Tilbake til DIS-Norges startside  
Aktivitet i DIS-Norge:
 
  Stripe
 

Utskriftsversjon


Slektsprogramtester

DIS-Norge tester foreløpig kun hvilke egenskaper som finnes i programmene. Fra om med mars 2005 er disse kriteriene omarbeidet og utvidet til i alt 184 hoved kriterier. Endringene i kriteriene er basert på innspill fra slektsforskere og brukere av slektsprogram. Den enkelte bruker vil sannsynligvis ha et subjektivt syn på hvilke egenskaper som skal vektlegges. DIS-Norge overlater til den enkelte å vektlegge de testede egenskapene ut fra egne forutsetninger/behov.

Hvordan hvert program utfører de enkelte funksjoner (brukervennlighet) har i liten grad blitt berørt så langt. Om det er mulig å lage noen objektiv test på dette er et åpent spørsmål.

Testresultatene vises i sortert rekkefølge. De program som har flest poeng er lengst til venstre. Alle underliggende poeng er gjort om til %. Dvs et program som scorer 5,0 på alle underliggende kriterier får 100%. Hvert av de underliggende 184 egenskaper kan få maks 5 poeng, dvs totalt er det 920 poeng tilgjengelig. Hver av de 184 egenskapers poeng summeres uten vekting.
I kolonnen som heter # vises antall underliggende kriterier som er med i testen for hvert av hoved-/underpunktene som vises her.

Program som har alvorlige feil og som DIS-Norge ikke anbefaler er markert med farget bakrunn/tekst i tittelfeltet + at det kommer en forklarende tekst når pekeren føres over dette feltet.

Du finner selve testen her. For å lese denne filen trenger du Adobe Acrobat. Den laster du ned her (122kB).

Ønsker du å lagre filen? Høyreklikk og velg Lagre mål som.

   
   

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 26.02.2006
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

Webdesign: J@ne.no