DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slekt og Data

Oppdatert juni 2017

Gjennom medlemskapet i Slekt og Data får du tilgang til flere ulike blader:

Slekt og Data er organisasjonens medlemsblad, og kommer ut fire ganger i året. Bladet skal gi medlemmene god kunnskap om relevante tema for slektsforskning og data, men også være et blad for og om medlemmene.

Flere lokallag lager i till egne blader som alle medlemmer får tilgang til. Bladene har lokale saker, men skriver også om lokale kilder som kan være relevante for alle som har, eller kanskje har, slekt i det aktuelle området.

Alle medlemmer kan laste ned tidligere utgaver tilgjengelig som PDF-filer gratis.Oversikt over bladene ser du under (krever innlogging).
Det finnes også en innholdsoversikt for Slekt og Data 1990-2000 som gjør det lettere å finne fram til artikler av interesse. 

Ønsker du å bidra?
For spørsmål til redaktøren, bidrag til bladet eller spørsmål om bilder kontakt redaksjonen.

Abonnement utenfor medlemskap:
Det er mulig for institusjoner som for eksempel bibliotek og arkiv å abonnere på bladet for kr 500 pr år.
Abonnement tegnes ved å sende en henvendelse til Slekt og Data-kontoret


Last ned utgaver av Slekt og Data (krever innlogging):

År #1 #2 #3 #4

 

2017

 

   
2016
2015
2014
2013
2012      
2011      
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999  
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990    

  Medlemsavis 9.desember 1989

  Orienteringsbrev 24.februar 1990

Bilag til Slekt og Data

  Landsmøtepapirer til landsmøtet 2002 (bilag til nr 1/2002)

  Litteraturliste til Landsmøtepapirer til landsmøtet 2004 (bilag til nr 1/2004)

  Regneark til artikkelen "Slektsgransking og historisk demografi" av Arnfinn Kielland (nr 1/2006)

  Forklaring til regnearket over (nr 1/2006) 

  Litteraturliste til artikkelen ”Heraldikk i slektsforsking” skrevet av Hans Cappelen (nr 1/2010)

  Litteraturliste til artikkelen ” Heraldikk – læren om våpenskjold” skrevet av Harald Nissen (nr 1/2010)