Tilbake til DIS-Norges startside  
Aktivitet i DIS-Norge:
 
  Stripe
 

Utskriftsversjon


Velkommen til DIS-Norges informasjonssider om slektsprogram. Vi har kommet til et punkt der vi innser at behovet for en detaljert testing av slektsprogram ikke lenger er noe foreningen skal opprettholde. hovedgrunnen til dette er at mange program i dag har en tilfredsstillende kvalitet og de er langt bedre enn det som var situasjonen da vi i sin tid startet opp testingen. Det som blir viktig er imidlertid muligheten programmet gir eller ikke gir for å kunne bytte program og ta med seg sine data til det nye programmet eller for elektronisk utveksling av data mellom forskjellige personer som bruker ulike program. DIS-Norge tester derfor nå slektsprogram primært med hensyn til kvaliteten på import/eksport av slektsinformasjon. En vurdering av program basert på dette kriteriet finner du nedenfor.

Vi anbefaler at du prøver noen av disse programmene:
 • Brothers Keeper (norsk språkversjon)
 • DISGEN (Svenske menyer/bruker veiledning, norske utskrifter)
 • EMBLA Familie og Slekt (norsk)
 • GRAMPS (Linux/Windows)
 • Legacy (norsk språkversjon)
 • Reunion (norsk språkversjon) Mac OS X
 • The Master Genealogist/TMG (norsk brukerhåndbok kan lastes ned, engelsk innebygd brukerveiledning, norske menyer og utskrifter)

Dette er ikke en komplett rangering av alle program i markedet. Anbefalingen kan derfor ikke brukes til å omtale eller markedsføre de enkelte program.

 

Nettsidebaserte slektsprogram

Slektsprogram som brukes i nettleseren fått økende popularitet.  "The Next Generation" (TNG) og "phpGedView" er to eksempler på dette.  Begge disse programmene er testet med gode resultat.  Terskelen for å installere slike program selv er høyere enn installasjon av vanlige slektsprogram.  De krever gjerne en database i bunn samt en nettsidetjener (webserver) slik at sidene blir tilgjengelige i nettleseren.  Alt dette kan man ha på sin egen PC, men det finnes også mange nettsteder som tilbyr lagring av sine slektsdata i f.eks. TNG eller phpGedView.  Det finnes flere andre program i denne kategorien enn de to som er nevnt her og som er testet av DIS-Norge.  Tjenester som MyHeritage og Geni er ikke testet siden dette ikke er selvstendige program man kan installere selv på egen maskin.


Disse programmene bør du unngå:

 • Familiearkiv (norsk)
 • Heredis (fransk/engelsk)
 • Win Family (norsk)
Disse programmene har alle alvorlige feil med hensyn på import/eksport av slektsinformasjon. Det betyr at du ikke får med deg all informasjon ut av programmet til et annet slektsprogram, dersom du ønsker det.

Hvis du ikke har et slektsprogram og lurer på hva du skal velge, anbefaler vi at du:
 • Prøver 2-4 program
 • Legger inn 30-50 relaterte personer med historier og kildehenvisninger
  Kan du enkelt gjenbruke innlagte stedsnavn og kildedetaljer?
 • Prøver forskjellige rapporter
  Finner du de rapportene du ønsker?
  Kommer alle innlagte personer/informasjon med?
  Har du tilstrekkelig valgfrihet med tanke på layout og innhold i rapportene?

 

I Slektsforum er det et eget forum for disuksjoner om slektsprogram.

   
   

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 13.04.2009
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

Webdesign: J@ne.no