 1: http://www.cell.com/ajhg/pdfExtended/S0002-9297(16)30160-4

I alt 6521 forskjellige yDNA prøver fra 56 forskjellige folkegrupper ble kartlagt ved bruk av de mest høyoppløselige DNA teknikker som finnes. Figuren som er vist helt til slutt i dette innlegget, er kun et mindre utklipp fra det komplette N halogruppetreet vist i lenke 1, men det viste utklippet inneholder det resultatene som er mest relevant for den genetiske historia til samene. Det komplette halogruppetreet viser Y-kromosom topologien for halogruppe N etter resekvensering av 6,2 Mbp for 94 individer.

Figuren som er vist under, illustrerer at den samiske folkegruppa kan ha oppstått som en genetisk sett separat populasjon så sent som for 2,0-2,5 kilo år siden (kya= kilo years ago).

-oOo-

Både menn og kvinner er bærere av mitokondrie DNA (mtDNA), men kun kvinner kan overføre sitt mtDNA til sine barn. Den unike overføringa over generasjonene av mtDNA fra mor til datter (morslinja) innebærer at detaljert kartlegging av mtDNA ofte er meget nyttig i samband med studier av folkevandringer som kan gå selv flere titusener av år tilbake. Dette er analogt til det som er beskrevet ovenfor når det gjelder overføringa av yDNA fra far til sønn (farslinja).

Det ferskete større internasjonale vitenskapelige studiet som også omfatter mtDNA vanlig i de samiske befolkningene, er beskrevet i full detalj i lenke 2:

Lenke 2: http://static-curis.ku.dk/portal/files/123064786/journal.pgen.1003296. pdf

Et av de mest signifikante funnene i dette vitenskapelige arbeidet når det gjelder samene, kan enklest formidles ved å se nærmere på følgende utklipp fra sammendraget til det vitenskapelige arbeidet beskrevet I link 2: “We identified remarkable genetic dissimilarities between prehistoric and modern-day North East Europeans/Saami, which suggests an important role of post-Mesolithic migrations from Western Europe and subsequent population replacement/extinctions.”
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 17 Mai 2010 06:14:08
Innlegg: 251
Bosted: Sveits

InnleggSkrevet: 22 Jan 2017 20:16:19    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Arnljot. Takk for lenken til «Human Y Chromosome Hg N….» artikkelen (Din Lenke 1, 21/1/17). Denne artikkelen hadde jeg ikke sett, og som «medlem» av Hg N-L550 er jeg spesielt interessert i Hg N.

Artikkelen er selvsagt skrevet for profesjonelle genetikere, det er mange setninger som «We used a Bayesian skyline coalescent tree prior, the general time reversible (GTR) substitution model with gamma-distributed rates, and a relaxed lognormal clock.» som er litt vanskelig(!) for oss amatører å riktig forstå, men forfatternes «Discussion» var heldigvis mye klarere og forståelig.

Dessverre fant jeg, for oss Nordiske Hg N menn, at det er lite nytt i artikkelen, bortsett fra hva de mener om den urgamle Hg N utviklingen. De siste SNP mutasjonene de viser for oss i Norden er Z1936 og VL29, ca 3500 – 4500 gamle, dvs de er av lite nytte når det gjelder å forstå hvordan Hg N spredde seg i Norden.

Jeg fant det også irriterende at en artikkel fra 2016 fortsatt bruker gamle betegnelser for haplo-subgruppene.

For et mye bedre anetre for Hg N-M231, dvs oss i Norden, se Georg Dunkel’s tre på https://www.familytreedna.com/groups/n-russia-dna-project/photos
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 14 Jun 2008 11:27:45
Innlegg: 1867
Bosted: OS

InnleggSkrevet: 22 Jan 2017 20:54:50    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Arnljot skrev:
Figuren under illustrerer at samene trolig skilte seg ut som egen språkgruppe først så sent som for 500-1500 år siden.


Tolkar du figuren rett no? Det verkar heilt urimeleg med ein så sein dato.

Eg forstår figuren slik at det lilla intervallet er perioden då greina "Finno-Saami" kan ha blitt splitta i greinene "Saami" og "Finnic". Lillafargen ser ut til å spenne frå ca. 3000 år før no og vel 2000 år før no.

Det stemmer òg betre med det du skriv i seinare innlegg, "at den samiske folkegruppa kan ha oppstått som en genetisk sett separat populasjon så sent som for 2,0-2,5 kilo år siden".

tk
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 16 Feb 2005 11:13:30
Innlegg: 49
Bosted: TROMSØ

InnleggSkrevet: 01 Feb 2017 22:04:04    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Oppsummering av ”urfolksdebatten”

Jeg hadde tenkt å prøve meg med en liten oppsummering av debatten, men fikk problemer med noen av de nøkkelbegrepene som har vært brukt i diskusjonen.

Det første problemet gjelder begrepet ”steinalderbefolkning”, altså den befolkningen som under istida overlevde i Sør-Europa (som jegere og sankere) og som skal ha kommet nordover som den første opprinnelige befolkningen i Skandinavia og Finland (og i Finnmark). For det første er tidspuktet for når denne steinalderbefolkningen kom nordover et problem. Den kom til Tyskland på ett tidspunkt, til Sør-Skandinavia noe seinere og til Finnmark enda seinere. Det blir derfor svært lite sannsynlig at steinalderbefolkningen kom til Finnmark(svidda) så tidlig som for 10.000-12.000 år siden (som mange tror), selv om en smal tarm av Atlanterhavs-kysten kanskje kan ha vært isfri helt til Finnmark ganske tidlig.

Men det viser seg å eksistere også andre problemer: Heller ikke forholdet mellom de opprinnelige huntere/jegere (kalt steinalderbefolkningen) og de seinere farmere/bønder (som kom til Sentral- og Vest-Europa fra Russland, Midt-Østen og Tyrkia for 6.000-7.000 år siden ser ut til å være så entydig som mange hittil har trodd. Nyere forskning kan tyde på at huntere/jegere og farmere/bønder i noen grad ”blandet seg” før de kom så langt nord som til Sør-Skandinavia, og at de under vandringen videre mot nord dels var farmere og dels huntere, alt etter hvordan de tilpasset seg næringsmulighetene lokalt. Ettersom skillet mellom eldre og yngre steinalder ofte settes til ca. 6.000 år før nå, er det kanskje riktig å oppfatte også de folkegrupper som kom fra Sør-Russland for 7.000 år siden for en steinlaldebefolkning. I følge Lasse Sørensens klassiske bok nådde farmerne/bøndene Sør-Skandinavia for 6.000 år siden.

Det siste betyr at haplogruppe I (særlig I1) som trolig kom først nordover, trolig hadde følge også med R1a og R1b, og at disse tre mannlige haplogruppene kom sammen med de tre kvinnelige, europeiske gruppene V, U5b og H. Dette ble naturligvis de sentrale folkegruppene også ellers i Norge. Gruppa finske/samiske menn kom til Finnmark først for 1500 år siden, i folkevandringstida.

Men tross disse problemene bør følgende konklusjon kunne holde: Den opprinnelige befolkningen i Finnmark, ”urfolket” om man vil, besto altså av folkegrupper av europeisk opphav, og av grupper som hadde identisk opprinnelse (de samme haplogrupper) og den samme genprofil som resten av den norske og svenske befolkningen. Samene er altså ikke noe opprinnelig urfolk i Norge som nærmest kom i samlet flokk til Finnmark, men utviklet seg for 1500 år siden ved at en del finske/samiske menn ble integrert i den opprinnelige ”norske” ”steinalder”-befolkningen i Finnmark. Det nåværende norske folk er altså urfolket i Norge - sammensatt av omtrent de samme opprinnelige folkegrupper over hele landet og er etter hvert er blitt sveiset sammen til ett, og ikke to urfolk.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 06 Feb 2014 06:10:46
Innlegg: 45
Bosted: Trondheim

InnleggSkrevet: 02 Feb 2017 00:53:58    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Det her er viktig skille mellom hva som faktisk står i de to vitenskapelige publikasjonene, hva jeg selv måtte finne sannsynlig eller ikke. Det er derfor jeg i begge innleggene har gitt lenker til de originale publikasjonene slik at enhver kan sjekke om mine korte oppsummer er dekkende nok.

Hovedpoenget med innleggene er å gjøre flest mulige oppmerksomme på det som jevnlig foregår av vitenskapelige arbeider av interesse for alle med samiske aner. Å være godt oppdatert også på dette feltet er spesielt viktige for de som offentlig skal ivareta samens sak utad. Det tar seg lett usedvanlig dårlig ut de gangene det motsatte er tilfelle.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 22 Jun 2009 04:25:55
Innlegg: 475
Bosted: GAMLE FREDRIKSTAD

InnleggSkrevet: 02 Feb 2017 12:04:57    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Anne skrev:
... Her er lenke til en forelesning på FTDNAs konferanse i november 2015 om R1b (og indirekte R1a) og folkevandringene som har preget europeisk opphav. Den anvender det siste i forskningen og kobler også informasjonen til haplogrupper for både Y-DNA og mtDNA. ...


Odd skrev:

... Det siste betyr at haplogruppe I (særlig I1) som trolig kom først nordover, trolig hadde følge også med R1a og R1b, og at disse tre mannlige haplogruppene kom sammen med de tre kvinnelige, europeiske gruppene V, U5b og H. Dette ble naturligvis de sentrale folkegruppene også ellers i Norge. Gruppa finske/samiske menn kom til Finnmark først for 1500 år siden, i folkevandringstida.

Men tross disse problemene bør følgende konklusjon kunne holde: Den opprinnelige befolkningen i Finnmark, ”urfolket” om man vil, besto altså av folkegrupper av europeisk opphav, og av grupper som hadde identisk opprinnelse (de samme haplogrupper) og den samme genprofil som resten av den norske og svenske befolkningen. ...


Det som skrives her om haplogrupper og europeisk opphav er ikke helt korrekt fremstilt, slik vi vet i dag.

R1a og R1a kom inn i Europa svært sent (se lenken til Hammer-foredraget over) og fins i svært sjelden grad i samisk og finsk befolkning. Finner og samer har høy andel av Y-haplogruppe N (40-50 %), mens N fins hos bare 4-5 % av annen norsk befolkning - og flere av disse har mulig (uoppdaget) skogfinsk opphav.

mtDNA er godt spredt i Europa, og kan vanskelig knyttes til noen etniske grupper, kun gamle folkevandringer, i tusenårsperspektiv. Det at samer har ca 40 % mtDNA V, mens andre norske har ca 5 % V forklare ved genetisk flaskehals, ikke haplogruppens opprinnelse. For U5-gruppene som ofte har vært gjenstand for overtolking, anbefaler jeg Gail Tonnesens oversikt her, fra U5-prosjektet.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 16 Feb 2005 11:13:30
Innlegg: 49
Bosted: TROMSØ

InnleggSkrevet: 02 Feb 2017 13:18:37    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Jeg kan ikke riktig forstå at det er store feil i min framstilling. Jeg er enig i at R1a og R1b kom seint til Europa, men innvandringen til Skandinavia kom også seint – og trolig sist til Finnmark, med det forbeholdet jeg nevner om at norskekysten kan ha vært isfri mye tidligere enn landet for øvrig.

Når det gjelder kvinnegruppene har jeg følgende kommentar som jeg ikke fikk med i det første innlegget:

Dominansen av haplogruppene V og Ub5 blant samiske kvinner, og disse gruppenes lave representasjon i den øvrige norske befolkningen, virker kanskje litt spesiell, men forklaringen er trolig enkel og logisk.

De første gruppene som kom til Finnmark i steinalderen var små og bosettingen naturligvis spredt. Blant det lille antallet kvinner som først kom til Finnmark, kan andelen V og U5b naturligvis ha vært stor, selv om andelen av disse gruppene var mindre i Sør-Norge og Sør-Sverige. Dette er ikke det minste rart.

I tillegg kan det ha vært slik at de første V- og U5B-kvinnene kanskje fikk forholdsvis flere døtre enn H-kvinnene, og at dette kanskje kunne strekke seg over flere generasjoner. Dermed ville V- og U5b-gruppene vokse mer enn andre kvinnegrupper. Dette kan naturligvis ikke dokumenteres, men det må samtidig kunne sies at framstillingen ikke bare er logisk – det er også vanskelig å tenke seg andre løsninger.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 15 Aug 2006 03:12:27
Innlegg: 110
Bosted: KVALØYA

InnleggSkrevet: 02 Feb 2017 21:38:12    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Den lave representasjonen av haplogruppene V7a1 og U5b i den norske befolkningen er egentlig ikke så veldig spesiell, tatt i betraktning av at mye tyder på at disse samiske "formødrene" mest sannsynlig vandret inn i Norge østfra, altså via nåværende Sverige og Finland. Husk at mange som tilhører den samiske befolkningen i Nord-Norge stammer fra innvandrede reindriftssamer fra nettopp disse områdene, og noen av dem slo seg ned i f.eks. de markesamiske bygdene så sent som på 1700- og 1800-tallet. Dette gjelder bl.a. Sør-Troms.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 16 Feb 2005 11:13:30
Innlegg: 49
Bosted: TROMSØ

InnleggSkrevet: 03 Feb 2017 17:50:34    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Jeg har pleid å si at Finnmark for det meste og opprinnelig ble befolket av europeiske grupper som kom gjennom Sør-Norge og Sør-Sverige. Men du har selvfølgelig rett i at en del av innvandringen til Finnmark på slutten av steinalderen og i bronsealderen kan ha kommet gjennom Finland. Finland var i denne perioden ikke så preget av finske og samiske folkegrupper som i dag. Undergruppene av V og U5b (kvinner) var jo europeiske (oppstått i Spania?) og spredt tynt ut over hele det europeiske kontinentet. Disse gruppene kan derfor like gjerne ha kommet (en omvei) via Russland eller sentral-Europa som gjennom Vest-Europa.

Men sjansen er uhyre liten for at V og U5b skal ha slått seg sammen med N-gruppene av finske/samiske menn på veien nordover fordi utvandringen av samiske N-menn fra Sørøst-Finland og nordover ikke skjedde før i tidsrommet 0-500, flere tusen år etter at den opprinnelige befolkningen kom til Finnmark. (Jfr. doktoravhandlingen til Mikko K. Heikkilã:"Bidrag till Fennoskandiens språkliga fõrhistoria i tid och rum", Helsingfors Universitet 2014, bl.a kap. 4).
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 06 Feb 2014 06:10:46
Innlegg: 45
Bosted: Trondheim

InnleggSkrevet: 18 Feb 2017 18:10:46    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Kunnskapen hos den norske allmennhet, inklusive de fleste med høyere utdannelse, er usedvanlig svak når det gjelde de temaene som diskuteres på disse sidene.

Når er det imidlertid ei klar lysning på gang; Ikke enda her til lands, men hos vårt broderfolk i øst. Sentrale krefter med tilknytning til Sveriges Släktforskarförbund har de to siste året utgitt tre høgaktuelle bøker om temaet:

1) Karin Bojs, Min europeiska familj de senaste 54 000 åren. 2015; ISBN 9789100139117
2) Peter Sjölund, Släktforska med DNA, 2017; ISBN: 9789186061234
3) Karin Bojs og Peter Sjölund, Svenskarna och deras fäder de senaste 11 000 åren, 2016; ISBN 9789100167561

Alle disse tre bøkene anbefales på det sterkeste. For de som er helt ferske i feltet, anbefales bøkene lest i den oppgitte rekkefølgen. Bok nummer 1 or 3 kan anskaffes som e-bok hos Adlibis.no for henholdsvis kr. 63.00 og kr. 105.00. Bok nummer 2 ble kjøpt innbundet hos http://www.rotterbokhandeln.se, men det er fullt mulig at også denne boka finnes som e-bok.

Stengt tatt burde de tre omtalte bøkene være obligatorisk lesning ikke bare for alle med interesse for slektsgransking, men også alle innen Regjeringen, Stortinget, Sametinget og ellers alle andre innen offentlig forvaltning – pluss, ikke minst, alle landets journalister.

Fordi det her er tale om en ren folkeopplysningssak, ligger det videre i sakens natur at flere eksemplarer av disse tre bøkene burde ha vært innkjøpt ved alle landets biblioteker. Bok nummer 1 ble i 2015 tildelt August prisen som er en svenske litteraturprisen oppkalt etter August Strindberg.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 16 Feb 2005 11:13:30
Innlegg: 49
Bosted: TROMSØ

InnleggSkrevet: 16 Mar 2017 13:35:14    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Jeg har viss fått feil beskjed i den norske bokhandelen.

Sist endret av dn06691 den 16 Mar 2017 14:22:29, endret 1 gang
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 09 Mar 2011 09:22:31
Innlegg: 23
Bosted: HVITTINGFOSS

InnleggSkrevet: 16 Mar 2017 13:54:37    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Det er et komma på slutten av linken som gjør at adressen blir feil.
Denne skal fungere:

www.rotterbokhandeln.se
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 06 Feb 2014 06:10:46
Innlegg: 45
Bosted: Trondheim

InnleggSkrevet: 03 Apr 2017 09:55:28    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

For å kunne forstå hva som skjedde i Norden i forhistorisk tid, er det nødvendig å forene kunnskap fra både klassiske arkeologiske funn og resultatene fra de mest moderne DNA-studier av relasjonene mellom dagens mennesker og de som levde i de forskjellig epokene av nordisk forhistorisk tid.

Oxford University Press ga i august 2015 ut ei bok skrevet av T. Douglas Price (se vedlegg) med tittel
Ancient Scandinavia; An Archaeological History from the First Humans to the Vikings

CHAPTER 1. PLACE, TIME, AND ARCHAEOLOGY
CHAPTER 2. THE FIRST INHABITANTS (13,000 - 9500 BC)
CHAPTER 3. THE LAST HUNTERS (9500 - 4000 BC)
CHAPTER 4. THE FIRST FARMERS (4000 - 2800 BC)
CHAPTER 5. NEOLITHIC SOCIETIES (2800 - 1800 BC)
CHAPTER 6. BRONZE WARRIORS (1800 - 800 BC)
CHAPTER 7. THE AGE OF IRON (800 BC - AD 750)
CHAPTER 8. VIKINGS! (AD 750 - 1050)
CHAPTER 9. A VIEW TO THE PAST

Boka har 520 sider med i alt 298 illustrasjoner, og den er et funn for alle som er interessert i ei moderne oppsummering av Skandinavias arkeologiske historie fra 13 000 BC til vikingetida. For en førstegangsleser er mangfoldet av gode illustrasjoner spesielt nyttig. Referanselista over vitenskapelige publikasjoner er meget fyldig. Boka har ei omfattende stikkordsliste som gjør at boka også egner seg godt som et rent oppslagsverk. Som en moderne kilde til kunnskap om Skandinavias arkeologiske historie (Norge, Sverige og Danmark, men ikke Finland) er boka derfor meget god.

Dette at forfatteren i alle sine analyser og tolkninger av de forskjellige arkeologiske dataene fullstendig ser bort fra de epoke-endrende funn som de siste 2-3 årene har vært gjort ved bruk av morderne DNA-teknologi (bruk av aDNA), er imidlertid er kraftig minus. På et vis kan man i så hensende si at boka var gått ut på ‘’best før dato’’ minst et år før den ble utgitt. Dette svekker ikke den omfattende oversikten som blir gitt av forhistoriske arkeologiske funn i Skandinavia, men deler av analysene som for forfatteren presenterer, frastår imidlertid som skjemmende gammelmodige.

Innen den vitenskapelige litteraturen dukker det stadig opp nye og viktige høykvalitetsarbeider knyttet til den genetiske historia til Nord-Europa. Disse gir nye og viktige supplementer/korreksjoner til mange av de analysene hvor man kun har benyttet data klassisk arkeologi. Se f. eks. følgende lenke som viser til et arbeide publisert i mars 2017:

http://biorxiv.org/content/biorxiv/early/2017/03/03/113241.full.pdf
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 16 Feb 2005 11:13:30
Innlegg: 49
Bosted: TROMSØ

InnleggSkrevet: 05 Apr 2017 18:34:28    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Takk for mange gode litteraturtips - jeg har skaffet meg flere av dem. Alle er interessante, men "Norge" mangler, selv om også Sverige er interessant.

Det som i grunnen mangler, har sammenheng med eksistensen av "Doggerland" som knyttet Norge både til kontinentet og til England/Scotland, og det faktum at norskekysten nordover til Finnmark ble isfri lenge før resten av Skandinavia. Det finnes naturligvis mye informasjon om Fosnakulturen, men bortsett fra tre skjeletter fra Søgne (9.500 år gamle), så kjenner jeg ikke til skjelettfunn som har vært DNA-analysert (tre kvinner i Søgne = indergrupper av U. I tilfellet en mangel, dersom slike funn har vært gjort lenger nord i Norge.

Altså: Bosettingen helt nord i Norge mangler den avgjørende dokumentasjon - svenske undersøkelser blir lit utilstrekkelige.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Skjult navnBle registrert: 10 Apr 2017 08:52:14
Innlegg: 7
Bosted: Meråker

InnleggSkrevet: 10 Apr 2017 09:29:22    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Her er en Gedmatch dna analysen min, hva synes dere om den?

MDLP K23b Oracle Rev 2014 Sep 16

Admix Results (sorted):

# Population Percent
1 European_Hunters_Gatherers 41.20
2 European_Early_Farmers 23.37
3 Caucasian 21.79
4 South_Central_Asian 4.98
5 Ancestral_Altaic 4.31
6 Australoid 1.32
7 East_Siberian 1.29
8 Paleo_Siberian 1.23


Finished reading population data. 620 populations found.
23 components mode.

--------------------------------

Least-squares method.

Using 1 population approximation:
1 Dane @ 3.393328
2 North_German @ 3.548934
3 Dutch @ 3.943478
4 Swede @ 4.754822
5 Norwegian_East @ 4.803576
6 South_German @ 6.181055
7 Swede_Saami @ 6.241610
8 Belgian @ 6.897024
9 Frisian @ 6.912054
10 Norwegian_West @ 7.056119
11 Austrian @ 7.066043
12 North_European @ 7.257704
13 Icelandic @ 7.392514
14 English @ 7.463921
15 Irish @ 7.684135
16 German-Volga @ 8.452929
17 CEU @ 9.543863
18 Hungarian @ 9.808888
19 English_Kent_GBR @ 9.898293
20 Scottish_Argyll_Bute_GBR @ 10.174520

Using 2 populations approximation:
1 50% English_Cornwall_GBR +50% German @ 2.378891


Using 3 populations approximation:
1 50% Frisian +25% North_European +25% Russian-Upper-Volga @ 1.930769


Using 4 populations approximation:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++
1 Frisian + Irish + North_European + Russian-Upper-Volga @ 1.874558
2 English_Kent_GBR + Frisian + German + Swede_Saami @ 1.899344
3 English_Kent_GBR + Frisian + Mordovian + North_European @ 1.920134
4 British + Frisian + Mordovian + North_European @ 1.921796
5 English_Kent_GBR + German + Irish + Swede_Saami @ 1.926281
6 Frisian + Frisian + North_European + Russian-Upper-Volga @ 1.930769
7 Hungarian + Irish + Norwegian_West + Swede_Saami @ 1.934039
8 Irish + Norwegian_West + Slovenian + Swede_Saami @ 1.938014
9 Frisian + North_European + North_European + Russian-Upper-Volga @ 1.940870
10 CEU + English_Kent_GBR + Frisian + Mordovian @ 1.944957
11 English_Kent_GBR + Irish + Mordovian + North_European @ 1.946792
12 Frisian + Mordovian + North_European + Welsh @ 1.955522
13 English_Kent_GBR + Frisian + Irish + Russian_Vologda @ 1.955921
14 Belgian + Irish + North_European + Russian-Upper-Volga @ 1.957648
15 English_Kent_GBR + Frisian + Irish + Russian-North @ 1.963935
16 Frisian + Orcadian + Russian-Upper-Volga + South_German @ 1.967334
17 CEU + CEU + Frisian + Mordovian @ 1.972365
18 CEU + Frisian + German + Swede_Saami @ 1.975063
19 CEU + Frisian + Mordovian + North_European @ 1.976882
20 Frisian + German + Swede_Saami + Welsh @ 1.982438


Legg merke til at min bror fikk nesten bare 50% samiske treff i population finder, slik som "irsk+norsk+svensk_same+svensk_same". Er dette "Ancestral genes"eller nytt? De tyve valgene er ment å være "ta den som passer best" med genetisk avstand. Min bror fikk lavere "@ score" på alle valgene enn jeg.
Dette den som gir mest mening, jeg er fra Norge, 23andme plasserte min bror som litt Irlender, men 97% Norsk. Hva tror dere om dette? MDLP K23b er også den eneste kalkulatoren med flere samiske grupper, og den er lagd for å unngå selvraporterings bias. Den har bare "ordentlige" kilder. Noen gedmatch kalkulatorer har selv rapporterte testere med i kalkulasjons grunnlaget. MDLP ser også ut til å plassere det myheritage mente var Native American i Sibir, som i det minste er mulig, siden jeg ikke vet om noe annet enn Norsk slekt.

Tallene for population admixure for meg:
Amerindian 0.50
Ancestral_Altaic 4.31
South_Central_Asian 4.98
Australoid 1.32
Caucasian 21.79
East_Siberian 1.29
European_Early_Farmers 23.37
Paleo_Siberian 1.23
European_Hunters_Gatherers 41.20
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 10 Apr 2017 08:52:14
Innlegg: 7
Bosted: Meråker

InnleggSkrevet: 10 Apr 2017 15:59:13    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

En kommentar: har sett det nevnt på nettet at 23andme bruker Navajo som Native American prøver for nord amerika, problemet er dette: Navajo er ett Na Dene språk, fra Alaska. og nylig ansett å tilhøre ett språktre med røtter i Sibir, bl.a. med Ket språket.

Som denne bloggen viser:
http://blogs.discovermagazine.com/gnxp/2010/12/the-men-of-the-north-th e-sami/#.WOuMu2y1vIU
er det sample problemer, men problemet er, at det er mulig akkurat de folkene som man "bør" sample for å bli kvitt "native american" resultater for noen folk med noe eldgamle sibirske gener, kan ha krysset havet, og være representert i noen stammer, som Navajo og Apache (tror de er 10% fra hukommelsen).
Det er enklere å si at treff på 1-4% indianer for samiske slekter, viser liket med indianere som nasjoner, muligens primært de med Na-Dene språk og innflytelse derfra. Litt som folk i England kan få svar de er skandinaver. Skiller mann mellom eldgamle etniske røtter, og moderne "Nasjoner" i vid betydning (her kaller jeg både etnisitet og land, for "Nasjoner"), er det mulig Samer og sibirske folk har noe "indianer" treff i noen dna tester for likhet med de moderne indianer nasjonene.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 15 Aug 2006 03:12:27
Innlegg: 110
Bosted: KVALØYA

InnleggSkrevet: 10 Apr 2017 16:23:55    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Det er jo ikke bare mulig, men faktisk også noe dna-analyser viser, at visse europeiske folkegrupper og enkelte (?) "native americans" har en liten prosentandel beslektede gener, noe som igjen tyder på et eldgammelt felles opphav i Sibir:

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/amerikas-indianer-slakt-med-europee r/
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 15 Aug 2006 03:12:27
Innlegg: 110
Bosted: KVALØYA

InnleggSkrevet: 10 Apr 2017 16:36:41    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Slettet.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 10 Apr 2017 08:52:14
Innlegg: 7
Bosted: Meråker

InnleggSkrevet: 10 Apr 2017 22:57:52    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Mal'ta funnet? Veldig fascinerende. Men, Det er antagelig ikke relevant for det jeg gjetter på; at om Ket og flere små stammer i Sibir tilhører språktreet bak "Na Dene" språkene, er det en kobling i nyere tid.
Klassisk arkeologi med blant andre Collin Renfrew brukte spredningen av indo europeisk til å argumentere for jordbrukets spredning. Men de siste årene viste den Danske arkeologen Kristian Kristiansen spredningen av R1a og bronsealder folk fra Yanma kulturen (sen neolitisk tid i Norge, klassisk "kampøks kultur" og traktbeger kultur). Det betyr vi ikke lenger kan ha noen formening om hva de tidligere språkene var, utenom ikke indoeuropeisk om vi aksepterer Kristian Kristiansens formening.

Legg merke til at jeg ikke kobler spredning av gener og kulturer uten bevis; dette er ikke mitt felt, men Na Dene språkene som Apache og Navajo spredte seg sørover (mener Apachene har legender om å flytte sør; det kan være etter Kristus, ut i fra gjetting), og fikk gener fra området de flyttet inn i. Dette er spekulasjon, men gjør at kalkulasjoner av etnisitet må foretas med ett valg; skal amerikanere gå glipp av indianske gener (og få Sibir), eller skal folkegrupper med innblanding av noe sibirske elementer, inkludert, antagelig de med mye Mal'ta gener, få "indianer" resultat?
Mal'ta funnet er jo også koblet til opphavet til en av tre kilder for tidlig europeiske gener. Egentlig er det tre grupper som har gitt opphavet til oss europeere (inkludert Finner og Samer, som også er europeiske).

Men over til noe jeg egentlig ikke behersker:
Fungerer gedmatch for å forstå etnisitet for våre forfedre, i norden?
Har jeg oppfattet rett, er det en kalkulator effekt i flere av gedmatch kalkulatorene. og det er bare MDLP med noen samiske grupper. Og bare k23b unngår kalkulator effekten, i følge en gedmatch kalkulator person som virket å vite hva han gjør, se denne siden og diskusjonen nedenfor:
http://eurogenes.blogspot.no/2014/10/ancient-genomes-and-calculator-ef fect.html
forresten: k23b blir oppdatert jevnlig. Det er vanskelig å vite om oppdateringene forandrer resultatet, man bør sammenligne resultater for samme versjon av k23b.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 15 Aug 2006 03:12:27
Innlegg: 110
Bosted: KVALØYA

InnleggSkrevet: 11 Apr 2017 18:50:37    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Anbefaler følgende artikkel:

http://www.pnas.org/content/113/23/6380.full.pdf

Her står det mye interessant, bl.a. om dna-funn knyttet opp mot Amerika (p. 6383 og 6384).
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 10 Apr 2017 08:52:14
Innlegg: 7
Bosted: Meråker

InnleggSkrevet: 14 Apr 2017 00:24:29    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Fin artikkel Smile
Jeg har kikket på Gedmatch kalkulatoren mer, og så vidt jeg vet, virker det bare som det er MDLP k23b som overhodet prøver å kategorisere sørsamer og ikke-nordlige samer. myheritage og de store profesjonelle kategoriserer folk i land her i norden (og samer blir da "utvanna finner").
Genetisk sett, var vi alle her først. Vi dyrka jord. Vi red med hunneren Atilla (Ungarn-Tyskland området har mye hunnisk "indianerblod" fra høysibirske folk med han, det er helt normalt for folk der å få 1% eller mer indianer på dna tester). Det er faktisk større forskjell på nordmenn og svensker i k23b settet enn svensker og svenske samer.
Det testen gjør, virker livsfarlig; å kategorisere hvor "rent" etnisk man er. Mitt resultat ble bare veldig morsomt, siden jeg ikke kan forklare det slektsmessig, eller historisk. Kanskje det var mye, mye mer kvenske og bofaste samer i Trøndelags dalene enn vi vet? Eneste jeg vet, er all dokumentert slekt av meg, var innenfor sørsamisk område, og alle er helt vanlige nordmenn, så vidt jeg vet.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 01 Des 2004 07:57:15
Innlegg: 1981
Bosted: SONGE

InnleggSkrevet: 19 Apr 2017 01:32:57    Tittel: Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer Svar med Sitat

Som en kuriositet nevner Snorre også samer på "Haral Hårfagres" tid, dvs. kalt finner som bl.a. drev med ganding etc. etc.

Og de levde tydeligvis så langt sør som i ihvertfall Solør, men også ant. så langt sør som indre bygder i Tune ( ? )

Smile
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Vis Innlegg fra:   
Start nytt emne Alle klokkeslett er EET (Europa)
Side 1 av 1
 
Gå til:  
Du kan ikke starte nye emner i dette forumet
Du kan ikke svare på emner i dette forumet
Du kan ikke endre dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke laste opp filer til dette forumet
Du kan ikke laste ned filer fra dette forumet


Powered by phpBB 2.0.14 © 2001, 2002 phpBB Group