Logo

Hovedsiden
Oversikt medlemsmøter
Gårder i Vestfold
DIS-Vestfold forum
Kilderegistrering i Vestfold
DIS-Vestfolds brukergrupper
Medlemmer av DIS-Vestfold
Tips for nybegynnere
Medlemsblad
Slektslinker for Vestfold
Programtips
Programtips

 

Vestfoldgårder

Linje

Søndre Sollerød i Undrumsdal.

Søndre Sollerød
Foto: Rune Helland

Gården er allerede nevnt fra 1318. En del av gården var kirkegods stort sett frem til 1824, mens en annen del var bondegods

En av de første eierne var Paul Torssøn (1614-1689) , som var gift med en av døtrene (Tore Auensdatter, 1609-1697) til Auden Madsen, igjen en sønn av den mektige Mads Åsgården i Borre.

Søndre Sollerød ble oppretteti 1686 som gjestgivergård og Skyss-skifte stasjon. Alllerede den gang var stor trafikk på garden. Den viktigste ferdelsveien gjennom Vestfold, den gamle kongeveien, gikk gjennom gårdtunet. Det var forløperen til nåværende E-18.

Det ble mannen til yngstejenta til Paul Torssøn, Mari d.y Paulsdatter, som ble gift med Mikkel Kristoffersen, som kom til å føre gården videre.
De hadde barna Hans,d. 1711, Paul, d 1712 21 år, Kari (gm Ole Jacobsen, Nordre Sollerød), Anne gm. Hans Paulsen, Kleppan, Marthe gm Ole Pedersen, Bergan i Borre, Tore gm Gullik Halvorsen, Vestre Brekke i Våle, og den yngste Kristoffer,som førte gården videre

 

 

Samlet og bearbeidet av: Rune Helland.