Slektsforum Slektsforum
Slekt og Data
 
 HjelpHjelp    SøkSøk     Logg InnLogg Inn  Bli medlemBli DIS medlem  engelsk
Hvordan logge på? Les her om registrering og pålogging.
Start nytt emne    
Vis forrige emne :: Vis neste emne  
Av Innlegg
Skjult navnBle registrert: 04 Nov 2009 12:23:13
Innlegg: 383
Bosted: LILLEHAMMER

InnleggSkrevet: 12 Sep 2018 15:36:30    Tittel: Morten NN, lensmann Jon Mortensen Moes far. Svar med Sitat

Her må jeg be om tilgivelse dersom jeg ikke har forlagt tidligere opplysninger om lensmann Jon Mortensens herkomst.

Oversikten som følger bør dokumentere at han kommer fra en annen plass, jeg har ikke funnet spor av noen Morten på gården Moe, skyldsatt til 2 øre, etter midten av 1630 tallet.

Sitter noen med dokumentasjon mht. Jon Mortensen NN?

Dom. 13 p. trinit. 1695 døper lensmann Jon Mortensen Ustad* Morten.
Dom. judica 1695 begravet Marit Olsdatter Moe, 90 år.
Dom. 17 p. trinit 1695 introd. lensmann Jon Mortensens kvinne.
På sommerting 1695 stevner Lars Eide lensmann Jon Mortensen for hugg og slag. S. 14b.
På vinterting 1696 kunngjør lensmann Jon Mortensen skjøte på gården Moe,skyldsatt til 2 øre, kjøpt av fogd Jørgen Pedersen, datert 30 november 1695.
Dom 2 adv. 1697 døper Jon lensmann Hermo.
Dom 1. p. trinit. 1700 døper Jon lensmann Marit.
6 mai 1701 25 mars 1699 er Jon Mortensen Moe forlover.

Det er altså først i 1699 at kirkeboka bruker begrepet Jon Mortensen Moe.

319 Morten NN
Intet kjent
320 NN
Intet kjent

Landskatt 1634, Jon Moe
Unionskatt 1642, Jon Moe.
Kontribusjon 1647, kongen bygsler Jon Moe med 2 øre.
Fogdens manntall 1664 Moe, ½ gård.
Skyldsetting Oppsitter Sønner Knekt Dreng
2 øre Jon Andersen 76 år Anders Jonsen, 32 år Haftor Jonsen, 24 år -

Prestens manntall 1664 Moe, ½ gård.
Skyldsetting Oppsitter Sønner Knekt Dreng
2 øre Jon Andersen 76 år Anders Jonsen, 32 år Haftor Jonsen, 24 år -
Matrikkel 1665 Moe.
Bygsler Skyldsetting Oppsitter
Marcelis 2 øre Jon
Leding 1 ort 8 skill.
Tiende Bygg 1 tønne
Havre 1 ½ «
Småtiende 1 ½ ort
Arbeidspenger 1 ort
1 kvern ½ ort
Forelagt å plante hommelhage.
Ingen andre vilkår eller ? ?
Ringe brenneved skog.
Prestens manntall 1666 Moe, ½ gård
Skyldsetting Oppsitter Sønner Knekt Dreng
2 øre Jon Andersen, 67 år Anders Jonsen, 32 år Haffuor Jonsen, 25 år Nils Jonsen ? år
Matrikkel 1680/82 Moe.
Bygsler Skyldsetting Oppsitter
Marcelis 2 øre Jon
Leding 3 mk. smør
6 mk. mel
1 kvern
Soldatkjolepenger
Jon Moe 1682
Leding 1685
Jon Moe 3 mk. smør 6 mk. mel

Matrikkel 1687/95
Bygsler Skyldsetting Oppsitter
Peder Kaasbøl 2 øre Ole
1/8 part til Verkets kirke

Matrikkel 1696/1701
Bygsler Skyldsetting Oppsitter
Bygsler selv 2 øre Jon Mortensen
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Nov 2009 12:23:13
Innlegg: 383
Bosted: LILLEHAMMER

InnleggSkrevet: 14 Sep 2018 10:41:05    Tittel: Re: Morten NN, lensmann Jon Mortensen Moes far. Svar med Sitat

På vinterting 1703 kunngjør Ide Jonsdatter Moe en forsytnings kontrakt hun innrettet mot sin sønn Jon Mortensen Moe at hun til hennes dødsdag skal med all nødtørftig underholdning, hvor imot ditto Jon Moe skal nyte den gård Lien og all hennes eiendeler, hvilken av 3 januar 1703 er underskreven av hennes lagverge og bror Christopher Jonsen og Jon? Mortensen Moe.

En gjennomgang av odelsskatten for bruket på Lien som Jon Mortensen skal «nyte« viser at Knut Andersen driver et bruk skyldsatt til 1 øre fra før 1664 (fogdens manntall) til ca. 1692.
Matrikkelen fra 1665 viser at Christopher Jonsen er bygselrådig, og ut fra odelsskatten er han det til en gang mellom 1671/73 (1672 mangler) for i 1673 er Morten Knutsen bygselrådig.

Matriklene fra 1687/92 oppgir at Morten Knutsen holder til på Fannrem.

Matriklene for 1693/97 viser at Morten Knutsens arvinger er bygselrådige på Lien og Anders (Knut Andersens sønn?) er driver.
I 1698, fem år før kunngjøringen på vintertinget er Jon Mortensen Moe bygselrådig på Lien, og Erik Knutsen er driver.
Mt 1701 oppgir at Erik er 34 år.

På Fannrem er Hermo Hermosen i følge leilendingskatten driver fram til 1674, i 1675 kreves Morten. Gården er kirkegods.
Matriklene har Morten som driver på Fannrem fram til 1691, Jon føres opp i 1692, mens driverens navn mangler i 1694/95. I 1697 har Siver overtatt.

Så til spekulasjonene:

Det er naturlig å anta at bygselrådig på Lien fram til 1673 og Ide Jonsdatters lagverge og bror er samme person som overtar bygselrådigheten over Lien.

Hvem er Morten Knutsen Fannrems arvinger, ref. matriklene 1693/97?

Jon Mortensen dukker opp fra «ingenting» som lensmann i 1695, da med gårdsnavnet Ustad, han må ha tilgang på midler siden han kjøper Moe i 1696, og kan legge i 400 rd. i krigsstyr i 1714.

Tar i mot innspill som kan nøste opp disse koblingene!
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 20 Sep 2005 07:19:11
Innlegg: 478
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 14 Sep 2018 12:05:31    Tittel: Re: Morten NN, lensmann Jon Mortensen Moes far. Svar med Sitat

Jon Mortensson Moe var son av Morten Knutsson, sorenskrivar i Orkdal 1632-1642, og Idde Jonsdotter, dotter av gamlepresten i Orkdal hr. Jon Jonsson. Gamle hr. Jon var i alle fall ein som samla gods, og vi ser at etterkommarane ender opp på bra gardar i Orkdal.

Idde sin bror, Christopher Jonsson, kjøpte Sundli og var òg lensmann i Orkdal.

Det er mange av desse etterkommarane. Meir fullstendig oversikt må kome seinare...
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Nov 2009 12:23:13
Innlegg: 383
Bosted: LILLEHAMMER

InnleggSkrevet: 14 Sep 2018 13:59:41    Tittel: Re: Morten NN, lensmann Jon Mortensen Moes far. Svar med Sitat

Takk for oppklaring Håvard.

Satt med en mistanke om at du har gitt meg denne koblingen tidligere, men var ikke i stand til å finne den igjen.
Så kom første prest og sorenskriver inn i direkte slektslinje - du verden. Det snedige er at jeg har en annen kobling mot en Meldalsprest - hr. Sten Evensen sin far kommer fra Horg, og Even Foss skal være en av mine aner, men jeg har ikke etterprøvd Horgboka.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 20 Sep 2005 07:19:11
Innlegg: 478
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 14 Sep 2018 20:22:24    Tittel: Re: Morten NN, lensmann Jon Mortensen Moes far. Svar med Sitat

Skifte etter Morten Knutsson på Fannrem 3. nov. 1693 ("Sl: Morten Knudss: fordum Sorenskrifr. ofver Ørchedals og Guldals fogderie"):

SAT, Orkdal sorenskriveri , 3/3Aa/L0001: Skifteprotokoller, 1689-1728, s. 66b-67a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090205700073

Dei etterlatte var hans "hustrue Idde Jons d:" og "deris felles børn Nafnlig Knud og Jon Mortens Sønner samt Kirsten og Doret Mortens d:". Vidare går det fram at Knut og Kirsten er døde og at deira arvepart tilfell deira born.

Kven desse borna var, og vidare etterslekt utanom Jon Mortensson har eg ikkje oversikt over.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Nov 2009 12:23:13
Innlegg: 383
Bosted: LILLEHAMMER

InnleggSkrevet: 15 Sep 2018 08:56:48    Tittel: Re: Morten NN, lensmann Jon Mortensen Moes far. Svar med Sitat

Har brukt Google metoden for å finne mer omkring hr. Jon Jonsson, og fått forvirring opp på høyere nivå.
Det er noen som har arbeidet med hr. Jon, men det er få kildereferanser til grunnlaget for slektstavlene som er satt opp.

Jeg kommer til å gå inn på debattsiden til digitalarkivet for om mulig å finne dokumenterte opplysninger om ham.

Et spørsmål som kanskje kan løses i dette forumet gjelder Jon Mortensen. jeg har notert at han var gift med Ingeborg Andersdatter Eggen, 1665-1745. Har prøvd å finne en høvelig Anders Eggen i MT 1664/65 og matrikkel 1665 i Orkdal/Meldal uten å lykkes.

Finnes det dokumentasjon på Ingeborgs herkomst som har gått meg hus forbi?
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 20 Sep 2005 07:19:11
Innlegg: 478
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 15 Sep 2018 15:42:43    Tittel: Re: Morten NN, lensmann Jon Mortensen Moes far. Svar med Sitat

Ingeborg var dotter av Anders Hermosson Eggen og kona Marte Jonsdotter.

Dette er den Anders, 50 år, som er nemnt på Eggen i 1664 saman med sonen Hermod, 4 år.

Ved skiftet etter Jon Hågensson Forve i 1689 er enkja Torgier Andersdotter (i avskrift hjå Arnt Stavne her). Her er nemnt Enkens svoger Jon Fandrum og broder Hermo Andersen Eggen

Skifte etter Marte Jonsdotter på Eggen i 1696 (i avskrift hjå Arnt Stavne her) er nemnt sonen Hermoe, avdød, og døttrene Torgie, Ingbor, Solloug og Anne Andersdøttre. Her er òg nemnt "Suoger Lensmanden Joen Moe, Lars Forfue". Sistnemnte er Torgier sin andre mann, Lars Jonsson Forve.

Skifte etter Hermo Andersson i 1696 (her) nemner som formyndere for borna: "lensmanden Jon Mo for Anders, Amund Vold for Knud, Lars Forfve for Ingborg, Olle Snøsen for Marit og Olle Rensklef for Brit."

Her ser vi vel òg kor Hermod-namnet til Jon Mortensson og Ingeborg Andersdotter sin tredje son kom frå.

Når det gjeld hr. Jon er det vel skrive ganske mykje rundt omkring. Leif Skjerve i Bodø hadde ein del om han på sine heimesider.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Nov 2009 12:23:13
Innlegg: 383
Bosted: LILLEHAMMER

InnleggSkrevet: 17 Sep 2018 10:51:53    Tittel: Re: Morten NN, lensmann Jon Mortensen Moes far. Svar med Sitat

Skifte etter Marthe Jonsdatter 3 september 1696 er litt uklart for meg , ref s. 513.

På denne siden kommer det fram at enken Mari Eggen skal ha forpleining til sin død og så en anstendig begravelse. Det vises da til … «hennes sønnekone Gunnild Knutsdatter og hennes lagverge Ole Knutsen Kvåle»…

Bokstavelig lest skulle dette bety at enken Mari Eggen er mor til Hermoe Andersen, men jeg tror ikke at bigami var akseptert i Orkdal på denne tiden – to enker etter Anders Hermoesen er lite trolig.

En annen mulighet er at Mari er mor til Gunnild Knutsdatter og Ole Knutsen Kvåle.

En tredje variant er at Mari er enke etter Anders Hermoesens far, men da blir det problemer med begrepet sønnekone.

Andre forslag mottas med takk.

https://media.digitalarkivet.no/view/24701/270?indexing=
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 20 Sep 2005 07:19:11
Innlegg: 478
Bosted: TRONDHEIM

InnleggSkrevet: 17 Sep 2018 11:43:03    Tittel: Re: Morten NN, lensmann Jon Mortensen Moes far. Svar med Sitat

Slik eg forstår det er "Enchen Mari Eggen" den same som Marit Jonsdotter.

Gunnild Knutsdatter var gift med den avdøde sonen Hermo Andersson, som ein ser av skiftet etter han (link over)
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Skjult navnBle registrert: 04 Nov 2009 12:23:13
Innlegg: 383
Bosted: LILLEHAMMER

InnleggSkrevet: 17 Sep 2018 15:03:50    Tittel: Re: Morten NN, lensmann Jon Mortensen Moes far. Svar med Sitat

Hallo Håvard.

Tror uttrykket "det enkle er ofte det beste" passer her....

Olav B.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Vis Innlegg fra:   
Start nytt emne Alle klokkeslett er CET (Europa)
Side 1 av 1
 
Gå til:  
Du kan ikke starte nye emner i dette forumet
Du kan ikke svare på emner i dette forumet
Du kan ikke endre dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke laste opp filer til dette forumet
Du kan ikke laste ned filer fra dette forumet


Powered by phpBB 2.0.14 © 2001, 2002 phpBB Group