Tilbake til DIS-Norges startside  
Aktivitet i DIS-Norge:
 
  Stripe
 

Utskriftsversjon


Reunion

Reunion 8.05

Testdato 27.11.2005
OK? Kommentar
I REGISTRERING

A Person

I-A1 Kan ha patronymikon og gårdsnavn/etternavn i separate felt? 0
I-A2 Kan ha flere navnevarianter på samme person? 3 -2 kun kallenavn
I-A3 Person kan knyttes til tekstfelt for supplerende informasjon? 5
I-A4 Person kan knyttes til filer/bilder/video som supplerende informasjon? 5B Hendelse

I-B1 Person kan knyttes til "fritt" antall hendelser? 5
I-B2 Person kan ha flere varianter av samme hendelse? 5
I-B3 Kan hente hendelser fra forhåndsdefinert liste? 5
I-B4 Egne/nye hendelser kan defineres med knytning til standard gedcom-tags? 0 Støtter ikke EVEN/TYPE
I-B5 Stedsnavn, dato og tekstfelt kan knyttes til alle hendelser? 5
I-B6 Hendelser kan knyttes til filer/bilder/video som supplerende informasjon? 2 -3 kun tekstfiler
I-B8 Hendelser kan sorteres automatisk ihht datofelt? 0 -2 hendelser sorteres ikke automatisk ihht dato, -1 hendelser sorteres ikke logisk uten dato, -2 bruker kan ikke velge hvor udaterte hendelser skal sorteres.
I-B9 Hendelsers sortering kan individuelt overstyres? 5C Dato

I-C1 Dato kan legges inn med sekvensen dag-mnd-år? 5
I-C2 Datoformat sjekkes ved innlegging i felt mot innebygd standard? 5
I-C3 Datoformat (tekst) kan legges i separat felt? 0
I-C4 Datomoderator ca., før og etter? 5
I-C5 Datomoderator fra - til? 1 -4 Programmet lagrer dette som "custom date", dvs burker kan nagi en ca dato i et sorteringsfelt
I-C6 Angivelse av hvordan usikre datoer er fremkommet? 0
I-C7 Kan legges inn med mnd + år eller kun år? 5
I-C8 Dato/alders kalkulator? 0D Stedsnavn

I-D1 Stedsnavn kan vedlikeholdes i eget register? 5
I-D2 Stedsnavn kan deles opp i ulike felt (eks. gård, sogn, fylke, land..)? 0
I-D3 Stedsnavn kan knyttes til egne felt for gårds- og bruksnr.? 0
I-D4 Stedsnavn kan knyttes til norske stedspreposisjoner i separat felt? 0
I-D5 Stedsnavn kan knyttes til eget tekstfelt for supplerende informasjon? 0
I-D6 Stedsnavn kan knyttes til filer/bilder/video som supplerende informasjon? 0
I-D7 Kan knyttes til detaljert norsk kart? 0
I-D8 Kan oppgis med flere navnevarianter? 0
I-D9 Kan knyttes til eget register for landskyld (benyttet før 1700)? 0
I-D10 Kan knyttes til eget norsk stedsnavn hierarki? 0E Kilde

I-E1 Kilde kan vedlikeholdes i eget register? 5
I-E2 Kilde kan splittes i hovedkilde og kildereferanse? 5
I-E3 Kilde kan knyttes til dokumenter/bilder som supplerende informasjon? 0
I-E4 Kilde kan registrere eget oppbevaringssted for kilden? 0
I-E5 Kilde kan knyttes til et dedikert felt hvor originalteksten kan gjengis? 2 Kan lage dedikert felt, men ikke for kildereferanse
I-E6 Det er dedikerte tekstfelt for kildedrøfting? 2 Kan lage dedikert felt, men ikke for kildereferanse
I-E7 Kilde kan legges inn i eget felt knyttet til alle hendelser? 5
I-E8 Kilde kan oppgis flere uavhengige ganger pr. hendelse? 5
I-E9 Kilde (unik kode) kan oppgis for en del av teksten i et notatfelt? 0
I-E10 Kildefokusert registrering? 0
I-E11 Kilde maler? 5F Relasjoner

I-F1 Kan legge inn andre parforhold enn giftemål på samme person? 5
I-F2 Kan legge inn annen barn - foreldre relasjon enn biologisk? 5
I-F3 Andre personer i databasen enn foreldre/ektefolk/barn kan knyttes til en hendelse? 0
I-F4 Kan legge inn parforhold mellom personer av samme kjønn? 5II VEDLIKEHOLD

A Vedlikehold

II-A1 Sammenslåing av to personer til samme, med full kontroll på alle variabler? 1 -2 programmet gir ikke valgmuligheter mhp hvilke hendelser som skal tas fra hvilken person, - 2 programmet slår ikke sammen hendelser.
II-A2 Sammenslåing av stedsnavn? 3 -2 konsekvensene av søk erstatt vises ikke
II-A3 Sammenslåing av hovedkilder? 3 -2 konsekvensene av søk erstatt vises ikke
II-A4 Sletting av hovedkilde; varsel og en opsjon til å avslutte rutinen? 4 -2 konsekvensene av søk erstatt vises ikke
II-A5 Sletting av globalt stedsnavn; varsel og en opsjon til å avslutte rutinen? 5 Ikke mulig å slette stedsnavn globalt
II-A6 Samme kilde kan kopieres lik sist innlagte kombinasjoner? 1 -4 ikke kildedetalj eller kvalitetsindikator
II-A7 Kan redigere eget synonymnavn register? 2 Kun Soundex
II-A8 Kan registrere ugjorte arbeidsoppgaver i separate felt/skjema? 3 -2 kun 1 dedikert felt
II-A9 Kan knytte barn til allerede innlagte foreldre i en operasjon? 5
II-A10 Kan knytte mor/far til allerede innlagte barneflokk i en operasjon? 0
II-A11 Forslag til utfylling av stedsnavn? 0
II-A12 Samme stedsnavn hurtig gjenbrukes? 5
II-A13 Samme dato hurtig gjenbruk? 0
II-A14 Re-nummerering? 0
II-A15 Sist brukte personer? 0
II-A16 Merking av personer? 5
II-A17 Flerbrukermuligheter? 0
II-A18 Sikkerhetskopiering? 3 -1 ingen påminnelse ved avslutning, -1 leverandør har ikke backup service
II-A19 Søk/erstatt? 4 -1 konsekvensene av søk erstatt vises ikkeB Skjermvisning

II-B1 Kan plukke ut kandidater til dobbeltregistrerte personer? 5
II-B2 Eget skjermbilde viser hendelser, ektefeller og barn for en person? 3 -2 viser ikke alle parforhold, kan ikke selv velge "alle hendelser" (General view)
II-B3 Eget skjermbilde viser en familie med barn/inngifter + flere generasjoner forfedre? 3 -2 viser ikke barnas parforhold (General view)
II-B4 Eget skjermbilde for et anetre på flere generasjoner synlige? 3 -2 viser ikke søskenflokk til proband, viser ikke tidsangivelse (overview)
II-B5 Eget skjermbilde for etterslekt med flere generasjoner synlige? 0
II-B6 Revidering (logisk sjekk) av databasen mhp alder ved giftemål, mors alder etc? 5
II-B7 Person; med alfasortering på etternavn? 3 -2 poeng, sorterer ikke æøå korrekt
II-B8 Person; med alfasortering på fornavn? 3 -2 poeng, sorterer ikke æøå korrekt
II-B9 Person; med innlagte alternative navn? 0
II-B10 Søk i alle registrerte data i hele databasen? 5
II-B11 Kan markere personer med f.eks. fargekode basert på flere kriterier? 2 Kan markere ut fra forskjellige kriterier, men kun med 1 merke
II-B12 Kan ha flere databaser åpne/synlige samtidig? 5
II-B13 Kan ha flere arbeidsvindu i samme database åpne/synlige samtidig? 0
II-B14 Person; med navn på slektninger (eks. foreldre, ektefeller, barn)? 3 Kan selv velge hva slags tilleggsinformasjon som skal vises, men det er ikke all informasjon som kan vises (eks. navn på barn)
II-B15 Kilde; markere hovedkilde for å se bruk? 5
II-B16 Stedsnavn; markere stedsnavn for å se bruk? 5
II-B17 Person; søkeliste sortert på dato? 5

Kommentar
C Import - eksport

II-C1 Eksport gedcom; kan velge hvilke personer som skal med? 4 Ikke halvsøsken automatisk, kan markeres manuelt.
II-C2 Eksport gedcom; kan velge hvilke hendelser som skal med? 5
II-C3 Eksport gedcom; kan velge tegnsett ANSI eller ANSEL? 5 Mac, Ansel, Windows, MS dos
II-C4 Eksport gedcom; kilder? 4 -1 kildereferanser ekporteres som "TEXT", skulle vært "PAGE"
II-C5 Eksport gedcom; navn/personer? 5
II-C6 Eksport gedcom; hendelser? 4 -1 "Nevnt" (EVEN) utelates
II-C7 Eksport gedcom; relasjoner? 4 -1 EVEN kom med uten forklarenede tekst "Utenfor ekteskap"'
II-C8 Eksport gedcom; tekst/notater? 5
II-C9 Eksport gedcom; ÆØÅ? 5
II-C10 Eksport gedcom; dato? 5
II-C11 Eksport linker til eksterne filer? 0
II-C12 Import; slektsdatafiler av andre format enn Gedcom? 0
II-C13 Import gedcom; import av kilder? 3 -1 kvalitetsindikator kommer ikke med i korrekt felt, -1 kun 1 kilde pr hendelse importeres
II-C14 Import gedcom; import av navn/personer? 4 Import av 2 alternative fornavn [etternavn] blir lagt i samme felt med /som skilletegn.
II-C15 Import gedcom; import av hendelser? 3 -1 OCCU legges inn som "New OCCU" dato knyttet til OCCU støttes ikke, -1 EVEN "Nevnt" legges inn som "Udefinert", "Bingo" legges in som fakta felt
II-C16 Import gedcom; import av relasjoner? 4 -1 EVEN Samboere kommer med, men ikke med "Samboere" som navn på hendelse
II-C17 Import gedcom; import av notater? 5
II-C18 Import gedcom; import av ÆØÅ? 5
II-C19 Import gedcom; import av dato? 5
II-C20 import linker til eksterne filer? 0
II-C21 Import gedcom; gir oversikt over endringer/manglende informasjon? 0 Ikke noen varsel eller indikasjoner om feil
II-C22 Import gedcom; varsler om imp. skal legges over/flettes eller ny file skal lages? 5III UTSKRIFTER

A Fortellende

III-A1 Slektshistorie "etterslekt" inkl. barn og inngifter? 5
III-A2 Slektshistorie; ¨(etterslekt) kan inkludere halvsøsken og deres inngifter? 0 Tar ikke med andre giftemål og inngiftetede halvsøsken
III-A3 Slektshistorie (anetavle) - direkte forfedre? 5 Ahnentafel
III-A4 Slektshistorie (anetavle) inkl. barn og inngifter? 2 Tar ikke emd inngiftene til barna.
III-A5 Slektshistorie (anetavle) inkl. halvsøsken og deres inngifter? 0
III-A6 Slektshistorie; syntaks og oversikt? 5
III-A7 Slektshistorie; rapportformat? 4 -1 ikke PDF
III-A8 Slektshistorie; indekser? 2 Kan kun velge om personindeks skal være med eller ikke. Ikke hvilken type
III-A9 Slektshistorie; nummereringssystem? 0
III-A10 Slektshistorie; anetap? 5
III-A11 Slektshistorie; kan inkludere bilder? 5
III-A12 Slektshistorie; bildeadministrasjon? 1 -2 kun 1 bilde pr person, -1 ikke egen bildeindeks, -1 ikke mulig å påvirke bildeplassering
III-A13 Slektshistorie; merke/ekskludere usikre realsjoner? 0
III-A14 Slektshistorie; definere rekkefølge hendelser/layout? 0
III-A15 Slektshistorie; kan inkludere alle i databasen som har en relasjon? 0
III-A16 Slektshistorie; kan velge hvilke hendelser som skal være med? 5
III-A17 Slektshistorie; kan påvirke setningsstrukturen? 5
III-A18 Slektshistorie; kan inkludere kilder som noter eller som en del av teksten? 3 Begrenset valgmuligeht
III-A19 Slektshistorie; kan velge ut deler av stedsnavnstrukturen i rapporten? 0
III-A20 Alle rapporter; kan forhåndsvise før utskrift? 5
III-A21 Kan kombinere flere typer rapporter med gjennomgående indeks? 0
III-A22 Gårdshistorie; eiere/brukere til et stedsnavn? 0
III-A23 Gårdshistorie; syntaks og oversikt? 0
III-A24 Gårdshistorie; rapportformat? 0
III-A25 Gårdshistorie; kan inkludere bilder? 0B Slektstre

III-B1 Etterslektstre; kan velge hendelser, dato, inngifter og ant. generasjoner? 5
III-B2 Etterslektstre; som III-'B1 + valg av bokser og farger? 5
III-B3 Etterslektstre; velge repetitive linjer? 5
III-B4 Etterslektstre; komprimert? 1 -4 ikke all info om en person på en linje
III-B5 Anetre; kan velge hendelse, dato og ant. generasjoner? 5
III-B6 Anetre; som III-B3 + valg av bokser og farger? 5
III-B7 Anetre; kan inkludere søsken? 5
III-B8 Slektshistorie (anetavle) anetap? 5
III-B9 Anetre; komprimert? 1 -4 ikke all info om en person på en linje
III-B10 Anetre; halv- eller helsirkeldiagram? 3 Kun halvsirkeldiagram
III-B11 Kan lage en et slektstre med alle? 0
III-B12 Ane/ettersl.; kan ha ulike nummersystem for personer? 0
III-B13 Ane/ettersl.; kan endre/flytte bokser, linjer og innhold på skjerm? 5
III-B14 Ane/ettersl.; kan lage kombinert ane+ettersl. rapport? 5
III-B15 Ane/ettersl.; kan lage fil som kan importeres i bildebehandlingsprogram? 5
III-B16 Ane/ettersl.; kan lage PDF/HTML-versjoner av rapportene? 3 Kun HTML
III-B17 Ane/ettersl.; kan inkludere bilder? 5
III-B18 Ane/ettersl.; kan lage tidslinjerapport? 5
III-B19 Ane/ettersl.; kan vises valgfritt i 4 retninger? 0
III-B20 Ane/ettersl.; kan vise relasjonen mellom 2 personer? 0
III-B21 Ane/ettersl.; kan vise hele/deler av stedsnavn? 0
III-B22 Ane/ettersl.; usikre relasjoner kan utelukkes/vises? 0
III-B23 Ane/ettersl.; kan vise 3D rapport? 0C Andre rapporter

III-C1 Familierapport? 5
III-C2 Merkedager? 5
III-C3 Ane statistikk? 0
III-C4 Database statistikk? 5
III-C5 Brukerdefinerte rapporter? 0D Utlisting

III-D1 Av stedsnavn med forskjellige filtre? 4 Sted - hendelser
III-D2 Av hendelser med forskjellige filtre? 5
III-D3 Av personer med forskjellige filtre? 5
III-D4 Kilde; viser personer/hendelser knyttet til (hoved-)kilde? 5E Multimedia

III-E1 Kart med interaktiv navigering? 0
III-E2 Interaktiv mutimedia presentasjon? 0
III-E3 Bilde presentasjon? 0
III-E4 Bildebehandling? 0
III-E5 Bildelagring? 5
III-E6 Bildeadministrasjon? 2 -3 ikke automatisk sporing av bilder
III-E7 Bildeformat? 5
III-E8 Lydformat? 4 -1 ikke mid format
III-E9 Videoformat? 2 Kun mov format (Quicktime movie format)IV SPRÅK - HJELP

A Språk

IV-A1 Norsk i brukerhåndbok, bok/hefte? 0
IV-A2 Norsk i skjermbilder? 0
IV-A3 Norsk i hjelpefunksjoner på skjerm? 0
IV-A4 Norsk i utskrifter direkte? 0
IV-A5 Norsk opplæringsbistand med demodatasett? 0
IV-A6 Kan velge mellom nynorsk eller bokmål språkmodul? 0
IV-A7 Kan velge mellom min. 1 norsk og en engelsk språkmodul? 0
IV-A8 Brukeren kan redigere ord/setninger i språkmodulen? 5B Brukerstøtte

IV-B1 Demo-versjon eller retur/refusjonsrett? 5 Demo, < 35 personer, ikke import/eksport
IV-B2 Bruksanvisning på skjerm eller bok? 5
IV-B3 Har opplæringsbistand med demo-datasett? 5
IV-B4 Har leverandør E-post/oppslagtavle eller tilsvarende aktivt støttemiljø? 5
IV-B5 Ny utgave er kommet ut i løpet av de 2 siste årene? 5
IV-B6 Norsk brukergruppe/representant som kan kontaktes ved problemer? 5
IV-B7 Oppdatering/distribusjon via nedlasting fra Internett? 5
   
   

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 29.11.2005
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

Webdesign: J@ne.no