DIS-Norge
 
  English Norsk  

Du er her: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Telemark] » [Telemark] » [Barneomsorg]


Informasjon om Barneomsorg:

Protokoller fra institusjoner og hjem, hvor vanskeligstilte barn ble plassert, enten privat eller av offentlige myndigheter. Også henvisninger til det lovverk som dannet grunnlag for tidligere tiders barneomsorg og rapporter som omhandler disse forhold.

  Foreslå ny ressurs i denne kategorien


Antall ressurser: 3


 Barnehjemmet Hans Cappelens minde : oversikt i anledning 100 års jubieet 8. november 1944 - samt regnskap (Vis detaljer)

Barnehjemmet Hans Cappelens minde : oversikt i anledning 100 års jubieet 8. november 1944 : samt regnskap | Utgitt: 1944

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [Telemark] » [Telemark] » [Barneomsorg]
Omslagsfoto

 NOU 2004: 23 Barnehjem og spesialskoler under lupen— Nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i barnevernsinstit (Vis detaljer)

NOU 2004: 23 - Barnehjem og spesialskoler under lupen— Nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i barnevernsinstitusjoner 1945–1980 | Forfatter: Edvard Befring m.fl. | Utgitt: 2004

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]

 Skoler for barn og ungdom med tilpassingsvansker (Vis detaljer)

Utgitt av Direktoratet for spesialskolene i Kirke- og undervisningsdepartementet ved Skolebestyrer Harry Chr. Wiig | Forfatter: Wiig, Harry Chr. | Utgitt: 1958

Kategori: [Hovedsiden] » [Slektshistoriske kilder i Norge] » [_Generelle ressurser for Norge] » [Barneomsorg]
Omslagsfoto