Tilbake til DIS-Norges startside  
Aktivitet i DIS-Norge:
 
  Stripe
 

Utskriftsversjon


Family Tree Maker 2005 (engelsk)

Family Tree Maker 2006 (engelsk)

Testdato: 25.10.2005
OK? Kommentar
I REGISTRERING

A Person

I-A1 Kan ha patronymikon og gårdsnavn/etternavn i separate felt? 0
I-A2 Kan ha flere navnevarianter på samme person? 5
I-A3 Person kan knyttes til tekstfelt for supplerende informasjon? 5
I-A4 Person kan knyttes til filer/bilder/video som supplerende informasjon? 5B Hendelse

I-B1 Person kan knyttes til "fritt" antall hendelser? 5
I-B2 Person kan ha flere varianter av samme hendelse? 5
I-B3 Kan hente hendelser fra forhåndsdefinert liste? 5
I-B4 Egne/nye hendelser kan defineres med knytning til standard gedcom-tags? 5
I-B5 Stedsnavn, dato og tekstfelt kan knyttes til alle hendelser? 2 -3 ikke tekstfelt til hendelser
I-B6 Hendelser kan knyttes til filer/bilder/video som supplerende informasjon? 0
I-B8 Hendelser kan sorteres automatisk ihht datofelt? 2 -2 ikke mulig å velge hvor udaterte hendelser skal plasseres, -1 udaterte hendelser sorterees ikke logisk
I-B9 Hendelsers sortering kan individuelt overstyres? 0C Dato

I-C1 Dato kan legges inn med sekvensen dag-mnd-år? 5
I-C2 Datoformat sjekkes ved innlegging i felt mot innebygd standard? 5 Aksepterer ikke ugyldige datoer
I-C3 Datoformat (tekst) kan legges i separat felt? 0
I-C4 Datomoderator ca., før og etter? 5
I-C5 Datomoderator fra - til? 5
I-C6 Angivelse av hvordan usikre datoer er fremkommet? 0
I-C7 Kan legges inn med mnd + år eller kun år? 5
I-C8 Dato/alders kalkulator? 5D Stedsnavn

I-D1 Stedsnavn kan vedlikeholdes i eget register? 0
I-D2 Stedsnavn kan deles opp i ulike felt (eks. gård, sogn, fylke, land..)? 0
I-D3 Stedsnavn kan knyttes til egne felt for gårds- og bruksnr.? 0
I-D4 Stedsnavn kan knyttes til norske stedspreposisjoner i separat felt? 0
I-D5 Stedsnavn kan knyttes til eget tekstfelt for supplerende informasjon? 0
I-D6 Stedsnavn kan knyttes til filer/bilder/video som supplerende informasjon? 0
I-D7 Kan knyttes til detaljert norsk kart? 0
I-D8 Kan oppgis med flere navnevarianter? 0
I-D9 Kan knyttes til eget register for landskyld (benyttet før 1700)? 0
I-D10 Kan knyttes til eget norsk stedsnavn hierarki? 0E Kilde

I-E1 Kilde kan vedlikeholdes i eget register? 5
I-E2 Kilde kan splittes i hovedkilde og kildereferanse? 5
I-E3 Kilde kan knyttes til dokumenter/bilder som supplerende informasjon? 4 -1 ikke tekstdokument
I-E4 Kilde kan registrere eget oppbevaringssted for kilden? 1 -4 kun et tekstfelt
I-E5 Kilde kan knyttes til et dedikert felt hvor originalteksten kan gjengis? 5
I-E6 Det er dedikerte tekstfelt for kildedrøfting? 1 -4 ikke på kildedetalj, kun et diversefelt
I-E7 Kilde kan legges inn i eget felt knyttet til alle hendelser? 5
I-E8 Kilde kan oppgis flere uavhengige ganger pr. hendelse? 5
I-E9 Kilde (unik kode) kan oppgis for en del av teksten i et notatfelt? 0
I-E10 Kildefokusert registrering? 0
I-E11 Kilde maler? 0F Relasjoner

I-F1 Kan legge inn andre parforhold enn giftemål på samme person? 5
I-F2 Kan legge inn annen barn - foreldre relasjon enn biologisk? 5
I-F3 Andre personer i databasen enn foreldre/ektefolk/barn kan knyttes til en hendelse? 0
I-F4 Kan legge inn parforhold mellom personer av samme kjønn? 5II VEDLIKEHOLD

A Vedlikehold

II-A1 Sammenslåing av to personer til samme, med full kontroll på alle variabler? 5
II-A2 Sammenslåing av stedsnavn? 0
II-A3 Sammenslåing av hovedkilder? 0
II-A4 Sletting av hovedkilde; varsel og en opsjon til å avslutte rutinen? 5
II-A5 Sletting av globalt stedsnavn; varsel og en opsjon til å avslutte rutinen? 5 Gøobal sletting ikke mulig
II-A6 Samme kilde kan kopieres lik sist innlagte kombinasjoner? 0
II-A7 Kan redigere eget synonymnavn register? 0
II-A8 Kan registrere ugjorte arbeidsoppgaver i separate felt/skjema? 2 Kan ikke knyttes til person/hendelse/kilde
II-A9 Kan knytte barn til allerede innlagte foreldre i en operasjon? 5
II-A10 Kan knytte mor/far til allerede innlagte barneflokk i en operasjon? 5
II-A11 Forslag til utfylling av stedsnavn? 5
II-A12 Samme stedsnavn hurtig gjenbrukes? 0
II-A13 Samme dato hurtig gjenbruk? 0
II-A14 Re-nummerering? 0
II-A15 Sist brukte personer? 0
II-A16 Merking av personer? 5
II-A17 Flerbrukermuligheter? 0
II-A18 Sikkerhetskopiering? 4 -1 ikke tilbud om lagring fra leverandør
II-A19 Søk/erstatt? 3 -1 ikke infor/varsling om hva som erstattes. -1 ikke pr. feltB Skjermvisning

II-B1 Kan plukke ut kandidater til dobbeltregistrerte personer? 5
II-B2 Eget skjermbilde viser hendelser, ektefeller og barn for en person? 4 -1 ikke alle ektefeller
II-B3 Eget skjermbilde viser en familie med barn/inngifter + flere generasjoner forfedre? 4 -1 ikke inngifter
II-B4 Eget skjermbilde for et anetre på flere generasjoner synlige? 5
II-B5 Eget skjermbilde for etterslekt med flere generasjoner synlige? 0
II-B6 Revidering (logisk sjekk) av databasen mhp alder ved giftemål, mors alder etc? 3 -2 kun i etterkant for hele basen
II-B7 Person; med alfasortering på etternavn? 5
II-B8 Person; med alfasortering på fornavn? 0
II-B9 Person; med innlagte alternative navn? 2 Kun Alias
II-B10 Søk i alle registrerte data i hele databasen? 5
II-B11 Kan markere personer med f.eks. fargekode basert på flere kriterier? 0
II-B12 Kan ha flere databaser åpne/synlige samtidig? 5
II-B13 Kan ha flere arbeidsvindu i samme database åpne/synlige samtidig? 0
II-B14 Person; med navn på slektninger (eks. foreldre, ektefeller, barn)? 1 -4 kun 1 ektefelle
II-B15 Kilde; markere hovedkilde for å se bruk? 5
II-B16 Stedsnavn; markere stedsnavn for å se bruk? 0
II-B17 Person; søkeliste sortert på dato? 5

Kommentar
C Import - eksport

II-C1 Eksport gedcom; kan velge hvilke personer som skal med? 3 I tillegg til direkte etterkommere/forfedre kan enkeltpersoner velges ut.
II-C2 Eksport gedcom; kan velge hvilke hendelser som skal med? 5 Vis - Rapporter - Egen. Her kan det selekteres hendelser med mer.
II-C3 Eksport gedcom; kan velge tegnsett ANSI eller ANSEL? 5 Opsjonen "forkort tags" MÅ markeres, ellers lages en gedcom fil som ikke kan leses av andre program. (Illegal bl.a. TRLR)
II-C4 Eksport gedcom; kilder? 5
II-C5 Eksport gedcom; navn/personer? 5
II-C6 Eksport gedcom; hendelser? 4 -1 OCCU eksporteresuten yrkestittel, legges i stedsnavn
II-C7 Eksport gedcom; relasjoner? 5
II-C8 Eksport gedcom; tekst/notater? 5
II-C9 Eksport gedcom; ÆØÅ? 5
II-C10 Eksport gedcom; dato? 4 -1 importerer ikke tekst i datofelt med parentes ()
II-C11 Eksport linker til eksterne filer? 0
II-C12 Import; slektsdatafiler av andre format enn Gedcom? 1 PAF
II-C13 Import gedcom; import av kilder? 4 -1 ABBR legges i diversefelt
II-C14 Import gedcom; import av navn/personer? 5
II-C15 Import gedcom; import av hendelser? 5
II-C16 Import gedcom; import av relasjoner? 5
II-C17 Import gedcom; import av notater? 5
II-C18 Import gedcom; import av ÆØÅ? 5
II-C19 Import gedcom; import av dato? 5
II-C20 import linker til eksterne filer? 0
II-C21 Import gedcom; gir oversikt over endringer/manglende informasjon? 2 -2 ikke varsling før import, -1 notater knyttet til hendelser legges inn i noter knytett til person, varsler ikke at tekst i datofelt ikke importeres
II-C22 Import gedcom; varsler om imp. skal legges over/flettes eller ny file skal lages? 5III UTSKRIFTER

A Fortellende

III-A1 Slektshistorie "etterslekt" inkl. barn og inngifter? 5
III-A2 Slektshistorie; ¨(etterslekt) kan inkludere halvsøsken og deres inngifter? 0 Mangler hovedpersoners andre inngifter og halvsøsken
III-A3 Slektshistorie (anetavle) - direkte forfedre? 4 -1 Litt skjematisk fortellerstil vedr. tilleggsinformasjon
III-A4 Slektshistorie (anetavle) inkl. barn og inngifter? 5
III-A5 Slektshistorie (anetavle) inkl. halvsøsken og deres inngifter? 0 Mangler andre inngifter og halvsøsken
III-A6 Slektshistorie; syntaks og oversikt? 3 -2 Litt skjematisk fortellerstil vedr. tilleggsinformasjon
III-A7 Slektshistorie; rapportformat? 5
III-A8 Slektshistorie; indekser? 3
III-A9 Slektshistorie; nummereringssystem? 5
III-A10 Slektshistorie; anetap? 0
III-A11 Slektshistorie; kan inkludere bilder? 0
III-A12 Slektshistorie; bildeadministrasjon? 0
III-A13 Slektshistorie; merke/ekskludere usikre realsjoner? 0
III-A14 Slektshistorie; definere rekkefølge hendelser/layout? 0
III-A15 Slektshistorie; kan inkludere alle i databasen som har en relasjon? 0
III-A16 Slektshistorie; kan velge hvilke hendelser som skal være med? 1 - 4 meget begrenset
III-A17 Slektshistorie; kan påvirke setningsstrukturen? 0
III-A18 Slektshistorie; kan inkludere kilder som noter eller som en del av teksten? 5
III-A19 Slektshistorie; kan velge ut deler av stedsnavnstrukturen i rapporten? 5
III-A20 Alle rapporter; kan forhåndsvise før utskrift? 5
III-A21 Kan kombinere flere typer rapporter med gjennomgående indeks? 5
III-A22 Gårdshistorie; eiere/brukere til et stedsnavn? 0
III-A23 Gårdshistorie; syntaks og oversikt? 0
III-A24 Gårdshistorie; rapportformat? 0
III-A25 Gårdshistorie; kan inkludere bilder? 0B Slektstre

III-B1 Etterslektstre; kan velge hendelser, dato, inngifter og ant. generasjoner? 5
III-B2 Etterslektstre; som III-'B1 + valg av bokser og farger? 5
III-B3 Etterslektstre; velge repetitive linjer? 5
III-B4 Etterslektstre; komprimert? 1 -4 født/død infor på 2 separate linjer
III-B5 Anetre; kan velge hendelse, dato og ant. generasjoner? 5
III-B6 Anetre; som III-B3 + valg av bokser og farger? 5
III-B7 Anetre; kan inkludere søsken? 4 -1 ikke partenere til søsken
III-B8 Slektshistorie (anetavle) anetap? 5
III-B9 Anetre; komprimert? 1 -4 født/død infor på 2 separate linjer
III-B10 Anetre; halv- eller helsirkeldiagram? 5
III-B11 Kan lage en et slektstre med alle? 5
III-B12 Ane/ettersl.; kan ha ulike nummersystem for personer? 0
III-B13 Ane/ettersl.; kan endre/flytte bokser, linjer og innhold på skjerm? 3 For standard ane- og etterslektstre
III-B14 Ane/ettersl.; kan lage kombinert ane+ettersl. rapport? 5
III-B15 Ane/ettersl.; kan lage fil som kan importeres i bildebehandlingsprogram? 5
III-B16 Ane/ettersl.; kan lage PDF/HTML-versjoner av rapportene? 5
III-B17 Ane/ettersl.; kan inkludere bilder? 5
III-B18 Ane/ettersl.; kan lage tidslinjerapport? 5
III-B19 Ane/ettersl.; kan vises valgfritt i 4 retninger? 0
III-B20 Ane/ettersl.; kan vise relasjonen mellom 2 personer? 5
III-B21 Ane/ettersl.; kan vise hele/deler av stedsnavn? 0
III-B22 Ane/ettersl.; usikre relasjoner kan utelukkes/vises? 0
III-B23 Ane/ettersl.; kan vise 3D rapport? 0C Andre rapporter

III-C1 Familierapport? 5
III-C2 Merkedager? 5
III-C3 Ane statistikk? 0
III-C4 Database statistikk? 5
III-C5 Brukerdefinerte rapporter? 5D Utlisting

III-D1 Av stedsnavn med forskjellige filtre? 2 Find person
III-D2 Av hendelser med forskjellige filtre? 2 Find person
III-D3 Av personer med forskjellige filtre? 5
III-D4 Kilde; viser personer/hendelser knyttet til (hoved-)kilde? 0E Multimedia

III-E1 Kart med interaktiv navigering? 0
III-E2 Interaktiv mutimedia presentasjon? 0
III-E3 Bilde presentasjon? 5
III-E4 Bildebehandling? 3 -2 ikke utsnitt av bile
III-E5 Bildelagring? 5
III-E6 Bildeadministrasjon? 2 2 ikke sproing av eksternt lagrede bilder
III-E7 Bildeformat? 5
III-E8 Lydformat? 0
III-E9 Videoformat? 0IV SPRÅK - HJELP

A Språk

IV-A1 Norsk i brukerhåndbok, bok/hefte? 0
IV-A2 Norsk i skjermbilder? 0
IV-A3 Norsk i hjelpefunksjoner på skjerm? 0
IV-A4 Norsk i utskrifter direkte? 0
IV-A5 Norsk opplæringsbistand med demodatasett? 0
IV-A6 Kan velge mellom nynorsk eller bokmål språkmodul? 0
IV-A7 Kan velge mellom min. 1 norsk og en engelsk språkmodul? 0
IV-A8 Brukeren kan redigere ord/setninger i språkmodulen? 1 Svært få muligheterB Brukerstøtte

IV-B1 Demo-versjon eller retur/refusjonsrett? 3 -2 ikke demo, kun returrett
IV-B2 Bruksanvisning på skjerm eller bok? 5
IV-B3 Har opplæringsbistand med demo-datasett? 0
IV-B4 Har leverandør E-post/oppslagtavle eller tilsvarende aktivt støttemiljø? 5
IV-B5 Ny utgave er kommet ut i løpet av de 2 siste årene? 5
IV-B6 Norsk brukergruppe/representant som kan kontaktes ved problemer? 2
IV-B7 Oppdatering/distribusjon via nedlasting fra Internett? 3 -2 ikke alltid
   
   

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 26.10.2005
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

Webdesign: J@ne.no