Tilbake til DIS-Norges startside  
Aktivitet i DIS-Norge:
 
  Stripe
 

Utskriftsversjon


Gravstedsregistrering og -formidling

Gravstedsregistrering har vært et offisielt satsingsområde i DIS-Norge siden april 2004. Formålet med gravstedsregistreringen er å gjøre det lettere for slektsforskere å finne ut hvor navngitte personer er gravlagt, og å finne fødsels- og dødsdato til avdøde slektninger (f.eks. enslige og barnløse) når muntlige kilder eller nyere kirkebøker ikke er tilgjengelige.
Gravstedsregistreringen omfatter følgende tre delaktiviteter:
  • Fotografering/filming og deretter digital avskriving av opplysninger på gravsteiner på norske gravplasser
  • Digital avskriving av opplysninger i papirbaserte gravstedsregistre (protokoller eller kartotek) hos norske kirkeverger e.a.
  • Mottak og tilrettelegging av databasebaserte gravstedsregistre fra norske kirkeverger e.a.
Resultatene av alle delaktivitetene samles i en nasjonal gravstedsdatabase på DIS-Norges server og tilgjengeliggjøres gjennom nettjenesten Gravminner i Norge. Tjenesten gjør det mulig å søke frem gravstedsinformasjon på personnivå fra databasen og vise fram et bilde av gravsteinen, dersom dette er lagt inn. Resultatene dokumenteres også via oversiktstjenesten DISreg (kildetype "GRPL").

Prosjektgruppen for gravstedsregistreringen har utarbeidet detaljerte retningslinjer for hele virksomheten. Kontakten med kirkevergene og utleggingen av gravstedsopplysninger på Internett er basert på innhentede tillatelser m.m. som er samlet på dokumentsiden. En side i menyen til venstre er også viet organiseringen av gravstedsregistreringen.

   
   

 
©1996-2008 DIS-Norge
Sist oppdatert 01.06.2005
Feil eller mangler meldes til Webmaster DIS-Norge

Webdesign: J@ne.no