DIS-Norge
 
  English Norsk  

Leter du etter din slekt - her har du tips til gode slektsverktøy

En slektsforsker kommer gjerne lenger i sin forsking ved bruk av gode hjelpemidler. Slekt og Data har utviklet noen tjenester, overtatt andre og gir råd for valg i enkelte situasjoner.

Slektsforum: Svært ofte vil en slektsforsker stille spørsmål som vedkommende selv ikke kan svare på. Da anbefaler vi at du legger ut dette spørsmålet på Slektsforum, der er det mange andre forskere som også er villige til å hjelpe med problemer.

Kart: For å drive med slektsforsking er geografiske kunnskaper viktig. Hvis du velger Kartinngang får du opp et Norgeskart og kan deretter velge fylke. Du kan velge å søke i flere av våre tjenester i det fylket du har valgt eller du kan velge kommune. Merk at du på fylkeskartet ser samtlige kommuner og hvilke kommuner som er nabokommuner.

Genealogiske ressurser er en lenkesamling for slektsforskere. Det er den mest omfattende samlingen av lenker for slektshistoriske kilder i Norge. Kjenner du en kilde som ikke er ført opp, sender du en epost om dette til lenker@disnorge.no

Fins det andre som forsker på det samme som jeg? DIStreff kan hjelpe deg med å få svar på dette spørsmålet.

Vi har en egen pratetjeneste DISchat. Der vil du finne andre slektsforskere som diskuterer slektsspørsmål, men også lever et sosialt liv på nettet. Prøv å spørre der om hjelp hvis du står fast når du leser en kirkebokinnførsel.

Medlemsbladet vårt, Slekt og Data, har mange artikler om både slekt, historie, data og teknologi. Sjekk eldre utgaver, kanskje det fins stoff du kan bruke der også.

Har du slekt i andre nordiske land kan begrep være svært forskjellige. Derfor har vi utviklet en Nordisk ordbok som skal inneholde ord en slektsforsker møter i Norden. Har du forslag om nye ord? Send epost til ordbok@nordgen.com

En slektsforsker trenger et Slektsprogram. Det fins mange å velge mellom og vi gir deg noen råd med på vegen om hvordan du kan gjøre ditt valg.

Slektsforskerbasen er en oversikt over forskere som har registrert at de har arbeidet i bestemte geografiske områder, noen ganger er dette vist helt end på gårdsnivå. Sjekk oversikten for å finne andre som kanskje kan bistå deg med din videre leting etter slekt.